Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#126 2006-04-12 09:11:56

milosz
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Limba
Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Samotna limba szumi

na zboczu stromem,

U stóp jej czarna przepa??

zas?ana z?omem.

Wko?o si? pi?trzy granit

zimny, ponury,

ponad ni? wicher ciemne

przegania chmury.

W kr?g otoczona tak?

pustk? okrutn?,

samotna limba szumi

bezdennie smutno...

Jako? mi dzi? smutnawo w ten ch?odny, bardziej jesienny dzie?....


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#127 2006-04-12 10:52:14

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

O rany, ten Cohen!!.....

Offline

 

#128 2006-04-12 21:57:39

kabi
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

"Wiersz"
Leonard Cohen

S?ysza?em o m??czy?nie
który s?owa wymawia tak pi?knie
?e mo?e mie? ka?d? kobiet?
ledwie tylko wypowie jej imi?

co on pisze, przeciez on sam ma taki g?os....

Offline

 

#129 2006-04-12 22:48:24

Kika
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

no Kabi.... wida? Cohen zna samego siebie.. wink


gg 2775021

Offline

 

#130 2006-04-12 22:49:57

Gosia
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

"In the secret life" dziala na mnie podniecajaco wink wiec faktycznie wie, co mowi wink

Offline

 

#131 2006-04-12 22:53:10

Kika
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Cohen ... to typ prawdziwego faceta.... jego g?os potrafi nie?le zawróci? w g?owie.. wink


gg 2775021

Offline

 

#132 2006-04-13 00:04:19

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

tak mruczanka w sam raz na relaks z maseczka , w wannie, z klimacikiem.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#133 2006-04-13 08:42:11

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

I z lekkim dreszczykiem na plecach. mmmmm
Aksamitny i niebezpieczny, m??czyzna z najgro?niejsz? broni? - g?osem big_smile

Offline

 

#134 2006-04-13 11:39:48

kabi
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

och, zeby tak jeszcze po naszemu mrucz?...

Offline

 

#135 2006-04-13 15:13:51

milosz
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Sylvia Plath- Lady ?azarz

Znów to zrobi?am
Co dziesi?? lat
Udaje mi si? -

?ywy cud, skóra l?ni si?
Jak hitlerowski aba?ur,
Prawa stopa

Przycisk,
Twarz bez rysów, ?ydowskie
Cienkie p?ótno.

Wrogu mój
Zedrzyj sobie ze mnie r?cznik.
Czy?bym wzbudza?a strach?

Nos, oczodo?y, z?bów pe?ny garnitur?
Jutro
Nie b?dzie mi ju? czu? z ust.

Wkrótce, wkrótce
Cia?o, które ?ar?a czarna jama
Poczuje si? na mnie jak w domu,

U?miechn? si? jak dama.
Mam niespe?na trzydzie?ci lat.
I jak kot musz? umrze? dziewi?? razy.

To by? Trzeci Raz.
Co za bezsens
Unicestwia? tak ka?d? dekad?.

Milion w?ókien.

Pogryzaj?c fistaszki t?um

Pcha si?, by

Patrze? jak mnie odwijaj? starannie.
Strip - tease monstr.
Panowie, panie

Oto moje r?ce
Moje uda. Tak
Mo?e i zosta?y ze mnie tylko skóra i ko?ci,

Niemniej jestem t? sam? kobiet?.
Pierwszy raz mia?am dziesi?? lat.
By? to wypadek.

Za drugim razem
Chcia?am wytrwa? po kres i ju? nie wróci?.
Ko?ysa?am si?

Zamkni?ta w sobie jak muszla.
Musieli wo?a? i wo?a?.
Wygrzebywa? ze mnie robaki jak lepkie per?y.

Umieranie
Jest sztuk? tak jak wszystko.
Jestem w niej mistrzem.

Umiem robi? to tak, ?e boli
?e wydaje si? diablo rzeczywiste.
Mo?na by to nazwa? powo?aniem.

Dosy? ?atwo jest to zrobi? w celi.
Dosy? ?atwo jest to zrobi? i w tym trwa?.
To teatralny

Powrót w dzie?
Na to samo miejsce i w t? sam? twarz, by us?ysze?
ten sam krzyk:

"Cud"!
Jakby mi dano w pysk.
Prosz? p?aci?,

Za ogl?danie moich blizn prosz? p?aci?
I za s?uchanie serca -
Ono znów stuka w ciszy.

Prosz? p?aci?, drogo p?aci?
Za ka?de s?owo i dotyk
Lub kropl? krwi,

Za w?osów kosmyk, strz?p ubrania.
Tak, tak Herr Doktor.
Tak, tak Herr Wróg.

Jestem pa?skim dzie?em.
Pa?sk? chlub?.
Dzieci?ciem ze szczerego z?ota,

Które roztapia byle krzyk.
Miotam si? jak op?tana.
Prosz? nie my?le?, ?e nie doceniam pa?skich stara?.

Popió?, popió? -
Pan go rozgrzebuje, ogl?da.
Cia?a i ko?ci ju? nie ma -

Myd?o,
?lubna obr?czka,
Z?ota plomba,

Herr Got, Herr Lucyfer,
Strze?cie si?
Strze?cie.

Z popio?u
Wstan? p?omiennow?osa
By po?kn?? m??czyzn jak powietrze.
[/b]

Lady ?azarz to ukochany wiersz mojej córki (nie wiem co Alison na tak? synow?)


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#136 2006-04-13 15:23:01

milosz
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Prawdziwa mi?o?? nie zostawia ?ladów
Na wzgórzu ciemnym i zielonym
Blizn ?adnych nie zostawia mg?a
Wi?c i na tobie po mym ciele
Nie pozostanie ?aden ?lad
Dzieci przychodz? i odchodz?
Przez okna w mrocznym cieniu
Jak strza?y celu pozbawione
Jak kajdany ze ?niegu

Ta mi?o?? nie zostawi ?ladów
Je?li b?dziemy jedno?ci?
Zniknie w naszych u?ciskach
Jak gwiazdy nikn? w s?o?cu

Na twoich w?osach moja d?o?
Na mojej piersi twoja g?owa
Odpoczywamy sobie w locie
Jak li?cie spadaj?ce z drzewa

Bez gwiazd czy bez ksi??yca
Niejedna cierpi noc
I my b?dziemy cierpie?
Gdy nas rozdzieli los

Lecz mi?o?? nie zostawi ?ladów
Je?li b?dziemy jedno?ci?
Zniknie w naszych u?ciskach
Jak gwiazdy nikn? w s?o?cu

Leonard Cohen

Ach ten g?os....


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#137 2006-04-13 15:27:51

milosz
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

A tu Sergiusz Jesienin:


Usi?d? przy mnie blisko, mi?a,
Spójrz mi w oczy a? do g??bi,
By w twych oczach si? odbi?a
Zamie?, co si? we mnie k??bi.
Ten z?ocisty wdzi?k jesieni,
Twoich w?osów prz?dza lniana
Przysz?y nagle jak zbawienie
Dla nicponia i cygana.

Zostawi?em moje strony,
Gdzie ?pi? lasy, kwitn? krzaki...
Miejsk? s?aw? usidlony
Chcia?em p?dzi? dni hulaki.

Chcia?em w sercu swym zag?uszy?
Szmery sadu, wiatr nad stepem,
Gdzie przy wtórze bzyka? muszych
Wyrasta?em na poet?.

A tam teraz tak?e jesie?,
Klony zagl?daj? w okna,
S?ki ?ap nurzaj? w strzesze -
Chc?c znajomych starych spotka?.

Nie ma ich ju? mi?dzy swemi,
Tylko miesi?c przy jaworach
Znaczy pi?d? cmentarnej ziemi,
Gdzie i nam nied?ugo pora.

Gdzie i nam po snach i trwogach
Przyjdzie spocz?? u pni krzywych.
Ka?da ryta wichrem droga
Tylko rado?? leje w ?ywych.

Usi?d? przy mnie blisko, mi?a,
Spójrz mi w oczy a? do g??bi,
By w twych oczach si? odbi?a
Zamie?, co si? we mnie k??bi.


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#138 2006-04-14 00:07:39

Margarett
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Hmm...mo?e to do poezji nie nale?y, ale przecie? teksty piosenek, zw?aszcza niektóre mog?yby si? z ni? równa?. Na mnie du?e wra?enie zrobi? tekst piosenki Sheryl Crow, ?piewany przez ni? taki wra?liwym
g?osem
God, I feel like hell tonight
Tears of rage I cannot fight
I'd be the last to help you understand
Are you strong enough to be my man?

Nothing's true and nothing's right
So let me be alone tonight
You can't change the way I am
Are you strong enough to be my man?

Lie to me
I promise I'll believe
Lie to me
But please don't leave

I have a face I cannot show
I make the rules up as I go
It's try and love me if you can
Are you man enough to be my man?

When I've shown you that I just don't care
When I'm throwing punches in the air
When I'm broken down and cannot stand
Will you be strong enough to be my man?

Lie to me
I promise I'll believe
Lie to me
But please don't leave


Marzenia prze?ywane pod wp?ywem chwili trac? ca?y urok przy ich roztrz?saniu

Offline

 

#139 2006-04-14 08:59:42

Alison
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Sylvia Plath- Lady ?azarz

Lady ?azarz to ukochany wiersz mojej córki (nie wiem co Alison na tak? synow?)

Troch? si? przerazi?am. Tyle w tym mroku...
Ale to chyba przywilej wieku, ?mier? bardziej fascynuje ni? przera?a.


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#140 2006-04-16 14:33:50

kabi
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Wieczny fina?

obiecywa?am niebo
ale to nieprawda
bo ja ci? w piek?o powiod?
w czerwie? - ból

nie b?dziemy obchodzi? rajskich ogrodów
ani zagl?da? przez szpary
jak kwitnie georginia i hiacynt
my - po?o?ymy si? na ziemi
przed brama czarciego pa?acu

zaszele?cimy anielsko
skrzyd?ami o pociemnia?ych zg?oskach
za?piewamy piosenk?
o ludzkiej prostej mi?o?ci

w promyku latarni
?wiec?cej stamt?d
poca?ujemy si? w usta
szepniemy sobie - dobranoc
za?niemy

Dzi? ol?ni?a mnie Po?wiatowska

Offline

 

#141 2006-04-16 15:39:29

Alison
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

A ja optymistycznie - Pawlikowska-Jasnorzewska - "Bia?a pani"

"Bia?a pani przesz?a znów przez salon!"
- szepcze s?u?ba w kredensie ze zgroz?. -
"Znak, ?e nowe nieszcz??cia si? zwal?!
W ca?ym domu czu? ju? tuberoz?".

Bia?a pani sz?a pó?niej przez schody,
a na schodach, gdzie nie by?o widno,
bieg? kto? pi?kny, niebaczny i m?ody -
chwyci? wpó? i u?ciska? widmo.


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#142 2006-04-16 15:46:39

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

A ja optymistycznie - Pawlikowska-Jasnorzewska - "Bia?a pani"

"Bia?a pani przesz?a znów przez salon!"
- szepcze s?u?ba w kredensie ze zgroz?. -
"Znak, ?e nowe nieszcz??cia si? zwal?!
W ca?ym domu czu? ju? tuberoz?".

Bia?a pani sz?a pó?niej przez schody,
a na schodach, gdzie nie by?o widno,
bieg? kto? pi?kny, niebaczny i m?ody -
chwyci? wpó? i u?ciska? widmo.

Ale? ta Pawlikowska-Jasnorzewska pi?kna. Kiedy? jej nie docenia?am - wydawa?a mi si? banalna. Z wiekiem coraz bardziej j? ceni?.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#143 2006-04-17 12:14:22

Alison
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Dzi? rano przepi?knie obudzi? mnie Lionel Richie… Poni?ej pozwoli?am sobie przytoczy? s?owa piosenki “Hello” i jej skromne t?umaczenie..

Hello, is it me you're looking for?
I can see it in your eyes
I can see it in your smile
You're all I've ever wanted, (and) my arms are open wide
'Cause you know just what to say
And you know just what to do
And I want to tell you so much, I love you ...

I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again how much I care
Sometimes I feel my heart will overflow
Hello, I've just got to let you know

'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying, I love you ...

Hello, is it me you're looking for?
'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying ... I love you

Hello, czy to mnie szukasz?
Widz? to w twoich oczach
Widz? to w twoim u?miechu
Jeste? wszystkim czego kiedykolwiek pragn??em
Moje ramiona s? szeroko otwarte
Poniewa? wiesz, po prostu co mówi?
I wiesz, po prostu co robi?
A ja chcia?bym ci tyle powiedzie?, kocham ci?...

D?ugo przygl?da?em si? ?wiat?u w twoich w?osach
I mówi? ci wci?? jak bardzo mi na tobie zale?y
Czasami czuj?, ?e moje serce si? przepe?ni
Hello, musia?em ci to powiedzie?.

Bo ciekaw jestem gdzie jeste?
I ciekaw jestem co robisz,
Czy gdzie? czujesz si? samotna
Czy jest kto? kto ci? kocha?
Powiedz mi jak zdoby? twoje serce
Do którego nie mam dost?pu
Pozwól mi zacz?? mówi?c – kocham ci?....

Hello, czy to mnie szukasz?
Bo ciekaw jestem gdzie jeste?
I ciekaw jestem co robisz
Czy gdzie? czujesz si? samotna
Czy jest kto? kto ci? kocha?
Powiedz mi jak zdoby? twoje serce
Do którego nie mam dost?pu
I pozwól mi zacz?? mówi?c – kocham ci?....


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#144 2006-04-18 18:17:30

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Mi?o?? rozwija si? w nas
jak samotne, ma?e drzewko
nie os?oni?t? przed wiatrem
i ka?dy nieostro?ny gest mo?e zdepta? je
skaleczy?, z?ama? ga??zki ma?e
"To boli" wo?a drzewko
ale ?ywic?, której tak niewiele
zalewa skaleczenia, ro?nie dalej i znów si? smieje

Mi?o?? potrzebuje prawdy tak jak drzewko czystej wody
Bo gdy woda nie jest czysta
ziele? jego li?ci nigdy nie b?dzie ?ywa
b?dzie to ziele? smutna, g?upia, fa?szywa
Nasze drzewko potrzebuje jeszcze s?o?ca
ku któremu b?dzie wyci?ga? li?cie
Niczym dziecko d?onie do ojca wyci?ga bezsilne
"We? mnie w ramiona"
Drzewko oddycha powietrzem i bez niego usycha
Nikt powietrza nie widzia?
lecz gdy wietrzyk powieje
to czu? go na spoconym czole na ca?ym ciele
Woda, s?o?ce, powietrze - wszystko co najlepsze
a? przyjdzie czas, ?e drzewko b?dzie du?ym, owoc daj?cym drzewem

A mi?o?? w nas b?dzie jak to drzewo
mocna, ?agodna, szlona, kwitn?ca
d?ugo i cierpliwie DOJRZEWAJ?CA...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#145 2006-04-21 16:10:12

Jeanne
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Ach Aine....pi?kny. smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#146 2006-04-21 16:35:40

milosz
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Aine - hmmmmmm ( a autor to......)


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#147 2006-04-21 16:43:27

monika_29_09
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

je?li mog? tu by? równie? teksty piosenek, wklejam te ulubione:

A Gdyby?my Nigdy Si? Nie Spotkali
(s?owa: Marcin Kydry?ski)

A gyby?my nigdy si? nie spotkali
Min?li na ?ycia tle?
I gdyby nas nic nie ??czy?o wcale
A wspólny los waha? si??

Kto postanawia,
?e jedyny raz na Ziemi
Na jedn? chwil?, ty i ja
Odnajdujemy si?
I zwyk?e to zdarzenie mo?e odmieni? ca?y ?wiat?

A gdyby?my nie pokochali nigdy
Zgubili, spó?nili si??
Byliby z nas ludzie zupe?nie inni.
A czy szcz??liwi, kto wie?

Ale uznano,
?e jedyny raz na Ziemi
Na jedn? chwil?, ty i ja
Mamy odnale?? si?
I zwyk?e to zdarzenie mo?e odmieni? ca?y ?wiat

Czasami my?l? o prawdobodobnym ?wiecie,
Gdzie jednak si? mijaj? ?lady naszych stóp.
Co wtedy dzieje si? z duszami naszych dzieci,
Nim czyja? inna mi?o?? je zaprosi tu?

Kto postanawia,
?e jedyny raz na Ziemi
Na jedn? chwil?, ty i ja
Odnajdujemy si?
I zwyk?e to zdarzenie mo?e odmieni? ca?y ?wiat?

-------


muzyka i s?owa Adam Nowak (zespó? Raz, Dwa, Trzy)

Polecam szczególnie "Nie tylko dla ciebie":

NIECUD


gdyby kiedy? mia? si? zdarzy? cud
w cuda b?d? wierzy? z tob?
od niecudu niech mnie broni
dobry Bóg

gdyby kiedy? nam zabrak?o s?ów
co zamkni?te s? w pacierzach
mo?e inne podaruje
dobry Bóg

gdyby kiedy? jedna z wielu gwiazd
cudem wpad?a w nasze d?onie
gwiazd? kiedy? zaczarowa?
dobry Bóg

cuda s?
jedynie dla tych co kochaj?
Pan Bóg dobry dobry dla tych którzy wierz? w cud
nie kochanym obiecuje wolne miejsce w raju
wi?c czekaj?


A JE?LI BYM


a je?libym
na drugi brzeg
ty powiedz mi
po wodzie musia? przej??
cho? przyjdzie noc
nie zmorzy ci? z?y sen

a je?libym
zobaczy? mia?
w twym oku drzazgi ?lad
ty powiedz mi
?e w moim ju?
odbita twoja twarz

a je?libym
zrozumie? mia?
twój zrozumia?y gniew
ty powiedz mi
ty powiedz ?e
znasz ka?d? z moich ?ez

i b?d? w?ród tych
co wiary ?d?b?o
pod nogi rzuc? mi


NIE TYLKO DLA CIEBIE


jak znajd? si? w niebie
napisz? do ciebie
?e jestem niewidzialny
gdzie spojrzysz tam by?em
znikn??em bo ?y?em
jestem niewidzialny
dobrego i z?ego
nie zrobi? niczego
jestem niewidzialny
napisz? ci listy
z nieba o wszystkim
jestem niewidzialny

s? ?wiaty i cuda
od cudów si? fruwa
jestem niewidzialny
i frunie si? lekko
i wierzy daleko
jestem niewidzialny
gdzie? dalej ni? b??kit
gdzie spokój jest ?wi?ty
jestem niewidzialny

napisz? ci listy
z nieba o wszystkim
jestem niewidzialny

jak znajd? si? w niebie
napisz? do ciebie
jestem niewidzialny
gdzie spojrzysz tam by?em
znikn??em bo ?y?em
jestem niewidzialny
jest mi?o i pi?knie
pami?tam i t?skni?
jestem niewidzialny
poszed?em do nieba
zapomnij i przebacz
jestem niewidzialny
nie tylko dla siebie
nie tylko dla ciebie


m.


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#148 2006-04-23 20:09:16

Caitriona
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

William Butler Yeats - Ephemera

"Twe oczy, którym nigdy nie do?? by?o moich,
Pochyli?y si? w smutku za powiek zas?on?,
Bo nasza mi?o?? pierzchnie."

Wtedy ona rzecze:
"Cho? to prawda, ?e nasza mi?o?? pierzchnie, sta?my
Jeszcze raz na samotnym wybrze?u jeziora,
Obok siebie, w godzinie wielkiej ?agodno?ci,
Kiedy znu?one dziecko, Nami?tno??, zasypia,
Jak dalekie s? gwiazdy. Pierwszy poca?unek
Jak daleki. I jak?e stare moje serce!"

Zamy?leni kroczyli przez uwi?d?e li?cie,
A potem on, trzymaj?c jej r?k? w swej d?oni,
Powiedzia? z wolna: "Pomy?l, te serca w?drowne,
Nasze serca, Nami?tno?? nieraz utrudzi?a."

Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y.
Stary, kulawy królik ku?tykal po ?cie?ce.
Jesie? by?a nad nimi. I oto stan?li
Jeszcze raz na samotnym wybrze?u jeziora.
Obróciwszy si?, ujrza?, jak umar?e li?cie -
Wilgotne jak jej oczy - w milczeniu zebrane,
Rozrzuci?a na piersiach i w?osach swych.

"Nie p?acz,
?e?my znu?eni. Inne mi?o?ci spotkamy.
Wci?? nienawi?? i mi?o??, bez kresu i ?alu.
Przed nami le?y wieczno?? ca?a. Nasze dusze
Mi?o?ci? s? i nieustannym po?egnaniem."

Jeszcze raz dzi?ki za ten wiersz Jeanne - jest pi?kny.


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#149 2006-04-24 21:05:01

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Kochane Caitriono i Moniko - dzi?kuj?! Yeats jak zawsze a? zapiera dech. I Raz Dwa Trzy - jak ja ich lubi?! Adam Nowak pisze tak m?dre teksty, tak czu?e, a jednocze?nie ?piewa je tak szorstko, ?e nie ma w tym ani grama przes?odzenia i afektacji. Kawa? prawdziwej, twardej, m?skiej poezji. Kocham ich od Talerzyka po Nie cud.

Offline

 

#150 2006-04-24 21:51:23

monika_29_09
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

?wie?o po konkcercie Turnaua i Sikorowskiego (by?o ?wietnie, akumulatory na?adowane do pe?na; kocham ich piosenki i wzruszenia, jakie towarzysz?, gdy ich s?ucham), wklejam Wam jeden z tekstów.
Wg mnie Wam - Marzycielkom powinien on przypa?? do gustu:

Nie patrz na to mi?a

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

?wiat jest taki a nie inny
i zapewne si? nie zmieni
og?osili wczoraj s?ynni dwaj uczeni
a w przypadku s?ynnych ludzi
ka?da my?l jest ca?kiem dobra
wi?c ci go?cie otrzymali zaraz Nobla
Mieli racj? jest jak by?o
czyli ca?kiem nieciekawie
w rowie le?y pierwsza mi?o?? po zabawie
jak si? bawi? to si? bawi?
krzy? na szyi w d?oni "seta"
i na niebie czasem zjawi si? kometa
Zamknij oczy nie patrz na to moja mi?a
pod powiek? znacznie lepsze s? obrazy
i w tym nasza si?a
i w tym nasza si?a
?e umiemy jeszcze czasem marzy?
Jak si? bawi? to si? bawi?
a tu biedy coraz wi?cej
i wa?niejszy jest karabin ni?li serce
tutaj si? zabaw? ?yje
za to t?pe rz?dz? g?owy
a czasami kretyn z kijem bejsbolowym
Nie patrz mi?a na to wszystko
cz?owiek musi si? szanowa?
niech nie schyla si? za nisko twoja g?owa
lecz na chwil? moment jeden
za to z góry ci dzi?kuj?
otwórz oczy tylko kiedy mnie ca?ujesz
A na reszt? zamknij oczy moja mi?a...


----
monika


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB