Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#151 2005-10-25 11:19:58

agnes_13
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

I tu mam problem ze wspomnieniami.... Z Angielk???
Z W?oszk???? 8O

Tak swoj? drog? powiem Wam ?e ?ona CF bardzo mi si? jako kobiecie podoba. tongue Bez podtekstów oczywi?cie....


Agnes

Offline

 

#152 2005-10-25 12:14:02

angelix
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Przy??czam si? do opini, tej o W?oszce. Bu?k? ma zdecydowanie ?adniejsz? ni? Angielka
Ja równie? "bez podtekstów" big_smile big_smile big_smile

Offline

 

#153 2005-10-25 22:05:39

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Ej dziewczyny, dziewczyny lol lol lol
Ja nie pisa?am o Colinie, ale o Darcym lol
Wiem, ze dla wi?kszo?ci z nas to to samo, ale jednak mnie nie chodzi?o o ?adn? W?oszk?, ani o Tilly. Ani o Jennifer Ehle big_smile Mnie chodzi?o o najzwyklejsz? w ?wiecie austeenowsk? Elisabeth Bennet big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#154 2005-10-25 22:20:44

angelix
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Ale?, rozumiemy big_smile .Tyle tylko , ?e pewnie ka?da z nas - po obejrzeniu nadstu wersji( no tu moze przesadzi?am z ilo?ci? :!: :?: ) uto?samia pana Darcego z jakim? aktorem dla jednych to b?dzie Colin dla innych MM, dla jeszcze innych tych dwóch "m?odocianych" ze wspó?czesnych wersji.
Jako? tak si? dzieje.

:oops: :oops:

Offline

 

#155 2005-10-26 01:58:01

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

A ja coraz bardziej przekonuj? si? do Matthew, na niekorzy?? Colina.
Ech herezje pisz? :twisted: :twisted:


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#156 2005-10-26 02:03:32

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Chocia? tak rzucaj?c lu?no uwag? do osobistego ?ycia Firtha, to wydaje mi si? ?e najciekawsz? urod? mia?a Meg. Orientaln? i niebanaln?.
Livia ma banaln? w?osk? urod?. Jest ?adna - owszem, ale nie oryginalna.
I jesli ma charakter typowej W?oszki - wspólczuj? big_smile W?osi je?li maj? wybór - zawsze wybieraj? stranierki. Szczególnie Polki i Czeszki. Podobno jeste?my normalne big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#157 2005-10-26 09:22:00

angelix
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

A wracaj?c do pana Darcego - CF do pewnego momentu jako? tak wyrazi?ciej zaznacza sw? dum? i co by tu nie powiedzie? pewn? arogancj? w stosunku do (wiadomej) reszty towarzystwa - by pó?niej ju? w trakcie spaceru na ko?cu filmu mie? min? "zbitego psiaka". To znaczy ta jego przemiana jest bardziej wyrazista, u MM ta przemiana jest pokazana ju? na pocz?tku filmu.Ju? od pocz?tku wida? ,?e jest zadurzony w Lizzy po uszy - i vice versa. Oboje maj? "ma?lane oczka" ju? od samego pocz?tku.A scena o?wiadczyn to apogeum.I tylko w tej scenie mo?e mi si? podoba?. Kiedy wreszcie ogazuje jak?? z?o??. Dopiero wtedy daje si? odczu? DUM? (a przecie? o t? DUM? chodzi?o Jane Austen) Mówi co innego , niby jest oburzony, a jeszcze troch? a mieliby?my"niestosowny"(w owych czasach ) poca?unek przed ?lubem big_smile :oops: 8O lol
Rola CF - chyba jest bli?sza pierwowzorowi z ksi??ki
Rola MM - to tajej romantyczniejsza strona
CF gra bardziej "cia?em", MM - "s?owami"
Mnie bardziej odpowiada ta pierwsza. I dlatego wol? Colina i jego bardziej wyrazisty kontrast granej roli. roll :oops:

O rany,ale si? rozgada?am
Znowu dostan? "ochrzan" - punkt 1 NETYKIETY - to nie przekraczaj PEWNEJ ILO?CI ZNAKÓW big_smile lol

Offline

 

#158 2005-10-26 12:33:14

agnes_13
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Co do ca?okszta?tu opisu Darcy'ego w wyk. CF to w 100 % mam takie same odczucia.
A ten wzgardliwy wzrok w czasie rozmowy z Lizzy o jego wadach (odcinek nr 1). Po prostu wspania?y. lol
A tak z t? W?oszk? i Angielk? to oczywi?cie ?artowa?am.... lol
Co do Meg T. to owszem uroda oryginalna, ale brak mi w niej tego "czego?". widzia?am j? w paru filmach i odbiera?am j? zawsze tak samo : zimna lalka. sad No ale de gustibus......


Agnes

Offline

 

#159 2005-10-26 19:52:05

Admete
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Je?li chcecie obejrze? dobr? rol? Ehle, to polecam "Op?tanie" nakr?cone na podstawie powie?ci A.S. Byatt pod tym samym tytu?em. Opowie?? rozgrywa si? w dwóch planach czasowych - wspó?cze?nie ( w tym w?tku gra Gwyneth Patrow i Aaron Eckhart ) i w po?owie XIX wieku ( Jennifer Ehle i Jeremy Northam ). To historia odkrycia nieznanych listów pewnego wiktoria?skiego poety do tajemniczej ukochanej, któr? gra w?a?nie Ehle. Film ca?kiem dobry, choc nie dorównuje stopniem komplikacji ksi??ce :-) Tu macie fotk?: http://www.filmweb.pl/FilmPhoto?id=3205 … 1513#photo


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#160 2005-10-26 20:32:55

angelix
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Widzia?am, ca?kiem przyjemnie si? ogl?da. JE(oczywi?cie jako grana posta?) ma tam problem ze sprecyzowaniem swoich orientacji seksualnych, tak przynajmniej si? t? rol? odbiera, czy bardziej odpowiada jej "przyjació?ka czy ów tajemniczy acz znany nam z listów wielbiciel. Zdaje si?,?e ma z nim nawet dziecko( o ile dobrze pami?tam- bo film ogl?da?am jaki? czas temu),ale ch?tnie obejrz? po raz drugi.

Znowu to moje okropne gadulstwo.
Sorki Admete - staram si? jak mog? trzyma? tej nieszcz?snej NETYKIETY big_smile lol

Offline

 

#161 2005-10-26 20:34:10

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

S?ysza?am wiele pozytywnych komentarzy o tym filmie. I zdecydowanie jest na mojej li?cie filmów "do ogl?dni?cia" big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#162 2005-10-26 21:50:56

Admete
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Angelix etykiet? z?ama?a? tylko raz, wi?c nie musisz si? tak strasznie przejmowa?. Poza tym wtedy nie wiedzia?a?, a teraz ju? wiesz ;-)
Posta? grana przez Ehle naprawd? kocha Asha, ale wy?ej ni? mi?o?? ceni sobie w?asn? wolno?? i mo?liwo?? decydowania o sobie. Chyba oceniam ten film przez pryzmat powie?ci - tam jest wszystko du?o bardziej popl?tane. Mamy wiersze Asha, Christobal, ich listy, teksty krytyczne na ich temat. Autorka wymy?li?a dwoje poetów epoki wiktoria?skiej, a zrobi?a to tak doskonale, ?e niektórzy si? nabrali i my?leli, ?e te osoby istnia?y naprawd?. :-)


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#163 2005-10-28 20:15:14

fringilla
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

W?osi je?li maj? wybór - zawsze wybieraj? stranierki. Szczególnie Polki i Czeszki. Podobno jeste?my normalne big_smile

Hehe, mój m?z by sie z Tob? nie zgodzi?! I wi?kszo?? znanych mi ?onatych facetów wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#164 2005-10-28 21:46:43

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Hehe, mój m?z by sie z Tob? nie zgodzi?! I wi?kszo?? znanych mi ?onatych facetów wink

No to teraz sobie wyobra? jakie sa W?oszki :twisted: :twisted: :twisted:
Na ten temat mog?abym ksi??k? pisa?. I uwierz mi, w wi?kszo?ci przypadków, W?osi maj? racj?. Ale sami s? sobie winni.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#165 2005-10-28 22:33:59

fringilla
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Hehe, W?osi nigdy nie byli w moim typie - za niscy.

Co do filmu jest?wietny, by?am pod wra?eniem, kreacje tych dwojga poetów niesamowita, przez ca?y czas zastanawia?am si? czy nie mam jakich? braków w edukacji - wprawdzie jestem specjalistk? od romantyzmu, ale polskiego, mo?e mi co? umkn??o? By?o to bardzo wiarygodne. Musz? koniecznie przeczyta? t? ksi?zk?.

Wielbicielkom Jenifer Ehle polecam te? Beackbeat, jeden z moich ukochanych filmów. Gra tam niewielk? rólk?, Cynhi? Powell, przysz?? ?on? Johna Lennona, moim zdaniem jest ?wietna, tak ja w???nie sobie wyobra?a?am, zw?aszcza w cieniu charyzmatycznej Astrid.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#166 2005-10-30 21:49:31

Admete
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Nie tylko Tobie si? tak wydawa?o - przyjació?ka, której poleci?am ten film ( ze wzgl?du na Jeremy'ego Northama, bo ona go uwielbia ), pyta?a potem, gdzie mo?e znale?? poezje Ash'a :-D


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#167 2006-01-12 14:07:41

aga
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

W?a?nie nagra?am z BBC Prime pierwszy odcinek "Dumy .." z 1995r,
niestety nie dano polskich napisów. Sprawdza?am w internecie na stronie
BBC, pono? dawaj? tylko napisy hebrajskie!
Niektóre z Was maj? ten serial z napisami, bardzo tu prosz? o informacj?, sk?d ten serial macie z tymi napisami?
Dano tu tez informacj?, ?e wkrótce wydadz? sze?ciopak z filmami JA,
oby by?y z napisami!

Offline

 

#168 2006-01-12 15:08:42

Anonymous
Gość

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Witam! big_smile
do tej pory my?lalam, ?e moja fascynacja J.A. i ekranizacj? z C.F. to wstydliwa choroba, któr? powinno si? leczy? :oops:
teraz wiem, ?e nie jestem sama,szkoda, ?e tak d?ugo "cierpia?am" w samotno?ci...
B?d?e cz?sto wpada? na terapi? wink

 

#169 2006-01-12 19:51:38

Diana
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Pozdrawiam serdecznie i ?ycz? owocnej "terapii"! big_smile


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#170 2006-01-13 18:52:54

kami
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Witam! big_smile
do tej pory my?lalam, ?e moja fascynacja J.A. i ekranizacj? z C.F. to wstydliwa choroba, któr? powinno si? leczy? :oops:
teraz wiem, ?e nie jestem sama,szkoda, ?e tak d?ugo "cierpia?am" w samotno?ci...
B?d?e cz?sto wpada? na terapi? wink

Hej Mag smile Opisa?a? dok?adnie to co i ja sama prze?ywa??m... zanim nie znalaz?am tego wspania?ego forum. Teraz jestem uleczona, cho? dalej szalej? na punkcie Colina i Jane Austen smile ale to ju? jest oczywi?cie ta pozytywna odmiana szale?stwa. Pozdrawiam Ci? smile


Uwielbiam Colina Firtha... smile)))))

Offline

 

#171 2006-01-26 08:49:40

Nastazja
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Serial z CF i JE jest kapitalny. To mo?liwie wierna ekranizacja. Niektóre postaci s? przerysowane,co dla mojej mamy jest atutem. smile
?wietnie za to sportretowano wszystkie siostry Bennet,ich ojca i Wickhama.

W ka?d? ?rod? zasiadam przed telewizorem z kubkiem herbaty w r?ku i rozkoszuj? si?.


John: "Was Miss Hale the woman that told you to come to me"?
Nick Higgins:"You'd be a bit more civil?"

Offline

 

#172 2006-01-26 18:11:35

Caitriona
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

W ka?d? ?rod? zasiadam przed telewizorem z kubkiem herbaty w r?ku i rozkoszuj? si?.

To tak samo jak ja big_smile Nic i nikt nie jest mnie w stanie odgoni? wtedy od telewizora.


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#173 2006-01-27 12:30:17

Anonymous
Gość

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Widzialam w sotatni? ?rode odcinek P&P na BBC prime....jedno mog? powiedzie? Firth jest zbyt s?odki:-) on t? biedn? dziewczyne oczami rozbiera!;-)
Niestety reszta jest ?a?osna...aktorstwo marne,takie sztuczne parateatralne,zero emocji u tych aktorów....Nowa duma ba w sobie w?a?nie co? 'surowego' rzeczywistego czego w tym serialu nie odnajduje.Wszystko jakie? takie wycmokane....
O?wiadczyny darcy'ego w serialu s? jak monolog z jakiej? sztuki Szekspira....te z filmu s? takie emocjonalne,wida? ,?e Darcy ma co? wi?cej ni? tylko dusze zimnego dumnego drania....
Ale to oczywi?cie tylko moja opinia:-)
pozdrawiam

 

#174 2006-01-28 18:48:50

Ammit
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Ja si? z Tob? za bardzo nie zgodz?. W du?ej mierze (oczywi?cie moim skromnym zdaniem) to by?y realia, styl ?ycia.
Poza tym Darcy (równie? ten ksi??kowy) nie pokazywa? po sobie zbyt wiele emocji...

I chyba tego rozbierania wzrokiem to za bardzo nie zauwa?y?am :?

W ka?dym razie ja jestem z tych, co stoj? za serialam, ale ka?dy oczywi?cie ma prawo do swojego zdania i swojej opinii smile


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#175 2006-01-28 19:04:36

kami
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Ja równie? stoj? murem za serialem z Colinem. Dla mnie w sumie jest obojetne jaki rezyser i jaki aktor odtworzyliby film i g?ównego bohatera- nikt nie zagra tej postaci tak jak Colin!!! W?a?nie ta jego powsci?gliwo?? i poczatkowa niech?? jest ujmujaca. A przede wszystkim niesmowita gra uczu?, niekoniecznie (a mo?e wr?cz???) przekazywanym tylko oczami a nie s?owami . To jest po prostu niesamowity film- kipi?cy emocjami wink


Uwielbiam Colina Firtha... smile)))))

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB