Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2004-12-28 01:29:45

Marianna
Użytkownik

Biografie Austen

Jakie znacie biografie JA i któr? uwa?acie za godn? polecenia. Ja posiadam "Niez?omne serce" Valerie Grosvenor Myer (której z reszt? jeszcze nie przeczyta?am do ko?ca) i jest to jedyne polskie t?umaczenie o jakim mi wiadomo. Poza tym natkn??am si? jeszcze na dwie biografie: autorstwa Carol Shields oraz Claire Tomalin, a tak?e "A Memoir of Jane Austen" Jamesa Edwarda Austen-Leigh (z 1870 r.).Z dost?pnych w j?zyku polskim za godne uwagi uwa?am tak?e Listy wybrane JA. Czy istnieje jeszcze cokolwiek o Jane w naszym ojczystym j?zyku?? A mo?e znacie jakie? szkice lub opowiadania, oprócz tych, które by?y kiedy? dost?pne w naszych ksi?garniach dzi?ki wydawnictwu Prószy?ski, któremu jestem bardzo za to wdzi?czna. Oczywi?cie te mniej znane wyst?puj? tylko w oryginale i pewnie trudno je zdoby?. Mam tu na my?li takie prace jak np. Catherine (zupe?nie dla mnie tajemnicz?). S?ysza?am równie?, ?e Watsonów powsta?y trzy wersje i to podobno kompletne. Polskie t?umaczenie ma zaledwie kilkana?cie stron (no, mo?e troszeczk? wi?cej).Ju? sama nie wiem, czy to szkic do której? z pó?niejszych powie?ci, nieuko?czona, zupe?nie odr?bna powie??, czy po prostu drobny utwór.
Napiszcie, je?li wiecie co? na ten temat.Chcia?abym przeczyta? co? nowego. wink

Offline

 

#2 2004-12-30 01:13:05

fringilla
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Ja widzia?am kiesy? jak?? biografi? po polsku na allegro, ale nie pamietam autora. "Niez?omne serce" jako? ci??ko si? czyta, interesuj?ce rzeczy, ale podane w niezbyt ciekawej formie.
Có?, my, prawziwi fani Jane Austen jeste?my skazani na lektury w jej ojczystym j?szyku.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#3 2004-12-30 12:49:05

Marianna
Użytkownik

Re: Biografie Austen

A któr? angielskoj?zyczn? biografi? warto przeczyta???

Offline

 

#4 2005-01-07 10:29:10

sister
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Ja mam biografi? napisan? przez niejak? Helen Lefroy pod tytu?em "Jane Austen". Szczerze przyznam, ?e jeszcze jej nie przeczyta?a, ale jak tylko to zrobi? to napisz? Wam tutaj, czy warto si? t? ksi??k? zainteresowa? big_smile

Offline

 

#5 2005-01-07 16:12:23

dorotka
Użytkownik

Re: Biografie Austen

A ta biografia jest po polsku czy angielsku?


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#6 2005-01-08 11:06:30

sister
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Ta biografia jest po polsku, kupi?am j? na allegro. Na pierwszy rzut oka wygl?da ciekawie, troch? j? przejrza?am ju?. Zrecenzuj?, jak tylko przeczytam smile

Offline

 

#7 2005-01-08 22:36:55

fringilla
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Hehe, to ju? wiem, kto mi j? sprz?tn?? sprze nosa wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#8 2005-01-09 00:00:54

Marianna
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Czyli nie ma szans jej kupi? w ksi?garni :?: sad ...ech ....na te ksi??ki , to trzeba urz?dza? prawdziwe polowania.

Offline

 

#9 2005-01-09 10:51:01

sister
Użytkownik

Re: Biografie Austen

No nie wiem, ja w sumie nie szuka?am w ksi?garni smile
Fringilla, czy?bym podkupi?a Ci co? niechc?cy???
wybacz :oops:

ale poszukam, jakbym gdzie? na ni? trafi?a, to dam Wam zna? big_smile

Offline

 

#10 2005-01-09 10:53:28

sister
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Aha,
a czemu t? biografi? "Niez?omne serce" Valerie Grosvenor Myer ci??ko si? czyta? Bo chcia?am j? sobie kupi? kiedy? przy okazji, ale teraz to nie wiem czy warto :?
Mo?ecie poda? jakie? szczegó?y :?:

Offline

 

#11 2005-01-12 08:48:56

sister
Użytkownik

Re: Biografie Austen

A wi?c jak obieca?am pisz? recenzj? biografi Helen Lefroy:

Ksi??ka jest zbyt krótka. ma ledwo par? stron ponad 100, a jest ma?ego formatu. wiele wydarze? jest wspomnianych tylko jednym zdaniem, np. taki to a taki Austen po?lubi? tak? to a tak? pann?. wydarzenia przedstawione bardzo pobierznie, nastawi?am sie na co? lepszego :?

Prosz? napiszcie co jest nie tak z biografi? "Niez?omne serce" Valerie Grosvenor Myer. Bo chyba musz? kupi? jeszcze jak?? sobie a nie wiem, czy t?, czy nie t?...

Offline

 

#12 2005-01-12 13:54:49

Marianna
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Ja przeczyta?am dopiero niewielk? cz??? "Niez?omnego serca", wi?c nie mog? oceni?, ale my?l?, ?e jest do?? szczegó?owa-ma ponad 250 str. Jako? jej jeszcze nie przeczyta?am, nie wiem dlaczego. Mo?e dlatego, ?e momentami nudz? rozwa?ania o kroju sukni, cenie kapelusza i zagubionym biurku. Wydaje mi si? jednak, ?e ksi??ka jest warta przeczytania. Niektóre epizody z ?ycia JA chcia?abym co prawda pozna? bardziej szczegó?owo (np. jej przygody sercowe), ale pewne braki w informacjach nie s? win? autorki, ale braku ?róde?.
Nie mog? z czystym sumieniem poleca?, bo nie przeczyta?am ca?o?ci, ale s?dz?, ?e gdybym przeczyta?a to bym poleci?a.
Ale za to z czystym sumieniem polecam listy JA wydane przez Prószy?skiego.

Offline

 

#13 2005-01-12 19:04:57

sister
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Wi?c trzeba b?dzie kupi? te "Niez?omne Serca" big_smile

Dzi?ki za wskazówk? o listach big_smile

Offline

 

#14 2005-01-12 22:43:45

fringilla
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Ja czyta?am Niez?omne serce, mia?am z biblioteki kiedy?.
Ci?zko si? czyta, bo jest napisana niezbyt lotnym j?zykiem, a ponadto zawiera barzdo wiele szczegó?ów. Jest bardzo du?o o rodzinie, o losach poszczególnych jej cz?onków, szczegó?y, które pozwalaj? lepiej wyobrazic sobie t?o historycznme. Na pewno warto ja przeczyta?, tym bardziej ?e niewiele biografii JA ukaza?o sie na naszym rynku.
Prawie równolegle czyta?am biografi? sióstr Bronte i poch?on??am j? niczym powie??. Tak wi?c mo?na napisa? ciekawie, o czym? z pozoru ma?o interesuj?cym.

Aha, na stronie Pruszy?skich jest taka opcja: kliknij je?li chcesz by?my wznowili te pozycje. Mo?e u??dzimy ma?a kampanie i zasypiemy wydawnictwo pro?bami o wznowienia ksi??ek o JA?


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#15 2005-01-13 15:49:07

dorotka
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Ja jestem za, lubi? takie akcje big_smile Podaj adres tej strony


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#16 2005-01-13 19:51:41

fringilla
Użytkownik

Re: Biografie Austen


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#17 2005-01-13 19:55:19

fringilla
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Albo lepiej tak: http://www.proszynski.pl i wpisa? w wyszukiwarke austen i po prostu przy tych pozycjach gdzie nie ma ceny wej?c i klikn?c w odpowiedni? opcj?. Powinno by? ok. 21 pozycji zwi?zanych z JA.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#18 2005-01-13 20:17:09

fringilla
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Zapomnia?am uprzedzi?, ?e ta strona cz?sto wygasa, trzeba by? cierpliwym.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#19 2005-01-14 09:54:12

sister
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Przy??czam si? do Akcji!!!

wczoraj w?a?nie kupi?am sobie na allegro "Niez?omne serce"!!!

jeszcze tylko te listy musz? 'upolowac' 8)

Offline

 

#20 2005-01-14 16:22:43

dorotka
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Poprosi?am o wznowienie.
Ku chwale akcji! big_smile


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#21 2005-01-14 21:47:18

moniczek
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Ja te?! A co!!... lol

Offline

 

#22 2005-01-15 12:20:33

sister
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Hmmm... ja to bym chcia?a, ?eby wznowili wszystkie te "dalsze losy" nie pisane ju? przez JA. Nigdy tego nie czyta?am, a chcia?abym bardzo...

ciekawe, czy zliczaj? tylko jedno klikni?cie, czy mo?na sobie klika? do woli???

Offline

 

#23 2005-01-15 12:22:19

dorotka
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Nie wiem zaraz spróbuj? lol


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#24 2005-01-15 12:23:54

ula
Użytkownik

Re: Biografie Austen

i ja i to ka?dej pozycji pokilka razy z ka?dego komputera w firmie, a dzisiaj jeszcze z domowego, a co, niech maj? smile

Offline

 

#25 2005-01-15 12:28:21

ula
Użytkownik

Re: Biografie Austen

Dziewczyny, klika? to mozna do woli, ale jak zobacz? IP komputerów i b?dzie im si?powtarza? numer, to mog? nie wzi?? tego powa?nie, dlatego trzeba klika? z ró?nych IP znaczy si? komputerów. Neostrada kiedy? gwarantowa?a przy ka?dym uruchomieniu zmian? IP ale nie wiem czy teraz to jeszcze funkcjonuje.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB