Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-05-04 15:57:18

Jeanne
Użytkownik

Nowinki

Tak sobie pomy?la?am, ?e przyda si? taki ogólny temat na wiadomo?ci ze ?wiat show-biznesu, filmu, muzyki, ksi??ki......Co my?licie? wink B?dziemy oczywi?cie wdzi?cznymi komentatorkami..... big_smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#2 2006-05-06 17:57:39

Jeanne
Użytkownik

Re: Nowinki

Jako?e brak odzewu...... 8)
"Nicole Kidman i Keith Urban rzekomo ustalili dat? ?lubu - para ma pobra? si? 25 czerwca.

Wszystko zatem wskazuje na to, ?e w wy?cigu do o?tarza Kidman wyprzedzi by?ego m??a - Toma Cruise'a. Aktor bowiem, który tak?e planuje wkrótce ponownie zmieni? stan cywilny - po?lubiaj?c Katie Holmes, najpierw chce zako?czy? promowanie swojego najnowszego filmu "Mission: Impossible III".

Brytyjska gazeta "The Sun" donosi ponadto, ?e Kidman zamierza zorganizowa? katolicki ?lub swoich marze?. Sta?o si? to mo?liwe po tym, jak ksi?dz uzna? jej poprzedni? ceremoni? za niewa?n?, poniewa? nie zosta?a zawarta w ko?ciele.

Tymczasem ameryka?ski magazyn "National Enquirer" twierdzi, ?e para nie tylko nie zamierza si? pobra? w czerwcu, ale nawet relacje mi?dzy aktork? i piosenkarzem country nieco si? och?odzi?y. - Keith zaproponowa? Kidman, aby zwolnili tempo przed kwietniowym rozdaniem nagród CMT Awards w Nashville, a ona na to przysta?a - powiedzia?a tabloidowi osoba z otoczenia pary."

Jacek Piekara "Przenaj?wi?tsza Rzeczpospolita"
Polska za lat trzydzie?ci — ca?kowicie zdewastowane pa?stwo rz?dzone przez skorumpowanych i zdegenerowanych polityków sterowanych przez mafie, koterie, zagraniczne koncerny oraz wrogie s?u?by specjalne. Kraj pogr??ony w wiecznych oparach kwa?nych deszczów. ?l?sk zamieniony w jeden wielki obóz koncentracyjny. Wszechw?adnie panuj?cy religijny fanatyzm. Do?wiadczenia medyczne na ludziach, handel ?ywym towarem, epidemie nieuleczalnych chorób, nieustaj?ca propaganda sukcesu. Autor tak mówi o swojej powie?ci: „wyobra?cie sobie sojusz osobników pokroju Rydzyka, Millera i Michnika i co z tego sojuszu wyewoluowa?oby za lat -dzie?ci. Fanatyzm religijny po??czony z totaln? degeneracj? pa?stwa i jego urz?dników, a wszystko w fa?szywie moralizatorskim, ideologicznym sosie, maj?cym zak?ama? ka?dy aspekt ?ycia”.

Fabu?a Przenaj?wi?tszej Rzeczpospolitej rozpoczyna si? w prze?omowym dla zrujnowanego pa?stwa momencie: pod uschni?tymi lasami Suwalszczyzny geologowie odkrywaj? pok?ady ropy naftowej. Porównywalne z zasobami arabskimi. Rozpoczyna si? Wielka Gra, w której nie b?dzie lito?ci dla pokonanych, a stawk? jest istnienie ca?ego pa?stwa. Jednak czytelnik ?ledzi? b?dzie nie tylko losy znanych polityków, dostojników ko?cio?a, czy agentów wywiadu. Bohaterami s? równie? zwykli ludzie: sprostytuowany pisarz, poeta zes?any do obozu koncentracyjnego, drobny urz?dnik marz?cy o wielkiej karierze. W oparach nieustaj?cej orgii alkoholowo-narkotyczno-seksualnej ka?dy próbuje wyszarpa? dla siebie chocia? odrobin? w?adzy…

Czyta? i komentowa?. wink


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB