Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-06-12 16:45:21

Margarett
Użytkownik

Re: Zamkn?? pogaduchownie

Jeszcze trudno jest mi tutaj powróci?... jednak bólu nie jest tak ?atwo si? pozby?... potrzeba czasu.... Ciesz? si?, ?e stronka przetrwa?a.... by?a moim pierwszym miejscem gdzie znalaz?am pokrewne dusze... i wi?cej wiadomo?ci o ulubionej JA...

Kiko wiem co czujesz. Znalaz?am wielkie oparcie w tym forum i pozna?am tyle wspania?ych osób. ?le si? czuj? wracaj?c tu i czytaj?c bezsensown? k?ótnie wywo?an? bezsensownymi pobudkami. Pogaduchownia jest po to by bli?ej si? pozna?. Mo?e niektórzy nie chc? dzieli? si? swoimi uczuciami z innymi, ale to pozostawiam im. Ja dzi?ki temu nauczy?am si? wielu rzeczy,a je?li kto? widzi problemy w dyskusji o bokserkach w pokemony to niech tego poprostu nie czyta. S? tu osoby, które mimo swojego wieku posiadaj? m?od? dusz? i potrafi? po?artowa?, e je?li kto? chce porozmawia? o filozofii ?ycia to chyba powinien poszuka? innego miejsca. Bardzo mnie to zasmuci?o. Osobi?cie nie widz? ?adnego problemu w rozmowach o bosko?ci Collina, Mateuszka czy Rysia. Je?li KatA woli si? nad sob? pou?ala? to prosz? bardzo. Niewidzia?am, ?eby w?o?y?a jak?kolwiek prac? w to forum, a jestem pewna, ?e niejednokrotnie czyta?a t?umaczenia artyku?ów, nad którymi inni siedzieli po nocach. Ja w?o?y?am w to forum ca?? dusz?.


Marzenia prze?ywane pod wp?ywem chwili trac? ca?y urok przy ich roztrz?saniu

Offline

 

#27 2006-06-12 18:59:04

Gumisio
Użytkownik

Re: Zamkn?? pogaduchownie

Dok?adnie! Gdyby nie Pogaduchownia, zosta?yby?my grup? fanek jednej pisarki, a w tym dziele uda?o nam si? wspólne zinteresowania przerodzi? w prawdziw? przyja?? i to w?a?nie sprawia, ?e tyle czasu tu sp?dzi?y?my! Nale?? do kilku innych forów i nigdzie nie spotka?am osób, z którymi potrafi?abym si? tak zbli?y?.


Agnieszka

Offline

 

#28 2006-06-12 21:35:14

Alraune
Użytkownik

Re: Zamkn?? pogaduchownie

No to zgoda, Alraune! http://www.janeausten.pun.pl/img/smilies/beer.gif

Zgoda 8) .
Margarett - mam bardzo m?od? dusz? (wiek równie? ma?o podesz?y wink ) i ch?tnie porozmawiam o bosko?ci Mateuszka czy Colina. O bosko?ci Rysia mog? rozmawia? na razie tylko na podstawie krótkich filmików z N&S, bo ca?ego serialu jeszcze nie widzia?am :cry: . Kto mi przegra N&S???
To forum, od kiedy do niego dotar?am, by?o dla mnie najprzyjemniejsz? odskoczni? od rutyny dnia codziennego, miejscem spotka? z najmilszymi babkami na ?wiecie big_smile Ciesz? si?, ?e kontakt mi?dzy t? grupk? si? nie zerwa?, ?e jest nowe forum, cho? mam nadziej?, ?e to równie? nie umrze. Wszystko zale?y od nas, drogie panie...


He's more myself than I am... Whatever our souls are made of, his and mine are the same.

Offline

 

#29 2006-06-12 21:37:04

Gumisio
Użytkownik

Re: Zamkn?? pogaduchownie

Co? z du?o razy to wys?a?a?...


Agnieszka

Offline

 

#30 2006-06-13 00:06:28

KatA
Użytkownik

Re: Zamkn?? pogaduchownie

A? mi si? ?ezka w oku zakr?ci?a. Tyle mi?o?ci i uczucia w waszych wypowiedziach. I taka znajomo?? my?li i pobudek innych. Analiza mojej osoby mnie pora?a.
Ale po co jaka? JA je?li macie siebie. Zmie?cie nazwe strony na "Zachwyty nad wszystkim co nam przyjdzie do g?owy" i gadajcie o gaciach Zenona.

Offline

 

#31 2006-06-13 08:16:41

Kika
Użytkownik

Re: Zamkn?? pogaduchownie

Czytaj?c co piszesz KatA... odczuwam ?al .... widz?, ?e os?dzi?a? nas wed?ug swojej miary.... co z tego ?e rozmawiamy ze sob? o pierdo?ach, ale rozmawiamy i tylko to si? liczy... otworzy?ysmy si? na siebie, po??czy?a nas wspólna pasja i zainteresowania.... ?miejemy si? razem i mimo ró?nych miejsc zamieszkania lubimy ze sob? przebywa?.... a ty nas atakujesz.... nie wiem czy kieruje tob? zazdro??, czy mo?e jakie? inne uczucie.... je?eli chodzi o mnie to nie krytykowa?am nikogo na tym forum... bo chyba nie o to chodzi?o jak forum powstawa?o.... ka?dy ma prawo do swojej opinii... ja przyj??am Twoj? opini? co do istnienia pogaduchowni do wiadomo?ci i to tyle.... mam odmienne zdanie... moje prawo.... Prosz? o jedno... nie wprowadzajmy tutaj dodatkowych niesnasek... za du?o ich by?o w ostatnim czasie....


I jeszcze jedno....bardzo wa?ne..... TY te? jeste? tutaj potrzebna... big_smile


gg 2775021

Offline

 

#32 2006-06-13 13:43:08

Gumisio
Użytkownik

Re: Zamkn?? pogaduchownie

A? mi si? ?ezka w oku zakr?ci?a. Tyle mi?o?ci i uczucia w waszych wypowiedziach. I taka znajomo?? my?li i pobudek innych. Analiza mojej osoby mnie pora?a.
Ale po co jaka? JA je?li macie siebie. Zmie?cie nazwe strony na "Zachwyty nad wszystkim co nam przyjdzie do g?owy" i gadajcie o gaciach Zenona.

A mo?e zamiast z nas kpi?, spróbowa?aby? równie? znale?? przyjemno?? w naszym towarzystwie? Nie rozumiem Ci?. Czy ty jeste? zazdrosna, czy uwa?asz, ?e jeste?my g?upie, czy co? Dlaczego chcesz nas pozbawi? mo?liwo?ci swobodniejszej rozmowy? Nie podoba Ci si? to, ?e Ci? nie rozumiemy i ?le pojmujemy Twoje pobudki, ale czy u?atwiasz nam analiz? swojego charakteru? Twoja opinia jest sprzeczna z moj? i opiniami innych dziewczyn - takie jest Twoje prawo i nikt Ci tego nie broni, ale uszanuj nasze pogl?dy.


Agnieszka

Offline

 

#33 2006-06-13 20:50:58

Jeanne
Użytkownik

Re: Zamkn?? pogaduchownie

Kato.....nie wtr?ca?am si?, bo jestem bardzo wybuchowa z natury i nie chcia?am dodatkowo m?ci? atmosfery. Ale nie mog? ju? wytrzyma?. Powiem jedno: je?li tak bardzo nas nie lubisz (?ci?lej: naszych pustych rozmów), je?li a? tak bardzo dra?ni Ci? poziom naszych dyskusji to pytam: co Ci? tu trzyma? Kajdany? Ludzie? Wybacz, ale my Twego braku nie odczujemy. Jak chcesz ostrego rygoru i ci?g?ej kontroli wypowiedzi - droga wolna. Za?ó? w?asne forum o Jane i tam surowo karaj za offtopy. Nie Ty tu rz?dzisz tylko Vasco w tej chwili, a tak poza tym forum jest dla nas. Oczywi?cie g?ównym tematem jest i b?dzie zawsze JA. Ale co szkodzi nam rozmawia? o wszystkim? Po to jest forum - do wymiany pogl?dów, zainteresowa?, zda? na ró?ne tematy. Je?li Ci to nie odpowiada - sorry - wybra?a? z?e miejsce na fochy.


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#34 2006-06-15 02:19:20

KatA
Użytkownik

Re: Zamkn?? pogaduchownie

Dziekuj? za uwagi.
Propozycja zamkni?cia lub zreformowania tego dzia?u wynika?a z obawy o istnienie ca?ego forum. Kazik zamkn?? ca?o?? motywuj?c brakiem miejsca, które z?era?a pogaduchownia. Szkoda straci? wszystko.
By? mo?e nie jest to w tej chwili problem. Nie wiem jakie s? mozliwo?ci i jakie plany ma Vasco. Wyrazi? on ch?? zmiany systemu w jakim strona jest tworzona. Co si? z tym wi??e? By? mo?e nadal warto przedyskutowa? istnienie lub zawarto?? pogaduchowni. Lub jej rozmiary.
Chetnie us?ysze jeszcze inne opinie. Ale prosze nie personalne.

Offline

 

#35 2006-07-03 13:16:01

Dione
Użytkownik

Re: Zamkn?? pogaduchownie

Jestem tu nowa. Ilo?? moich postów i data do??czenia mówi? same za siebie, ale wybaczcie, ?e nie b?d? cicho i zabior? g?os w tej sprawie. Zupe?nie nie rozumiem KATA i jej ch?ci zamkni?cia pogaduchowni :?: :?: :?: :?: :?: Dla osoby dopiero wchodz?cej do towarzystwa, to w?a?nie pogaduchownia jest miejscem najbardziej interesuj?cym. My nie potrzebujemy jedynie suchych informacji o JA, ale chcemy pozna? ludzi, którzy podobnie jak my uwielbiaj? jej twórczo??. Chcemy porówna? nasze spostrze?enia. I nie chcemy zamyka? si? tylko w jednym temacie. Mo?e KATA nie zauwa?y?a, ale bohaterki JA (El?bieta Bennet, Emma, Eleonora) by?y kobietami inteligentnymi i potrafi?y rozmawia? o wszystkim. Wi?kszo?? z nas jest tak zafascynowana tymi kobietami, ze chce by? do nich podobna. A to znaczy, ?e musimy poszerza? nasze horyzonty. Pogaduchownia w?a?nie daje mam t? szans?. Dzielimy si? naszymi do?wiadczeniami z ludzmi (podejrzewam ?e g?ównie z kobietami) którzy my?l? podobnie. I w?a?nie to jest najwa?niejsze i najcenniejsze. To ?e jeste?my razem i umiemy rozmawia? o wszystkim.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB