Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-03-09 16:56:29

Gitka
Użytkownik

Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Pami?tacie jaki? serial kostiumowy, którego bardzo by?cie chcieli zobaczy? znowu? Albo taki na który dopiero czekacie a? TV go wy?wietli?
Ja z sentymentem wspominam "Sag? rodu Palliserów" Pami?tam, ?e po nim umawiali?my si? z kole?ank? w domu i robi?y?my sobie w serwisie kawowym herbat? i zachowywa?y jak damy (by?y?my dzie?mi)
http://www.filmweb.pl/Film?id=128384
By?a jeszcze Saga rodu Forsyte'ów. John Galsworthy to wspania?y pisarz, czyta?am wszystkie cz??ci i by?am pod wielkim wra?eniem.

http://www.filmweb.pl/Saga,rodu,Forsyte … ,id=126209
Jak?e by?am zdziwiona, ?e w Anglii powsta? nowy serial na podstawie jego powie?ci. Ale by si? chcia?o go zobaczy?...
http://www.filmweb.pl/Saga,rodu,Forsyte … ,id=152631

Offline

 

#2 2006-03-09 17:20:36

Kaziuta
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Obie sagi pami?tam doskonale, szczególnie "Sag? rodu Palliserów". Losami biednej Glenkory Palliser przejmowa?a si? wtedy ca?a Polska.
Serialem który bym ch?tnie jeszcze raz zobaczy?a jest serial "Józefina i Napoleon" z 1987 r. z Armandem Assante jako Napoleonem i Jacqueline Bisset jako Józefin?. Film zrobi? na mnie ogromne wra?enie, a Armand w szczególno?ci. By? jednym z pi?kniejszych Napoleonów jakich widzia?am.

Offline

 

#3 2006-03-09 18:41:31

GosiaJ
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

A pami?tacie taki serial francuski "Katarzyna"? Juz nawet nie wiem, o co w nim chodzi?o, trudno mi oceni?, czy by? dobry, ale wiem, ?e jeszcze w podstawówce ogl?da?am go nami?tnie i pó?legalnie ;-) Ciekawe, jaki by?by w odbiorze dzi??


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#4 2006-03-09 18:50:12

Kaziuta
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Czy chodzi?o o caryce Katarzyn??
Je?li tak to serial faktycznie bardzo dobry.
A tak troszeczk? poza tematem to caryca Katarzyna urodzi?a si? w moim mie?cie Szczecinie.

Offline

 

#5 2006-03-09 18:53:15

GosiaJ
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Czy chodzi?o o caryce Katarzyn??
Je?li tak to serial faktycznie bardzo dobry.
A tak troszeczk? poza tematem to caryca Katarzyna urodzi?a si? w moim mie?cie Szczecinie.

Nie, to by? taki serial rozgrywaj?cy si? w pó?nym ?redniowieczu, jak si? nie myl? - byli tam rycerze, polityka, nami?tna historia mi?osna. Reszty nie pami?tam.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#6 2006-03-09 18:58:51

Kaziuta
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Przykro mi to tego niestety nie pami?tam, ale przypomnia? mi si? jeszcze "Karol Wielki". Lecial z polskim dubingiem (jak zwykle ?wietnym) i równie? by? moj? fascynacja, chocia? niewiele ju? z niego pami?tam. Wart powtórzenia.

Offline

 

#7 2006-03-09 19:12:27

Monika24
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

A dla mnie takim niezapomnianym filmem s? "Meandry mi?o?ci" (A hazard of hearts) na podstawie powie?ci B. Cartland. Taki troch? w stylu harlequina roll , ale ogl?da?am go jakie? 20 lat temu i bardzo zapad? mi w pami?ci. Pewnie te? macie takie filmy, ?e mimo up?ywu lat one siedz? g??boko we wspomnieniach. Zawsze troch? ba?am si? ogl?da? takie filmy po latach, ba?am si?, ?e wspomnienia oka?? si? pi?kniejsze, ?e b?d? krytycznie patrzy?a na co?, co dawno temu wydawa?o mi si? takie pi?kne.

A to jest w?a?nie A hazard of hearts (w roli g?ównej Helena Bonham Carter)
http://www.trashcity.org/BLITZ/BLIT0345.JPG


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#8 2006-03-09 19:37:00

Gosia
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Obie sagi oczywiscie pamietam, z tym ze duzo lepiej Sage rodu Paliserow.
Typowo angielska uroda pan, swietny polski dubbing.
Z takich kostiumowcow to procz Jozefiny i Napoleona pamietam tez serial Rodzina Straussow.

Czy ktos pamieta z jakiego serialu pochodzi scena, w ktorej spada zyrandol na widownie w teatrze i w lozy ginie jakas zona ze swoim przystojnym kochankiem - takim ciemnowlosym z wasami. Pamietam ze ta scena zrobila wtedy na mnie spore wrazenie.

Offline

 

#9 2006-03-09 19:45:55

Diana
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Gosiu J, pami?tasz jeszcze t? "Katarzyn?"? O matko, ale by? wtedy sza? na ten serial! Ona zdaje si? trafi?a nawet do haremu? Pami?tam, ?e wtedy moja kuzynka strasznie chwali?a si?, ?e ma na drugie imi? Katarzyna (bro? Bo?e- nie Kasia! lol ).
Zaostrzy?am sobie apetyt na "Robina" przez czytanie tu zamieszczonych wypowiedzi. Mo?e kiedy? to marzenie si? zi?ci? wink


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#10 2006-03-09 19:50:00

Gosia
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Z haremem to mi sie raczej kojarzy nie Katarzyna a And?elika (i sultan).

Offline

 

#11 2006-03-09 20:01:40

Diana
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Obie tam bywa?y, zdaje si?. W ka?dym razie nie pomyli?o mi si?.

Jak pu?cili "Niewolnic? Izaur?" to dopiero by?o wydarzenie! Zwróci?am uwag?, jakie babki w tym serialu by?y p?askie, nic im si? tam nie zaokr?gla?o! Albo prawie nic.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#12 2006-03-09 20:48:07

izek
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

A pami?tacie taki serial francuski "Katarzyna"? Juz nawet nie wiem, o co w nim chodzi?o, trudno mi oceni?, czy by? dobry, ale wiem, ?e jeszcze w podstawówce ogl?da?am go nami?tnie i pó?legalnie ;-) Ciekawe, jaki by?by w odbiorze dzi??

pami?tam big_smile ta Katarzyna by?a kim? w rodzaju ?redniowiecznej Heleny Troja?skiej, ka?dy si? w niej zakochiwa? a ona bidna mia?a przez to mnóstwo k?opotów. Wi?kszych szczegó?ów te? nie pami?tam, ale mi?o by?oby obejrze?. Lubi? historie mi?osne :oops:


gg 5425654

Offline

 

#13 2006-03-09 20:56:20

Maryann
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Pami?tam ten serial. Ko?cowa faza wojny stuletniej. Ona by?a tak? nisko urodzon? pi?kno?ci?, w której ka?dy po kolei si? zakochiwa?, a ona przez wi?kszo?? serialu wzdycha?a do takiego jednego gbura, przez którego omal nie zosta?a skrócona o g?ow?. Kiedy w koncu si? pobrali i mo?na by?o mie? nadziej?, ?e wszystko si? sko?czy, pan ma??onek zapad? na tr?d (przynajmniej tak mu si? wydawa?o) i uciek? do Hiszpanii. Porwali go Arabowie, a Katarzynka oczywi?cie po?piesy?a mu na pomoc. Wtedy trafi?a do haremu. Itd...
Ogl?da?am ten film nami?tnie i dziwi?o mnie tylko jedno: mimo wyj?tkowo wyczerpuj?cego trybu ?ycia, up?ywu bodaj?e 20 lat i urodzenia kilkorga dzieci g?ówna bohaterka wci?? ja?nia?a m?odzie?cz? urod?. Szkoda, ?e to mo?liwe tylko w filmie.

Offline

 

#14 2006-03-09 20:59:03

Alison
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Pami?tam Palliserów i Forsythów. ?wietne dubbingi. Pod tym wzgl?dem to kiedy? mieli?my si? czym pochwali?. Doskona?a te? by?a ?l?ska jako królowa Elzbieta z Glend? Jackson. Pamietam doskona?ego Kamasa w takim serialu o Odyseuszu, nie pami?tam kto go gra?, ale dubbing tez by? genialny. I by? jeszcze taki telewizyjny serial "Sze?? ?on Henryka VIII", pami?tam ,?e te? bardzo mi si? podoba?. Tej "Katarzyny" o której piszecie, to jako? kompletnie nie kojarze...


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#15 2006-03-09 20:59:12

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

A pami?tacie taki serial francuski "Katarzyna"? Juz nawet nie wiem, o co w nim chodzi?o, trudno mi oceni?, czy by? dobry, ale wiem, ?e jeszcze w podstawówce ogl?da?am go nami?tnie i pó?legalnie ;-)

Nooo, ja te?. Tam by?a szlona mi?o?? szlachcianki Katarzyny fo jakiego? blondasa. pami?am, ?e mi?o?? z przeszkodami, nie wiem ,czy spe?niona ma??e?stwem czy nie, ale na pewno on jako? znikn?? na d?u?szy czas (w niewoli by? czy jako? tak) a ona dosta?a si? do tego haremu. Tam si? chyba spotkali, ale on mia? chyba amnezj?. Najpierw doprowadzi?a, ?e od nowa sie w niej zakocha? i uciekli, ale potem odzyska? pami?? i nie umia? jej wybaczy?, ?e go zdradzi?a. Przez ca?y czas by? zazdrosny o tego su?tana, czy kogo?tam. Traktowa? j? jak dziwke, pozwoli? nawet zgwa?ci? przez ?o?nierzy, a ona pokornie to wszystko znosi?a. A? do momentu kiedy ca?y zamek dopad?a d?uma. On te? zachorowa? i ona ofiarnie si? nim opiekowa?a. Dopiero w czasie choroby zrozumia? jaki z niego palant, szczególnie ?e po jego wyzdrowieniu zachorowa?a ona. Ale wszystko sko?czy?o si? szcze?liwie.


A seriali kostiumowych - racja Karol Wielki, ale chyba bardziej podoba? mi si? Ja Klaudiusz i Przygody braciszka Cadfaella z moim ukochanym Derekiem Jacobi.
Oprócz tego oczywi?cie Robin z Sherwood, Sharp, Jane Eyre, Micha? Strogow - kurier carski.
The Storyteller - to taki serial by? z lalkami Jima Hensona. Zaczyna? si? zawsze jak jaki? facet (w typie mi?ego gnoma) siedzi przed kominkiejm razem z psem i opowiada bajk?. I sz?a ca?a klasyka bajek big_smile
Podoba? mi si? jeszcze Gniewko syn Rybaka, jestem pod wielkim wra?eniem Rzymu ( z naszym Ciaranem big_smile) i jeszcze kilkana?cie innych.
Bardzo fajne seriale kostiumowe produkuj? W?osi i Francuzi, jeno nasza cudowna TV puszcza co najwy?ej na kanale regionalnym.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#16 2006-03-09 21:01:34

izek
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Z "Sagi rodu Forsythów" pami?tam tylko tyle ?e jeden bohater mia? bardzo wy?upiaste oczy i mówi? g?osem Kermita ?aby (dubbing oczywi?cie wink ).

Pami?tam te? ?e nami?tnie ogl?da?am z mam? serial gdzie by? pastor Slope mówi?cy g?osem Emiliana Kami?skiego. Ten pastor to by?a dosy? o?lizg?a posta?...
Tak naprawd? to mog?a by? nawet jaka? Saga bo ten film mia? sporo odcinków.


gg 5425654

Offline

 

#17 2006-03-09 21:10:38

Gosia
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Czy ktos pamieta z jakiego serialu pochodzi scena, w ktorej spada zyrandol na widownie w teatrze i w lozy ginie jakas zona ze swoim przystojnym kochankiem - takim ciemnowlosym z wasami. Pamietam ze ta scena zrobila wtedy na mnie spore wrazenie.

Zdaje sie ze juz wiem, to nie byl chyba jednak zyrandol, tylko zamach bombowy w teaatrze, a scena prawdopodobnie pochodzi z filmu: "Saga rodu Rius" (nie wiem czy tak to sie pisalo), ktory byl lata temu ...

Offline

 

#18 2006-03-09 21:13:28

Alison
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Czy tam gra?a w pierwszych odcinkach taka aktorka francuska (ju? nie pamietam nazwiska) mia?a takie czarne w?osy z przedzia?kiem na ?rodku i lekko sko?nawe oczy? A w pó?niejszych odcinkach (tak w okolicach I wojny ?wiatowej) zaistnia?a Fanny Ardant, chyba by?a jej filmow? córk??
Je?li tak, to bardzo mi si? ten serial podoba?...


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#19 2006-03-09 21:19:52

Gosia
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Nie pomne juz Alison sad
to bylo tak dawno, wtedy wszystkie te sagi sie ogladalo.
ale to byl raczej film hiszpanski, wiec to chyba nie Fanny Ardant.

Offline

 

#20 2006-03-09 21:47:20

kabi
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

By? kiedys taki w?oski serial .On nazywa? si? Ottorino.
Kocha? ja, nie on jeden bo na ko?cu ona skacze z wie?y w przepa?? bo ?le mysla?a,?e ja chce zniewolic jakis stary.Co to by? za seial nie pamietam ale rycza?am jak g?upia, na ko?cu!

Offline

 

#21 2006-03-09 22:05:39

Nastazja
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Jako dziecko ogl?da?am telewizj? bardzo sporadycznie. Rodzice inaczej organizowali mi czas.
D?wi?k telewizora w??czonego d?u?ej ni? 2 godziny, denerwuje mnie do dzisiaj.
By?y wyj?tki.Pami?tam jak w lecie 1996 roku nadano "DiU" z Jennifer i Colinem. Pewna 10-letnia dziewczynka wink niecierpliwie odlicza?a minuty,sekundy. Ka?d? scen? prze?ywa?am z wypiekami na twarzy.

Z niecierpliwo?ci? czeka?am na odcinki "Micha?a Strogowa" i "Idioty" z 2003 ze znakomitymi rolami Eugenija Mironowa (Myszkin) i Wladimira Maszkowa (Rogo?yn). :oops:

Wi?cej grzechów nie pami?tam.
wink


John: "Was Miss Hale the woman that told you to come to me"?
Nick Higgins:"You'd be a bit more civil?"

Offline

 

#22 2006-03-09 22:42:33

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Rycerze i rabusie, Crimen big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#23 2006-03-09 23:25:26

Kaziuta
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Zapomnia?am doda? jeszcze polsk? "Rodzin? Po?anieckich".
Uwielbiam! Mog? ogl?dac na okr?glo.

Offline

 

#24 2006-03-09 23:30:46

Diana
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Najpierw "Katarzyna", potem Aine przypomnia?a "Bajarza"- jejku, normalnie jakbym si? cofa?a do mojego dzieci?stwa. Naprawd? my?la?am, ?e niektórych z tych filmów nikt ju? nie pami?ta, a one dla mnie du?o znacz? z powodów sentymentalnych. smile


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#25 2006-03-09 23:32:03

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Serial kostiumowy zapami?tany i oczekiwany

Bajarza mam na divixie (kilka odcinków big_smile)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB