Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#76 2006-03-14 13:51:20

Gitka
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

To ca?kiem tak jak ja lol

Offline

 

#77 2006-03-14 13:54:53

Caitriona
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

To ca?kiem tak jak ja lol

Nawet teraz sobie jednym oczkiem czytam po?ciki, a drugim ogl?dam Horatio... Jej jak ja bym chcia?a miec go w domciu...


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#78 2006-03-15 08:17:42

Gitka
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

A pami?tacie taki serial Filles de Caleb, Les (1990)
http://gfx.filmweb.pl/f/131045/po.7010252.jpg
Scenariusz filmu powsta? na podstawie powie?ci Arlette Cousture "Les Filles de Caleb".
Centraln? postaci? jest kanadyjska dziewczyna, nauczycielka w wiejskiej szkole, która wysz?a za m?? za m?odego drwala. Opuszczona przez m??a sama wychowuje dziewi?cioro dzieci.
http://www.filmweb.pl/Filles,de,Caleb%2 … ,id=131045
Tego drwala gra? Roy Dupuis
http://gfx.filmweb.pl/p/55357/po.60809.jpg
znany z serialu "Nikita"
Mnie ten serial bardzo si? podoba?, ale dla mnie sk?ada? sie jakby z dwóch cz??ci. Pierwsza optymistyczna, druga to ju? sam smutek.

Offline

 

#79 2006-03-15 09:33:24

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

A potem by?a kontynuacja, chyba pt Emilia, czy jako? tak. Opowiada?a ju? o najstarszej córce poprzednich bohaterów, ale przewineli si? oni i tam big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#80 2006-03-15 14:46:39

Gitka
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Dalsze losy to "Blanche" (1993)

Blanche, córka Emilie Bordeleau, opuszcza swoje miasto, rodzin? i jedzie do Montrealu na studia medyczne. W latach 30-tych XX wieku, kobiety nie s? mile widziane w zawodzie lekarza. Ko?czy szko?? piel?gniearsk? i podejmuje prac?.
http://www.filmweb.pl/Blanche,%281993%2 … ,id=124093

Offline

 

#81 2006-03-19 10:30:11

Gitka
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

A kto pami?ta serial Pi?kna i bestia
http://gfx.filmweb.pl/f/112161/po.7000514.jpg
Pi?kna, m?oda i bogata nowojorska prawniczka, Catherine Chandler, nie jest zadowolona z ?ycia, jakie wiedzie. Prze?omowym momentem okazuje si? dla niej bardzo przykry wypadek, którego ofiar? pada pewnej nocy. Wracaj?c do domu zostaje brutalnie napadni?ta, pobita i pozostawia na pewn? ?mier?. Z pomoc? przychodzi jej jednak tajemniczy m??czyzna, Vincent, wegetuj?cy w podziemiach Nowego Jorku z powodu odstraszaj?cego ludzi wygl?du. Catherine dostrzega w nim szlachetnego cz?owieka i wkrótce oboje ??czy gor?ca, cho? niemo?liwa do spe?nienia mi?o??. Po powrocie do ?wiata '' na górze'', Catherine postanawia rozpocz?? prac? w biurze prokuratora okr?gowego i wyrusza na poszukiwanie bandytów, którzy j? napadli. Wkrótce orientuje si?, ?e ukrywaj?cy si? w podziemiach Vincent wci?? nad ni? czuwa.
http://www.filmweb.pl/Pi%EAkna,i,bestia … ,id=112161
Taka wspó?czesna bajka, ch?tnie bym j? sobie jeszcze raz przypomnia?a.

Offline

 

#82 2006-03-19 13:50:54

Caitriona
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Gitka - ja to pami?tam i nawet ogl?da?am... big_smile


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#83 2006-03-20 23:04:35

izek
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Les filles de Caleb - jak najbardziej pami?tam, nawet bardzo mi si? podoba?o. Tylko te? nie kojarz? happy endu, niestety :?


gg 5425654

Offline

 

#84 2006-03-21 23:50:20

Gitka
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

W czwartek 23.03 o godzinie 12,00 w po?udnie w telewizji BBC Prime
b?dzie pierwsza cz??? serialu "Zdobywcy"
http://gfx.filmweb.pl/f/100052/po.7023073.jpg

Jest rok 1870. Cztery pi?kne m?ode amerykanki przybywaj? do Londynu w poszukiwaniu m??ów. Na podstawie powie?ci Edith Wharton.
Serial sk?ada si? z 5 odcinków, b?dzie niestety bez polskich napisów.
Pami?tam, ?e by? kiedy? w telewizji polskiej i bardzo mi si? podoba?.

http://www.filmweb.pl/Buccaneers%2C,The … ,id=100052

Offline

 

#85 2006-03-22 11:11:36

Diana
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

O! Fajny serial kostiumowy. Dzi?ki, Gitka! smile


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#86 2006-03-24 19:17:02

Admete
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Hornblowera ch?tnie bym obejrza?a, bo nie widzialam ani jednego odcinka. Szkoda :-( I bardzo ch?tnie odnowi?abym znajomo?? z Richardem Sharpe'm :-D - to jedna z "przystojniejszych" ról Seana Beana ;-)
http://www.filmweb.pl/Sharpe%27s,Enemy, … lm,id=9482
Tego by?a ca?a seria, chyba 12 odcinków.
I pami?atm jeszcze serial, którego akcja rozgrywa?a si? w Indiach w XIX wieku. Oficer brytyjski wychowywany w dzieci?stwie w?ród Hindusów zakocha? si? w hinduskiej ksi??niczce wydanej za m?? wbrew jej woli. Ten serial chyba nosi? tytu? Dalekie pawilony i nakr?cono go na podstawie powie?ci wydanej tak?e u nas ( niestety niedost?pnej nigdzie, sprawdza?am ).
http://www.filmweb.pl/Film?id=40137


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#87 2006-03-24 19:47:19

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Admete mam Sharpa, ale bez polskiej wersji jezykowej.
Ca?o?? to 14 odcinków
Do tej pory nie wysz?am przez niego z d?ugów.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#88 2006-03-24 19:54:15

Admete
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Kupi?a? orygina?Y? Jak kupi?am North and South to te? mnie kosztowa?o, a to przecie? tylko dwie p?yty. Nad ?onami i córkami si? zastanawiam. To
si? jako? da przegra??


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#89 2006-03-24 20:06:59

caroline
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Admete to chyba Ty pierwsza w spomnia?a? o N&S na tym forum wink.
Dzi?ki Tobie przeczyta?am "Mary Barton". Spogl?dam na osio?ka i "Wives and daughters", mo?e spróbuj? ?ci?gn??..., ale dost?pno?? jest maaaale?ka.

Offline

 

#90 2006-03-24 20:10:06

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Kupi?a? orygina?Y? Jak kupi?am North and South to te? mnie kosztowa?o, a to przecie? tylko dwie p?yty. Nad ?onami i córkami si? zastanawiam. To
si? jako? da przegra??

Kupi?am. Mia?am kupi? P&P 95, ale zamieni?am na Sharpa. I chyba lepiej jesli nie zdradze ile mnie to kosztowalo. lol lol
Co do przegrania -nie umiem rozkodowa? oryginalnych p?yt, ale cos wymy?limy. Skontaktuj si? ze mna na GG, albo maila.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#91 2006-03-24 23:27:29

Admete
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Aine skontaktuj? si? :-) I mo?liwe, ?e to ja pierwsza rzuci?am tytu? N&S na forum. :-) Mówi??m, ze wszystkie mi?o?niczki Austen b?da zachwycone panem Thorntonem. "Mary Barton" nie czyta?am. Jaka jest Twoja opinia na temat tej ksi??ki? Mo?e bym j? kupi?a. Przeczyta?am po angielsku N&S, Wives and daughters, to i z tym sobie poradz?...Albo na pocz?tek poszukam w sieci. A ?ony i córki to serial, który wyj?tkowo mi sie podoba?. G?ówna bohaterka Molly Gibson ma co? z naszej Madzi Brzeskiej z Emancypantek - niewinno?c i naturalny zmys? moralny :-) A poza tym serial jest uczt? dla oka - te suknie, fryzury, gra aktorów.
http://www.pbs.org/wgbh/masterpiece/wives/


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#92 2006-03-25 16:26:17

caroline
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

G?ównym w?tekiem w "Mary Barton" s? spi?cia na linii w?a?ciciele fabryk-robotnicy i to bohaterowie bezpo?rednio uwik?ani w ten konflikt s? tak naprawd? najwa?niejsi w tej ksi??ce. Nie ma tak ciekawych postaci kobiecych, jak u JA. E.C. Gaskell gra raczej na wysokich nutach: sprawiedliwo??, godno??, stracone z?udzenia, ?mier?, zbrodnia, kara, zado??uczynienie, mi?o?? oczywi?cie te?. To nie jest ?wiat jaki znamy z JA, gdzie na kilku stronach rozwa?a si?, jak to mi?o ze strony pana Knightley, ?e podzieli? si? swoimi jab?kami, chocia? mia? ich niewiele. Oczywi?cie warto przeczyta?, ale jak dla mnie Gaskell jest troch? staro?wiecka. Mam jednak wra?enie, ?e to nie jest najlepsza z jej ksi??ek, dlatego teraz zmagam si? z N&S wink

Offline

 

#93 2006-03-25 17:21:56

Maryann
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

I pami?atm jeszcze serial, którego akcja rozgrywa?a si? w Indiach w XIX wieku. Oficer brytyjski wychowywany w dzieci?stwie w?ród Hindusów zakocha? si? w hinduskiej ksi??niczce wydanej za m?? wbrew jej woli. Ten serial chyba nosi? tytu? Dalekie pawilony i nakr?cono go na podstawie powie?ci wydanej tak?e u nas ( niestety niedost?pnej nigdzie, sprawdza?am ).
http://www.filmweb.pl/Film?id=40137

Bardzo lubi? ten serial. Ona mia?a chyba mieszane pochodzenie i by?a przez to uwa?ana za co? gorszego. W ko?cu zosta?a wydana za m?? w czym? w rodzaju "transakcji wi?zanej", bo brat bardzo chcia? si? jej pozby? i "do?o?y?" j? rad?y, który ?eni? si? z jej przyrodni? siostr?.
A on eskortowa? obie panny m?ode w drodze do narzeczonego.

Offline

 

#94 2006-03-25 17:38:14

Admete
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Maryann w?a?nie o ten serial mi chodzi?o - t? ksi??niczk? gra?a chyba Amy Irving. Szuka?am powie?ci - wydano j? w latach 90 i niestety nie mo?na jej nigdzie kupi? ani po?yczy?. Podobnie jest zreszt? z Vilette Ch. Bronte. Ta powie?? jest przet?umaczna, ale nie ma w ogóle wznowie?. Szkoda. Niestety mamy braki w t?umaczeniach literatury XIX wiecznej pisanej przez kobiety. Nie ma Shirley, powie?ci Anny Bronte, North and South Gaskell...Ci?gle pojawiaj? si? nowe t?umaczenia utworów Austen, a pozosta?ych ksi??ek brak. Przecie? prawa autorskie juz chyba wygas?y i t?umaczenie nie powinno sprawi? k?opotu. Pewnie wydawcy nie maj? poj?cia, ?e s? osoby, które takie powie?ci ch?tnie czytaj?.


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#95 2006-03-25 23:50:34

Gitka
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Dalekie pawilony mo?na kupi? teraz na Allegro (nawet tanio)
http://www.allegro.pl/search.php?string … ;country=1

Vilette Ch. Bronte na razie nie ma na Allegro, ale cz?sto j? tam widz?, czyta?am polecam.

Offline

 

#96 2006-03-27 19:06:01

Gitka
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

W ?rod? 29 marca na kanale Hallmark o godzinie 23,00 i 02,30
b?dzie lecia? mini serial "Mary Bryant"
http://gfx.filmweb.pl/f/197183/po.7036648.jpg
Historia m?odej kobiety, która w 1788 roku zosta?a przetransportowana do kolonii karnej w Nowej Po?udniowej Walii. Za dopuszczanie si? licznych napa?ci w rodzimej Kornwalii, Mary Bryant zosta?a skazana na siedem lat wi?zienia, po??czonego z ci??kimi robotami. Przez trzy lata swego pobytu w kolonii, Mary odbywa?a dalekomorskie podró?e do Australii...
http://www.filmweb.pl/Mary,Bryant,%2820 … ,id=197183
Jedn? z g?ównych ról gra Jack Davenport
http://www.filmweb.pl/Jack,Davenport,fi … on,id=7164
http://img137.imageshack.us/img137/337/jack1go.jpg
Serial powsta? na faktach autentycznych i jest naprawd? wspania?y, polecam wszystkim.

Offline

 

#97 2006-03-27 20:43:30

Diana
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Ogl?da?am dzi? (po raz pierwszy w ca?o?ci) trzeci odcinek "Zdobywców". ?a?uj?, ?e nie by?o mi dane zobaczy? dwóch poprzednich, ale na szcz??cie szybko mo?na si? wci?gn?? i wielu rzeczy domy?li?. Chyba ten serial polubi?!


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#98 2006-03-27 23:20:17

Gitka
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Zdziwisz si? troch? w nast?pnych odcinkach. Chodzi mi tu o ma??enstwo
Virginii St. George i ksi?cia Juliusa. A wygladali na takich szcz??liwych. W ka?dym b?dz razie nie b?dzie mia?a z nim za weso?o.
Ten aktor który go gra to James Frain (bardzo wyrazista twarz) gra? du?o razy ?ajdaków.
http://gfx.filmweb.pl/p/6497/po.73051.jpg
b?dzie te? gra? w serialu Spartakus (chyba w pi?tek TVP1)

Offline

 

#99 2006-03-28 00:00:24

Alraune
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany


Ten aktor który go gra to James Frain (bardzo wyrazista twarz) gra? du?o razy ?ajdaków.

Czy to on gra? w "Gdzie serce twoje" z Natalie Portman? Tego uroczego mola ksi??kowego w nieod??cznej we?nianej czapeczce?


He's more myself than I am... Whatever our souls are made of, his and mine are the same.

Offline

 

#100 2006-03-28 00:13:30

Alison
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany


Ten aktor który go gra to James Frain (bardzo wyrazista twarz) gra? du?o razy ?ajdaków.

Czy to on gra? w "Gdzie serce twoje" z Natalie Portman? Tego uroczego mola ksi??kowego w nieod??cznej we?nianej czapeczce?

Tak to on. Przekochany by? w tym filmie. Taki delikatny jak motyl :-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB