Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#101 2005-01-01 10:18:20

sister
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

No to widz? dziewczyny, ?e tylko ja mam akcje na temat Pana Darcy'ego i jego mokrej koszuli...
mo?e to tylko moja wyobra?nia tak mi jako? 'wy?adni?a' t? scen? :?:
dzi? b?d? mia?a t? przyjemno?? obejrzenia serialu ponownie po do?? d?ugiej przerwie i obiecuj?, ?e zrewiduj? swoj? ocen? mokrej koszuli przylegaj?cej do cia?a Pana Darcy'ego lol

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2005 :!:

Offline

 

#102 2005-01-01 13:24:01

fringilla
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Mokra koszula mokr? kozula, ale moim zdaniem bardziej dzia?a na wyobra?ni? scena w pierwszym odcinku, gdy Darcy bierze k?piel i myje swoje muskularne ramiona... Zawsze ?miejemy si? z kumpelami, ?e to scena dla fanek. Jednak moja ulubiona scena z Darcym to scena szermierki. He, zawsze mia?am s?abo?? do facetów ze szpad?.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#103 2005-01-05 11:22:56

sister
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Jak obieca?am - tak pisz?...

fakt faktem, scena w wannie te? zapiera dech w piersiach..........

ale jakby nie patrze? Darcy wskajuj?cy do jeziora i jego mokra koszula to te? rarytas...

chocia? Pan Darcy tak naprawd? najfajniej wygl?da w tych scenach, kiedy pokazuje Lizzy swoj? posiad?o??... zachowuje si? wtedy tak... i ma taki wraz twarzy... gdyby jaki? facet tak na mnie patrzy?...

roll

Offline

 

#104 2005-01-05 15:41:26

dorotka
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Oj, mi te? si? podoba jak wywija t? szabelk?. Nie do??, ?e sam w sobie jest uosobieniem m?sko?ci, to jeszcze ta szabelka... ech, mie? takiego kolesia dla siebie!
Tak czy inaczej, ja go lubi? w ca?ym filmie. I mo?e to dziwne, ale ju? pomijaj?c gdzie najlepiej Colin wygl?da?, bardzo lubi? scen?, w której Elizabeth daje mu kosza. Takie orze?wiaj?ce,no nie? big_smile


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#105 2005-01-07 10:17:37

sister
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Ja bym powiedzia?a, ?e ta scena wybuchowa jest... jakby kto? wtedy zapali?a zapa?k? lol
swoj? drog?, czy my?licie, ?e w prawdziwym ?yciu mo?liwa jest taka scena? ?eby zakochany kole? tak o?wiadcza? si? kobiecie? ?eby tak j? poni?y? i tak pogardliwie wyznawa? mi?o??? Swoj? drog?, jego pó?niejsza zmiana nastawienia te? jest chyba ma?o realna... normalnie kole? po do?? ostrych s?owach ze strony kobiety musia?by leczy? zranione ego ca?ymi latami, a o sympatii cho?by do tej kobiety mo?na w sumie pomarzy?...

co Wy na to?

Offline

 

#106 2005-01-07 15:59:53

dorotka
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

No có? - ja w tym momencie uwa?a?am Darcy'ego za idiot?. Jak mo?na si? tak o?wiadcza?? No, ale z drugiej strony poprawi? si? nieco. Nie jestem tylko pewna, czy taka zmiana jest mo?liwa. Ale z drugiej strony mi?o?? czyni cuda big_smile


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#107 2005-01-08 10:54:38

sister
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Dlaczego uwa?a?a? go za idiot? :?:
nie on wygl?da? na kogo?, kto da?by worek z?ota, ?eby by? w tym momencie w innym miejscu... m?czy? si? biedak big_smile
Widocznie to nie by? jego dzie?...
ale owszem, mi?o?? czyni cuda. I gdyby Lizzy mu nie wygarn??a tak stanowczo, to podejrzewam, ?e nie zmieni?by swojego podej?cia i zachowania... A gdyby przyj??a go za pierwszym razem (co przy jego pozycji ?yciowej zapewne uczyni?aby wi?kszo?? kobiet) to my?l?, .?e by?by jeszcze gorszy roll

Offline

 

#108 2005-01-08 11:00:24

dorotka
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

I dlatego brawo dla Lizzy :!:
A idiot? by? - jak mo?na kocha? kobiet? i mówi? jej, ?e j? kocha chocia? nie chce i wiele rzeczy mu w niej nie pasuje?! Ale by? szczery z drugiej strony. Tylko dlaczego on my?la?, ?e ma jakie? szanse u Lizzy? Przecie? nabija?a si? z niego i k?óci?a si? z nim ca?y czas. Ja nie rozumie?...


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#109 2005-01-08 11:13:38

sister
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Bo widzisz, to jest tak... jego duma i poczucie wy?szo?ci nie pozwoli?y mu nawet przypuszcza?, ?e po najgorszych o?wiadczynach ?wiata kobieta mo?e go odrzuci?. Ze e wzgl?du na pozycj? zawsze dostawa? to czego chcia?, mia? wszystko o czym mo?e marzy? cz?owiek... Czemu wi?c niemal biedna, nieustosunkowana dziewczyna z niewychowan? rodzin? mia?aby go odrzuci? :?: Jemu si? to pewnie nie mie?ci?o w g?owie wcale roll

W ksi??ce jest wyra?nie napisane, ?e Lizzy zdumia? jego wyraz twarzy, gdy mówi? o niepewno?ci, ?e twarz jego by?a spokojna, a on zupe?nie pewien, ?e zostanie przyj?ty.

Offline

 

#110 2005-01-08 20:14:23

Maryann
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

A jak biedaczysko móg? si? czego? takiego spodziewa?? Przecie? w ka?dym towarzystwie, z jakim si? do tej pory zetkn?? ka?da panna na wydaniu dawa?a mu jednoznacznie do zrozumienia, ?e jest idealnym materia?em na m??a. Któzby si? zastanawia? nad jego charakterem przy 10 tys. rocznie!
Moim skromnym zdaniem, je?eli chodzi o opis jego motywów oraz tego, co si? dzia?o w jego g?owie i sercu, znakomitym uzupe?nieniem "Dumy" jest ksi??ka Pameli Aidan "Fitzwilliam Darcy. Gentleman". Niestety, na razie wyszed? tylko I tom, obejmuj?cy okres w Nethrefield, ale mo?na si? po?mia?, jak Darcy zgrzyta z?bami na niewybredne awanse panny Bingley i w my?lach wyzywa siebie samego od idiotów, bo znowu nie potrafi? odp?aci? Lizzy pi?knym za nadobne. Polecam.

Offline

 

#111 2005-01-08 23:28:19

fringilla
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

No có?, Darcy'emu spodoba?a si? ?ywo?? umys?u Lizzy, wi?c mo?e my?la?, ?e te docinki to przejaw symapatii - co? w tym jest, im bardziej kogo? lubi?, tym bardziej jestem w stosunku do niego z?o?liwa wink
A taki kube? zimnej wody czasem mo?e podzia?a? trze?wi?co nawet na najwi?kszego zarozumialca.
Ale bardzo dobrze ?e go od razu nie przyj??a, bo podobna m??czy?ni bardziej szanuj?, to, co z trudem zdobywaj? wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#112 2005-01-09 10:19:00

sister
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

szacunek szacunkiem, ale po jej s?owach mog?a si? spodziewa? (i spodziewa?a si?), ?e ciep?e uczucia z jego strony niestety wyparuj?... bo kto by nadal kogo? kocha? mimio takiego potraktowania? ja bym chyba nie by?a wstanie pogodzi? w takim momencie nadszarpni?tej mi?o?ci w?asnej z mi?o?ci? do kogo?...

Offline

 

#113 2005-01-09 12:29:45

fringilla
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Hehe, w zyciu te? cz?sto jest tak, ?e u?wiadamiamy sobie, ?e kogo? kochamy dopiero, gdy go stracimy. Biedna Lizzy te? zda?a sobie z tego spraw?, jak, wydawa?o si?, spali?a za sob? wszystkie mosty. Ale prawdziwe uczucie do?? dobrze radzi sobie z mi?o?ci? w?asn?, w przeciwnym razie wi?kszo?? zwi?zków rozpada?oby si? po pierwszej powa?anej k?ótni. Nieporozumienia s? najwiekszym wrogiem mi?o?ci, a w tamtych czasch, kiedy niczego nie mówi?o si? wprost, a? strach pomy?le? ile szkód mog?y narobi?!


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#114 2005-01-09 13:24:12

sister
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

No w?a?nie dlatego, ?e wtedy nie mówi?o si? niczego wprost, móg? by? biedak w takim szoku, ?e ju? nici by?yby z jakiegokolwiek dalszego uczucia... a tu prsz?...
bo generalnie to musi by? mora?: duma nie jest wskazana, a nawet jej najostrzejszy przypadek mo?na utemperowa?...

Offline

 

#115 2005-01-09 15:24:26

sister
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Jeszcze co?, co napisa?am w jeszcze innym w?tku, ale tu mi to lepiej pasuje. Pisa?y?cie gdzie? o tym, ale tera nie wiem gdzie to znale??, wi?c pisz? tu:

Co do aktorki, graj?cej Jane w serialu P&P to naprawd? bardzo mi sie podoba?a. I prosz?, nie zlinczujcie mnie za to, ale uwa?am, ?e to pi?kna kobieta, ?e ucharakteryzowali j? doskonale, klasyczne pi?kno po prostu, jej twarz, sylwetka, wszystko doskona?a... i czasami mam problem ze stwierdzeniem, która z sióstr jest ?adniejsza, Jane czy Lizzy....

I czy to prawda, ?e ta aktorka by?a w ci??y podczas kr?cenia filmu???

Offline

 

#116 2005-01-09 22:10:25

dorotka
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Prawda, by?a w ci??y. Nie?le zamaskowali, co?
Co do jej urody - có?, widzia?am zdj?cia spoza planu- straszne ziarno...


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#117 2005-01-10 08:19:33

sister
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Ja tam do tej pory jak nie przeczyta?am, ?e ona jest w ci??y, to wcale nic nie zauwa?y?am smile

ale je?li chodzi o gre aktorsk? to dobrali j? fantastycznie smile

i nie wiem czemu która? z Was mia?a zastrze?enia do jej karku...
dla mnie wygl?da? bardzo szlachetnie smile i to dobrze, ?e nie wybrali do tych ról suchych modelek :!:

Offline

 

#118 2005-01-10 16:13:14

dorotka
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Nie no, oczywi?cie, ?e aktorki graj?ce w tym filmie musia?y mie? troch? cia?ka, w tamtych czasach chuda kobieta wygl?da? jako? niezdrowo - taka zabiedzona... wi?c pod tym wzgl?dem by?o dobrze. Ich gra aktorska bez zastrze?e?, moim zdaniem wszyscy byli rewelacyjni. Co do karku - nadal twierdz?, ?e za du?y, ale nie wiem, mo?e ta aktorka trenowa?a p?ywanie czy co?.
Te? nie mia?am poj?cia, ?e ona by?a w ci??y, ale przeczyta?am gdzie? w necie, chyba stronka by?a o tym jak kr?cili film.


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#119 2005-01-10 17:13:00

sister
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Faktycznie, jak si? przyj?e?, to mo?e pod t? sukni? ma jaki? tam brzuszek :?:

Szkoda, ?e w naszych czasach propagowana jest taka wymizerowana sylwetka ko?ciotrupa-anorektyka :evil:

Offline

 

#120 2005-01-10 17:13:56

sister
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Hmmmm...
mnie tak podoba sie strasznie jej klasyczna sylwetka, jak ?ywcem z pi?knych obrazów wink

Nic doda?, nic uj??, pi?knie moim zdaniem "zrobili" anielsk? Jane 8)

Offline

 

#121 2005-03-15 11:09:46

aga
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Co do Bridget Jones, czyta?am o niej 2 ksi??ki, ale widzia?am tylko I cz???
filmu. Traktuj? je z przymru?eniem oka, s?dz?, ?e to mimo wszystko ?artobliwa satyra na dumnych i nieco zadufanych w sobie panów oraz na egzaltowane panie. A jednak ich lubi?!! Dlaczego? Bo mimo swoich gaf i wad maj? jednak dobre charaktery, pomagaj? swoim przyjacielom, a to
w?asnie decyduje o cz?owieku, obojetnie jakie ma maniery. Bridget potrafi zostawi? wszystko i p?dzi na pomoc, kto jej potrzebuje, np. Tomowi.
A ?e po drodze wpada w tarapaty? No có?, taki jej urok, a m??czy?ni pono? uwielbiaj? wyci?ga? biedne ofiary z k?opotów, ale niektórzy, niestety, uciekaj? ile si? w nogach.

Offline

 

#122 2005-03-22 13:23:29

aga
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Tu pragn? spyta? Marianny, gdzie kupi?a pozycj? Pameli Aidan "Fitzwilliam Darcy"? Bezpo?rednio z "Amazon" czy jakiejs ksiegarni w Polsce? Niedawno kupi?am w takiej ksi?garni par? pozycji, ale tam nie ma akurat innych rzeczy zwiazanych z JA. Owszem s?, ale tylko jej dzie?a w oryginale, ale brak pozycji innych autorów.

Offline

 

#123 2005-03-22 13:25:23

aga
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Tu pragn? spyta? Marianny, gdzie kupi?a pozycj? Pameli Aidan "Fitzwilliam Darcy"? Bezpo?rednio z "Amazon" czy jakiejs ksiegarni w Polsce? Niedawno kupi?am w takiej ksi?garni par? pozycji, ale tam nie ma akurat innych rzeczy zwiazanych z JA. Owszem s?, ale tylko jej dzie?a w oryginale, ale brak pozycji innych autorów.

Offline

 

#124 2005-03-23 19:43:37

Maryann
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Ksi??k? Pameli Aidan rzeczywi?cie kupi?am w Amazonie. Nawiasem mówi?c, w mi?dzyczasie ukaza?a si? druga cz???. Obejmuje okres po wyje?dzie Darcy'ego z Netherfield, kiedy to postanawia zapomnie? o Lizzy i znale?? sobie jak?? odpowiednio urodzon? pann? na ?on? - ze skutkiem ?atwym dla nas do przewidzenia.
Je?li nosisz si? z zamiarem kupienia tej ksi??ki (a rzeczywi?cie warto j? przeczyta?), to nie wiem, czy nie warto jeszcze troch? poczeka?. Ma by? jeszcze trzecia cz??? i mo?e "w komplecie" b?dzie taniej, chocia? z drugiej strony - ten trzeci tom mia? by? ju? na Bo?e Narodzenie, a dot?d go nie ma...

Offline

 

#125 2005-04-10 18:18:05

Anonymous
Gość

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Witam wszystkich! To, ?e znalaz?am si? na tej li?cie, niezbicie dowodzi tego, ?e jestem uzale?niona od P. and P. (a mo?e od Colina?) . Ciesz? si? jednak, mimo nowego uzale?nienia, ?e nie jestem tu sama. Mo?e stworzymy grup? wsparcia co? na kszta?t AA? Pozdrawiam wszystkich - nowa na salonach. big_smile

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB