Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#426 2008-04-21 19:57:06

Tamara
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Darcy mo?e si? szwenda? po swej posiad?o?ci gnany niepokojem serdecznym z miejsca na miejsce , a ?e miejsc tych du?o , biedaczysko szwenda? si? konno musi , bo inaczej nie zd??y na obiad...

Offline

 

#427 2008-04-21 22:30:18

sibia
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Dione napisał:

A ?e by? ju? w swojej posiad?o?ci, to i ko? si? do stajni nie spieszy?, pewnie akurat t? ??k? lubi? najbardziej wink Poza tym za drzewem czai? si? ju? stajenny, który po k?pieli Darsika, odprowadza? konia do stajni.

Taaak, stajenny te? wyrasta jak spod ziemi. Mam wra?enie, ?e twórcy si? tak skoncentrowali na ugaszeniu wod? nami?tno?ci Darcy'ego, ?e umkn?? im ci?g logiczny z punktu widzenia je?d?ca. I jeszcze ten ko? po drugiej stronie jeziora...

Na której? z angielskich stron, chyba P&P Paradise widzia?am list? wpadek scenarzystów w serialu, moim zdaniem to si? ?apie wink.

Vasco, a ko? Twojego dziadka mia? szcz??cie, takie emerytury rzadko si? pracuj?cym na polu koniom zdarzaj?.

Offline

 

#428 2008-04-21 23:37:44

Ulka
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

I w ogóle jak on z tego Londynu mia? dojecha? konno? To? to nie Kmicic co gna w siodle przez ca?? Rzplit? i ani go pokrzywi. Nawet pu?kownik B.-wojskowy!- na koniu przemieszcza si? tylko do najbli?szej stacji dyli?ansów smile


"cierpliwo?? - spokój ?e przecie? si? stanie"
(Ks. J. Twardowski)

Offline

 

#429 2008-04-22 07:17:23

pak4
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

A mo?e stajenny si? zorientowa?, gdy ko? przyszed? do stajni i przyprowadzi? dla Darcy'ego drugiego, takiego samego? Jakby pan chcia? wraca? z k?pieli konno... W ko?cu mo?na si? domy?lac, ?e Darcy chcia? mie? inteligenta s?u?b? big_smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#430 2008-04-22 11:47:32

Ulka
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Albo nawet tego samego mu przyprowadzi?, ?eby pan si? nie zorientowa?, ?e ma tak niepos?usznego i niewychowanego konia? W ko?cu za niewychowanie konia oberwie stajenny...


"cierpliwo?? - spokój ?e przecie? si? stanie"
(Ks. J. Twardowski)

Offline

 

#431 2008-04-22 12:03:23

sibia
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Hih, nie wiem, jak kiedy?, ale obecnie pojawienie si? osiod?anego konia w stajni, bez je?d?ca, powoduje wybuch paniki i wypraw? ratunkow? - zawsze jest ryzyko, ?e nieszcz??nik le?y gdzie? po?amany i nieprzytomny.

Z drugiej strony tendencja konia do ucieczki w stron? stajni powoduje, ?e cho?by nie wiem jak hipochondryczny i rozczulaj?cy si? nad sob? je?dziec po upadku podnosi si? z ziemi i r?czym k?usem goni swojego wierzchowca, ?eby nie musia? popyla? do stajni na piechot?. Sama w zadziwiaj?cym tempie zbiera?am si? po upadku, w którym pozniej podejrzewano z?amanie biodra, wsta?am te? i wsiad?am na konia po tym, jak otrzyma?am kopniaka w twarz - perspektywa dostania si? w takim stanie do stajni na piechot? nie by?a kusz?ca wink. Równie ekscytuj?cym prze?yciem jest pogo? za uciekaj?cym rumakiem innego je?d?ca.

No ale najwidoczniej w XIX wieku by?o zupeeee?nie inaczej.

Offline

 

#432 2008-04-22 13:41:48

Dione
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

No wiesz, XIX wieczne konie genlemanów, musia?y chyba jaki? trening savoir-vivre przechodzi? big_smile


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#433 2008-04-22 17:12:21

Tamara
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

A czy konia nie mo?na tak u?o?y? ,?eby czeka? na swego pana?

Offline

 

#434 2008-04-22 20:27:19

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Coz, konie ciut za goopie na to sa...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#435 2008-04-22 20:33:20

sibia
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Ooo, co za potwarz! wink
Konie maj? inteligencj? porównywaln? do 3-4 letniego dziecka. S? bystrzejsze ni? niejeden pies czy kot, maj? ?wietn? pami?? i umiej? kojarzyc fakty (jestem i psiar? i kociar?, ?eby nie by?o).

A czy mo?na nauczy? czekania - pytanie po co? Uwi?z kosztuje grosze, a poniewaz to schylanie si? jest zabronione, to i tak trzebaby przywi?za?. Pewnie w krajach pustynnych, gdzie nie ma do czego przywi?za? jako? to rozwi?zuj?. Ale ju? na wszystkich westernach mo?na zobaczy?, ?e wzd?u? ulic s? specjalne por?cze do przywi?zywania zwierzaków.

Offline

 

#436 2008-04-22 20:34:39

Tamara
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Kiedy? w radiu s?ucha?am jakiej? audycji , gdzie by?a mowa o filmach i przytoczono wspomnienia Jamesa Stewarta , który w wielu westernach gra? . Mia? on konia imieniem Pea , który to ko? reagowa? na polecenia swojego pana , dzi?ki czemu powsta?o wiele scen filmowych , bo zawsze Stewart gra? z tym w?a?nie koniem .

Offline

 

#437 2008-04-22 20:53:44

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Nie bede sie co do koni wyklocac, ale w przyrodzie nic nie ginie, a natura wyposa?y?a napastnika w sile i spryt, a ofiare w szybkosc - stad zasada, ze kopytne do najmadrzejszych nie naleza.
Lubie konie, jak i wszystkie zwierzaki, ale w to ich pobratyncow osly darze szacunkiem. ?aden osiol nie da sie zaje?dzi? na ?mierc, nie podd?wignie ciezaru ponad swoje sily - a kon jest taki goopi, ze bedzie biegl i biegl i biegl i padnie, pociagnie cos ponad swoje sily - i padnie.
A to, ze potrafi sluchac polecen? To nie jest dla mnie objaw inteligencji, a wlasnie oznaka glupoty. O inteligencji swiadczy samodzielnosc, niezaleznosc i umiejetnosc podejmowania decycji analitycznych.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#438 2008-04-23 07:13:11

pak4
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

No tak, Aine, wida? ?e nie jeste? szefem smile Dla szefa o inteligencji ?wiadczy s?uchanie jego 'mondrych' rozkazów wink


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#439 2008-04-23 07:20:57

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Nawet w pracy wole byc partnerem - to jest duzo efektywniejsze i przyjemniejsze big_smile Cenie inteligencje, a nie bezmyslne wykonywanie polecen.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#440 2008-04-23 10:42:23

sibia
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Nie chc? si? k?óci?, bo uwa?am, ?e ka?dy ma prawo do swojego zdania, ale dla mnie to wygl?da zupe?nie inaczej.
Ca?a praca z koniem, który jest zwierz?ciem p?ochliwym i wra?liwym polega na tym, aby od jego dzieci?stwa przekonywa? go, ?e warto zaufa? cz?owiekowi, ?e jest on przywódc? stada itd itp.
Wszystkie sportowe wyczyny na koniu s? odtworzeniem tego, co zwierz? robi w naturze, a pozytywne oceny zdobywa si? za pos?usze?stwo konia, ale osi?gane bez si?y, w harmonii i wspó?pracy ze zwierz?ciem. W treningu to cz?owiek dostosowuje si? do konia, nie na odwrót.

To, ?e konie rzeczywi?cie pracuj? ponad si?y i znosz? cierpliwie ludzkie okrucie?stwa nie ?wiadczy moim zdaniem o g?upocie i braku charakteru koni, ale o okrucie?stwie i g?upocie ludzi, którzy nadu?ywaj? przyja?ni ofiarowanej im przez zwierz?. Dla mnie ofiara nie jest g?upia, jest poszkodowana, win? sk?onna jestem obarcza? tego, kto ma przewag? - czyli tu cz?owieka.
To tak, jakby bite dziecko nazwa? g?upim, bo si? na to godzi. Burzy mi si? wszystko na tak? interpretacj?.

Offline

 

#441 2008-04-23 13:01:57

Tamara
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Aine , najszybszym zwierz?ciem ?wiata jest napastnik - gepard rozwija do 110km/h big_smile

Jakby ko? by? taki goopi , to jazda konno wygl?da?aby wy??cznie jak jazda na byku na rodeo... Z tego co czyta?am , konie tak jak ludzie maj? ró?ne charaktery i indywidualno?ci , s? bardziej i mniej utalentowane do ró?nych rzeczy - tak pisz? ludzie , którzy ca?e ?ycie sp?dzili z ko?mi . Zreszt? mój dziadek by? kawalerzyst? i na ?adnego konia nie dam z?ego s?owa powiedzie?!!!

Ostatnio edytowany przez Tamara (2008-04-23 13:03:38)

Offline

 

#442 2008-04-23 17:03:13

karotka
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Przychylam si? do zdania sybii, ko? przyjmuje z?e traktowanie przez cz?owieka, bo cz?owiek potrafi sobie zapewni? nad nim przewag?, niektóre konie nie stawiaja oporu bo by? mo?e w swej inteligencji wiedz?, ?e cierpia?yby wtedy bardziej. Wykonywanie polece?, nawet tych najbardziej bolesnych, jestem sk?onna zaryzykowa? i napisa? konie czyni? z mi?o?ci. Cz?owiek ma problemy z idnetyfikacj? toksyczno?ci takiego uczucia a co dopiero ko?.

Offline

 

#443 2008-04-23 18:04:06

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Tamara napisał:

Aine , najszybszym zwierz?ciem ?wiata jest napastnik - gepard rozwija do 110km/h big_smile

Tamarko, ale ja nie twierdze, ze kon jest najszybszy, ale to ze w zasadzie szybkosc jest jego najwieksza bronia (chociaz kopyto tez ma sprawne). Zreszta po gepardzie drugie miejsce ma chart - rowniez drapieznik.
Wasze opinie mnie nie przekonuja do intelgencji koni. Obcowanie z nimi sprawialo mi zawsze frajde - jak kazdym zwierzakiem, ale nie cenie wysoko ich inteligencji i tyle. Zaden futrzak nie zasluguje na znecanie sie nad nim, ale bywaja takie, ktore swoim sprytem tego unikaja lub zmniejszaja jego skutki.
I doskonale rozumiem Wasz punkt widzenia, a raczej szacunek do tego gatunku. Kazdy ma jakies swoje wlasne predyspozycje ezoteryczne i zwierze w totemie - stad nasze sympatie i antypatie. Ja zarowno w zwiazkach z ludzmi jak i zwierzetami cenie partnerstwo i wspolprace na rownych warunkach, bez dominacji i co wazniejsze - bez walki o na, stad i moje ukochane zwierzaki sa niezalezne i kompletnie niepoddatne na klasyczna tresure big_smile

Ostatnio edytowany przez AineNiRigani (2008-04-23 18:11:09)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#444 2008-04-23 18:16:18

sibia
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Patyczaki?
wink

Offline

 

#445 2008-04-23 19:02:50

pak4
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Koty, Sibio, koty big_smile

Co do serialu -- ewidentny b??d, który umyka wszystkim, którzy z ko?mi nie maj? do czynienia. A my mo?emy wymy?la? kolejne wersje. Z interwencj? UFO w??cznie smile

Co do inteligencji zwierz?t -- s?dz?, ?e obcowanie ze zwierz?tami sprawia, ?e nabiera si? do nich szacunku. Lub wprost przeciwnie sad W ka?dym razie ka?de zwierz? ma swoj? strategi? przetrwania. A wnioski, które my wyci?gamy cz?sto bardziej mówi? co? o nas samych, ni? o zwierz?tach. No, ale kto si? pobawi w psychoanalityka i zrozumie, kto i dlaczego broni konia, czy krytykuje? Nie wida? ch?tnych...


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#446 2008-04-23 19:17:54

Dione
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

To ja wypowiem swoje "skandaliczne" zdanie... Najg?upszym zwierz?ciem jest moim zdaniem cz?owiek. Dlaczego? Bo mimo okromnego potencja?u, jaki rozwin?? si? w trakcie ewolucji, przeci?tny cz?owiek nawet w po?owie z niego nie korzysta. Ma narz?dzie, ale pozwala mu le?e? z boku i pokrywa? si? kurzem. Inne zwierz?ta (zarówno, te, które cz?owiek szkoli i uczy "sztuczek", jak te, które s? na "sztuczki" za dumne) ucz? si? przez ca?y czas i wykorzystuj? t? wiedz?.


A w?ród zwierz?t to cho? najinteligentniejsze i sprytne s? szczury, to ja najbardziej ceni? koty. I m?dre s? i ?liczne i piekielnie samolubne wink

Ostatnio edytowany przez Dione (2008-04-23 19:19:11)


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#447 2008-04-23 21:00:01

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Wytworzyla sie niefajna atmosfera - chcialam zaznaczyc, ze kocham wszystkie zwierzeta poza muchami i komarami, ktore tepie. Ale nawet pajaczki, ktore mnie brzydza, zostawiam spokojnie i nie pozwalam rozdeptac (w pracy lapie i daje za okno). Zreszta jam niedoszly weterynarz big_smile
Jedynie jedne cenie bardziej (koty, wilki) inne mniej (konie i inne parzystokopytne), ale moim totemem jest wlasnie wilk, wiec to zgodne z moja natura. Cale zycie jestem otoczona futrzakami i serce mi sie lamie widzac to, co czlowiek robi im i sobie w bezmyslnej glupocie. Masz racje Dione - czlowiek to najglupsze zwierze i pod wzgledem niewykorzystanego potencjalu i kazdej innej - najmniej cenie jego inteligencje z wwszystkich mi znanych. I najokrutniejsze (drugie miejsce ma nasz ulubieniec - kot big_smile)
A koty? Piekne, madre, nieokielznane. Jak mawia? Bruce Derek - aby miec w?a?ciwe spojrzenie na w?asna pozycj? w ?yciu, cz?owiek powinien posiada? psa, który b?dzie go uwielbia? i kota, który b?dzie go ignorowa? - i tego sie trzymam przez ca?e ?ycie. Pies, dwa koty, koszatniczki i co jakis czas przechowywane zwierzaczki czekajace u mnie na adopcje big_smile

Ostatnio edytowany przez AineNiRigani (2008-04-23 21:00:52)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#448 2008-04-23 21:07:52

sibia
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Aine, a my si? z miau nie znamy?

Bo ja tez kociara i tez dom tymczasowy koci?

Offline

 

#449 2008-04-23 21:09:02

Dione
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

A koty si? przypadkiem do koszatniczek nie dobieraj?? Takie dziwne pomys?y to ich specjalno??.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#450 2008-04-23 21:12:55

Tamara
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Dione - tez tak uwa?am . Zw?aszcza ?e na co dzie? mam do czynienia z zastraszaj?cymi dowodami na g?upot? ludzk? . Koty gór?!!!
Aine , pono? najokrutniejszym zwierz?ciem poza cz?owiekiem jest rosomak i bardzo ch?tnie t? wersj? przyjmuj? , a szczerze mówi?c to nawet much nie t?pi? , tylko je za okno wyganiam... Zabicie ka?dego ?yj?tka - no , mo?e oprócz karalucha - jest dla mnie niewykonalne (prawie) , chocia? fakt , ?e gryz?ce t?pi? . Ale tylko , gdy mnie gryz? smile

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB