Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#151 2006-05-01 22:55:55

caroline
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Eeeeee, no tak... smile
Boski avatarek otherway. Czy Twoja rodzina nie obawia si?, kogo mo?esz sobie przysposobic maj?c takiego ulubie?ca? wink

Offline

 

#152 2006-05-01 22:59:24

Alison
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Eeeeee, no tak... smile
Boski avatarek otherway. Czy Twoja rodzina nie obawia si?, kogo mo?esz sobie przysposobic maj?c takiego ulubie?ca? wink

Caroline! Musz? Ci? przywo?a? do porz?dku. To, ?e kto? Cie dzisiaj skrzywdzi? nie upowa?nia Ci?... simply shut up Charles ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#153 2006-05-01 23:01:21

caroline
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

No co? No co? Otherway obrazi?am Ci??
lol
No dobra, zamykam si? :oops:

Offline

 

#154 2006-05-01 23:01:26

otherwaymistercollins
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Eeeeee, no tak... smile
Boski avatarek otherway. Czy Twoja rodzina nie obawia si?, kogo mo?esz sobie przysposobic maj?c takiego ulubie?ca? wink

Moja mi?o?? do pana Collinsa to wy??cznie wynik dzia?a? mojej rodziny! Bo oni mi samych panów Collinsów podtykaj? pod nos! big_smile

Offline

 

#155 2006-05-01 23:04:19

otherwaymistercollins
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

No co? No co? Otherway obrazi?am Ci??
lol
No dobra, zamykam si? :oops:

Ani troch?! Ja si? nie wstydze moich uczu? do pana C. big_smile

Offline

 

#156 2006-05-01 23:15:48

Alison
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

No co? No co? Otherway obrazi?am Ci??
lol
No dobra, zamykam si? :oops:

Ani troch?! Ja si? nie wstydze moich uczu? do pana C. big_smile

Dobrze! Nigdy nie dawaj si? sprowokowa? skrzywdzonym moderatorom!
Jako ja uczyni?am!
Ale ona jest kochana, tylko ma dzisiaj taki dzie? nie tego...
A pan Collins z jego komplemencikami jest super. Z braku laku to chocia? komplementów mozna pos?ucha?....


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#157 2006-05-01 23:28:21

Kaziuta
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Nikt nigdy nie nazwa? mnie stara pann? (przynajmniej nie s?ysza?am) chocia? móg?by. Jedyne czego w ?yciu b?d? ?a?owa? to tylko tego ?e nie mam dzieci.
A ?ycie w pojedynke te? mo?e byc pi?kne pod warunkiem, ?e podejdziemy do niego z du?ym poczuciem humoru i pomys?em na nie. Bez roz?alenia i pretensji do ca??go ?wiata za w?asne niepowodzenia i jak to ?piewa? W.M?ynarski "spierniczejemy sielankowo".

Offline

 

#158 2006-05-01 23:55:55

ewa7
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Do kobiet jako? lubia przykleja? przymiotnik stara
Stara baba, stara panna , stara wariatka ,a ja na przyk?ad zosta?am star? pierwiastk?.
Jeszcze wszystko przed wami dziewczyny wink

Offline

 

#159 2006-05-02 08:04:31

frycia
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

kurcze jak tak Was czytam to naprawde zaczynam my?le? o sobie jak o starje pannie hehe. A tak serio to uwa?am, ?e mo?na kogo? nazwa? star? pann?( tudzie? kawalerem wink ) je?li ta osoba tak sie czuje. Ja podejrzewam, ?e nawet maj?c czterdzieche na karku nadal b?d? wierzy?a, ?e jednak ten Darcy sie zjawi ,a jak kto? mnie nazwie star? panna to sko?czy w m?czarniach :twisted:


,, ?ycie to ?art i wszystko temu dowodzi" (GG)

Offline

 

#160 2006-05-02 11:39:44

bezpaznokcianka
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Mnie mój ojciec nazywa? "Star? bab?", kiedy ju? mia?am 5 lat! Jako? tak si? ju? do tego przyzwyczai?am, ?e nie umiem ju? o sobie my?le? w innej kategorii. Zw?aszcza, ?e kiedy? by?a taka sytuacja - nie chcia?am (jako ma?e dziecko oczywi?cie), ?eby mnie ubrano w czerwone rajtki, bo ubzdura?am sobie, ?e czerwone rajtki nosz? tylko stare baby. Gdy w ko?cu wypreswadowano mi to moje dziwne uprzedzenie (big_smile) do czerwonych rajtek i je za?o?y?am i wysz?am z domu, zobaczy?am.... id?c? starowink? w... CZERWONYCH RAJTKACH! Wróci?am do domu roz?alona na ca?? rodzin?.

Offline

 

#161 2006-05-02 11:52:54

otherwaymistercollins
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Starowinka w czerwonych rajtkach??? Wi?c to musia?a by? starowinka m?oda duchem big_smile Skoro sie tak m?odzie?owo ubra?a big_smile

Offline

 

#162 2006-05-02 11:54:31

bezpaznokcianka
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Starowinka w czerwonych rajtkach??? Wi?c to musia?a by? starowinka m?oda duchem big_smile Skoro sie tak m?odzie?owo ubra?a big_smile

Nie wiem... nie pyta?am. By?am w szoku, ?e po zapewnieniach rodziny, ?e ?ADNA starsza kobieta nie nosi czerwonych rajtek pierwsz? osob? jak? zobacze na ulicy b?dzie kobieta podesz?ego wieku w takich w?a?nie rajtuzach.

Offline

 

#163 2006-05-02 15:14:02

bezpaznokcianka
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Czy twoja rodzina szybko otrz?sn??a si? z szoku, bo u?wiadomieniu sobie, ?e istniej? "starowinki w czerwonych rajtkach"?

Szoku? dla nich to by? niez?y ubaw... i kolejny powód dla którego mieliby mnie nazywa? star? bab?. Wi?c czy chc? czy nie - star? bab? jestem od pi?tego roku ?ycia big_smile

Offline

 

#164 2006-05-02 15:15:47

bezpaznokcianka
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Wczoraj chcia?y?my i?? na rower z Otherway w celu zawarcia jakich? znajomo?ci z jakimi? Willoughby'mi. Ale pada?o za mocno nawet jak na Willoughbych i pewnie ?aden by si? nie zjawi?, gdyby?my si? po?lizgn??y. Dlatego próbujemy dzisiaj big_smile

Offline

 

#165 2006-05-02 15:52:12

otherwaymistercollins
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Wczoraj chcia?y?my i?? na rower z Otherway w celu zawarcia jakich? znajomo?ci z jakimi? Willoughby'mi. Ale pada?o za mocno nawet jak na Willoughbych i pewnie ?aden by si? nie zjawi?, gdyby?my si? po?lizgn??y. Dlatego próbujemy dzisiaj big_smile

No spróbujmy, ale nie na rowerach tylko 'on foot' big_smile Nawiasem mówi?c uwa?am ?e nasze starania s? godne pochwa?y big_smile

Offline

 

#166 2006-05-02 15:56:54

bezpaznokcianka
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Wymarzone warunki... nasze pobliskie pola wygl?daj? jak te z DiU z 6 odcinka, gdzie Darcy i Lizzy id? i przekonuj? si? oboje o wzajemnych uczuciach big_smile A? grzech nie wykorzysta? takich "pi?knych okoliczno?ci przyrody".

Offline

 

#167 2006-05-02 16:03:34

Jeanne
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

?yczymy udanego spadania z górki..... lol i masy Collinsów....yyyy......to znaczy Willoughbych........ wink


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#168 2006-05-02 17:22:40

caroline
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Eee, a która z Was si? po?wi?ci i skr?ci kostk?? wink
Napiszcie jak by?o, czy by? przystojny i czy potrzebny jest gips wink

Offline

 

#169 2006-05-02 18:44:08

milosz
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

A ja Wam powiem ?e wys?ucha?am dzi? wyk?adu niejakiej Mary?ki Pie?kowskiej - i co jej kole?anka wysz?a za m?? (b?d?c pann?) w wieku lat 63!!!!!

Niezbadane s? wyroki...............


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#170 2006-05-02 18:47:49

Alison
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Do kobiet jako? lubia przykleja? przymiotnik stara
Stara baba, stara panna , stara wariatka ,a ja na przyk?ad zosta?am star? pierwiastk?.
Jeszcze wszystko przed wami dziewczyny wink

O Jezu - stara pierwiastka, to chyba najwi?kszy horhor. Przerabia?am to na porodówce, b?d?c jeszcze we w?asnym mniemaniu dzierlatk? nieledwie, zreszt? wygl?daj?c? najm?odziej, a jak si? okaza?o, by?am najstarsza na swojej sali, bo le?a?y tam ze mn? kobietki co to rodzi? zacz??y od 17 roku zycia i mia?y ju? po 3 i 4 dzieci ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#171 2006-05-02 18:50:05

Alison
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

je za?o?y?am i wysz?am z domu, zobaczy?am.... id?c? starowink? w... CZERWONYCH RAJTKACH! Wróci?am do domu roz?alona na ca?? rodzin?.

A czy ta starowinka mia?a 31 lat? Je?li wolno spyta? ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#172 2006-05-02 20:44:14

otherwaymistercollins
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Eee, a która z Was si? po?wi?ci i skr?ci kostk?? wink
Napiszcie jak by?o, czy by? przystojny i czy potrzebny jest gips wink

Zawiadamiamy: nie skr?ci?y?my kostek, pana Willoughby'ego nie spotka?ay?my, pana Collinsa równie? nie big_smile Zawi?zanie nowych znajomo?ci utrudni?a nam obecno?? przyzwoitki (przyzwoitka?- brat bezpaznokcianki, lat 10 ). Nast?pne polowanie w najbli?szym terminie, gdy pogoda dopisze. B?dziemy zdawa? relacje z pola bitwy big_smile

Offline

 

#173 2006-05-02 20:50:55

Jeanne
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Koniecznie jed?cie wierzchem! Mo?e dojrzy was jaki? Bingley? wink


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#174 2006-05-02 23:15:32

bezpaznokcianka
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo


A czy ta starowinka mia?a 31 lat? Je?li wolno spyta? ;-)

To by?a babcia pod tzn. kryk? Alison big_smile (s?dz? ?e wiesz co to znaczy big_smile)

Offline

 

#175 2006-05-03 12:11:08

bezpaznokcianka
Użytkownik

Re: gro??ce staropanie?stwo

Koniecznie jed?cie wierzchem! Mo?e dojrzy was jaki? Bingley? wink

horse back on Nelly? big_smile
Obawiam si?, ?e konie s? potrzebne w polu panu Bennetowi. Chyba rowery b?d? musia?y wystarczy?.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB