Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#51 2006-07-04 22:02:52

caroline
Użytkownik

Re: Wpadki warsztatowe

Super, dzi?ki pak4! Ale czytania big_smile

Offline

 

#52 2006-07-04 23:41:57

megg
Użytkownik

Re: Wpadki warsztatowe

Nabokov jest ok, ale to jednak nie jest wszystko.....jest wiele innych opracowa?, które z Nabokovem wr?cz polemizuj?,a poza tym warto si?gn?? po prace teoretyczno-literackie niekoniecznie mówi?ce o Jane Austen wprost, ale ogólnie np o rozwoju powie?ci, jej formach, pocz?tkach i tendencjach i spróbowa? pod tym k?tem zanalizowa? jej twórczo??. Opracowania maj? to do siebie, ?e nie s? nieomylne, ca?y czas wydaje mi si?, ?e tworzone s? po to, by mie? do nich podej?cie krytyczne, zgodzi? si? z zawartymi w nich twierdzeniami b?d? nie...mnie przynajmniej tego uczyli na studiach. W?a?nie jestem w trakcie "robienia magistra" z JA, a dok?adnie z ekranizacji jej powie?ci, i nie tylko musz? analizowa? w?a?nie owe powie?ci, ale te? sposób adaptacji-czyli przeniesienie tre?ci z kodu s?uchowego na kod wizualny. Ka?da moja wizyta u promotora wygl?da?a tak, ?e ja przychodzi?am, mówi?am, co m?drego si? naczyta?am, on wchodzi? ze mn? w polemik?, po czym kaza? czyta? jeszcze raz. Op?aci?o si?. A Nabokova kaza? mi od razu od?o?y? "na potem", ?eby si? nim nie sugerowa?. Tak?e Nabokova polecam ale.......nie jako jedyny i niepodwa?alny autorytet:) on naprawd? mo?e tylko zaw??y? perspektyw?.....
pozdrawiam:)

Offline

 

#53 2006-07-05 00:53:56

megg
Użytkownik

Re: Wpadki warsztatowe

?eby nie by?o, ?e mówi? "sobie a muzom", polecam kilka ksi??ek, cho? niektóre ci??ko zdoby?....

O JA-tylko niektóre, jest tego wi?cej:)

Przemys?aw Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich, Wroc?aw 1993.
Adams, O. F. The story of Jane Austen’s life. 1891.
Fitzgerald, P. Jane Austen. A criticism and appreciation. 1912.
Helm, W. H. Jane Austen and her country-house comedy. 1909.
Hill, C. Jane Austen, her homes and her friends. 1902.
Macaulay, Lord. Opinion of Jane Austen. In art. on Mme. D’Arblay. Edinburgh Review. Jan., 1843. Rptd. in Critical and Historical Essays contributed to the Edinburgh Review. Ed. Montague, F. C. Vol. III. 1903.
Mitton, G. E. Jane Austen and her Times. 1905.
Pollock, W. H. Jane Austen, her contemporaries and herself. An essay in criticism. 1899.


Opracowania teoretyczno- i historyczno-literackie (te? niektóre)

Michai? Bachtin, Problemy literatury i estetyki, Warszawa 1982 [tu:] Epos a powie??.
W. Kayser, Powstanie i kryzys powie?ci nowoczesnej, „ Przegl?d Humanistyczny”, 1960, nr 1.
Z. Sinko, Powie?? angielska XVIII wieku a powie?? polska lat 1764-1830, 1961.
B. Romberg, Studies in the Narrative Technique of the First- Person Novel, 1962.
S. Baker, The Idea of Romance in the Eighteen Century Novel, „ Studies in English Literature”, 1963.
M. Jasi?ska, Narrator w powie?ci przedromantycznej, 1965.
R. Church, The Growth of the English Novel, New York 1961.
A. Kettle, An Introduction to the English Novel, t. I, London 1972.

oczywi?cie to nie jest wszystko......:)ale warto poczyta?....polecam.
ps. "Rozwa?na i Romantyczna" w ?adnym wypadku nie jest powie?ci? polifoniczn?....

Offline

 

#54 2006-07-05 10:49:47

pak4
Użytkownik

Re: Wpadki warsztatowe

Nabokov jest ok, ale to jednak nie jest wszystko.....jest wiele innych opracowa?, które z Nabokovem wr?cz polemizuj??aci?o si?. A Nabokova kaza? mi od razu od?o?y? "na potem", ?eby si? nim nie sugerowa?. Tak?e Nabokova polecam ale.......nie jako jedyny i niepodwa?alny autorytet:) on naprawd? mo?e tylko zaw??y? perspektyw?.....

Nie zajmuj? si? zawodowo literatur?, ale metodologi? znam smile Co jednak zrobi? skoro Nabokov mnie przekonuje?

Co do polifonii -- z "Rozwa?n? i romantyczn?" troch? ?artowa?em, aczkolwiek równoczesny rozwój obu w?tków jest ciekawy. Z MP masz racj? -- cho? narrator u JA przeskakuje czasem obok, ukazuj?c sytuacj? z innej perspektywy; to jednak s? to zwykle przeskoki do g?owy innej uczestniczki (jako? pami?tam w tej roli same panie) sceny, w której g?ówna bohaterka si? znajduje. Tylko z MP pami?tam sceny, w których bohaterki nie ma.

Pozdrawiam!


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#55 2006-07-05 11:05:04

megg
Użytkownik

Re: Wpadki warsztatowe

mnie te? na pocz?tku Nabokov przekona?:)heh....naprawd? fajna ta "rozmowa", dzi?ki pak!
pozdrawiam raz jeszcze:)

Offline

 

#56 2006-08-21 13:07:09

Elizabeth
Użytkownik

Re: Wpadki warsztatowe

"Zreszta w DiU 2005 zabrzmialo to jeszcze bardziej dramatycznie - Charlotta mowi przeciez Lizzy o swojej zlej sytuacji materialnej, ze jest na utrzymaniu rodzicow, ze nie ma perspektyw na lepsza partie itp."

No w?a?nie. I dlatego zrozumia?am decyzj? Charlotty. Dopiero po ogl?dni?ciu filmu. Chocia? mo?e Jane Austen tak tego nie opisa?a, to wydaje mi si?, ?e re?yser trafnie t? decyzj? zinterpretowa?.

Offline

 

#57 2006-08-21 13:08:29

Elizabeth
Użytkownik

Re: Wpadki warsztatowe

Heh:) Przecie? mój post nie tutaj mia? si? znale??. O co chodzi z tym cytowaniem??

Offline

 

#58 2006-08-21 20:00:29

caroline
Użytkownik

Re: Wpadki warsztatowe

A gdzie mia? by?? :-)
Mo?e wpisz jeszcze raz we w?a?ciwym temacie, a ten wykasujemy smile

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB