Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#151 2006-04-25 22:18:32

ewelinka
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

?liczny ten tekst Moniko wink

Offline

 

#152 2006-04-26 19:26:35

Jeanne
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Catri nie ma za co. wink
Moja zemsta: :twisted:
De profundis clamavi

Jedynie, ukochana, b?agam twej lito?ci
Z g??bi przepa?ci mrocznej, gdzie serce me kona!
Wszech?wiat to czarny, nad nim z o?owiu opona,
Tam przestrach i blu?nierstwo nurza si? w ciemno?ci.

S?o?ce bez ?aru nad nim wznosi si? pó? roku,
Drugie pó? roku ziemi? okrywa noc czarna.
Jest to kraj bardziej nagi ni? ziemia polarna;
Ni zwierza, ni zieleni, ni drzew, ni potoku!

I nie ma zgrozy wi?kszej, straszniejszej na ziemi
Nad zimn? srogo?? s?o?ca z blaski lodowemi
I ow? noc bezmiern? wiecznego chaosu.

Zwierz?tom najpodlejszym zazdroszcz? wi?c losu,
Bo sen je w odr?twia?o?? bezmy?ln? spowija:
Tak z wrzeciona si? wolno ni? czasu odwija!

Pragnienie nico?ci

Duchu md?y, ongi? dzielny, który? w boju s?yn??,
Gdy Nadzieja ostrog? budzi?a zapa?y -
Dzi? dosi??? ciebie nie chce! Spocz?? by si? zda?o,
Jak chabecie, co pada, bo si? g?az nawin?.

Dosy? ju?, serce moje! ?pij snem ot?pia?ym.

Duchu, ponios?e? kl?sk?! Có? ci pozosta?o?
Zew mi?o?ci, zew walki w dali si? rozp?yn??;
?egnaj, werblu wojenny, westchnienie wiolinu!
Rado?? nie skusi serca, które skamienia?o.

Wiosno, wiosno czarowna, powab twój przemin??!

I czas mnie wch?ania z wolna, dni za dniami p?yn?
Niczym ?nieg, co wci?? sypie na bezw?adne cia?o;
Dzi? wzrokiem obejmuj? z góry ziemi? ca??
I nie szukam ju? na niej schronienia przed zim?.

Porwij mnie, we? mnie z sob?, zniwecz mnie, lawino!


Romantyczny zachód s?o?ca

Jak?e pi?kne jest s?o?ce, gdy si? rozp?omienia
Rzucaj?c nam dzie? dobry! Jak wybuch z ciemno?ci
- Szcz??liwy ten, kto mo?e pozdrowi? w mi?o?ci
Swój zachód promienniejszy nawet od marzenia!

Wspomn?!... Widzia?em... kwiaty, ?ród?o, ?an, w dolinie
Omdlewa?y jak serce dr??c pod jego okiem.
- Pr?dzej, do horyzontu biegnijmy przed zmrokiem,
By schwyta? jeszcze sko?ny promie?, zanim zginie.

Ale znikaj?cego pró?no ?cigam Boga;
Cesarstwo swe po?piesznie roztacza Noc sroga,
Czarna, mokra, febryczna, pe?na grozy g?uchej;

Wo? grobów p?ynie poprzez ciemno??, a przy bagnie
Moja dreszczem przej?ta noga mia?d?y nagle
Zimne ?limaki i niespodziane ropuchy.

Sonet jesienny

Pytaj? mnie twe oczy, przejrzystsze od wody:
"Mów, dziwaczny kochanku, czy mam zalet du?o?"
B?d? pi?kna i milcz, b?agam! Moj? dusz? nu??
Wszystkie cechy prócz zwierz?t antycznej pogody.

Ty, która mnie ko?yszesz gwoli snu os?ody, -
Pot?pieniec si? wzdraga przed wspóln? podró??,
Serca czarnym sekretom wyznania nie s?u??,
Wstr?tne mu nami?tno?ci i sprytu dowody.

Kochajmy si? ?agodnie. Mroczny Amor m?ody
Napina ?uk fatalny - ju? si? nieba chmurz?...
Znam jego arsena?u pot?pie?cze p?ody:

Zbrodnia, zgroza, szale?stwo! O bledziutka ró?o!
Ciebie, jak mnie, zwarzy?y ju? jesienne ch?ody...
O moja taka blada, taka zimna Ró?o!

Co powiesz w ten zmierzch...

Co powiesz, duszo biedna, samotna w zmierzch b?ogi,
Co powiesz, serce, serce me niegdy? zwarzone,
Tej bardzo pi?knej, bardzo dobrej, bardzo drogiej,
Której wzrok boski z ciebie zdj?? zwi?d?? zas?on??


- By ?piewa? jej pochwa?y, wznie?my dumnie czo?a:
Jej s?odkiej w?adzy wszelka s?odycz pozazdro?ci;
Uduchowione cia?o jej ma wo? Anio?a,
A jej oko odziewa nas w szat? ?wiat?o?ci.


Czyli to b?dzie w ciszy, w?ród nocy samotnej,
Czy to w ulicy, w t?umie, jej zjawisko lotne
W powietrzu ta?czy niby p?omienie pochodni.


Czasem mówi: "Jam pi?kna! Niech nad wszystko pomn?
Kocha? Pi?kno, je?eli mi?o?ci mej godni.
Jestem Anio?em Stró?em, Muz? i Madonn?."

Autor: Charles Baudelaire moja ostatnia mi?o??. Mo?e uda mi si? was te? rozkocha?.


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#153 2006-04-26 19:33:48

Alison
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Baudelaire oczywi?cie wspania?y. Tzw. full romantyzm ;-)
Ale, Jeannetko, jak chcesz kogo? rozkocha? to dozuj wiersze jak napój mi?osny...


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#154 2006-04-26 19:39:09

Jeanne
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Czyli jak? Raz a dobrze? big_smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#155 2006-04-26 19:47:55

Alison
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Nieeee. To trzeba tak po kropelce, ?eby ci?gle chcia?o si? wi?cej....
Kurcze, te rymy mnie zabij?! :evil:


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#156 2006-04-26 19:51:29

Jeanne
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Daj spokój Ali, masz talent wrodzony. wink
Teraz b?dzie po troszku.... big_smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#157 2006-04-26 23:57:41

Caitriona
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Czasem mówi: "Jam pi?kna! Niech nad wszystko pomn?
Kocha? Pi?kno, je?eli mi?o?ci mej godni.
Jestem Anio?em Stró?em, Muz? i Madonn?."

Autor: Charles Baudelaire moja ostatnia mi?o??. Mo?e uda mi si? was te? rozkocha?.

No moja droga, jeste? na dobrej drodze wink Tym bardziej, ?e do tej pory nie mia?am przyjemno?ci poznania pana Charlesa... big_smile


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#158 2006-04-28 13:08:51

milosz
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Ty? mnie kocha?a, ale nie tak,
jak kocha? trzeba,
i szli?my razem, ale nie w takt -
przebacz.

Ja jeszcze d?ugo... Rok albo dwa.
Potem zapomn?.
Teraz, gdy boli, teraz, gdy trwa,
dzwoni? podzwonne.

A tobie, mi?a, na co ten dzwon
brzmi?cy z oddali?
Mi?o?? niewielka, b?ahy jej zgon,
i idziesz dalej.

Có? mam od ?ycia? - trosk? i pie??
(ciebie ju? nie ma).
Musz? im ufa?, musz? je nie??,
pisa? poemat.

Có? mam od ?ycia? - chyba ju? wiesz,
czujna i p?ocha? -
tylko ten smutek, tylko ten wiersz,
który mnie kocha.


Broniewski "wiersz ostatni"


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#159 2006-04-28 13:11:29

milosz
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

i jeszcze jeden - i chyba nie uwierzycie kto go napisa? ( dla u?atwienia dodam, ?e nie John Thorton)

Gdy noc? letni omdlewa znój,
Twe usta szemrz?: "ty? mój, ty? mój",

Twe usta czyni? tajemny znak,
Abym ca?owa? je tak - a - tak.

Patrz? i milcz?, kl?kam i ?kam,
Przybli? si? do mnie, jam taki sam,

Wyci?gam r?ce i szukam w kr?g,
Wyci?gam r?ce do twoich r?k...

Widz?, poznaj? usta i twarz,
Nasz? roz??k? i ob??d nasz,

Te same usta i ch?ód ten sam,
Patrz? i milcz?, kl?cz? i ?kam.

Z mi?ych najmilsza, ach, zbli? si?, zbli?,
Oto zostawiam ró?e i krzy?,

Oto zostawiam na wieczny czas
Ból, co na wieczno?? po??czy? nas.

Mam dla twych pieszczot go?cinny dom,
Cia?o nieobce jawie i snom,

D?onie znajome twym d?oniom dwóm,
Zapach lipcowy i le?ny szum


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#160 2006-04-28 13:13:19

monika_29_09
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

milosz napisał:

i jeszcze jeden - i chyba nie uwierzycie kto go napisa? ( dla u?atwienia dodam, ?e nie John Thorton)

Mi?osz - zgaduj? wink Jan Brzechwa?

pozdr.
m.


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#161 2006-04-28 13:16:50

milosz
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

monika_29_09 napisał:

i jeszcze jeden - i chyba nie uwierzycie kto go napisa? ( dla u?atwienia dodam, ?e nie John Thorton)

Mi?osz - zgaduj? wink Jan Brzechwa?

pozdr.
m.

no co tak szybko pi?kny prawda.
Alison tak mnie dzi? rozsmuci?a i Trzykrotka tym KNBK roll :oops:


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#162 2006-04-28 13:35:08

milosz
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Jestem t?sknot?
gdy widz?
pierwsze trawy
rozespane grusze
bratki zdziwione
na dró?kach
otwarte bruzdami pole
torfowiska niepewne
osiki
ustrzelone wiatrem
gdy
upa?em stoj?ce powietrze
jestem przypomnieniem


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#163 2006-04-28 13:35:26

monika_29_09
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

milosz napisał:

i jeszcze jeden - i chyba nie uwierzycie kto go napisa? ( dla u?atwienia dodam, ?e nie John Thorton)

Mi?osz - zgaduj? wink Jan Brzechwa?

pozdr.
m.

no co tak szybko pi?kny prawda.
Alison tak mnie dzi? rozsmuci?a i Trzykrotka tym KNBK roll :oops:

pi?kny smile

m.


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#164 2006-04-28 14:04:59

milosz
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Julia Hartwig "Wezwanie"

Po?ó? si? ko?o mnie.
Jak lis obok lisicy, jak ptak obok ptaka,
gdy rozlega si? pohukiwanie sowy.
Niech nas ogarnie m?dro?? milczenia,
m?dro?? ciep?a, m?dro?? po?egnania
na d?ugo
przed chwil? odej?cia.
Le??c obok siebie patrzymy w noc.
Pok?oni? si? nam cztery strony ?wiata
i w?drowcy ciemno?ci z?o?? przed nami
wymarzone dary, leki i talizmany.


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#165 2006-04-28 14:14:49

monika_29_09
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Pami?tam ten wiersz jeszcze z liceum. Do dzi? mam przed oczyma lekcj?, na której go omawiali?my:


Dwoje ludzie?ków

Cz?sto w duszy mi dzwoni pie??, wy?kana w ?a?obie,
O tych dwojgu ludzie?kach, co kochali si? w sobie.
Lecz w ogrodzie szept pierwszy mi?osnego wyznania
Sta? si? dla nich przymusem do nag?ego rozstania.
Nie widzieli si? d?ugo z czyjej? woli i winy,
A czas ci?gle up?ywa? - bezpowrotny, jedyny.
A gdy zeszli si?, d?onie wyci?gaj?c po kwiecie,
Zachorzeli tak bardzo, jak nikt dot?d na ?wiecie!
Pod jaworem - dwa ?ó?ka, pod jaworem - dwa cienie,
Pod jaworem ostatnie, beznadziejne spojrzenie.
I pomarli oboje bez pieszczoty, bez grzechu,
Bez ?zy szcz??cia na oczach, bez jednego u?miechu.
Ust ich czerwie? zagas?a w zimnym ?mierci fiolecie,
I pobledli tak bardzo, jak nikt dot?d na ?wiecie!
Chcieli jeszcze si? kocha? poza w?asn? mogi??,
Ale mi?o?? umar?a, ju? mi?o?ci nie by?o.
I pokl?kli spó?nieni u niedoli swej proga,
By si? modli? o wszystko, lecz nie by?o juz Boga.
Wi?c si? reszt? dotrwali a? do wiosny, do lata,
By powróci? na ziemi? - lecz nie by?o juz ?wiata.


Boles?aw Le?mian


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#166 2006-04-28 16:16:16

Jeanne
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Dzi?ki Catri........migotko Goethego ten wiersz ja wkleja?am.
Wi?c dla Catri: wink
Heautontimoroumenos

Dla J.G.F.

Uderz? ci? bez nienawi?ci
I bez w?ciek?o?ci, jak uderza
Rze?nika nó? i jak Moj?esza
Laska o ska??, a? wytry?nie

Z twych oczu ?zawe udr?czenie,
Aby napoi? m? pustyni?!
Na twoich s?onych ?zach pop?ynie
Nadziej? wzd?te me pragnienie -

Okr?t, co w morsk? dal wyp?ywa,
I w sercu ?zami upajanym
Zad?wi?czy drogie twe szlochanie,
Jak b?ben, co do szturmu wzywa!

Jestem fa?szywy akord, brzmi?cy
Zgrzytem w niebia?skich sfer symfonii,
Dzi?ki ?ar?ocznej, z?ej Ironii,
Tak bezustannie mnie szarpi?cej,

Co krzyczy we mnie, dusz? z?era,
Jest moj? krwi?, jej czarnym jadem!
A jam z?owrogim jest zwierciad?em,
Gdzie si? przegl?da ta megiera.

Ja jestem zbrodni? - oraz kar?,
Jestem i ran? - i kind?a?em,
I ko?em - i ?amanym cia?em,
Jestem i katem, i ofiar?!

Wampirem duszy mej kalekiej,
Jednym z tych wielkich odtr?conych,
Którym jest wieczny ?miech s?dzony,
Lecz u?miech obcy im na wieki.


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#167 2006-04-28 20:56:16

milosz
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Bzczy?ski jest dobry na wszystko wink

Niebo z?ote ci otworz?,
w którym ciszy bia?a ni?
jak ogromny d?wi?ków orzech,
który p?knie, aby ?y?
zielonymi Usteczkami,
?piewem jezior, zmierzchu graniem,
a? uka?e j?dro mleczne
ptasi ?wit.

Ziemi? tward? ci przemieni?
w mleczów mi?kkich p?ynny lot,
wyprowadz? z rzeczy cienie,
które pr??? si? jak kot,
futrem iskrz?c zwin? wszystko
w barwy burz, w serduszka listków,
w deszczów siwy splot.

I powietrza dr??ce strugi
jak z anielskiej strzechy dym
zmieni? ci w aleje d?ugie,
w brzóz przejrzystych ?piewny p?yn,
a? zagraj? jak wielonczel
?al -- ró?owe ?wiat?a pn?cze,
pszczelich skrzyde? hymn.

Jeno wyjmij mi z tych oczu
szk?o bolesne -- obraz dni,
które czaszki bia?e toczy
przez p?on?ce ??ki krwi.
Jeno odmie? czas kaleki,
zakryj groby p?aszczem rzeki,
zetrzyj z w?osów py? bitewny,
tych lat gniewnych czarny py?.


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#168 2006-04-28 21:33:36

Caitriona
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Wi?c dla Catri: wink

Wampirem duszy mej kalekiej,
Jednym z tych wielkich odtr?conych,
Którym jest wieczny ?miech s?dzony,
Lecz u?miech obcy im na wieki.

Dzi?ki Jeanne.

Ostatnia strofa podoba mi si? najbardziej. Poprosz? o wi?cej wink


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#169 2006-04-28 22:40:44

Jeanne
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Nie ma sprawy......jak polecia?y?my w taki klimat to: :twisted:
Przemiany wampira

Niewiasta, ust czerwieni? znaczona zuchwa??,
Niby ?mija na w?glach w skr?tach pr???c cia?o,
Tr?c o ?o?e pier? pe?n? ??dz nieujarzmionych,
Potok s?ów wylewa?a pi?mem nasyconych:
- «W wilgotnych moich wargach wiedza upojenia;
Umiem w ?o?u zatopi? skrupu?y sumienia;
Susz? ?zy; krwi stygn?cej bi? ka?? gor?cej
I starczym ustom u?miech przywracam dzieci?cy -
A kogo do nago?ci mej dopuszcz? ?aski,
Zast?pi? mu ksi??yca, gwiazd i s?o?ca blaski!
Bo, mój m?drcze, w pieszczotach ja tak wy?wiczona,
Gdy owijam wybra?ca w w??owe ramiona,
Lub do hojnych mych piersi puszczam g?odne usta -
I skromna, i rozpustna, i gro?na, i pusta -
?e dla mnie za otch?anie takie upieszczenie
Anio?y by w niemocy sz?y na pot?pienie! »

A kiedy z ko?ci moich wyssa?a szpik ca?y,
Ja za? zwróci?em wreszcie ku niej wzrok omdla?y -
Na jej miejscu ujrza?em tu? przy boku swoim
Jaki? buk?ak o?liz?y, nape?niony gnojem!
Zamkn??em oczy, lodem przera?enia ?ci?ty;
A gdym otworzy?, chc?c sen odegna? przekl?ty,
Na ch?odnem ?o?u, zamiast machiny pot??nej -

Niespo?ytej jak morze, nadmiarem krwi pr??nej -
Dr?a?y nagie piszczele i czerep ?luzawy,
Wydaj?ce pisk sm?tny chor?giewki rdzawej -
Lub szyldu, co w noc zimn? na ?elaznym pr?cie
Na wietrze poj?kuje w ?a?osnym lamencie.

:twisted: :twisted: :twisted:


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#170 2006-04-28 23:31:41

caroline
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

O jak rany! Kto? mia? problemy z kobietami? wink
Co to za mizogin nieszcz?sny?

Offline

 

#171 2006-04-28 23:46:04

Alison
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

O Jezusie, ale go wzi??o, na te ?mije, krew z gnojem...z ??dz? pomieszane.. 8O


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#172 2006-04-29 09:53:24

milosz
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Tylko jeszcze ?wierszcza pos?ucham
wiosennego pod oknem w murze,
tylko jeszcze z bzu kwitn?cego
sobie szcz??cie, szcz??cie wywró??.

Tylko jeszcze poko?cz? stare -
od nowego by wszcz?? rachunku,
tylko jeszcze chwil? zaczekam
twych, wybranych, ust poca?unku!

Tylko jeszcze oczy wypatrz?,
tylko jeszcze wyt??? uszy,
czy mi gwar, gwizd i ?omot uliczny
twoich kroków nie zag?uszy...

Tylko jeszcze raz jeden przy tobie
rumie?cami gor?co sp?on?,
?eby sprawdzi?, czy u ciebie - ratunek,
czy na wieki wszystko sko?czone?


Jako? tak mi sie spodoba? ten wiersz - I??akowiczówna wink


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#173 2006-04-29 11:39:20

Alison
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

?liczny jest! Taki w "moim" stylu, znaczy, ?e lubi? takie z pasj? pisanie.
Nie zna?am go.
Dzi?ki mi?y Mi?oszku ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#174 2006-04-29 13:00:53

Jeanne
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Nie podoba si?? Mo?e tak:
Muzyka

Muzyka mnie ogarnia niekiedy jak morze!
Ku mojej gwie?dzie bladej
Pod stropem mg?y lub w puste eteru przestworze
Rozpinam ?agiel.

Pier? ma naprzód podana, wzdymaj? si? p?uca,
Niby p?ótno ?aglowe,
Na grzbiety fal si? wdzieram, noc zas?on? rzuca
Na moj? g?ow?.

I czuj?, jak nami?tnie t?tni? w moim pulsie
Wszystkie tortury okr?tu,
Przychylny wiatr, i nawa?nice, i konwulsje

W?ród niezmiernego odm?tu
Ko?ysz? mnie. Lub cisza p?aska w morzu pustem
Jest mej rozpaczy lustrem!

Lepiej? wink


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#175 2006-04-29 16:30:45

milosz
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

?liczny jest! Taki w "moim" stylu, znaczy, ?e lubi? takie z pasj? pisanie.
Nie zna?am go.
Dzi?ki mi?y Mi?oszku ;-)

Alison , mo?e nie uwierzysz ale jak go czyta?am od razu sobie pomy?la?am o Tobie

http://img87.imageshack.us/img87/4168/monet274vd.jpg


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB