Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-03-20 19:39:25

Jeanne
Użytkownik

Re: Wiosenne porz?dki

Strzelec big_smile
Planeta Jowisz niczym z?o?liwy bo?ek wygl?da zza o?owianych, listopadowych chmur. Po zakale spo?ecze?stwa - Skorpionie, kolej na paskudnego Strzelca. Dziecko urodzone w tym znaku jest z?o?liwe i przem?drza?e. Pozbawione serca i wdzi?ku, o ile jest ch?opcem ca?y dzie? strzela z korkowca, stroj?c miny do szyby okiennej, o ile jest dziewczynk? robi sobie balowy makija? i ci?gnie kota za ogon przegl?daj?c si? z zachwytem w lustrze.

PANI STRZELEC

Paskudna zo?za. Z?o?liwa, nienawidz?ca kobiet, gnu?na ba?aganiara. Wyj?tkowo wredny charakter idealnie odbija si? na jej pretensjonalnej, nalanej twarzy. Ludzie specjalnie si? do niej nie garn?, a wr?cz przeciwnie. Jest agresywna, zaczepna i pe?na wulgarnego, jadowitego zadowolenia z siebie. W m?odo?ci ugania si? za ch?opcami, po czym wchodzi jej to w nawyk i trwa do pó?nej, groteskowej staro?ci. Nie przepu?ci ?adnemu osobnikowi p?ci przeciwnej. O ile jest przystojny, ci?gnie go podst?pnie do sypialni i gotuje mu "to co mamusia". O ile nie jest przystojny, przyczepia si? do niego jak rzep i popisuje si? niewybrednymi z?o?liwo?ciami, ?eby zwróci? uwag? towarzystwa. Aby rozszerzy? swój zakres zn?cania si? nad ?wiatem kupuje, a ch?tniej podkrada zwierz?ta, na które mo?e si? bezkarnie wydziera? lub dr?czy? wymy?lnie, co uwielbia. W gn?bi duszy jest sk?pa. Ch?tnie wy?udza stare ubrania i zaproszenia od bogatych znajomych, gdzie je i pije bez opami?tania. Z oszcz?dno?ci hoduje jarzyny, cho?by na parapecie kawalerki, 3 m od autostrady. Ma zawsze rozmazany tani makija? i brudne r?ce, bo na mydle te? oszcz?dza. Przewa?nie ma jakiego? rozdeptanego m??a i dzieci, ale trwa to relatywnie krótko, bo m??czy?ni uciekaj? od niej na koniec ?wiata, wymy?laj?c jakiekolwiek wykr?ty, ?eby w ogóle wydosta? si? z domu, w którym Pani Strzelec nie przepu?ci nikomu rechoc?c z w?asnych konceptów. Na staro?? na ?ylastych nogach z trudem nad??a za ukochanymi m?odzie?cami. Siedzi na balkonie, ci?gnie kota za ogon i je nie umyte marchewki w?asnego chowu, przegl?daj?c si? z zachwytem w lustrze.
Wypisz wymaluj - ja!!! :twisted:

STRZELEC - ?ona

Z?o?liwa, pewna siebie w?cibska sknera terroryzuje m??a i dzieci w niewybredny sposób. Zawsze ma racj?, zawsze si?ga wy?ej ni? powinna. W sposób nieelegancki podlizuje si? silniejszym i bogatszym od siebie. O ile m?? si? podporz?dkuje, ma szanse nie zosta? wyrzucony z domu pod byle pretekstem. ?le wychowana i maj?ca s?abo?? do m?odszych, najlepiej ciemnoskórych ch?opców, jest z siebie ni zwykle zadowolona. Dokucza wszystkim, szokuje ordynarnymi dowcipami, zaszywa oszcz?dno?ci w sienniku i wysy?a nieletni? córeczk? sprzedawa? zapa?ki.
Ale? kto? b?dzie mia? ze mn? dobrz... lol


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#27 2006-03-20 20:11:09

Margarett
Użytkownik

Re: Wiosenne porz?dki

Czytaj?c ten horoskop stwierdzam, ?e codziennie dowiadujemy si? czego? nowego. Ja napszyk?ad przeczyta?am, ?e wygl?dam jak anielskie uosobienie wiotko?ci i elegancji :twisted:


Marzenia prze?ywane pod wp?ywem chwili trac? ca?y urok przy ich roztrz?saniu

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB