Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-03-04 12:43:43

AineNiRigani
Użytkownik

NOC Z W?ADC? PIER?CIENI

Zgodnie z Waszymi pro?bami, najbli?szy ENEMEF to d?ugo wyczekiwana NOC re?. wersji W?ADCY PIER?CIENI. Niesamowita i niepowtarzalna jedenastogodzinna podró? przez tolkienowskie ?ródziemie!

UWAGA! Ostatnia* okazja, aby w Katowicach zobaczy? Trylogi? W?adcy Pier?cieni na ENEMEFie, w ci?gu jednej nocy!
* Ka?da z kopii ma ju? na koncie kilkaset projekcji. Ju? teraz mo?liwy jest tzw. "deszcz" na ekranie, czasami brakuje kilkusekundowych sekwencji (na ??czeniach rolek filmowych). Wkrótce niestety w ogóle nie b?d? si? nadawa? do obejrzenia...

Niepowtarzalna okazja, aby zobaczy? ca?? trylogi? J.R.R. Tolkiena w kinie w ci?gu jednej nocy, w tym dwie pierwsze cz??ci w wersjach re?yserskich - w sumie d?u?szych o godzin? i 15 minut!

Czym ró?ni? si? wersje rozszerzone od zwyk?ych? Nie ma sensu opisywa? tutaj wszystkich dodatkowych w?tków i uj??, wi?c pokrótce: dziesi?tki akcentów humorystycznych (których, aby nie obni?a? napi?cia, nie w??czono do wersji zwyk?ych), d?u?sze w?tki dotycz?ce postaci drugoplanowych: Boromira, Faramira i Galadrieli. Nastroju dodaje tak?e liryka, poezja i ?piew - elementy, których wszystkich czytelnikom W?adcy Pier?cieni brakowa?o w filmie. Oraz wiele innych scen, których wymieni? nie sposób, a zobaczy? powinien ka?dy fan trylogii Tolkiena.

Oto repertuar (aby uzyska? wi?cej informacji o danym filmie kliknij w tytu?):
- W?ADCA PIER?CIENI: DRU?YNA PIER?CIENIA,
- W?ADCA PIER?CIENI: DWIE WIE?E,
- W?ADCA PIER?CIENI: POWRÓT KRÓLA.

ENEMEF: Noc re?. wersji W?adcy Pier?cieni odb?dzie si? 11 marca (sobota! start o 21:00). Uwaga, ze wzgl?du na d?ugo?? filmów tym razem start o 21:00, koniec jak zawsze nad ranem - oko?o 8:00. Miejsce imprezy to jak zawsze kino Helios. Adres, telefon do kina i godziny otwarcia kas znajdziesz tutaj.

Ceny biletów (za ca?? noc w kinie - cztery filmy):
- cena normalna: 25 z?,
- cena zni?kowa: 24 z? (dla posiadaczy biletów z poprzedniego ENEMEFu - z jednym biletem z Nocy Mi?o?ci mo?na kupi? dowoln? liczb? zni?kowych),
- cena zni?kowa: 23 z? (dla posiadaczy karty - na jedn? kart? EURO<26 mo?na kupi? maksymalnie dwa zni?kowe bilety).

Jak zawsze nie ma mo?liwo?ci rezerwacji biletów. Wi?cej informacji o mo?liwo?ciach kupna biletów znajdziesz tutaj.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#2 2006-03-04 23:33:53

Margarett
Użytkownik

Re: NOC Z W?ADC? PIER?CIENI

ja ju? si? szykuje od kilku tygodni big_smile


Marzenia prze?ywane pod wp?ywem chwili trac? ca?y urok przy ich roztrz?saniu

Offline

 

#3 2006-03-05 00:01:23

GosiaJ
Użytkownik

Re: NOC Z W?ADC? PIER?CIENI

Bylam w grudniu 2004 - wspania?e prze?ycie. I szczerze mówi?c wybra?abym si? jeszcze raz, gdyby "Powrót Króla" te? by? w rozszerzonej wersji. A tak - cz?owiek ch?onie d?uga?ne wersje "Dru?yny Pier?cienia" i "Dwóch Wie?", a potem "tylko" kinowa ostatniej cz??ci.
Ale my?l?, ?e i tak warto!


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#4 2006-03-05 09:32:03

Jeanne
Użytkownik

Re: NOC Z W?ADC? PIER?CIENI

Cho? ksi??k? lubi?, to film jako? mnie nie przekona?. Jak ka?da ekranizacja zreszt?...


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#5 2006-03-05 17:03:27

izek
Użytkownik

Re: NOC Z W?ADC? PIER?CIENI

Zgodnie z Waszymi pro?bami, najbli?szy ENEMEF to d?ugo wyczekiwana NOC re?. wersji W?ADCY PIER?CIENI. Niesamowita i niepowtarzalna jedenastogodzinna podró? przez tolkienowskie ?ródziemie!

z naciskiem na "niesamowita" - 11 godzin w kinie 8O 8O


gg 5425654

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB