Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#201 2006-04-29 18:05:14

Narya
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Gosiu ta stronka jest ?wietna! Mo?na sobie poogl?da?, jak TE miejsca wygl?daj? w rzeczywisto?ci.
Jest tam te? ulica i dom Margaret w Milton. W filmie ulica ta jest taka szara i nierzyjemna, a tak naprawd? wygl?da ca?kiem przyzwoicie smile
Ale najbardziej zmieni?a si? do filmu uliczka "graj?ca" ulic? z Milton - ta, gdzie m.in.Thornton daje pieni??ek ma?ej dziewczynce.

Offline

 

#202 2006-04-29 18:08:04

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

To prawda, co ci filmowcy potrafia wyczarowac, wydawaloby sie z niczego!
Taki klimat!

Offline

 

#203 2006-04-29 18:35:49

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Alison!
Polecam Ci jako pewnego rodzaju rozrywke i przerywnik Od? do Richarda Armitage`a, ktorej fragment byl cytowany w artykule z Independent.
Przelozylas z duzym powodzeniem, moim zdaniem, tamten fragment, moze sprobujesz calosc wink

We’ve gathered here over the past year
For hot and bothered chats.
When it became quite clear
Richard was the hottest guy in a cravat.
There’s been casualties from ovaries exploding,
And an awful lot of thudding!
Richard only has to start his irresistible brooding,
And we all start imploding!
We bullied the BBC to release our dvd!
We’ve neglected our own reality!
To sit and drool at the tv!
We’ve suffered ugly bald blokes,
We’ve subjected our partners and spouses.
We’ve even gone so far as to risk
Wearing out those two heavenly disks.
And now we own the collection
No past role can RA escape
We’ll track it down like bloodhounds
And stare, jaws dropped agape.
And bless him he is lovely
As the fan mail piles up
He drops us a line on Lisa’s site
Or drops us a quick note.

So don’t stay off our screens RA!
The barmy Armitage Army are here to stay!
So please keep making good programs
To blow us all away!


An Ode to Armitage Army Madness as made famous by The Independent on the 19th April 2006.

Offline

 

#204 2006-04-30 03:43:30

GosiaJ
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Alison!
Polecam Ci jako pewnego rodzaju rozrywke i przerywnik Od? do Richarda Armitage`a, ktorej fragment byl cytowany w artykule z Independent.
Przelozylas z duzym powodzeniem, moim zdaniem, tamten fragment, moze sprobujesz calosc wink (...)

Oda na cze?? Thorntona, ja nie mog?, czego te kobiety nie wymy?l?? ;-) Nie, ?ebym ich nie rozumia?a... :-) Na stronie foolishpassion.com s? rengi (to gatunek poezji japo?skiej podobno, charakterystyczne jest to, ?e ostatni wers jednej strofy staje si? pierwszym wersem nast?pnej). Renga Thorntona i Margaret - 35 strof ka?da :-)

http://www.foolishpassion.com/prose/


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#205 2006-04-30 08:45:49

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Tez to znalazlam i cos tam chcialam przelozyc na nasze, choc to poezyja jest, wiec trudne i pewnie polegne .. big_smile

Offline

 

#206 2006-05-07 23:48:51

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Dawno nie bylo zadnego artykulu, wiec przyszla pora na porcyjke lektury.
To najnowszy artykul z:
The Sunday Times April 30, 2006 / Move over Darcey
(widzialam ten artykul w samym czasopismie big_smile z Rysiem na okladce dodatku Culture i pieknym zdjeciem w srodku - ponizej)

Dziekuje bardzo za pomoc GosiJ, ktora rozwiala moje watpliwosci i wniosla wazne poprawki.

Przesu? si?, Darcy (Spadaj, Darcy)

Richard Armitage zdoby? armi? wielbicielek dzi?ki serialowi „North and South”. Czy jego wizja Moneta znów spowoduje omdlenia, pyta o to Patricia Nicol.

Richard Armitage jest m??czyzn?, który doprowadza kobiety do szale?stwa. Mo?e by? te? geniuszem, który odkry? sekret przesy?ania feromonów przez ma?y ekran. Bo jak inaczej wyja?ni? to, ?e w kilka godzin od pojawienia si? tego 34-letniego aktora w produkcji BBC, serialu „North and South” rozkochane fanki szturmowa?y forum filmu na stronie stacji. Kiedy BBC zosta?o zmuszone do zamkni?cia forum, paniom pokrzy?owano plany, ale ich nie udaremniono. Za?o?y?y thearmitagearmy.co.ok, gdzie osoby o podobnych zapatrywaniach mog?y popu?ci? wodze fantazji, wymieniaj?c si? „omdlewaj?cymi” historiami, dziel?c wierszami albo jeszcze czym?. We?my to np., dzie?o cz?onka grupy: „When it became quite clear/Richard was the hottest guy in a cravat/There’s been casualties from ovaries exploding”. Dr?yj, Andrew Mortonie! [Morton to wspó?czesny poeta brytyjski]

My?la?am, ?e ten sza? na punkcie Armitage’a jest ograniczony do ?rodkowej Anglii. Jednak gdy moje sk?din?d zrównowa?one przyjació?ki dowiedzia?y si?, ?e przeprowadza?am z nim wywiad, dostawa?y wypieków i b?yszcza?y im oczy: „O mój Bo?e, on jest cudowny” – krzycza?a najbardziej szalona – „Jest wysoki?” (sama ma 180 cm). Kiedy si? dowiedzia?a, ?e ma 188 cm i jest wolny, kontynuowa?a: „S?uchaj, czy to b?dzie ca?kiem nieprofesjonalne, je?li zadzwonisz do niego udaj?c, ?e masz wi?cej pyta?, i poprosisz go, by si? ze mn? umówi??”.

Zwa?ywszy na t? histeri?, z niejakim dr?eniem podchodzi?am do spotkania z Armitage’em w publicznym miejscu. Na szcz??cie kawiarnia przy National Film Theatre w ?rodku tygodnia, wczesnym popo?udniem, w po?owie sezonu francuskiej Nowej Fali to doskona?e miejsce dla pó?boga ma?ego ekranu, by przej?? niezauwa?onym mi?dzy zwyk?ymi ?miertelnikami. A pozbawiony cylindra i baczków, Armitage nie kroczy ju? tak dumnie i nie jest tak obezw?adniaj?cy jak przedsi?biorczy fabrykant, John Thornton, z powie?ci Elizabeth Gaskell. Jest niezaprzeczalnie wysokim, przystojnym brunetem. Ma lodowatoniebieskoszare, przenikliwe spojrzenie, jego z?by s? doskona?e, jak przysta?o na dobrze zapowiadaj?c? si? s?aw?. Jednak?e w codziennym ubraniu – d?insach, prawdopodobnie zbyt obcis?ym t-shircie, skórzanej kurtce i z przyg?adzonymi w?osami – wygl?da na tego, kim jest – atrakcyjnego ch?opaka z Leicestershire, syna in?yniera i szkolnej sekretarki, który sam zapracowa? na swój sukces. I takiego, który jest zdezorientowany, ale te? rozbawiony i zachwycony tempem, jakie nadawany w sobotnie wieczory film kostiumowy narzuci? jego karierze.

„To ju? dwa lata, a wci?? dostaj? prezenty” – ujawnia, przez u?amek sekundy wygl?daj?c na zaniepokojonego. Potem otrz?sa si?, dodaj?c spokojnie: „Ale naprawd? bardzo to doceniam. A? do tej chwili nigdy nie by?em oceniamy, wi?c to by?o interesuj?ce zobaczy?, jak ludzie przyjmuj? moj? prac?. Próbuj? by? bardzo drobiazgowym aktorem. I ludzie naprawd? to odbierali. Nawet je?li to by?o tylko mrugni?cie okiem lub co? takiego, oni to widzieli”. Tak, to musia?o by? jedno z tych wybuchowych spojrze?, które prowadzi do „rozsadzenia jajników” i porówna? z Darcym Colina Firtha.

Armitage móg? sta? si? sensacj? z dnia na dzie?, ale by? pracuj?cym dorywczo aktorem od 17 roku ?ycia, odk?d uciek?, by do??czy? do cyrku w Budapeszcie. Te wyst?py zapewni?y mu Equity Card [karta cz?onkowska zwi?zku aktorów scenicznych]. Potem wróci? do wielkiej Brytanii, by by? tancerzem w musicalach. Kiedy mia? lat 21, zacz?? si? jednak martwi?, ?e ?wiczy p?uca i mi??nie, ale nie mózg. W Stratfordzie, ogl?daj?c klasyczn? inscenizacj? „Snu nocy letniej” Adriana Noble’a, dozna? objawienia. „Po raz pierwszy zobaczy?em, ?e publiczno?? bawi si? tak dobrze jak aktorzy” – wspomina. Zg?osi? si? do LAMDA (London Academy of Music and Dramatic Art), po czym nast?pi? dla niego czas grania epizodów w Birmingham Repertory Theatre i Royal Shakespeare Company, zanim nie zdoby? aktorskich szlifów w „Doctors” i „Casualty”. Wi?ksze role zagra? pó?niej w „Sparkhouse”, „Between the Sheets” i „Cold Feet”.

Kiedy jego agent wspomnia?, ?e BBC b?dzie przenosi? na ekran „North and South” Elizabeth Gaskell, obowi?zkowo kupi? ksi??k?. „Ju? po pierwszych stronach pomy?la?em, ?e pasuj? do tej postaci i nadaj? si? do tej roli” – mówi. Ale szef castingu by? mniej pewny. Zaproszono go ponownie dopiero po sze?ciu tygodniach. „By? taki moment, kiedy my?la?em, ?e powinienem o tym zapomnie?, ale wci?? wraca?em do ksi??ki. To ma zwi?zek z moim pochodzeniem. Moje korzenie tkwi? w tej cz??ci kraju i w tym rodzaju przemys?u. Moja babcia by?a tkaczk?. Inni w rodzinie byli górnikami. Znam ten klimat. Pozna?em takich ludzi jak John Thornton”.

Reakcja kobiet na jego osob? go zaskoczy?a. „Zawsze my?l?, ?e to nie ja jestem tym, na którego one reaguj?, to posta? literacka. To Elizabeth Gaskell powinna dostawa? te prezenty” – dodaje z nadziej?, ale nie ca?kiem przekonuj?co. „?yjemy w wyzwolonym seksualnie spo?ecze?stwie i mog? zrozumie?, ?e ludzie s? spragnieni emocjonalnej i fizycznej pow?ci?gliwo?ci tamtej epoki”.

Armia wielbicielek Armitage’a b?dzie zachwycona, ?e „najgor?tszy facet w krawacie” mo?e by? znowu ogl?dany przez nie w jednym z nich. W produkcji BBC1 „Impresjoni?ci” gra rol? Claude’a Moneta. Film pierwotnie zosta? pomy?lany jako fabularyzowany dokument, ale w ko?cu BBC w ko?cu zdecydowa? si? wyci?? nudne wyja?nienia i trzyma? si? z rozmachem wyre?yserowanej i zilustrowanej fabu?y. Filmowanie by?o zabaw? – w Pary?u, Prowansji, a nawet w ogrodzie Moneta w Giverny. To po prostu ?adny filmowy obrazek, ale w tym czasie antenowym (po „Antiques Roadshow” [seria tv]) prawdopodobnie wi?cej nauczy ludzi czego? na temat historii sztuki, ni? mog?yby to zrobi? dokumentalne serie na BBC4.
Graj?c Moneta w wieku od 19 do 58 lat, Armitage wiele razy zmienia? style zarostu. Jego fanom (fankom) mo?e si? to nie podoba?. „Przesta?em przegl?da? strony, kiedy wszyscy pisali, jak bardzo nienawidz? moich w?sów w „Malice Aforetought”. Musz? wykonywa? moj? robot?” – mówi.

W tej chwili oznacza to granie Guya z Gisbourne, z?ego ducha Robin Hooda. Zdj?cia w?a?nie si? zacz??y pod Budapesztem i b?d? trwa? a? do jesieni. Wysokobud?etowy film BBC o „facetach w rajtuzach” wed?ug scenariusza Dominica Minghelli jest, jak ujawnia Armitage, pe?en wspó?czesnych odniesie?: wiele jest wywo?anych powrotem Robin Hooda z ostatniej wojny na Bliskim Wschodzie. „S? na zmian? sukcesy i pora?ki [bohaterów] dla dzieciaków” – mówi – „Ale doro?li widzowie tak?e znajd? co? dla siebie. Wszyscy ludzie stoj?cy za tym maj? dzieci i chc? zrobi? „Robin Hooda” dla ich pokolenia, tak jak wskrzesili Doktora Who”. [angielski serial sf]

Armitage przyznaje si? do w?tpliwo?ci na temat zostania aktorem. „?a?uj? tego bardzo” – mówi, marszcz?c brew. „Nie wiem, dlaczego, bo kiedy jest dobrze [w tym zawodzie], to jest wspania?e. Ale odbija si? na Twoich emocjach. To mo?e by? wyczerpuj?ce, kiedy oddajesz postaci samego siebie. A na ko?cu musisz sobie przypomnie?, kim jeste?”. Do tego dochodzi ci?g?y strach aktorów o to, ?e ka?da praca mo?e by? ostatni?. Armitage sp?dzi? kiedy? osiem miesi?cy bez pracy. Du?o majsterkowa?. Zamierza uczy? si? produkcji filmowej, by mie? mo?liwo?? wyboru.
Ale ci?gle s? role, które chcia?by zagra?. Ci?gnie go te? z powrotem do teatru. „Granie na ?ywo jest rodzajem sportu” – mówi – „Nie spuszczam si? na linie ani nie uprawiam snowboardu, ale czasem my?l?, ?e wyj?cie na scen? mo?e da? ten sam rodzaj adrenaliny”. Na li?cie jego ?ycze? jest Pinter - „co? ma?ego i eksperymentalnego”, Koriolan i Ryszard III. Jednak upiera si?, ?e to role wci?? wybieraj? jego. „Poniewa? jestem ros?y, mog? przenie?? pewn? fizyczn? si??, pozycj? i w?adz? na posta?” – mówi – „Ale jestem zainteresowany badaniem sprzeczno?ci i znajdowaniem w tym wra?liwo?ci i ?agodno?ci. Jestem tak wysoki, odk?d sko?czy?em 14 lat, wi?c wiem, jak to jest czu? si? ch?opcem, kiedy ludzie postrzegaj? ci? jako silnego”.

Gdzie jest kobieta, która mog?aby go wesprze?? „Zwa?ywszy na to, ?e b?d? za granic? przez nast?pne pó? roku, nie jest ?le by? samemu w tym roku” – mówi melancholijnie – „To ?ycie w?drowca, widz?, ?e inni te? si? z tym borykaj?”. A co z Marian [bohaterk? „Robin Hooda”]? – ryzykuj? zach?cona. „Tak, jest jedna bardzo pi?kna i przyci?gaj?ca uwag? dziewczyna. Jestem do?? daleko, na ko?cu kolejki. Mo?e znajd? jak?? mi?? w?giersk? dyskutantk??”


[URL=http://img529.imageshack.us/my.php?image=copyofsundaytimes9qy6fy.jpg]http://img529.imageshack.us/img529/4849/copyofsundaytimes9qy6fy.th.jpg[/URL]
[URL=http://img529.imageshack.us/my.php?image=sundaytimes304060bi0js.jpg]http://img529.imageshack.us/img529/1212/sundaytimes304060bi0js.th.jpg[/URL]

Offline

 

#207 2006-05-08 00:05:33

GosiaJ
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Dawno nie bylo zadnego artykulu, wiec przyszla pora na porcyjke lektury.
(...)

Fajnie, Gosiu, ?e ju? wklei?a? :-) Ach, te fotki! Ten artyku? te? mi si? podoba.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#208 2006-05-08 00:15:58

Gitka
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Gosiu ?wietny artyku?!
Najbardziej zdziwi?o mnie to - "potem wróci? do wielkiej Brytanii, by by? tancerzem w musicalach"
Ale ?a?uj?, ?e w serialu N&S nie ma sceny ta?ca. Szkoda, prawda?

http://img131.imageshack.us/img131/6955/richard7nr.jpg

Lubi? go w niebieskim...

Offline

 

#209 2006-05-08 00:18:35

Narya
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Warto przeczyta? - naprawd? ciekawy artyku?. Dzi?ki Gosiu big_smile

O tak Gitko. Ju? kiedy? narzeka?am, ?e bal by si? tam jaki? przyda?. Oczywi?cie z ta?cz?cym Thorntonem big_smile Ale by by?o....

Offline

 

#210 2006-05-08 00:18:38

Caitriona
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Gosiu ?wietny artyku?!
Najbardziej zdziwi?o mnie to - "potem wróci? do wielkiej Brytanii, by by? tancerzem w musicalach"
Ale ?a?uj?, ?e w serialu N&S nie ma sceny ta?ca. Szkoda, prawda?

Jest na pocz?tku, tylko ?e rysia w niej nie bierze udzia?u wi?c si? nie liczy... Te? chcia?abym ?eby by?a jaka? scena ta?ca, jaki? bal... Ale nie mo?na miec wszystkiego, niestety.


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#211 2006-05-08 00:23:15

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

W N&S w ogole nie ma tancow, ale chyba o to Gaskell chodzilo w tej powiesci. Ta powiesc jest jednak dosc smutna w wymowie.

Offline

 

#212 2006-05-08 00:26:21

Narya
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Bal zupe?nie nie pasowa?by do ca?ego nastroju, jaki panuje w filmie, do tego ponurego klimatu. Ale to nie zmienia faktu, ?e mi?o by by?o zobaczy? ta?cz?cego pana Thorntona wink

Offline

 

#213 2006-05-08 01:31:28

GosiaJ
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

W N&S w ogole nie ma tancow, ale chyba o to Gaskell chodzilo w tej powiesci. Ta powiesc jest jednak dosc smutna w wymowie.

Za to ta?czy w fanfiku lol


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#214 2006-05-08 10:50:16

Kaziuta
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Dzi?ki Gosi. Artyku? ?wietny.
Zaniepokoi?a mnie ko?cówka. Qrcze, ?eby tylko ?adna w?gierka nie sprz?tne?a nam Rysia. Wprawdzai Polak W?gier dwa bratanki, ale bez pierdó? i zb?dnej brawury.
Jedyna nadzieja, ?e si? nie dogada.

Offline

 

#215 2006-05-08 10:57:46

Caitriona
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Bal zupe?nie nie pasowa?by do ca?ego nastroju, jaki panuje w filmie, do tego ponurego klimatu. Ale to nie zmienia faktu, ?e mi?o by by?o zobaczy? ta?cz?cego pana Thorntona wink

Mam dok?adnie takie samo zdanie. Wiem ?e nie pasuje do ca?o?ci, ale jestem ciekawa jak by mu wyszed? taniec...


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#216 2006-05-08 11:03:04

Kika
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Mam dok?adnie takie samo zdanie. Wiem ?e nie pasuje do ca?o?ci, ale jestem ciekawa jak by mu wyszed? taniec...

W ta?cu bezapelacyjnie by?by doskona?y.... wink


gg 2775021

Offline

 

#217 2006-05-08 16:28:17

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Nie ma szans. Z Wegierka nie pogada wink

Offline

 

#218 2006-05-08 16:38:08

Narya
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Mam dok?adnie takie samo zdanie. Wiem ?e nie pasuje do ca?o?ci, ale jestem ciekawa jak by mu wyszed? taniec...

W ta?cu bezapelacyjnie by?by doskona?y.... wink

Zreszt? jak we wszystkim wink

Offline

 

#219 2006-05-08 19:48:17

GosiaJ
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Mam dok?adnie takie samo zdanie. Wiem ?e nie pasuje do ca?o?ci, ale jestem ciekawa jak by mu wyszed? taniec...

W ta?cu bezapelacyjnie by?by doskona?y.... wink

Zreszt? jak we wszystkim wink

AMEN :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#220 2006-05-11 19:00:39

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Kolejny artykul. Niektóre elementy sa juz nam doskonale znane, ale jest pare nowych informacji dlatego zamieszam.

Tulsa World,
2 sierpnia 2005
Wyluzuj si? i pomy?l o Anglii

W tym wiktoria?skim filmie o kulturowym starciu arystokratycznego Londynu na po?udniu Anglii i przemys?owego miasta takiego jak Milton na Pó?nocy, Richard Armitage gra przystojnego w?a?ciciela prz?dzalni bawe?ny Johna Thorntona. Kobiet?, która wytr?ca go z równowagi, jest po?udniowa pi?kno?? Margaret Hale.

Tak si? zdarzy?o, ?e ojciec Armitage`a, emerytowany in?ynier nuklearny wyrasta? w po?udniowej cz??ci kraju, a jego dziadkowie byli tkaczami. Jego matka, by?a sekretarka, pochodzi z Po?udnia i ma na imi? Margaret.
„ To prawdziwa „Strefa Mroku” – mówi Armitage, ?miej?c si?. [..] „Moje rodzinne ?rodowisko i moje w?asne korzenie s? zwi?zane z t? cz??ci? Anglii”. – wyja?nia. – „Mój ojciec wzrasta? w tym ?wiecie, to wydaje si? dobrym przyczynkiem do tej historii, która natychmiast sta?a si? dla mnie zrozumia?a. Oczywi?cie, by?em zafascynowany psychologiczn? g??bi? postaci tego cz?owieka [Thorntona], [cz?owieka] który z przedsi?biorcy sta? si? filantropem”.

Ten miniserial umiejscowiony w latach 50-tych XIX wieku w czasach rewolucji przemys?owej jest wielowarstwow? histori? mi?osn?, która ??czy konflikt klasowy z elementami spo?ecznymi.
To poruszaj?ca historia, oparta na powie?ci Elisabeth Gaskell, po raz pierwszy opublikowanej we fragmentach w „Household Words” Karola Dickiensa w 1854 r. i pó?niej oddzielnie w 1855 r.
Wed?ug s?ów Patricii Ingraham w przedmowie do wydania Penguin Classic to sam Dickens sugerowa?, ?e tytu? powie?ci powinien by? zmieniony z „Margaret Hale” na „North&South”.

G?ówna kobieca posta? jest do?c pewna siebie jak na tamte czasy i snobistyczna. Jej pogarda jest ewidentna. Zakrywa swój nos i usta koronkow? chusteczk? do nosa. Unika przyjacielskich stosunków z pierwsz? w Milton rodzin? Thortnonów, i otwarcie uwa?a ich za ni?szych od siebie. W zamian, znajduje przyjació? w honorowym, ale uciskanym robotniku prz?dzalni i jego rodzinie. Ma rady dla wszystkich i sympati? dla niewielu w tym przygn?biaj?cym, zachmurzonym mie?cie.

Thornton, g?ówna m?ska posta?, wydaje si? na pocz?tku filmu okrutny i zainteresowany tylko swoimi sprawami. Kiedy by? dzieckiem, jego ojciec który dorobi? si? wszystkiego sam, straci? wszystko i pope?ni? samobójstwo.
Thornton zmuszony by? porzuci? nauk?, aby utrzyma? rodzinny biznes i pod?wign?? go z upadku, przemieniaj?c w dobrze prosperuj?c? firm?.

„W trakcie tej historii„– mówi Armitage – „on staje twarz? w twarz wobec tej samej sytuacji, co jego ojciec – ponownej utraty wszystkiego. Ale to jest katharsis dla niego. On u?wiadamia sobie, ?e jedyne co ma znaczenie dla niego, to jego rodzina, jego zwi?zek z matk? i jego mi?o?? do Margaret, która nie przypuszcza?, ?e si? w ogóle zdarzy. Z bezwgl?dnego przedsi?biorcy, który jest ciu?aczem, staje si? cz?owiekiem, który jest przygotowany, by porzuci? to wszystko dla mi?o?ci. To zdumiewaj?ce jak na cz?owieka tamtych czasów. To nie s? wiktoria?skie zachowania. To bardzo wspó?czesne”.

W Margaret Hale, córce pastora, jego zamy?lona posta? znajduje co? czego, on potrzebuje i pragnie.
„Jej wychowanie i jej mentalno?? stoj? w sprzeczno?ci z jej finansowymi ?rodkami, podczas gdy John nie ma ?rodków intelektualnych, ale ma finansowe. Ka?de z nich ma co?, czego pragnie drugie. My?l? wi?c, ?e przyci?ga ich antagonizm ich relacji.” – mówi Armitage, pochodz?cy z Leicester, który studiowa? w Patison College w Coventry i ?wiczy? aktorstwo klasyczne w LAMDA i z Royal Shakespeare Society.

„Ona stanowi dla niego wyzwanie. Nikt poza matk? nie by? dla niego dot?d wa?ny i on i jego matka tworz? silny zwi?zek” - mówi Richard. – „Wiele kobiet przedstawianych mu jest cichych i uleg?ych, ale Margaret jest inna. To jest wspania?y sk?adnik charakteru jego matki, który on w niej [Margaret] znajduje”. [..]

Ten 33-letni [obecnie 35-letni] aktor, który swoje talenty wykorzystywa? w hula-hop i na deskorolce, w ni?szej klasy brytyjskim cyrku, bazuj?cym na wyczynach sportowych (dzi?ki emu zdoby? equity card), powiedzia?, ?e by? zaskoczony, ?e nigdy nie s?ysza? o Elisabeth Gaskell, zanim nie ruszy? projekt „N&S”.
„Studiowa?em angielski i przejrza?em wiele wiktoria?skich powie?ci, ale kiedy to wszystko si? zacz??o [ruszy? projekt ekranizacji], przeczyta?em „N&S” i by?em zaszokowany, ?e nie odkry?em jej wcze?niej. Ona dla mnie jest prawdopodobnie najbardziej ekscytuj?c? wiktoria?sk? pisark?. W przeciwie?stwie do innych, [Gaskell] wchodzi wewn?trz m?skiego umys?u. M??czyzna jest zwykle tylko postaci? fantastyczn?. Pomys?, ?eby m?ski umys? zosta? opisany przez kobiecego pisarza jest wspania?y”.

Pierwszy aktorski wypad [Armitage`a] by?a to ma?a rola w „This Year`s Love” w 1999 r. W telewizji gra? Johna Standringa w „Sparkhouse” Sally Wainwright dla BBC. Odtwarza? te? posta? Lee Richardsa w „Cold Feet” i gra? g?ówne role tak?e w „UF2” i „Between the Sheets” dla brytyjskiej telewizji. W czasie sta?u aktorskiego nast?pi?o jego pierwsze pojawienie si? przed kamer? w „Star Wars” Epizode One”. „To by? szok”. – mówi. - „Wej?cie w t? wielkoskalow? produkcj? by?o jak wyruszenie na g??bi?”– mówi –„Nigdy wcze?niej nie sta?em przodem do kamery. To by?o jak uderzenie w twarz. Próba ognia. By?em zaszokowany, przera?ony i jednak rozemocjonowany”.
[Richard] pojawi? si? równie? w filmie „Cleopatra” dla ABC i gra? czo?ow? posta? w filmie „Frozen”.

Nast?pnie by? telewizyjny „Makbet” - nowoczesna interpretacja Szekspira oraz serial „Golden Hour”, kr?cony obecnie [2005].
„To rodzaj filmu medycznego opowiadaj?cego o szczególnej grupie ratowników medycznych, poruszaj?cych si? helikopterami” – mówi Armitage. - „Tytu? nawi?zuje do odliczania czasu. `Z?ota godzina” [golden hour] – to czas, w którym trzeba do rannego cz?owieka dotrze?, aby skutecznie udzieli? mu pomocy. Te 24 godziny dziej? si? w czasie realnym. Wymaga to wielu medycznych procedur, np. ci?cia cia?a w ten sposób , ?eby mo?na by?o wykona? masa? na otwartym sercu oraz nauka skomplikowanych medycznych terminów.
„To wygl?da zbyt realnie dla mnie”. – mówi u?miechaj?c si? – „dla mnie jako lekarza na niby. Widz? to wszystko, pracuj? z medycznymi doradcami i próbuj? nauczy? si? ich j?zyka. To co?, czego wcze?niej nie robi?em.
„Wyjechali?my z tymi ch?opakami (prawdziwymi ratownikami medycznymi) na jeden dzie? akcji i to by?o niewyobra?alne, jakich rzeczy musieli dokonywa?”

Offline

 

#221 2006-05-11 21:58:10

Narya
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Dzi?ki Ci Gosiu za kolejny ciekawy artyku? big_smile

Kobiet?, która wytr?ca go z równowagi, jest po?udniowa pi?kno?? Margaret Hale.

Podoba mi si? to wink

Offline

 

#222 2006-05-11 22:07:10

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

"Po?udniowa pi?kno??" - i od razu widz? oczyma duszy ognist? Hiszpank? w koronkowej mantyli albo kogo? pokroju Moniki Bellucci big_smile ?adnie powiedziane - Czarny Irys i Pi?kno?? Po?udnia.

Offline

 

#223 2006-05-11 22:14:08

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Bo dla nas Po?udnie jest gdzie indziej wink

Ale to: "Czarny Irys i Pi?kno?? Po?udnia"
brzmi swietne big_smile

Offline

 

#224 2006-05-11 23:48:56

Kaziuta
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Dzi?ki Gosiu
Mi sie bardzo spodoba? ten fragment:
„Jej wychowanie i jej mentalno?? stoj? w sprzeczno?ci z jej finansowymi ?rodkami, podczas gdy John nie ma ?rodków intelektualnych, ale ma finansowe. Ka?de z nich ma co?, czego pragnie drugie."

Kolejny dowód na to jak przyci?gaj? si? przeciwie?stwa.

Offline

 

#225 2006-05-12 00:03:31

GosiaJ
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Bo dla nas Po?udnie jest gdzie indziej wink
Ale to:, za kolejny teks "Czarny Irys i Pi?kno?? Po?udnia"
brzmi swietne big_smile

Dzi?ki, Gosiu, za kolejny tekst. Tak bardzo lubi? je czyta? :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB