Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#126 2006-04-24 22:18:03

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

?wiat wed?ug.. ..Richarda Armitage`a
Kilka wypowiedzi Richarda wybranych z wywiadów i artyku?ów (m.in ze strony Armitage Army):

1.Co poci?ga Ci? w p?ci pi?knej?

Pierwszy powód, dla ktorego zagaduje si? do dziewczyny w barze to jej wygl?d.
Pierwszy powód, dla którego si? od niej odchodzi, to je?li ona nie potrafi skleci? zdania bez przeklinania.
Drugi powód, ?eby od niej odej??, to kiedy dziewczyna nie ?mieje sie, gdy ty sie z siebie nabijasz, trzeci, je?li nie umie ?mia? si? sama z siebie.
Poza tym powinna wcina? z apetytem wielk? kie?bas? z rusztu z frytkami po czterech godzinach sp?dzonych na si?owni i czeka? na t? chwil? z niecierpliwo?cia!

2. ?ycie aktora jest...
Pe?ne przygód i niebezpieczne. Musisz mie? cierpliwo?c i by? zdolnym odnajdywa? zadowolenie w niezadowoleniu. Spotyka Ci? wiele niepowodze?. Kiedy ogl?dasz ponownie swoj? interpretacj? jakiej? roli, nigdy nie jeste? szcz??liwy, ale musisz by? zdolnym znale?? jakie? zadowolenie z tego, co zrobi?e?, albo nie b?dziesz móg? tego robi?.

3. Czego najbardziej si? boisz?

G??bokiej wody. Jedno z moich najwcze?niejszych wspomnie? to jak wpad?em w wózku spacerowym do basenu mojego s?siada.

4. Turniura czy gorset?

Zdecydowanie gorsety. One kr?puj? ubrania i tam jest co? co czeka na to, by wystrzeli?. Torniura wygl?da jak zdeformowany ty?ek. Nie jest sexy.

5. Co s?dzisz o malowaniu?

Tylko w damskich ciuchach. wink Jednak jako aktorowi make-up pozwala mi wej?? w rol?. Je?li nie poznajesz siebie samego w lustrze, to u?atwia Ci dost?p do postaci, któr? grasz.

6. Czy wierzysz w mi?o?? na zawsze?

Licz? na to. Ale jak dot?d, nie mog? tego potwierdzi? w ?aden sposób.

7. Co powiesz na temat postaci Johna Standringa w "Sparkhouse":

On jest jak dojrza?y m??czyzna na zewn?trz, ale w rzeczywisto?ci jest naiwny. Jest kompletnie niedo?wiadczony je?li chodzi o kobiety i nieprawdopodobnie nerwowy w kontaktach seksualnych. Wewn?trz on jest niedo?wiadczonym ch?opcem, który nie mo?e wyrazi? siebie.

8. Co s?dzisz o porównywaniu z Darcym:

Bardzo mi schlebia porównanie do Darcy`ego, poniewa? Colin Firth stworzy? monumentaln? posta?. Mo?na powiedzie? ?e jestem takim industrialnym Darcym.

9. Co s?dzisz o legionach fanek, o Armitage Army:

Dobrze wiedzie?, ?e je?eli mam i?? na wojn?, mam armi? kobiet za sob?.

10. A je?li nic nie posz?oby po Twojej my?li w przysz?o?ci?
Móg?bym wróci? do muzyki. Gram na wiolonczeli, gitarze i flecie – teraz nie tak ?wietnie jak kiedy?, jako ?e nie robilem tego par? lat, ale gra?bym w orkiestrze.

11. Pó?noc czy po?udnie?

Zdecydowanie pó?noc. ?y?em na po?udniu przez d?ugi czas, ale moja rodzina pochodzi z pó?nocy i czuj? si? najlepiej w domu w?ród ludzi z pó?nocy, poniewa? oni mówi? jak jest (s? szczerzy). I surowy krajobraz – tak jak wrzosowiska Yorkshire - powoduje, ?e bicie mojego serca przyspiesza.

12. Co s?dzisz o relacji mi?dzy Thorntonem i matk?

Posta? matki jest kluczowa dla ca?ej historii, to dzi?ki niej on jest taki jaki jest, ma wp?yw na to, jak on ocenia inne kobiety i czego oczekuje od zwi?zku z nimi. Jej oddanie i silne wi?zi ??cz?ce ich dwoje pomaga?y im przetrwa? trudne chwile.

13. Jaka jest Twoja ulubiona scena w "N&S":

Moimi ulubionymi momentami s? sceny w ?niegu, i uj?cie Margaret na platformie w ostatniej scenie, ona wygl?da?a (patrzy?a) tak pi?knie (sic). Lubi? jeszcze sceny mi?dzy Hale`ami na samym pocz?tku, gdy prawda o ich ucieczce si? ujawnia.

14. Jaki jest sekret nami?tnego spojrzenia? (ewentualnie) Jak zagra? kogo? pe?nego st?umionych uczu?, nami?tno?ci i po??dania [tu jest problem: bo u?yte zosta?o s?owo„smoulder”, które oznacza: tli? si?, ale to tak?e - silne t?umione uczucie, tu: po??danie - dopisek tlumacza]

Patrzysz na kobiet?, my?lisz o niej w najbardziej po??dliwy sposób, w jaki tylko zdo?asz, po czym dusisz to pragnienie w sobie, nic z tym nie robi?c. W ró?ny sposób mo?na wyrazi? takie "po??danie".
Czasem mo?na je wyrazi? samymi plecami...
Nie by?o trudno gra? nami?tno?? [tu znowu jest s?ówko: „smoulder”] w scenach z Daniel?, poniewa? jest tak nieprawdopodobnie pi?kna, patrzysz na jej twarz i po prostu chcesz j? ca?owa?.

Bardzo dziekuje za pomoc zwlaszcza w tlumaczeniu punktow 1, 6 i 14 oraz konsultacje: Alison, Caroline i GosiJ big_smile

Offline

 

#127 2006-04-24 22:31:31

GosiaJ
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

?wiat wed?ug.. ..Richarda Armitage`a
Kilka wypowiedzi Richarda wybranych z wywiadów i artyku?ów (m.in ze strony Armitage Army):

Tak jak my?la?am - siedzi Gosia cichutko i cosik d?ubie, i jaki? wywiadzik t?umaczy :-) Dzi?ki - czyta?am troch? na stronie, ale nie wszystko, wi?c fajnie, ?e to przet?umaczy?a?. Podoba mi si? ten tekst ze "smoulder", chyba oddaje istot? rzeczy :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#128 2006-04-24 22:52:25

Alison
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Go?kaJ, jeste? wielka, jak ró?owy s?o?!
Przecudnie si? to czyta?o!


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#129 2006-04-24 23:21:09

Alison
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Poza tym powinna wcina? z apetytem wielk? kie?bas? z rusztu z frytkami po czterech godzinach sp?dzonych na si?owni i czeka? na t? chwil? z niecierpliwo?cia!

Romantyk z niego, niech go drzwi ?cisn?!


3. Czego najbardziej si? boisz?

G??bokiej wody. Jedno z moich najwcze?niejszych wspomnie? to jak wpad?em w wózku spacerowym do basenu mojego s?siada

Biedulinka nasza kochana. To w basenie p?ywa w skrzyde?kach? A mo?e w ogóle nie p?ywa. A mia? tam jakie? zdj?cie z lekka nieprzyzwoite w k?pielówkach zdaje si? ;-)


4. Turniura czy gorset?

Zdecydowanie gorsety. One kr?puj? ubrania i tam jest co? co czeka na to, by wystrzeli?. Torniura wygl?da jak zdeformowany ty?ek. Nie jest sexy.

Jezus! ?eby facet wiedzia? co to jest turniura?! 8O
Nie wiem czy mi si? to podoba... :?


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#130 2006-04-24 23:25:36

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

?eby facet wiedzia? co to jest turniura?!

No przeciez gral w filmach kostiumowych, wiec wie!
a poza tym jest aktorem, gral w teatrze ... ucza ich takich rzeczy pewnie.

mia? tam jakie? zdj?cie z lekka nieprzyzwoite w k?pielówkach zdaje si?

Tam tez byl punkt o takich scenach, ale nie bylam w stanie przelozyc ...

Biedulinka nasza kochana. To w basenie p?ywa w skrzyde?kach?

Mowa o glebokiej wodzie. I tu go rozumiem, bo sama sie boje glebokiej wody, i tez mam uraz z dziecinstwa.

Offline

 

#131 2006-04-24 23:28:21

Alison
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Gosiu! Nic Ci? nie jest w stanie zrazi? lol

A ja postanowi?am walczy? z t? g?upawk?, wi?c si? strze?cie :twisted:
Widzia?am w?a?nie film z dwoma niezwykle przystojnymi facetami i stwierdzi?am, ?e nie ma co si? tak ogranicza? na w?asne ?yczenie. Howgh!


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#132 2006-04-24 23:31:56

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Poki co, nic! big_smile
A zreszta kto tu sie ogranicza? Ja sie dobrze z tym czuje big_smile

Offline

 

#133 2006-04-24 23:34:43

Alison
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Poki co, nic! big_smile
A zreszta kto tu sie ogranicza? Ja sie dobrze z tym czuje big_smile

No ja widz?. Szczególnie Twoja pod?wiadomo?? ma si? z tym ?wietnie ;-)
Ja ju? sie troch? zm?czy?am i szukam nowych wra?e?. Qrcze, chyba niesta?a w uczuciach jestem. Cho? Colina to na zabój i wieki wieków, amen.


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#134 2006-04-24 23:36:07

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Wlasnie, wlasnie, kto tu niedawno mowil o stalosci, hehe wink

Offline

 

#135 2006-04-24 23:36:56

Alison
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Wlasnie, wlasnie, kto tu niedawno mowil o stalosci, hehe wink

Przypomnij mi bo nie pami?tam co mówi?am! 8)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#136 2006-04-24 23:44:04

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Qrcze, chyba niesta?a w uczuciach jestem.

A wczesniej bylo cos w stylu: "ja jestem stala w uczuciach".

I jeszcze bylas oburzona, ze zaniedbalam Colina wink

Offline

 

#137 2006-04-24 23:52:02

Alison
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Qrcze, chyba niesta?a w uczuciach jestem.

A wczesniej bylo cos w stylu: "ja jestem stala w uczuciach".

I jeszcze bylas oburzona, ze zaniedbalam Colina wink

No bo moje uczucia do Colina, s? niezniszczalne. Czyli wszystko gra :-)

A poza tym jestem chyba sta?a w swojej niesta?o?ci...
To pierwsze zdanie z filmu Possession ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#138 2006-04-25 01:16:06

GosiaJ
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Poki co, nic! big_smile
A zreszta kto tu sie ogranicza? Ja sie dobrze z tym czuje big_smile

H?e h?e, i zostaniemy tu obie na stra?y, posiwia?e, zgrzybia?e, ostatnie wielbicielki Thorntona z "kó?ka ró?a?cowego" ;-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#139 2006-04-25 07:38:59

Kika
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Poki co, nic! big_smile
A zreszta kto tu sie ogranicza? Ja sie dobrze z tym czuje big_smile

H?e h?e, i zostaniemy tu obie na stra?y, posiwia?e, zgrzybia?e, ostatnie wielbicielki Thorntona z "kó?ka ró?a?cowego" ;-)

my?l?, ?e nie b?dzie a? tak ?le... ciesz? si?, ?e mia?am to szcz??cie i zobaczy?am N&S... Thornton zarzuci? kotwic? g??boko w moje jestestwo... wiem ?e b?d? darzy?a go uczuciem do ko?ca big_smile tak jak Darcego... to na razie dwie postacie literackie, które skuteczie wprowadzi?y zam?t w moim ?yciu doczesnym wink


gg 2775021

Offline

 

#140 2006-04-25 07:47:45

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Ja jak juz kocham to na zaboj! I zachlannie! I tylko jednego naraz!
Jest zawsze jeden taki ktos, kto panuje w moim sercu niepodzielnie.
I nie zdradzam go z innymi. W tym sensie jestem stala w uczuciach. wink
Na razie Colin zostal odstawiony na boczny tor,
dosc juz sie go nakochalam. wink

[URL=http://imageshack.us]http://img179.imageshack.us/img179/7213/armitagesign0if.jpg[/URL]

Offline

 

#141 2006-04-25 07:53:37

Alison
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

O Jezu, ale determinacja. I ta sta?o?? w uczuciach w zestawieniu Colin zosta? odstawiony na boczny tor. Kocham Ci? Gosiu za to lol


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#142 2006-04-25 07:58:23

Kika
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

u mnie te? Colinek na razie zosta? odstawiony na bocznic?... ale sentyment pozosta?...
wink

teraz Rysiek w?ada moim sercem... o nim marz? we ?nie i na jawie.... wink

Rysiek mimo, ?e ma w?skie usta.. co zosta?o mu ju? nie raz zarzucone na tym forum... ma niez?? technik? ca?owania, która przyprawia o omdlenie...


gg 2775021

Offline

 

#143 2006-04-25 07:59:57

Alison
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

To ja polec? wierszem Marii P-J:

Zwrócono mi moje serce,
dane w ol?nieniu z?otem...
Wiem ju?, ?e nie jest ono truj?ce jak szalej
ani wielkie, ani mocne jak serce orlicy,
?e nie broni praw jego diabe? czarnolicy - ;-)
ale b?d? nosi? je dalej,
szcz??liwa, ?e znów je dosta?am
z powrotem....


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#144 2006-04-25 10:44:41

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Wiersz bardzo ladny.
Jednak ja wole, zeby diabel czarnolicy poszalal jeszcze w moim sercu.
Tak jakos przyjemnie mi z tym .... big_smile
Na wiosne w sam raz taka szalona foolish passion!

Offline

 

#145 2006-04-25 11:22:18

milosz
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

u mnie te? Colinek na razie zosta? odstawiony na bocznic?... ale sentyment pozosta?...
wink

teraz Rysiek w?ada moim sercem... o nim marz? we ?nie i na jawie.... wink

Rysiek mimo, ?e ma w?skie usta.. co zosta?o mu ju? nie raz zarzucone na tym forum... ma niez?? technik? ca?owania, która przyprawia o omdlenie...

masz Kika napawaj si? Ryskiem do bólu i ??y ostatniej wink

http://richard-armitage.com/photo_album.htm


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#146 2006-04-26 02:01:44

GosiaJ
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South


my?l?, ?e nie b?dzie a? tak ?le... ciesz? si?, ?e mia?am to szcz??cie i zobaczy?am N&S... Thornton zarzuci? kotwic? g??boko w moje jestestwo... wiem ?e b?d? darzy?a go uczuciem do ko?ca big_smile tak jak Darcego... to na razie dwie postacie literackie, które skuteczie wprowadzi?y zam?t w moim ?yciu doczesnym wink

Dok?adnie moje s?owa :-) Od d?ugiego czasu ?adna historia, ?adna posta? literacka mnie tak nie poruszy?a, nie wyzwoli?a we mnie takich pok?adów emocjonalnych, ?e chcia?abym tylko o niej czyta?, ogl?da? j? na ekranie. Kiedy? pan Darcy - zosta?o :-) Teraz pan Thornton - te? zostanie, tak my?l?. Rzadko pojawiaj? si? tacy bohaterowie!


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#147 2006-04-26 07:53:49

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Rzadko pojawiaj? si? tacy bohaterowie!

Tez tak mysle. Raz na wiele wiele lat!

Offline

 

#148 2006-04-26 08:11:58

Kika
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

Dok?adnie moje s?owa :-) Od d?ugiego czasu ?adna historia, ?adna posta? literacka mnie tak nie poruszy?a, nie wyzwoli?a we mnie takich pok?adów emocjonalnych, ?e chcia?abym tylko o niej czyta?, ogl?da? j? na ekranie. Kiedy? pan Darcy - zosta?o :-) Teraz pan Thornton - te? zostanie, tak my?l?. Rzadko pojawiaj? si? tacy bohaterowie!

powtórz? za tob? ... DOK?ADNIE MOJE S?OWA.... wink
ciesz? si? ?e nie tylko ja mam hopla


gg 2775021

Offline

 

#149 2006-04-26 18:49:26

GosiaJ
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South


powtórz? za tob? ... DOK?ADNIE MOJE S?OWA.... wink
ciesz? si? ?e nie tylko ja mam hopla

Jest nas tu przynajmniej kilka, chocia? niektóre próbuj? si? leczy? ;-) Ja tam nie mam zamiaru, mnie z tym dobrze, zreszt? z mi?o?ci do pana Darcy'ego te? si? nie leczy?am. Nie wiem, czy dobrze na tym wysz?am, ale po co byc do ko?ca normalnym? ;-)
Jednym z objawów szale?stwa jest to, ?e jak wchodz? do antykwariatu i widz? wydanie "Dumy i uprzedzenia", którego nie mam, to chc? kupowa? od razu! Na szcz??cie dzi? uda?o mi si? nie kupi?, bo ju? mia?abym trzeci?. Za to widzia?am "Eleonor? i Mariann?" za 7 z?otych - kusi?o mnie przez chwil?, by naby? i wystawi? drogo na allegro ;-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#150 2006-04-26 18:51:13

Gosia
Użytkownik

Re: Artyku?y na temat North & South

kusi?o mnie przez chwil?, by naby? i wystawi? drogo na allegro ;-)

Ty spekulancie! wink

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB