Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-03-28 16:03:30

Alraune
Użytkownik

Colin Firth w "Godzinie ?wini"

Dla wielbicielek "boskiego Colina" big_smile : 3 kwietnia godz. 21:45 i 4 kwietnia godz. 16:20, kana? Europa Europa, film "Godzina ?wini". Opis jest do?? zach?caj?cy:

Koniec XV wieku, Francja. M?ody prawnik Richard Courtois (Firth), cz?owiek wszechstronnie wykszta?cony, o szerokich horyzontach, zm?czony wielkomiejskim ?yciem i zniech?cony wszechobecn? korupcj? opuszcza Pary? i wraz ze swoim wspó?pracownikiem Mathieu (Carter) przeprowadza si? do ma?ej wioski Abbeville. Wierzy, ?e znajdzie tam proste wiejskie ?ycie, o jakim zawsze marzy?, ?atwe sprawy s?dowe i niczym nie zm?cony spokój. Niestety, szybko okazuje si?, ?e ta z pozoru cicha, spokojna osada wcale nie jest tak? na jak? wygl?da. Ma swoje tajemnice i mroczne strony. G??boki feudalizm, korupcja i przes?dy poddaj? w w?tpliwo?? wiedz? Ricarda i jego poczucie moralno?ci. Odkrywa, ?e prawo w Abelville obowi?zuje nie tylko ludzi, ale tak?e zwierz?ta, które równie? podlegaj? karom. Wykorzystywane jest jako narz?dzie s?u??ce do utrzymywania mieszka?ców w ryzach strachu i pos?usze?stwa. Chc?c nie chc?c Richard zostaje wci?gni?ty w zawi?e lokalne intrygi, musi stawi? czo?o uprzedzeniom i czarnej magii. Na dodatek zakochuje si? w pi?knej Cygance Samirze (Annabi) uwa?anej przez wszystkich za czarownic?, czym jeszcze bardziej podpada mieszka?com. W ko?cu zostaje zmuszony do uczestnictwa w absurdalnej rozprawie jako obro?ca kilku szczurów oraz ?wini oskar?onej o morderstwo i sam znajduje si? w niebezpiecze?stwie.

Do nakr?cenia tego filmu Megaheya zainspirowa?a ksi??ka, opisuj?ca rozmaite procesy s?dowe w ?redniowiecznej Francji oraz innych europejskich krajach, wytaczane nie tylko ludziom, ale równie? zwierz?tom. Mia?y one prawo do obro?cy, za którego p?aci?o pa?stwo, a na wyrok czeka?y w tych samych wi?zieniach, co ludzie. Scenariusz powsta? m.in. w oparciu o kroniki i historyczne dokumenty ze ?redniowiecznych rozpraw. Mimo ?e akcja filmu rozgrywa si? pod koniec XV stulecia, wiele w?tków i sytuacji ma wspó?czesny wyd?wi?k, przywodz?c na my?l problemy dzisiejszego wymiaru sprawiedliwo?ci. Obraz, który tak naprawd? trudno przyporz?dkowa? jakiemu? gatunkowi, swoj? estetyk? i poczuciem humoru przypomina filmy Greenaway`a i Monty Pythona. To jednocze?nie dobra komedia z elementami satyry, romans i wci?gaj?ca ?redniowieczna ba??, pe?na ironii i ciekawych spostrze?e? na temat prowincjonalizmu, przes?dów, antysemityzmu i hipokryzji. Na uwag? zas?uguje równie? doskona?a obsada. Obok Colina Firtha, w filmie zagrali te?: Ian Holm - wybitny brytyjski aktor dramatyczny, który ostatnio wcieli? si? w posta? Bilbo Bagginsa we W?adcy Pier?cieni, a tak?e Donald Pleasence, dobrze znany mi?o?nikom angielskich horrorów.


He's more myself than I am... Whatever our souls are made of, his and mine are the same.

Offline

 

#2 2006-03-28 16:10:13

Alraune
Użytkownik

Re: Colin Firth w "Godzinie ?wini"

Jakby Wam by?o ma?o Colina:) , w ?rod? 5 kwietnia o 22.25 na tym samym kanale b?dzie "Mi?o?? kibica".


He's more myself than I am... Whatever our souls are made of, his and mine are the same.

Offline

 

#3 2006-03-28 16:57:59

Gosia
Użytkownik

Re: Colin Firth w "Godzinie ?wini"

O dzieki Ci Pani!
Bije poklony za te wspaniale wiadomosci, jakich nam dostarczylas big_smile
Oczywiscie nie omieszkam obejrzec obu filmow lol

Offline

 

#4 2006-03-29 00:20:55

GosiaJ
Użytkownik

Re: Colin Firth w "Godzinie ?wini"

Zapowiada si? tydzie? z Colinem, hurraaaa :-) Zanotowa?am, dzi?ki serdeczne za czujno??!


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#5 2006-03-29 20:40:09

ewelinka
Użytkownik

Re: Colin Firth w "Godzinie ?wini"

super z pewno?ci? zobacz? smile

Offline

 

#6 2006-03-29 21:51:47

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Colin Firth w "Godzinie ?wini"

Dzi?ki, dzi?ki za czujno??! Juz my?la?am ?e b?dzie tylko Bridget Jones na kodowanym!
W "Mi?o?ci kibica" Colin strasznie wygl?da?, brrr. Ale "Godziny ?wini" nie znam w ogóle i juz si? ciesz?.

Offline

 

#7 2006-03-30 00:48:26

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Colin Firth w "Godzinie ?wini"

Ogl?da?am pocz?tek, ale mimo, ?e dojrza?am ?e Boski "C" tak gra nie mogh?am ogl?da? (jako? tak w ?wi?ta lecia?o. Mia?am wazniejsze "sprawy" big_smile).
Mo?e teraz sobie ogl?dne? O ile mi Europy nie zabrali.

Ogl?da?am jeszcze ko?cówke i spodoba?o mi si? historyczne wyja?nienie kiedy zaprzestano procesów ?wi? i innych zwierz?t big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#8 2006-04-03 21:55:19

Gosia
Użytkownik

Re: Colin Firth w "Godzinie ?wini"

Wlasnie sie zaczyna big_smile
Jutro powtorka o 16.20.

Offline

 

#9 2006-04-03 22:17:08

Alraune
Użytkownik

Re: Colin Firth w "Godzinie ?wini"

I dzi?ki niebiosom za t? powtórk?! Dzi? nie mog? ogl?da?, ale jutro ju? nie pozwol? sobie zaj?? telewizora...


He's more myself than I am... Whatever our souls are made of, his and mine are the same.

Offline

 

#10 2006-04-04 08:54:36

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Colin Firth w "Godzinie ?wini"

No...! To ja ju? mam jasno?? sk?d si? wzi??y scenki w Colin Blue big_smile . Oczom zachwyconym nie wierzy?am!!

Offline

 

#11 2006-04-04 17:54:39

GosiaJ
Użytkownik

Re: Colin Firth w "Godzinie ?wini"

No tak, a ja wróci?am za pó?no z pracy, by widzie? od pocz?tku :-(


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#12 2007-06-18 10:11:06

anika
Użytkownik

Re: Colin Firth w "Godzinie ?wini"

Wczoraj obejrza?am Godzin? ?wini na Europa Europa, hm..... warto by?o dla kilku scen z Colinem. Tu nie by?o s?u??cego z p?aszczem k?pielowym. Eh, pomarzy? fajna rzecz.
Film godny polecenia.
Mam nadziej?, ?e jeszcze b?dzie powtórka.


anika

Offline

 

#13 2007-06-18 18:10:11

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Colin Firth w "Godzinie ?wini"

Tiaaa, TE sceny ...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#14 2007-06-19 10:14:11

Dione
Użytkownik

Re: Colin Firth w "Godzinie ?wini"

A ja znowu przegapi?am...sad


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB