Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-05-13 10:13:10

AineNiRigani
Użytkownik

Dni Orientu dla Krakowianek

Kochane w Klubie pod Jaszczurami s? organizowane Dni Orientu. Ju? si? rozpocz??y, ale dopiero teraz si? dowiedzia?amTrwaj? do ko?ca maja (wystawa do ko?ca czerwca)

W maju w Klubie Pod Jaszczurami jak zawsze spotkania z ciekawymi lud?mi
oraz interesuj?ce koncerty. Ka?dy znajdzie co? dla siebie!

DNI ORIENTU: Maj up?ynie nam pod znakiem Orientu. Z tej okazji przygotowali?my program, który pozwoli przybli?y? naszej publiczno?ci Wschód, z jego zwyczajami, barwn? kultur? i muzyk?. Okazji takiej dostarcz? wyk?ady koncerty oraz projekcje filmów o tematyce azjatyckiej.
WYSTAWA W KLUBIE POD JASZCZURAMI: W?adys?aw Grodecki u?yczy? nam swojej wystawy która, powsta?a w czasie jego licznych podró?y do Azji .Na zdj?ciach mo?emy podziwia? niezwyk?e pomniki architektury, krajobrazy, a tak?e zwyk?ych ludzi podczas ich codziennych zaj??.

Od 10 maja do ko?ca czerwca, codziennie od godz. 12.00 do 20.00 w Galerii Teatru 38 zapraszamy na wystaw?:
Iwo Birkenmajer
"Manhattan Rhapsody"
Iwo Birkenmajer - wybitny krakowski artysta, malarz, rze?biarz, poeta. Do tej pory urz?dzi? oko?o100 wystaw w tym ponad 40 indywidualnych. By? te? uczestnikiem trzech wypraw polarnych. Jego prace znajduj? si? z zbiorach w kraju i za granic?. Za swoj? twórczo?? zosta? wyró?niony w XIX i XX Premio Firenze we W?oszech. W 2005 r otrzyma? nagrod? Ministerstwa Kultury i Sztuki. Pod koniec zesz?ego roku wyjecha? do Nowego Jorku gdzie na dwóch wystawach (w galeriach: "Agora" na Manhattanie i "Europa" na Brooklinie) zaprezentowa? swoj? twórczo?? ameryka?skim mi?o?nikom sztuki. A teraz po powrocie z "Big Apple" przedstawia : rysunki, obrazy, kola?e b?d?ce plonem i impresjami tego wyjazdu artystycznego. Artysta ??czy techniki, si?ga do rozwi?za? nowych dla siebie, dotychczas nie wykorzystywanych, powraca do rysunku. Wpisuje równie? w obraz fragmenty tekstów, b?d?c? integraln? cz??ci? pejza?y. Wystawa w klubie b?dzie rozpocz?ciem cyklu wystaw, które b?d? nast?pnie ukazywane w ró?nych zak?tkach ?wiata.

W ka?dy czwartek, pi?tek i sobot?:
Gor?ce Wieczory Taneczne do Bia?ego Rana.
Start: 21.00

A poza tym w Klubie pod Jaszczurami:

12-14 maja, pi?tek - niedziela, godzina 11.30-17.00:
Warsztaty Body Painting: Art Color Ballet
Studio Art Color Ballet organizuje niepowtarzalne warsztaty, podczas których wszystkie ch?tne osoby b?d? mog?y pozna? tajniki sztuki body paintingu i zamieni? swoje cia?o w dzie?o sztuki.

14 maja, niedziela, godzina 17.30:
Pokaz pracy uczestników warsztatów

14 maja, niedziela, godzina 18.00:
DNI ORIENTU: Kazanie : "Kto raz us?ysza? g?os Azji..." Prowadzenie: W?adys?aw Grodecki

15 maja, poniedzia?ek, godzina 18.00:
Salon Klubu Pod Jaszczurami: Prof. dr hab. Ryszard Legutko - "O tolerancji i nie tylko".
Organizator: Akademickie Forum M?odych PiS

15 maja, poniedzia?ek, godzina 20.00:
Koncert: Set Up. Wst?p wolny.

16 maja, wtorek, godzina 18.00:
Studenckie Forum Business Centre Club Ma?opolska prezentuje: Spotkania z Biznesem: Go?? wieczoru: Fryderyk Karze?ek - Polskie Towarzystwo Finansowe
Prowadzenie: Dariusz Bohatkiewicz

17 maja, ?roda, godzina 18.00:
Juwenalia - Papieskiej Akademii Teologicznej
Wyst?pi?: "Styropian Blues" oraz "Milefoli"

17 maja, ?roda, godzina 18.00:
DNI ORIENTU: Teatr 38: Kazanie: "Wspó?czesne artystki japo?skie" Wyk?ad poprowadzi

17 maja, ?roda, godzina 20.30:
Fina? Ligi Mistrzów: Barcelona - Arsenal na du?ym ekranie. Wst?p wolny!

18 maja, czwartek, godzina 19.00:
Akademia Filmowa Kinematografu: I. Wieczór z anime: "Gankutsuou", 2005r. - kultowa seria anime, b?d?ca futurystyczn? wersj? "Hrabiego Monte Christo" Dumasa. Pierwsze odcinki serii.
Prowadzenie: dr Piotr Kletowski, UJ. Czas trwania wyk?adu: 120'

19 maja, pi?tek, godzina 17.00:
Salon Klubu pod Jaszczurami: Spotkanie z Prezydentem Lechem Wa??s? - "Polska - po co nam to by?o?"
Organizator: Krakowskie Forum Platformy Obywatelskiej

19 maja, pi?tek, godzina 19.00:
Akademia Filmowa Kinematografu: II. Wieczór z anime: "Gankutsuou", 2005r. - kultowa seria anime, b?d?ca futurystyczn? wersj? "Hrabiego Monte Christo" Dumasa. Dalszy ci?g serii.
Prowadzenie: dr Piotr Kletowski, UJ. Czas trwania wyk?adu: 120'

21 maja, niedziela, godzina 18.00:
DNI ORIENTU: Teatr 38: Kazanie - "Samuraje". Prowadzenie: Aleksander Czy?owicz

23 maja, wtorek, godzina 20.00:
Koncert: Paulina Bisztyga i Joanna S?owi?ska

24 maja, ?roda, godzina 20.00:
Koncert miesi?ca: "ARMIA"

28 maja, niedziela, godzina 18.00:
DNI ORIENTU: Wieczór z Buddyzmem: "Praktyka Buddyzmu". Prowadzenie: Karol ?l?czek

29 maja, poniedzia?ek, godzina 19.00:
DNI ORIENTU: Wieczór z muzyk? indyjsk?: Tomasz "Osa" Osiecki – sitar. "Open Your Mind Project"

29 maja, poniedzia?ek, godzina 19.00:
Teatr 38: "Pod pr?gie?em" - Spektakl dyplomowy Szko?y Aktorskiej i Telewizyjnej SPOT - premiera.

30 maja, wtorek, godzina 18.00:
Salon Klubu Pod Jaszczurami: Debata "Religia - prywatna, pa?stwowa czy polityczna"?. Go?cie: Brygida Ku?niak, Lech Mergler.
Organizator: Stowarzyszenie M?odzi Zieloni

31 maja, ?roda, godzina 19.00:
Teatr 38: "Pod Pr?gie?em" - Spektakl dyplomowy Szko?y Aktorskiej i Telewizyjnej SPOT

31 maja, ?roda, godzina 18.00:
Salon Literacki: Jakub ?ulczyk "Zrób mi jak?? krzywd?"
Prowadzenie: Bartosz Borowic


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB