Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#976 2006-05-06 01:03:23

GosiaJ
Użytkownik

Re: N&S cd.

Przeczyta?am ciasteczko. Dzieki, ale cukru w nim by?o ma?o.
Co jest w tych facetach, ?e jak si? im odmawia to bardziej kochaj?. Masochi?ci czy co? Czy musimy ka?demu najpierw odmówi?? A jak znajdzie si? taki co wi?cej nie poprosi? Rysiu tez by chyba nie poprosi? gdyby nie przypadkowe spotkanie na peronie.
Co robi?, co robi??

Hmmm, faceci to skomplikowana sprawa :-)
A Jasiu T., jak nie na peronie, to by do Londynu pojecha?, jak w powie?ci, i by by?a równie genialna scena jak peronowa, tylko troch? w czasie odsuni?ta.
Uwielbiam ten fragment (wiem, wyprzedzam akcj?, ale Ali ju? go kiedy? t?umaczy?a, a poza tym, to na pocieszenie po dzisiejszym gorzkim ciasteczku):

His voice was hoarse, and trembling with tender passion, as he said - "Margaret!" (...) He came close to her. He knelt by her side, to bring his face to a level with her ear, and whispered - panted out the words - "Take care. If you do not speak I shall claim you as my own in some strange presumptous way. Send me away at once if I must go - Margaret!"

Wyobra?am sobie ten szept do jej ucha, lekko ochryp?y, g??boki g?os boskiego RA, te "nied?entelme?skie" s?owa... Mówi do niej po imieniu, jakie to niestosowne! A scena jest elektryzuj?ca!


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#977 2006-05-06 10:34:32

aragonte
Użytkownik

Re: N&S cd.

A gdzie by?o to t?umaczenie, gdzie? No buuu, przegapi?am sad sad sad

Offline

 

#978 2006-05-06 11:10:10

Caitriona
Użytkownik

Re: N&S cd.

Jego g?os by? zachrypni?ty i dr??cy od czu?ej nami?tno?ci z jak? powiedzia?:
- Margaret!
Podszed? bardzo blisko. Ukl?k? tak by mie? twarz na wysoko?ci jej ucha i szepn?? zdyszany:
- Uwa?aj. Je?li si? nie odezwiesz, uznam ci? za moj? w?asno?? w jaki? nadzwyczajnie ?mia?y sposób. Ode?lij mnie natychmiast, je?li mam odej??; Margaret!

T?umaczenie Alison


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#979 2006-05-06 11:54:29

Gitka
Użytkownik

Re: N&S cd.

Wow Caitrionko ale moment wink
By?am na tym polskim IMDb - gratulacje tyle masz ju? punktów.
Zag?osowa?am na N&S big_smile
podawaj linki to b?d? g?osowa?, troch? musz? si? jeszcze przyzwyczai? i po?apa? ale zarejestrowana ju? jestem ?eby g?osowa?!

http://img69.imageshack.us/img69/7839/usmiech4vw.gif

Offline

 

#980 2006-05-06 13:35:11

GosiaJ
Użytkownik

Re: N&S cd.

Caiti, dzi?ki za odszukanie t?umaczenia :-) Mocny fragment, rzeczywi?cie - szkoda, ?e nie ma na dvd alternatywnego zako?czenia, Richard i Daniela zagraliby je równie elektryzuj?co jak scen? peronow?.
Popatrzcie, co dzi? znalaz?am, ogl?daj?c pocz?tek trzeciego odcinka (to ze sceny ?mierci Bessie) - operator za ten film powinien mie? pomnik. Mam nadziej?, ?e si? wklei, Gosi dzi?kuje za krótki kurs wklajania zdj?? :-)
Ten kadr jest genialny, znów jak z jakiego? obrazu Vermeera! Popatrzcie na okno z firank?, stó?, posta? Margaret z jedynym bia?ym akcentem - chust? na szyi... Nie mog? sie napatrze? na ten kadr, mimo ?e Ja?ka tu nie ma!

[URL=http://img65.imageshack.us/my.php?image=screen69bf.jpg]http://img65.imageshack.us/img65/2034/screen69bf.th.jpg[/URL]


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#981 2006-05-06 13:42:28

aragonte
Użytkownik

Re: N&S cd.


[URL=http://img65.imageshack.us/my.php?image=screen69bf.jpg]http://img65.imageshack.us/img65/2034/screen69bf.th.jpg[/URL]

Masz racj?, jak z "Dziewczyny z per??" big_smile
Pi?kne.

Offline

 

#982 2006-05-06 13:47:15

aragonte
Użytkownik

Re: N&S cd.

A tego alternatywnego zako?czenia te? mi szkoda, aczkolwiek ?atwo je sobie wyobrazi? wink

Offline

 

#983 2006-05-06 13:56:33

GosiaJ
Użytkownik

Re: N&S cd.

A tego alternatywnego zako?czenia te? mi szkoda, aczkolwiek ?atwo je sobie wyobrazi? wink

Tak, tak, wyobra?nia pracuje :-) Ale szkoda, ?e Rysio nie móg? tego zagra?, kolejna scena do omdlewania ;-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#984 2006-05-06 13:56:56

Alison
Użytkownik

Re: N&S cd.

[URL=http://img65.imageshack.us/my.php?image=screen69bf.jpg]http://img65.imageshack.us/img65/2034/screen69bf.th.jpg[/URL]

Ale masz oko GosiaJku, naprawd? wygl?da jak holenderskie malarstwo.
Pi?kne! smile


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#985 2006-05-06 13:57:31

caroline
Użytkownik

Re: N&S cd.

Ta chusta jest genialna.
Chyba Gosia wkleja?a te? wcze?niej uj?cia z Thorntonem i lamp? w domu Higginsów, te? ?wietne, cho? nie tak pi?kne.

Offline

 

#986 2006-05-06 14:04:50

GosiaJ
Użytkownik

Re: N&S cd.

Ta chusta jest genialna.
Chyba Gosia wkleja?a te? wcze?niej uj?cia z Thorntonem i lamp? w domu Higginsów, te? ?wietne, cho? nie tak pi?kne.

Tak, tak, pami?tam, Gosia to wkleja?a, zreszt? mam te kadry w swoich zbiorach. O wp?ywie Vermeera mówi? który? z twórców w jednym z artyku?ów, który Gosia t?umaczy?a - nie wymy?li?am tego sama :-) Co nie zmienia faktu, ?e operator to wielki artysta, nie wiem, czy kiedykolwiek widzia?am tak cudownie skomponowany i sfotografowany kadr.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#987 2006-05-06 14:06:53

Alison
Użytkownik

Re: N&S cd.

Ta chusta jest genialna.
Chyba Gosia wkleja?a te? wcze?niej uj?cia z Thorntonem i lamp? w domu Higginsów, te? ?wietne, cho? nie tak pi?kne.

Tak, tak, pami?tam, Gosia to wkleja?a, zreszt? mam te kadry w swoich zbiorach. O wp?ywie Vermeera mówi? który? z twórców w jednym z artyku?ów, który Gosia t?umaczy?a - nie wymy?li?am tego sama :-) Co nie zmienia faktu, ?e operator to wielki artysta, nie wiem, czy kiedykolwiek widzia?am tak cudownie skomponowany i sfotografowany kadr.

A mo?e to ten sam co "Dziewczyn? z per??" sfilmowa??


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#988 2006-05-06 14:10:26

Kaziuta
Użytkownik

Re: N&S cd.

Nie nie ten sam, ale mia? podobne wizje.
I dzi?ki mu za to.

Offline

 

#989 2006-05-06 14:13:21

GosiaJ
Użytkownik

Re: N&S cd.


A mo?e to ten sam co "Dziewczyn? z per??" sfilmowa??

"N&S" - Peter Greenhalgh, "Dziewczyna z per??" - Eduardo Serra. Ale obaj maj? wielk? wra?liwo??. Podziwiam takich ludzi, bo sama tego nie umiem kompletnie.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#990 2006-05-06 15:23:55

Alison
Użytkownik

Re: N&S cd.


A mo?e to ten sam co "Dziewczyn? z per??" sfilmowa??

"N&S" - Peter Greenhalgh, "Dziewczyna z per??" - Eduardo Serra. Ale obaj maj? wielk? wra?liwo??. Podziwiam takich ludzi, bo sama tego nie umiem kompletnie.

Jakby tak by?o to nie wypatrzy?aby? tego kadru kochana, wi?c umiesz, umiesz, tylko si? nie doceniasz ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#991 2006-05-06 15:58:01

Alison
Użytkownik

Re: N&S cd.

A dzi? poczyta?am sobie tego funficka co mi go Gosia kiedy? przys?a?a. Wtedy to tylko tak zerkn??am na pocz?tek i sobie pomy?la?am, ?e przyjemna rzecz i warto by by?o kiedysi przet?umaczy? dla spo?ecze?stwa forumowego.
Ale dzi? doczyta?am do ko?ca i ten....jak si? nazywa...po prostu....?e tak powiem ...?rednia wieku jest tu zdecydowanie za niska ;-)
Wi?c rad?cie sobie same, kto zna, a kto nie zna niech si? jezykowo szkoli, bo dzia?o si? w tym bedroomie u m?odych pa?stwa Thornton, oj dzia?o ;-) Bezdechy, krzyki, j?ki, pana Boga wzywanie, tudzie? dr?enia we wszelkiej odmianie i trzepoty, i we wspólnej wannie k?panie :oops:
O wi?cej nie pro?cie moje panie
Pró?ne b?agania
Koniec cytowania ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#992 2006-05-06 16:07:09

milosz
Użytkownik

Re: N&S cd.

..?rednia wieku jest tu zdecydowanie za niska ;-)
;-)

o wypraszam sobie wink mogie? - gdzie ci to Gosia przys?ala? ja tyz chc?! - cho? zasadniczo dopiski rozochoconych panien mog? mnie nie kr?ci? lol


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#993 2006-05-06 16:18:44

GosiaJ
Użytkownik

Re: N&S cd.

A dzi? poczyta?am sobie tego funficka co mi go Gosia kiedy? przys?a?a. Wtedy to tylko tak zerkn??am na pocz?tek i sobie pomy?la?am, ?e przyjemna rzecz i warto by by?o kiedysi przet?umaczy? dla spo?ecze?stwa forumowego.
Ale dzi? doczyta?am do ko?ca i ten....jak si? nazywa...po prostu....?e tak powiem ...?rednia wieku jest tu zdecydowanie za niska ;-)
Wi?c rad?cie sobie same, kto zna, a kto nie zna niech si? jezykowo szkoli, bo dzia?o si? w tym bedroomie u m?odych pa?stwa Thornton, oj dzia?o ;-) Bezdechy, krzyki, j?ki, pana Boga wzywanie, tudzie? dr?enia we wszelkiej odmianie i trzepoty, i we wspólnej wannie k?panie :oops:
O wi?cej nie pro?cie moje panie
Pró?ne b?agania
Koniec cytowania ;-)

Heh, t?umaczy?am kiedy? jakie? fragmenty i wysy?a?am wieczorem do Gosi :-) Mam to w komputerze, wi?c mo?e znów dzi? si?d?, skoro mi przypomnia?a?? :-) Tym bardziej, ?e nie doczyta?am do ko?ca, to straszne!
Gaskell to nie jest, ale czyta si?... baaardzo przyjemnie :oops:
a jak poczytamy, to potem z kole?ank? Gosi? ten... poduszkami si? przerzucamy i Matka Przed?u?ona do k?ta z nami musi :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#994 2006-05-06 16:20:26

izek
Użytkownik

Re: N&S cd.

A dzi? poczyta?am sobie tego funficka co mi go Gosia kiedy? przys?a?a.

Alison, Ty to wiesz jak kogo? zach?ci? wink
a czy ten tekst jest gdzie? na forum? mo?e w w?tku o artyku?ach o N&S??


gg 5425654

Offline

 

#995 2006-05-06 16:21:16

izek
Użytkownik

Re: N&S cd.

mi?osz gdzie chichocz?cy prosiaczek yikes


gg 5425654

Offline

 

#996 2006-05-06 16:21:58

GosiaJ
Użytkownik

Re: N&S cd.

A dzi? poczyta?am sobie tego funficka co mi go Gosia kiedy? przys?a?a.

Alison, Ty to wiesz jak kogo? zach?ci? wink
a czy ten tekst jest gdzie? na forum? mo?e w w?tku o artyku?ach o N&S??

Izek, mam go u siebie, je?li chcesz, mog? Ci podes?a? :-) Tylko mi przypomnij Twój mail, bo nie mog? go znale??, mam bajzel w poczcie!
Ok, odwo?uj?, mam! :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#997 2006-05-06 16:22:44

izek
Użytkownik

Re: N&S cd.

A dzi? poczyta?am sobie tego funficka co mi go Gosia kiedy? przys?a?a.

Alison, Ty to wiesz jak kogo? zach?ci? wink
a czy ten tekst jest gdzie? na forum? mo?e w w?tku o artyku?ach o N&S??

Izek, mam go u siebie, je?li chcesz, mog? Ci podes?a? :-)

bardzo poprosz? big_smile


gg 5425654

Offline

 

#998 2006-05-06 16:49:10

Kaziuta
Użytkownik

Re: N&S cd.

A ja si? tak nie bawi?. ?reni? wieku posiadam odpowiedni?, a ten jezyk obcy jest mi obcy.
Czy to ludzkie aby pozbawia? mnie tych przyjemno?ci?
Jak nie mo?na oficjalnie to mo?e na mejlika co?
Bardzo prosz?.

Offline

 

#999 2006-05-06 16:50:11

GosiaJ
Użytkownik

Re: N&S cd.

A ja si? tak nie bawi?. ?reni? wieku posiadam odpowiedni?, a ten jezyk obcy jest mi obcy.
Czy to ludzkie aby pozbawia? mnie tych przyjemno?ci?
Jak nie mo?na oficjalnie to mo?e na mejlika co?
Bardzo prosz?.

Mog? Ci wys?a? ten kawa?ek, który t?umaczy?am :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#1000 2006-05-06 16:54:02

Kaziuta
Użytkownik

Re: N&S cd.

Dzi?ki, bior? jak leci. Mo?e by? nawet kawa?ek.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB