Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#251 2007-08-29 15:25:39

fringilla
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Ja tam uwznio?lania nie znosz?. Ani w mi?o?ci, ani w ?adnym innym przedmiocie. To tylko wszytsko komplikuje...


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#252 2007-08-30 00:19:00

el_karola
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

i w?a?nie ci, którzy nie lubi? tych komplikacji, doceniaj? prostot? wiersza

Offline

 

#253 2008-04-13 20:53:05

idgie_t
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Hej , czemu tu tak cicho?
dorzucam co? co na pewno znacie:

Grochowiak "Introdukcja'

Nie ca?y min? Cho? zostanie owo
Kochanie ziemi w bajorku i w o?cie
I prze?wiadczenie, ?e ?led? bywa w po?cie
Zarówno pi?kny jak pod jesie? owoc

Bo kocha? umiem kobiet? i z rana
Gdy le?y cicha z odklejon? rz?s?
A jak jest moja to jest ca?owana
W puder i w s?o?ce W zachwyt i w mi?so

Tak mnie ugadzam bo nie tylko z niebem
Ale z odbiciem nieba w ca?ej nafcie
A teraz we?cie teraz wy potrafcie
Tyle zachwytu po??czy? z pogrzebem

S?abi powiedz? tyle, ?e to smutno
M??ni ?e s?abych zatrzymuj? w drodze
A ja zbiera?em tylko te owoce
Co – ?e s? krwawe – zbiera si? przez p?ótno.

.........................................
i ?ycz? wam , ?eby was kto? kocha? i z rana...


"Zreszt? normalny cz?owiek nie pisze powie?ci. To s? zbocze?cy, maniacy, nierzadko pedera?ci..."
Prezes Same?ko
Dyrektor Instytutu Literackiego "Opoka"

Offline

 

#254 2008-04-19 14:37:35

armalkolit
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

idgie_t napisał:

dorzucam co? co na pewno znacie:

No có? ja tego nie zna?am wink Wierszy raczej nie czytam, ale podoba mi si? ten:

Szukam ci? - a gdy ci? widz?,
udaj?, ?e ci? nie widz?.

Kocham ci? - a gdy ci? spotkam,
udaj?, ?e ci? nie kocham.

Zgin? przez ciebie - nim zgin?,
krzykn?, ?e gin? przypadkiem...

(Kazimierz Przerwa Tetmajer)


Pan Bloch pisze równie? znakomite krótkie opowiadania z pogranicza grozy i fantasy, a zapytany kiedy?, czy gatunek historii, który tworzy, nie wywiera przypadkiem wp?ywu na jego psychik?, odpowiedzia?: "O, nie. Mam serce ma?ego ch?opca (...) Trzymam je w s?oiku na moim biurku".
Alfred Hitchcock
http://armalkolit.blog.pl

Offline

 

#255 2008-05-01 11:31:47

lonia171
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

To ja dorzuc? mój ulubiony wiersz Tuwima:

"Je?eli"

A je?eli nic? A je?eli nie?
Tru?em ja si? my?l? z?udn?,
Tob? jasn?, tob? cudn?
I zatruty ?ni?...
Bo je?eli nie...
No to trudno.
A je?eli co?? A je?eli tak?
Rozg??bi? mi si? zorze,
Ogniem ca?y ?wiat zagorze
Jak czerwony mak.
Bo je?eli tak, no to...
Bo?e!


Oddech nieba mam w piersi! Drzew wierzcho?ki w oczach!

Offline

 

#256 2008-05-01 13:52:26

Ulka
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

To jest Tuwimowy?? Nie mia?am poj?cia... roll


"cierpliwo?? - spokój ?e przecie? si? stanie"
(Ks. J. Twardowski)

Offline

 

#257 2008-05-01 21:54:30

lonia171
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Tak, to Tuwim:-)

Na dok?adk? jeszcze jeden:

"Jeste? znowu"
Jeste? znowu! Mój Bo?e! Jak mi serce bije!
Jak mi si? wzrok owio?ni?, jak ?wiat rozradowa?.
Tylem ci? nocy w snach nazbyt krótkich ca?owa?!
Tylem dni dzie? ten t?skni? co przyszed? i ?yje!
I jest! O teraz w?a?nie!
Jest ten dzie? powrotny.
Wyp?akany, kochany, nowy dzie? spotkania.
Dzie? wszystkiej mej nadziei, ca?ego czekania.
Gdym ci? piastwoa? w sercu, st?skniony, samotny!
I jakze to wypowiem? I jakiemu s?owu powierz? ow? rado??
dr??c?, niespodzian?,
?e obudz? si? jutro z dusz? rozkochan?,
z u?miechem szcz??cia w ustach:
Jeste?! Jeste? znowu!


Oddech nieba mam w piersi! Drzew wierzcho?ki w oczach!

Offline

 

#258 2010-07-29 14:09:27

armalkolit
Użytkownik

Re: Wiersze ukochane....

Ostatnio by?am w Drawnie i razem z kole?ank? kontemplowa?y?my nad jeziorem Mickiewicza:

Nad wod? wielk? i czyst?
Sta?y rz?dami opoki,
I woda toni? przejrzyst?
Odbi?a twarze ich czarne;

Nad wod? wielk? i czyst?
Przebieg?y czarne ob?oki,
I woda toni? przejrzyst?
Odbi?a kszta?ty ich marne;

Nad wod? wielk? i czyst?
B?ysn??o wzd?u? i grom rykn??,
I woda toni? przejrzyst?
Odbi?a ?wiat?o, g?os znikn??.

A woda, jak dawniej czysta,
Stoi wielka i przejrzysta.

T? wod? widz? doko?a
I wszystko wiernie odbijam,
I dumne opoki czo?a,
I b?yskawice - pomijam.

Ska?om trzeba sta? i grozi?,
Ob?okom deszcze przewozi?,
B?yskawicom grzmie? i gin??,
Mnie p?yn??, p?yn?? i p?yn?? -

W Lozannie
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0710/p270710_112c47.jpg]


Pan Bloch pisze równie? znakomite krótkie opowiadania z pogranicza grozy i fantasy, a zapytany kiedy?, czy gatunek historii, który tworzy, nie wywiera przypadkiem wp?ywu na jego psychik?, odpowiedzia?: "O, nie. Mam serce ma?ego ch?opca (...) Trzymam je w s?oiku na moim biurku".
Alfred Hitchcock
http://armalkolit.blog.pl

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB