Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#276 2006-07-17 14:26:57

Katarzyna
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Chyba, ?e tak teraz si? zgodz?.

Offline

 

#277 2006-07-17 14:34:47

Dione
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

big_smile


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#278 2006-07-17 14:42:41

Dione
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Pod koniec tygodnia postaram si? doda? fotk? z tej mojej ulubionej scenki wink


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#279 2006-07-17 15:15:23

finka
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Za? jesli chodzi o role Darcy’ego...Firth w wywiadzie powiedzia? cos takiego (znalaz?am t?umaczenie tu na forum): „NIE robienie czegokolwiek jest najtrudniejsz? rzecz? w aktorstwie. Pami?tam, ?e jak zaczyna?em, to my?la?em, ?e b?d? musia? zebra? si? w sobie na bardzo ?ywe, dynamiczne i zró?nicowane przedstawienie, a nast?pnie nie zagra? tego wszystkiego. Na przyk?ad w pierwszej balowej scenie, musz? wej?? i by? ura?onym, z?ym, onie?mielonym, rozbawionym, przera?onym, zatrwo?onym i jednocze?nie wszystkie te uczucia utrzyma? wewn?trz wykorzystuj?c bardzo w?ski zakres ?rodków wyrazu, ?eby móc pozosta? tajemniczym, bo tak naprawd? nikt nie wiedzia? o czym Darcy my?li. Gra?em role daleko bardziej wymagaj?ce zaanga?owania fizycznego, ale my?l?, ?e po ?adnej nie by?em tak fizycznie wyczerpany jak po roli Darcy’ego”
To ustawi?o ca?a rol?. I Firth jest b. konsekwentny.
W scenie w Pemberly Darcy si? ju? nie broni (wiemy przecie? ?e nie raz obiecywa? sobie „zwalczy? to uczucie”) i ka?dy moze zobaczy? ten „akt kapitulacji” na jego twarzy wink

Offline

 

#280 2006-07-17 15:26:40

finka
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

A poniewa? tak wnikliwie ogl?daja niektóre z nas ten serial, to wklejam tu ciekawostki dotycz?ce tej ekranizacji (znalaz?am na filmweb, mam nadzieje ?e wiarygodne i ?e ich tu nie dubluj?) . Godzina na zegarze, w scenie o?wiadczyn Darcy'ego, te? wyda?a mi sie dziwna, jak na porann?. 8O
Oto te ciekawostki:

Pi?kna posiad?o?? Pemberly w rzeczywisto?ci nie istnieje. Wn?trza, które mo?emy podziwia? w filmie, nale?? do Sudbury House. Natomiast sam budynek, który wida? w kilku uj?ciach, to tak naprawd? Lyme Park.

Aktorka Susannah Harker by?a w ci??y w czasie trwania zdj??, ale by?a w stanie kontynuowa? prac? - za pomoc? kilku szali uda?o si? zgrabnie zatuszowa? ci???.

Lucy Davis pierwotnie mia?a zagra? rol? Lydii Bennet. Ostatecznie wcieli?a si? w posta? Marii Lucas.

W ko?cowej scenie po ?lubie, kiedy pa?stwo m?odzi wsiadaj? do swoich powozów, wszystko woko?o jest pokryte sniegiem, poza jednym drzewem (w prawym górnym rogu), które jest kompletnie zielone.

Podczas sceny, w której Darcy o?wiadcza si? Lizzy w Parsonage w Hunsford, zegar przez ca?y czas pokazuje 17 minut po godzinie szóstej.

Susannah Harker, serialowa Jane, jest córk? Polly Adams, która w wyprodukowanym dla BBC serialu „Duma i uprzedzenie” z 1967 równie? zagra?a t? posta?.

Kiedy Darcy po raz pierwszy przedstawia Elizabeth swoj? siostr?, po?o?enie jego r?k zmienia si? w zalezno?ci od uj?cia - dzieje si? to w czasie gdy mówi Lizzy, ?e Bingley jest w pobli?u i równie? chce si? z ni? zobaczy?.

Crispin Bonham-Carter, który wciela si? w posta? pana Bingley’a, pocz?tkowo stara? si? o rol? George’a Wickhama.

W czasie recitalu Lizzy w Pemberley, w pewnym momencie pan Bingley wykrzykuje s?owa "Absolutnie fantastycznie", które s? zupe?nie niezsynchronizowane z obrazem.

Kiedy Lizzy wychodzi z domu pana Collinsa, w pewnym momencie nast?puje cofni?cie kamery do Charlotte i w tle s?ycha? cichutko dzwoni?cy telefon.

Wypowied? Colina Firth'a na temat ksi??ki Jane Austen: "Nigdy tego nie czyta?em, to jakie? bzdury dla dziewczyn". "Jestem jak handlarz narkotyków, który sam nigdy nie za?ywa ?wi?stwa, które sprzedaje narkomanom".

Anna Chancellor, która w serialu gra pann? Bingley, jest spokrewniona z Jane Austen – jest potomkini? starszego brata Austen, Edwarda.

Para g?ównych aktorów by?a zwi?zana prywatnie przez jaki? czas po realizacji serialu.

Kiedy Lizzy gra podczas wizyty w Rosings Park, kamera zbli?a sie do górnej cz??ci instrumentu i wida? wyra?nie, ?e ?aden z m?oteczków nie uderza w struny podczas jej rzekomego grania.

Autorka „Dziennika Bridget Jones”, Helen Fielding posta? Marka Darcy'ego stworzy?a z my?l? o Fitzwilliamie Darcy'm z serialu oraz o Colinie Firth, który t? posta? zagra?. Aktor wzi?? udzia? w ekranizacji powie?ci Fielding - oczywi?cie wcieli? si? w posta? Darcy'ego, ukochanego Bridget.

Kiedy Elizabeth i Darcy ta?cz? po raz pierwszy na balu w Netherfield widoczny jest krótki czarny w?os uwi?ziony w kamerze.

Podczas ta?ca Lizzy z Darcy'm na balu w Netherfield wida? w lustrze odbicie ?wiate? studyjnych.

Zarówno ksi??ka Austen jak i jego telewizyjna adaptacja sta?y si? inspiracj? dla Helen Fielding --autorki "Dziennika Bridget Jones".


A od siebie jeszcze dodam, ?e u wejscia do domostwa Pa?stwa Collins, po lewej stronie stylowych drzwi wida?.... okr?glutki przycisk dzwonka elektrycznego! lol

Offline

 

#281 2006-07-17 16:12:32

megg
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

o tak!! dzwonek te? zauwa?y?am:) kiedy? to czyta?am wszystko na filmweb w?a?nie, fajne:) ale niektóre wpadeczki si? a? tak nie rzucaj? w oczy;) zielone drzewo zobaczy?am chyba dopiero za którym? razem, podobnie jak owe m?oteczki;)

Offline

 

#282 2006-07-17 21:24:07

Areliee
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Niez?e lol
Musz? sobie jeszcze raz ogl?dn?? i wy?apa? wszystkie te "wpadki" wink

Offline

 

#283 2006-07-19 21:43:56

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Ja si? tak zauroczy?am ?e zapomnia?am o wszystkim.
jak ja teraz usn????


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#284 2006-08-30 10:46:24

HerMia
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Och... wpadeczki s? w praktycznie ka?dym filmie. Nikt nie jest idealny wink

Offline

 

#285 2006-08-30 12:57:18

Ulka
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

a ja nigdy prawie nie zauwazam tego typu wpadek... smile za bardzo chyba wciaga mnie akcja filmu:)


"cierpliwo?? - spokój ?e przecie? si? stanie"
(Ks. J. Twardowski)

Offline

 

#286 2006-08-30 13:13:57

Angel
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Ja zauwa?am,owszem,ale nie za?miecam sobie nimi g?owy wink Chyba,?e s? naprawd? ra??ce lol


Angels falls down first...

Offline

 

#287 2006-08-30 13:17:08

kitty
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

a ja nigdy prawie nie zauwazam tego typu wpadek... smile za bardzo chyba wciaga mnie akcja filmu:)

ze mn? jest podobnie big_smile

Offline

 

#288 2006-09-02 12:49:02

Anna
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Hmm... co do mnie to wpadek te? raczej nie zauwa?am, ale scen? ta?ca Lizzie i Darcy'ego widzi?am chyba ze 100 razy, poniewa? w szkole podczas dni otwartych ta?czyli?my ten taniec (ale tylko na 6 par smile i ?eby u?o?y? uk?ad musieli?my go na okr?g?o oglada?. I tam na przyk?ad zauwa?y?am, ze kiedy wszyscy stoj? juz ustawieni, Jane kiwa komus g?ow? i to do?c wyra?nie i d?ugo, jkaby dawa?a jaki? znak albo... rozprostowywa?a szyj? lol Zawsze mnie to bawi...

Offline

 

#289 2006-09-02 12:59:18

kitty
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Akutat to te? zauwa?y?am, ale nie za pierwszym razem, dok?adnie to chyba za trzecim. Ciekawe, co to znaczy?o? Mnie te? to troch? ?mieszy.

Offline

 

#290 2006-09-02 14:49:31

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Anno, czy Ty mieszkasz w okolicach Tych (vel Tychów)? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#291 2006-09-02 18:01:10

HerMia
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

To kiwanie g?ow? Jane przywodzi mi na my?l odliczanie. Raz, dwa, trzy i jedziemy! lol

Offline

 

#292 2006-09-05 08:55:33

Dione
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

To kiwanie g?ow? Jane przywodzi mi na my?l odliczanie. Raz, dwa, trzy i jedziemy! lol

Mam identyczne wra?enie :twisted:


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#293 2006-09-05 10:14:40

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

kurcze, az musze sprawdzi? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#294 2006-09-28 17:45:18

Vasco
Administrator

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Pami?tacie pomys? na petycj? do telewizji w sprawie powtórki "Dumy i uprzedzenia" z 95? Troch? to trwa?o, ale wiem na pewno, ?e ?adne pisma nie s? potrzebne, bo sama TVP planuje wy?wietlenie serialu. Nast?pi to w ci?gu kilku najbli?szych miesi?cy. Dat? b?d? zna? z mniej wi?cej miesi?cznym wyprzedzeniem.

Offline

 

#295 2006-09-28 17:57:16

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

yes yes yes!!!


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#296 2006-09-28 19:33:06

caroline
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Pami?tacie pomys? na petycj? do telewizji w sprawie powtórki "Dumy i uprzedzenia" z 95? Troch? to trwa?o, ale wiem na pewno, ?e ?adne pisma nie s? potrzebne, bo sama TVP planuje wy?wietlenie serialu. Nast?pi to w ci?gu kilku najbli?szych miesi?cy. Dat? b?d? zna? z mniej wi?cej miesi?cznym wyprzedzeniem.

Jupi!
Ale ruch na stronie skoczy big_smile
Oczywi?cie pod warunkiem, ?e to nie b?dzie o 2.00 w nocy albo o 6.15 w sobot? :twisted:

Offline

 

#297 2006-09-29 08:45:40

Marija
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile I zmusz? swoje dzieci do ogl?dania http://www.smiliegenerator.de/s31/smilies-6691.png

Offline

 

#298 2006-09-29 09:44:53

Dione
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Ja prosz? o weekendy. Wtedy ka?da godzina b?dzie dobra lol lol lol


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#299 2006-09-29 20:09:12

HerMia
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

O tak! Jak fajnie. Cho? po co mi to? Ja ma t? DiU na VCD
Hmm...
Ale co tam obejrz? sobie na TVP. Je?eli b?dzie smile

Offline

 

#300 2006-09-30 09:47:59

Dione
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

W TV zawsze tak jako? fajniej si? ogl?da lol
I to czekanie przez ca?y tydzie? na kolejny odcinek....


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB