Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-03-12 20:07:23

Kazik
(Admin)

Salonowy Savoir Vivre

--------------------------------------------------------------

Salonowy Savoir Vivre

--------------------------------------------------------------

Witamy w Salonie Jane Austen!
Kimkolwiek jeste?, jeste? tu mile widziana :-)


Zanim przy??czysz si? do naszych dyskusji prosimy aby? zapozna?a si? z kilkoma zasadami, których staramy si? tu przestrzega?. To nic specjalnego w porównaniu z ograniczeniami, jakie narzuca?a epoka Jane Austen:

1. Forum jest Salonem Jane Austen - rozmawiamy na tematy zwi?zane z jej twórczo?ci?, epok?, ekranizacjami, inspiracjami itp. W Pogaduchowni zrzucamy gorsety i oddychamy pe?n? piersi? - tam plotki, pogaw?dki, weso?e za?piewki i nieskoordynowane strumienie ?wiadomo?ci s? mile widziane, hulaj duszo i wyobra?nio!

2. Lubimy:
- dyskusje na temat,
- swobodn? wymian? pogl?dów,
- mi?? atmosfer?,
- szacunek dla innych u?ytkowników.

3. Nie lubimy:
- pisania nie na temat,
- linków, które nie dzia?aj?,
- nadu?ywania wykrzykników, du?ych liter, u?mieszków,
- d?ugich cytatów (lepiej poda? link),
- obra?ania i wy?miewania innych.

4. Rozejrzyj si? na forum zanim za?o?ysz nowy w?tek - mo?e wystarczy od?wie?y? istniej?c? rozmow??

5. Zak?adaj?c nowy w?tek postaraj si?, aby tytu? oddawa? jak najlepiej tematyk? dyskusji.

6. Klawiatura to nie g?sie pióro, zdarzy? Ci si? b??d - spokojnie, mo?esz zmieni? swój post.

7. Je?li nie wiesz, czy nie przekraczasz ustalonych granic, zastanów si?, czy takich s?ów u?y?aby Lizzie Bennet lub pan Knightley?

8. Zwracaj szczególn? uwag? na s?ownictwo którego u?ywasz. S?owo pisane ma zupe?nie inn? si?? wyrazu ni? s?owo mówione i to, co przekazujesz tonem g?osu jako ?art, na pi?mie mo?e by? niezrozumia?e albo obra?liwe.

9. Przemy?l swoj? wypowied? i przeczytaj jeszcze raz przed wys?aniem. Czy nie jest niepotrzebnie ostra? Czy potrafisz obroni? postawione w niej tezy? Czy wnosi co? nowego do dyskusji? Nie odpowiadaj zbyt po?piesznie i zbyt emocjonalnie.

10. Staraj si? nie ?ama? ogólnie przyj?tych norm post?powania oraz nie narusza? przepisów prawa (zw?aszcza prawa autorskiego).

11. Masz w?tpliwo?ci, pytania, napisz do której? z nas lub do admina - kliknij "profil" wybranej osoby (wiele z nas udost?pnia swoje adresy e-mail i komunikatory; robi?c tak dajemy znak, ?e odpowiadamy na maile i wiadomo?ci i ?e s? one mile widziane).

12. Chcesz wiedzie? wi?cej? Poczytaj:
http://www.pnj.pl/Netykieta.htm
http://www.netykieta.prv.pl/
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
http://banita.pl/reg/netykieta.html

13. ?ami?cy nasze zasady okryj? si? nies?aw? i infami?, w skrajnych przypadkach zostan? skazani na czasowe wykluczenie z towarzystwa.

14a. Admin (czyli Kazik) ma prawo:
- przesuwa? lub usuwa? posty nie na temat
- usuwa? posty drastycznie ?ami?ce regulamin informuj?c autora o powodach takiej decyzji
- blokowa? czasowo konta u?ytkowników notorycznie ?ami?cych opisane tutaj zasady, informacja o tym pojawi si? publicznie na forum

14b. Moderatorki (na razie brak, admin czeka na zg?oszenia ch?tnych) mog?:
- przesuwa? lub usuwa? posty nie na temat
- usuwa? posty drastycznie ?ami?ce regulamin informuj?c autora o powodach takiej decyzji


Usuni?to:
15. Admin jest w?ród was rodzynkiem rodzaju m?skiego. Z rzadka anga?uje si? w dyskusje, co wynika z braku czasu i nadmiaru innych zaj??, a nie z braku zainteresowania tematyk?. Na wszelkie pytania, tak?e te nie zwi?zane z funkcjonowaniem strony lub forum, stara si? odpowiada?, ale najlepiej zg?asza? je na email: kazik@janeausten.pl. Wszelkie zaczepki i wycieczki osobiste s? jak podtykanie pizzy pod nos ascecie ?ywi?cemu si? rze?uch? lub ?askotanie brytyjskiego gwardzisty - okrutne, bezcelowe i niebezpieczne.

Wpisano (przez Vasco):
15. Admin na wszelkie pytania, tak?e te nie zwi?zane z funkcjonowaniem strony lub forum, stara si? odpowiada?, ale najlepiej zg?asza? je na email: admin@janeausten.pl. Wszelkie zaczepki i wycieczki osobiste s? jak podtykanie pizzy pod nos ascecie ?ywi?cemu si? rze?uch? lub ?askotanie brytyjskiego gwardzisty - okrutne, bezcelowe i niebezpieczne.

Nasza zasada: "Nie czy? drugiemu, co Tobie niemi?e".

Witamy w?ród nas i zapraszamy do dyskusji![/color]


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#2 2008-01-04 14:25:58

AguEwa
Użytkownik

Re: Salonowy Savoir Vivre

Admin jest w?ród was rodzynkiem rodzaju m?skiego.

Jeste? tego pewien?

Offline

 

#3 2008-01-04 14:51:17

pak4
Użytkownik

Re: Salonowy Savoir Vivre

Tak mo?e by?o w marcu 2006 roku. Teraz nas paru jest (cho? Robert dawno si? nie wypowiada?), a Nowy Admin, czyli Vasco, ?ledzi pilne ruch na forum.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#4 2008-01-04 22:05:55

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Salonowy Savoir Vivre

w chwili, gdy powstawal regulamin - zdecydowanie Admin byl jedynym facetem na forum.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#5 2008-01-05 10:54:58

AguEwa
Użytkownik

Re: Salonowy Savoir Vivre

i to Twoim zdaniem wystarczy?o do oparcia dwóch punktów regulaminu na w?asnej osobie? W?a?ciwie "oparcie" to za du?e s?owo... chodzi?o mi raczej o "poparcie"... ale nie w tym rzecz. Czy Twoim zdaniem regulamin nie powinien by? zbudowany uniwersalnie? tak ?eby by? aktualny zawsze, a nie tylko w momencie gdy powstaje?
i nie chcia?am takiej wymiany zda?... chcia?am poprostu zauwa?y? b??d... niepotrzebnie jak widz?...

Offline

 

#6 2008-01-05 13:38:02

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Salonowy Savoir Vivre

AguEwa, masz racje - niepotrzenie. Nikomu, a szczegolnie samym zainteresowanym plci meskiej, to nie przeszkadzalo. Po prostu uwazamy za na forum jest tyle ciekawych i pasjonujacych tematow, ze czepianie sie takich drobiazgow nie przyszlo nam nawet do glowy. A czy usprawni to dzialanie forum? Coz, czasami pewne rzeczy mozna przekazac na PW, nie sadzisz?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#7 2008-01-05 18:05:01

Dione
Użytkownik

Re: Salonowy Savoir Vivre

Gdzie w regulaminie jest podane, ?e Admin jest jedynym facetem na forum? Czytam i czytam i nie znajduj?.
Tyle czasu regulamin jest "wywieszony" na pocz?tku ka?dego dzia?u i do tej pory nikt nie mia? do niego ?adnych zastrze?e?. Dla mnie osobi?cie ten regulamin jest tylko pro-forma, bo zawiera zasady, które ka?dy powinien mie? ju? od dawna opanowane.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#8 2008-01-05 19:54:17

Vasco
Administrator

Re: Salonowy Savoir Vivre

By? zapis "Admin jest rodzynkiem rodzaju m?skiego", ale ju? pozmienia?em, skoro to tak razi wink

AguEwa: Kazik, który te s?owa napisa?, nie bywa ju? na tym forum chyba z pó?tora roku, wi?c trudno odpowiada? za niego. Ja jako? specjalnie nie wczyta?em si? w ten akurat punkt regulaminu. Zreszt?, jak dziewczyny tu pisz?, jest mnóstwo ciekawszych spraw. Ale bardzo dzi?kuj? za zwrócenie uwagi i, co rzadkie, przeczytanie regulaminu smile

Offline

 

#9 2008-01-05 20:58:15

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Salonowy Savoir Vivre

Dione napisał:

Gdzie w regulaminie jest podane, ?e Admin jest jedynym facetem na forum? Czytam i czytam i nie znajduj?.
Tyle czasu regulamin jest "wywieszony" na pocz?tku ka?dego dzia?u i do tej pory nikt nie mia? do niego ?adnych zastrze?e?. Dla mnie osobi?cie ten regulamin jest tylko pro-forma, bo zawiera zasady, które ka?dy powinien mie? ju? od dawna opanowane.

Sloneczko, my jestesmy tutaj dlugo, regulamin byl tworzony niemal na naszych oczach, to i nie mamy z tym problemu. AguEwie chwali sie, ze przychodzac do nas zapoznala sie z naszym regulaminem. Nie kazdy tak robi i dochodzi do nieporozumien.
mnie tam rodzynek nie razil (nawet o nim nie pamietalam), ale za to teraz mamy babki z rodzynkami big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#10 2008-01-05 21:44:34

Dione
Użytkownik

Re: Salonowy Savoir Vivre

Nooo, takie babki to rewelka....


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB