Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-05-03 20:23:19

AineNiRigani
Użytkownik

Robie wszystko by nie poprawiac testow

Ot na przyk?ad teraz. Robie wszystko by nie poprawiac testow klasy III big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#2 2006-05-03 21:02:22

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

II wojna ?wiatowa big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#3 2006-05-03 22:31:29

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

Ju? p[róbowali. Ale co ja na to poradz?, ?e nie znosz? tego dzia?u?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#4 2006-05-03 22:44:39

Jeanne
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

To podobnie jak uczniowie. wink


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#5 2006-05-04 22:57:24

Magda
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

No, Magdo! To ja mam t? przewag?, ?e ju? w wieku 14-stu lat potrafi? j? doceni?... wink

gratuluj? big_smile ja musia?am si? zestarze? i zm?drze?, i to chyba dobrze, bo jak pami?takm siebie jako czternastolatk? to gdybym doczyta?a R&R do ko?ca pewnie znienawidzi?abym Jane Austen i mo?e nie mia?abym okazji do niej w?asnie dorosn??....

Uczniów nic tak nie wkurza jak nie sprawdzone sprawdziany!

nauczycieli te? big_smile

Offline

 

#6 2006-05-04 23:08:30

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

Uczniów nic tak nie wkurza jak nie sprawdzone sprawdziany!?

No to moi jacy? nienormalni s?, bo zapomnieli sobie ... big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#7 2006-05-06 00:07:47

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

a moi zapomnieli. po raz drugi. Gdybym im nie przypomnia?a, nawet by si? nie zainteresowali ... big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#8 2006-05-06 17:09:30

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

No fakt, ?e nie najlepsze, ale obni?y?am im punktacj? jak tylko mo?na by?o i w sumie tragicznie nie wysz?o (test by? trudny - przyznaj?)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#9 2006-05-06 17:47:04

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

Co nie zmienia faktu, ?e "?abie skoki", to nie byli psychicznie chorzy wi??niowie japo?scy big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#10 2006-05-06 21:46:36

Admete
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

A ja si? dzi? ró?no?ci naczyta?am w czasie sprawdzania testów gimnzjalnych. Mózg mi si? zlasowa?...Po co oni im t? rozprawk? dali? Ma?o to innych form pisarskich? I teraz si? trzeba m?czy?.


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#11 2006-05-06 21:47:28

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

Co mi przypomnia?o, ?e czas zmieni? podpis big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#12 2006-05-06 22:20:55

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

A dlaczego nie? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#13 2006-05-06 22:30:42

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

A dlaczego nie? big_smile

Bo to ko?czy si? mnóstwem formalno?ci, o ile mówisz o osobistym podpisie. Chyba, ?e chodzi o nowego u?ytkownika na forum lub nowy e-mail.

Guniu chyba sie nie rozumiemy.
Mnie chodzi o podpis na forum. To co widnieje pod ka?dym moim postem. mam tam numer GG i wypocinki moich uczniów. I w?asnie czas zmienic to ostatnie big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#14 2006-05-06 23:15:03

Jeanne
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

O, zmie? Aine! Jakie? inne intelid?entne teksty uczniów masz w zanadrzu? big_smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#15 2006-05-06 23:55:59

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

a ju?ci!!!
Co by nie!!


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#16 2006-05-07 00:49:44

aragonte
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

Co mi przypomnia?o, ?e czas zmieni? podpis big_smile

Zauwazy?am i pad?am po raz enty lol lol lol lol

Offline

 

#17 2006-05-07 10:24:01

Kazik
(Admin)

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

"Gdy staro?ytni Grecy walczyli z Persami, to pomaga?a im Armia Czerwona. Oni zawsze ch?tnie pomagaj?."


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#18 2006-05-07 11:08:17

Jeanne
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

Aine.....brak s?ów po prostu. lol


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#19 2006-05-07 13:27:30

izek
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

"Gdy staro?ytni Grecy walczyli z Persami, to pomaga?a im Armia Czerwona. Oni zawsze ch?tnie pomagaj?."

ale Ty Adminie chyba nie jeste? belfrem?


gg 5425654

Offline

 

#20 2006-05-07 20:16:07

Kazik
(Admin)

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

"Gdy staro?ytni Grecy walczyli z Persami, to pomaga?a im Armia Czerwona. Oni zawsze ch?tnie pomagaj?."

ale Ty Adminie chyba nie jeste? belfrem?

Na szcz??cie nie smile Ale mam znajomych belfrów.


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#21 2006-05-07 21:14:20

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

To chyba najbardziej smutny i okrutny okres w historii. Mo?e bywa?y krwawsze, ale ten jest przy tym tak (stosunkowo) nie dawny, ?e chyba najbardziej bolesny...

Dla mnie du??o smutniejszy jest koniec XIX w. - kolonizacja, niewolnictwo w USA itp.
II wojna to by? bardzo okrutny czas, ztryglodycenie spo?ecze?stwa, ale w zasadzie gdyby nie by?o to w takim nasileniu i takim stopniu, ?wiat nie poszed?by naprzód.
To w?a?nie tragizm I i II wojny ?wiatowej zaoowocowa? dekolonizacj? i przemianami spo?eczno-obyczajowymi, które mamy dzisiaj.
Historia jest wa?na nie po to aby rozpami?tywa? przesz?o??, czy aby kolejne pokolenia mia?y wpada? w depresj?, a po to aby wyci?ga? wnioski.
Guniu to ?e Twój kolega si? za?mia? nie ?wiadczy, ?e odniós? si? lekcewa??co?.
Twoje pokolenie ( moje i wszystkich forumowiczek) to pokolenia, które mia?y to szcz??cie, ?e nie uczestniczy?y w tragi?mie tamtych lat. Nie jest waszym obowi?zkiem wpada? w ?a?ob?, stroi? o?tarzyki.
To obowi?zkiem moim, jako nauczyciela historii jest opowiedzie? Wam o tym tak, aby?cie zapami?tali te informacje, wyci?gneli wnioski i nigdy nie dopu?cili do tego, aby podobne przypadki si? powtórzy?y.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#22 2006-05-07 21:24:21

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

o skaza po egzaminie na studiach- wkuwa?am takie g?upoty jak liczba wojsk, ruchy wojsk podczas bitew, a nawet godziny rozpocz?cia, nie mówi?c ju? o dowódcach nawet ma?ych jednostek i rodzajach broni, mundurów i takich tam.... facet mia? po prostu schiz? na tym tle

Ja II wojne mia?am w miar? normaln? na egzaminie (W XX-leciu natomiast musia?am na blaszke zna? wszystkie partie i ugrupowania polityczne II RP :? :? )
Nie lubi? II wojn? ze wzgl?du na sentyment patriotyczny i ?wiadomo?? jak zostali?my wyrolowani. Po raz kolejny, ale za to z hukiem i na wielk? skal?. sad


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#23 2006-05-07 21:32:48

Kazik
(Admin)

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

Ja nie lubi? II wojny dok?adnie z tych samych powodów co Aine. Dlatego swoj? magisterk? przenios?em w czasie (po?owa XIX wieku) i przestrzeni (wojna morska rosyjsko-turecka).


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#24 2006-05-08 06:32:08

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

Guniu z Twojego opisu wynika, ?e on nie ?mia? si? ze ?mierci, ale ze s?owa. S?owo, której jest dla niego pochodzenia obcego, którego mo?e wcze?niej nie s?ysza?, wyda?o mu si? ?mieszne.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#25 2006-05-08 17:24:18

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Robie wszystko by nie poprawiac testow

ja mam szybk? ripost? która dzia?a. Zadaj? pytanie czy kto? aby jest na 100 % pewny , ?e nie p?ynie w nim ?ydowska krew po k?dzieli? bo ja nie jestem i dla mnie mówi? w ten sposób to obraza, a po wtóre Chrystus by? ?ydem.

A ja równie? przypominam, ?e Chrystus by? ?ydem (bo przynale?no?? dziedziczy si? tam po k?dzieli)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB