Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#101 2006-04-01 10:28:49

Alison
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....


Wszystko co przysz?o z Niewidzialnej R?ki
widzie? kobiet? co biega po dworcu
czeka na tego który nie przyjecha?
p?acze i nie wie ?e tak si? sta? mia?o
bo mi?o?? starsza od nas i wi?ksza ni? szcz??cie

Milosz, Ty nie wiesz, jak ja Ci dzi?kuj? za ten wiersz, którego nie zna?am, ale pokocha?am go od pierwszego....czytania.


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#102 2006-04-03 15:32:25

Caitriona
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

William Yeats - Kobieta m?oda i stara. VIII Jej widzenie w lesie

Pod listowiem bujnym suchy kawa? drewna,
O pó?nocy barwy wina w ?wi?tym borze,
Ju? za stara na mi?o??, sta?am gniewna
O m??czyznach my?l?c. W swym uporze
Chc?c mniejszym bólem wielk? m? bole?? za?egna?,
Sprawdzi?, czy wysch?a ?y?a jeszcze krwawi? mo?e,
Rozdrapa?am swe cia?o, by krwi? barwy wina
Zakry? to, co kochanka wargi wci?? wspomina.

A potem palce unios?am do góry;
W paznokie? barwy wina i w czer?, która ciek?a
Wzd?u? wysch?ych palców, wbi?am wzrok ponury.
Wtem pochodnie zmieni?y t? czer? w czerwie? piek?a,
Li??mi og?uszaj?ce potrz?sn??y chóry:
Dru?yna nios?a na noszach cz?owieka
I uderzaj?c w struny, szarpi?c je na zmian?,
?piewa?a o zwierz?ciu, co zada?o ran?.

W rytm pie?ni sz?y kobiety ko?ysz?c si? godnie,
W?os rozpuszczony i twarz bólem ?ci?ta,
Wygl?da?y, jak ci?ba z p?ótna quattrocenta
-- My?l Mantegny bez my?li id?ca swobodnie --
Wiecznie m?ode, czy? musz? my?le? lub pami?ta??
A? raptem zara?ona rozpacz?, wstrz??ni?ta,
Patrz?c na pier? m??czyzny ca?? krwi? zbryzgan?
Z?orzeczy? pie?ni? zacz??am tak samo.

Ten stwór w krwi, w b?ocie, rozdarty przez zwierza,
Uniós? si?, utkwi? we mnie swoje szkliste oczy,
A? gorzko-s?odka mi?o?? powróci?a ?wie?a.
Lecz orszak z malowid?a tak jak dot?d kroczy?,
Nie dostrzeg?, ?e krzykn??am, ?e run??am, le??!
Nie wiedzia? -- ?piew jak wino ich wszystkich zamroczy? --
?e nie symbol z legendy spoczywa na marach,
Lecz kat mojego serca i ofiara.


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#103 2006-04-03 23:25:35

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Caitri dzi?ki Tobie odkry?am Yetsa i sie w nim zakocha?am. Licytuj? tomik poezji i uton? w jego ramionach big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#104 2006-04-04 00:42:29

izek
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

ojej ile tu pi?kna i wzruszenia :oops: a? mnie zatchn??o

i te? chc? doda? co?
troch? tego i owego


Julian Tuwim Trudy majowe

Trzeba kocha? po majowemu,
Jak najg?upiej i jak najpro?ciej,
Cierpie?, gin??, nie wiedz?c czemu,
Nie dla ciebie, lecz dla mi?o?ci.

Zapl?tany w zabaw? bzow?,
Musisz w g?szczu wik?a? si? ro?nym
I roztr?ca? w?sz?c? g?ow?
Zgie?k i trzepot weso?ej wiosny.

Noc? d?ugo kocha? w ogrodzie,
Potem spacer w mrok samotno?ci,
Wolno, smutnie, bo tak si? chodzi
Za pogrzebem swojej m?odo?ci.

I tak krocz?c za karawanem
Umajonym szcz??ciem zielonem,
Mrucze? g?upstwa nieporównane,
G?upstwa niczym niezast?pione.


Blaise Cendrars Nie chcemy (z poematu "Sud-Americaines")

Nie chcemy by? smutni
To zbyt ?atwe
To zbyt g?upie
To zbyt wygodne
Zbyt cz?sto ma si? okazj?
To ?adna sztuka
Ca?y ?wiat jest smutny
My nie chcemy wi?cej by? smutni


gg 5425654

Offline

 

#105 2006-04-04 01:01:03

Alraune
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Caitri dzi?ki Tobie odkry?am Yetsa i sie w nim zakocha?am. Licytuj? tomik poezji i uton? w jego ramionach big_smile

Wiem, ?e si? powtarzam z linkiem, ale mo?e kto? nie wie: tu http://www.matthew-macfadyen.co.uk/media
jest wiersz W.B. Yeatsa recytowany przez Matthew. Bardzo ?adnie recytowany.


He's more myself than I am... Whatever our souls are made of, his and mine are the same.

Offline

 

#106 2006-04-04 02:18:28

Caitriona
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Caitri dzi?ki Tobie odkry?am Yetsa i sie w nim zakocha?am. Licytuj? tomik poezji i uton? w jego ramionach big_smile

Jak mi?o... I ?ycz? powodzenia na licytacji!! big_smile


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#107 2006-04-04 02:22:46

Caitriona
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....


Wiem, ?e si? powtarzam z linkiem, ale mo?e kto? nie wie: tu http://www.matthew-macfadyen.co.uk/media
jest wiersz W.B. Yeatsa recytowany przez Matthew. Bardzo ?adnie recytowany.

To w?a?nie ten:
Kiedy ju? siwa twa g?owa

Kiedy ju? siwa twa g?owa, osnuta snem, zamy?leniem,
Pochyli si? nad kominkiem, we? w r?ce t? ksi??k? i czytaj,
Czytaj powoli i wspomnij, jak u?miech twój niegdy? rozkwita?,
I wspomnij, jakim g??bokim oczy mroczy?y si? cieniem.

I wspomnij jak wielu kocha?o u?miech ?agodny i jasny,
Kocha?o -- szczerze lub z?udnie -- czar, co rado?? tw? zdobi?,
Lecz jeden cz?owiek mi?owa? dusz? w?drown? w tobie,
I wtedy mi?owa? najbardziej, gdy w smutku twe oczy gas?y.

Schylaj?c si? tak, schylaj?c nad tlej?cym ogniskiem,
Pomy?l, troche ze smutkiem, o tym, jak mi?o?? odesz?a.
Czy odlecia?a na skrzyd?ach, by w górach wysokich zamieszka?,
Czy moze twarz sw? ukry?a w gwiazd zamieci srebrzystej.


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#108 2006-04-04 10:25:11

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Troch? z opó?nieniem, ale dzi?kuj? za "Into the west" . Przyznaj? si? bez bicia, p?aka?am jak bóbr przy tej piosence, kiedy ko?czy? si? Powrót króla. Ona mówi o ?mierci w sposób pi?kny, prosty i "oswajaj?cy". Wizja Tolkiena jest pe?na spokoju, godno?ci i czaru: statek, który zabiorze ci? po wielkich trudach ?ycia do odleg?ej, zielonej krainy. Alison, my?l?, ?e Twój Tato ju? tam jest i ?e Ty o tym wiesz.

Offline

 

#109 2006-04-04 12:11:15

Gitka
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Caitriono pi?kny ten Yeats!
Dziewczyny tak Wam dziekuj? za te kilka chwil poezji!
Cz?owiek taki zagoniony, a tu nagle przystaje, czyta i jest si? gdzie? indziej...
Dziekuj?
http://img117.imageshack.us/img117/8523/wiosna2nn.jpg

Offline

 

#110 2006-04-04 13:26:47

Caitriona
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Caitriono pi?kny ten Yeats!

Dziewczyny, nawet nie wiedzie jak si? ciesz?, ?e podoba si? Wam Yeats. Ja za nim bardzo przepadam.

Dziewczyny tak Wam dziekuj? za te kilka chwil poezji!
Cz?owiek taki zagoniony, a tu nagle przystaje, czyta i jest si? gdzie? indziej...
Dziekuj?

Ja równie?, dzi?kuj? pozosta?ym, szczególnie Alison, która wpad?a na ?wietny pomys? z tym tematem.


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#111 2006-04-04 17:08:58

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....


Wiem, ?e si? powtarzam z linkiem, ale mo?e kto? nie wie: tu http://www.matthew-macfadyen.co.uk/media
jest wiersz W.B. Yeatsa recytowany przez Matthew. Bardzo ?adnie recytowany.

Och, warto powtórzy? link, bo recytacja naprawd? warta uwagi :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#112 2006-04-04 17:10:13

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Ten w?tek jest rewelacyjny, wiele utworów sobie przypomnia?am, wiele zapisuj? do specjalnie utworzonego katologu - dzi?ki :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#113 2006-04-04 18:20:23

Jeanne
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Tak wszystkie dzi?kujecie to ja te?...dzi?ki temu w?tkowi pokocha?am poezj?, odkry?am prawdziwe pi?kno. Dzi?ki wam za to.


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#114 2006-04-04 19:33:14

Diana
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

To chyba tylko fragment wiersza "Epitafium" Edny St. Vincent Millay. Dzi? przeczyta?am.

Nie rzucaj na ten grób
Jej ukochanych ró?;
Po co zak?óca? spokój,
gdy ich nie ujrzy ju??


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#115 2006-04-06 18:56:56

Alison
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

"Nie ma nas" Leszek D?ugosz

Któ? to tak si? zapami?ta?, ?e
Zapomnia? o nas samych?...
Zawieruszy? si?, odwróci?
Któ? to tak?
Tak to my...I cho? siedzimy tak - naprzeciw, lecz
Nie ma nas ju?. Przecie? - nie ma nas...
Jesie? li??mi zasypuje ju? w?wozy
A na smyczy, zobacz, przy niej, biegnie lis.
Jeszcze mogliby?my razem
W z?oto-rude krajobrazy
Jeszcze za ni? si? przemyka?
Jeszcze s?ucha? tej muzyki, któr? gra...
Ale nas ju? przecie? nie ma..
Ani tu....i ani tam...

Tylko sk?d si? wije, sk?d pami?ta
Taka melodyjka, ?wier? piosenka
Co tak podpowiada, wci?? t?umaczy...
?e to wszystko mog?o
Mog?o by? inaczej....

I w zdumieniu rosn? cienie na werandzie.
Wiklinowy nagle, za nas, westchn?? stó?...
Taka cisza, taka chwila, tak...naprzeciw i...
Niby razem... Ale nie ma nas ju?, spójrz...
I s? rzeczy i s? miejsca gdzie?my byli,
Biegn? schody do ogrodu jak co dnia
Jeszcze przecie? na nich trwamy
Ale jak?e nie ci sami
Raczej bardziej z przypomnienia
Coraz wi?cej w nas milczenia
Nie ma nas...
Wci?? si? dziwisz, mówisz - szkoda
?e to ju? i ?e a? tak...

Tylko sk?d si? wije, sk?d pami?ta
Taka melodyjka, ?wier? piosenka
Co tak podpowiada, wci?? t?umaczy...
?e to wszystko mog?o
Mog?o by? inaczej?....


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#116 2006-04-07 09:30:15

kabi
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

... Mów do mnie jeszcze... Za tak? rozmow?
t?skni?em lata... Ka?de twoje s?owo
s?odkie w mem sercu wywo?uje dreszcze -
mów do mnie jeszcze...

Mów do mnie jeszcze... ludzie nas nie s?ysz?
S?owa twe dziwnie poj? i ko?ysz?,
Jak kwiatem, ka?dem s?owem twem si? pieszcz? -
Mów do mnie jeszcze...

K Przerwa-Tetmajer

Offline

 

#117 2006-04-09 22:08:34

kabi
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Jak pieknie to brzmi w duecie

Jest wiatr, co nozdrza m??czyzny rozchyla
Jest mróz, co szcz?ki m??czyzny zmarmurza
Jest taki mróz
Nie jeste? dla mnie tymianek ni ró?a
Ani te? czu?a pod miesi?cem chwila
Lecz ciemny wiatr
Lecz bia?y mróz

Jest taki deszcz, co wargi kobiety odmienia
Jest blask, co uda kobiety ods?ania
Jest taki blask
Nie szukasz we mnie silnego ramienia
Ani ci w my?li klejnot zaufania
Lecz s?ony deszcz
Lecz z?oty blask

Jest skwar, co cia?a kochanków spopiela
Jest ?mier?, co oczy kochanków rozszerza
Jest taka ?mier?
Oto na ro?nych polanach wesela
Z ko?ci s?oniowej unosi si? wie?a
Czysta jak skwar
G?adka jak ?mier?
G?adka jak ?mier?
S Grochowiak

Offline

 

#118 2006-04-09 22:13:38

Caitriona
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Czy tego nie wykonywa?a przypadkiem Jopek z ?ebrowskim?


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#119 2006-04-09 22:55:00

Alison
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Czy tego nie wykonywa?a przypadkiem Jopek z ?ebrowskim?

Jeszcze jak wykonywa?a. Uwielbiam ta piosenk? tzn. wiersz w ich wykonaniu :-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#120 2006-04-10 09:26:05

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Echch... To w ogóle jest p?yta... Nie s?ucham jej za cz?sto, ?eby si? nie zad?awi? z nadmiaru emocji big_smile

Offline

 

#121 2006-04-10 10:19:11

Kika
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Mam p?ytk? jakby co?... smile


gg 2775021

Offline

 

#122 2006-04-11 09:13:33

Alison
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

dzie? taki paskudny, wi?c dzi? na smutno. M. Pawlikowska-Jasnorzewska.

Umarli wychodz? z ziemi
gromad? bratków;
bratki s? barwne i nieme
- niepomne strasznych wypadków.

?yciu i ?mierci obce,
?ywi? si? ros? rann?,
bratek, który by? ch?opcem,
bratek, który by? pann?...

"Drzewo kwitn?ce"

Z?amana ga??? ?liwy
u samego czarnego ramienia
jest jak poemat ?ywy
o bezowocnych marzeniach.

I jam drzewo, które ?ycie wi?zi,
i w r?kach si? waszych szamoc? -
nie ?amcie moich ga??zi:
wszystko to s? owoce.

Dajcie mi pachn?? bez s?owa
- owoc mój s?odki jest wiecie? -
b?dziecie kiedy? ?a?owa?,
?e?cie zatruli mój kwiecie?...


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#123 2006-04-12 00:58:06

Caitriona
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

William Butrler Yeats - Tam ko?o wierzbowych ogrodów

Tam ko?o wierzbowych ogrodów z najmilsz? m? si? spotka?em;
Przebieg?y wierzbowe ogrody jej stópki niby ?nieg bia?e.
Mówi?a, bym mi?o?? bra? lekko, jak li?cie rosn? w ogrodzie,
A ja by?em m?ody, szalony, nie ?ni?o mi si? o zgodzie.

Na polu nad rzek? przy grobli razem z najmilsz? m? sta?em,
Na moim ramieniu opar?a swe r?ce niby ?nieg bia?e.
Mówi?a, bym ?ycie bra? lekko, jak trawa ro?nie nad rzek?,
Lecz ja by?em m?ody, szalony, teraz mnie gorzkie ?zy piek?.


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#124 2006-04-12 09:06:40

milosz
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Ted Hughes - Jastrz?b odpoczywaj?c

Siadam u szcztów lasu, zamykam oczy,
Bezruch, ?adnych z?udnych marze?
Mi?dzy m? zgi?t? g?ow? a zgi?tymi szponami:
Lub we ?nie planuj? doskona?e morderstwa i jem.

Wygoda wysokich drzew:
Spr??ysto?? powietrza i promie? s?o?ca
S?u?? mi dobrze;
A ziemia zwraca si? ku mnie twarz?, bym patrzy?.

Szpony zwieraj? si? mocno na szorstkiej korze.
By je stworzy?, by stworzy? ka?de z mych piór,
Potrzebna by?a ca?a Natura.
A teraz ja trzymam Natur? w szponach

Lub wzlatuj?, ko?uj?c nad ni? wolno ---
Zabijam gdzie chc?, bo to wszystko moje.
Nie ma we mnie zawi?o?ci:
Moje zasady to rozszarpywanie g?ów ---

Racjonowanie ??mierci.
Bo jedna z dróg mojego lotu
Prowadzi wprost przez ko?ci ?ywych.
?adne argumenty nie t?umacz? mych praw:

S?o?ce mam za sob?.
Od czasu gdy zacz??em, nic si? nie zmieni?o.
Mój wzrok nie pozwoli? na ?adne zmiany.
Postanowi?em, ?e tak b?dzie ju? zawsze.


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#125 2006-04-12 09:08:46

milosz
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

"Wiersz"
Leonard Cohen

S?ysza?em o m??czy?nie
który s?owa wymawia tak pi?knie
?e mo?e mie? ka?d? kobiet?
ledwie tylko wypowie jej imi?

Je?eli milcz? obok twego cia?a
i cisza kwitnie na ustach jak obrz?k
to dlatego ?e s?ysz? jego kroki
i chrz?kanie pod naszymi drzwiami


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB