Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#201 2006-05-03 09:29:54

Jeanne
Użytkownik

Re: Ekonomia i mi?o??

Kobieta zmienn? jest,
Szalony, kto wierzy jej.
:twisted: :twisted: :twisted:


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#202 2006-05-03 15:15:12

izek
Użytkownik

Re: Ekonomia i mi?o??

Kobieta zmienn? jest,
Szalony, kto wierzy jej.
:twisted: :twisted: :twisted:

stara prawda big_smile
to nawet jeden król zawiedziony powiedzie?
Franciszek I, je?li si? nie myl?


gg 5425654

Offline

 

#203 2006-05-03 15:19:04

Jeanne
Użytkownik

Re: Ekonomia i mi?o??

Ach, prawda, prawda.....od pocz?tku ?wiata sprowadzamy na z?? drog?....od biednego Adama si? zacz??o.... :twisted:


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#204 2006-05-03 15:25:10

Maryann
Użytkownik

Re: Ekonomia i mi?o??

Ale to stworzenie rodzaju m?skiego nas do tego sk?oni?o.

Offline

 

#205 2006-05-03 15:27:16

Jeanne
Użytkownik

Re: Ekonomia i mi?o??

Ale to stworzenie rodzaju m?skiego nas do tego sk?oni?o.

?wi?ta prawda! Amen Maryann!!! :twisted:


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#206 2006-05-03 15:47:45

Maryann
Użytkownik

Re: Ekonomia i mi?o??

Co prawda, nie ja to wymy?li?am - to stwierdzenie panny Kornelii Bryant z "Wymarzonego domu Ani" - ale jest bardzo celne. Je?eli rzeczywi?cie to by? w??, a nie w??yca (?).

Offline

 

#207 2006-05-03 15:50:41

Jeanne
Użytkownik

Re: Ekonomia i mi?o??

Zdecydowanie w??! :twisted:


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#208 2006-05-03 17:12:36

izek
Użytkownik

Re: Ekonomia i mi?o??

ale jak to powiedzia? Oskar Wilde:
Zepsuta kobieta nale?y do tego rodzaju istot, których m??czy?ni nigdy nie maj? dosy?.
:twisted:

wi?c o czym tu mówi? wink


gg 5425654

Offline

 

#209 2006-05-03 17:17:20

Maryann
Użytkownik

Re: Ekonomia i mi?o??

Zepsuta kobieta nale?y do tego rodzaju istot, których m??czy?ni nigdy nie maj? dosy?.

Do momentu, a? znajd? inn? - bardziej, albo inaczej zepsut?.

Offline

 

#210 2006-05-03 17:20:49

izek
Użytkownik

Re: Ekonomia i mi?o??

czyli tak bardzo si? od siebie kobiety i m??czy?ni nie ró?ni? - obie p?cie poci?ga cz?sto to czego nie maj?, a jak ju? to maj? - traci to na warto?ci...


gg 5425654

Offline

 

#211 2006-05-03 22:38:07

Jeanne
Użytkownik

Re: Ekonomia i mi?o??

czyli tak bardzo si? od siebie kobiety i m??czy?ni nie ró?ni? - obie p?cie poci?ga cz?sto to czego nie maj?, a jak ju? to maj? - traci to na warto?ci...

Nie zawsze, mam nadziej?, tak jest. Cz?sto doceniamy co? zdobyte z du?ym trudem.


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#212 2006-05-04 16:24:41

GosiaJ
Użytkownik

Re: Ekonomia i mi?o??

czyli tak bardzo si? od siebie kobiety i m??czy?ni nie ró?ni? - obie p?cie poci?ga cz?sto to czego nie maj?, a jak ju? to maj? - traci to na warto?ci...

Nie zawsze, mam nadziej?, tak jest. Cz?sto doceniamy co? zdobyte z du?ym trudem.

Wychodzi na to, ?e trzeba si? ci?gle bawi? w króliczka, by "mie? i nie mie?" :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#213 2006-05-05 14:35:55

izek
Użytkownik

Re: Ekonomia i mi?o??

oj tak tak big_smile


gg 5425654

Offline

 

#214 2010-04-24 00:48:37

xenopus
Użytkownik

Re: Ekonomia i mi?o??

Mag napisał:

Dziewczyny! Co za herezje?
Pewnie, ?e taki maj?tek nie budzi niech?ci, ale nie róbmy z Lizzy materialistki!
Przecie? , gdyby chodzi?o o maj?tek to zgodzi?aby si? za pierwszy razem :!:
Ona nie chcia?a go, bo go nie lubi?a, dopiero po li?cie , kiedy zrozumia?a jego pobudki zacz??a my?le? o nim pozytywnie i ?a?owa? swojej porywczo??i.
Jest moment, kiedy chodz?c po rezydencji my?li,?e "tego wszystkiego mog?a by? pani?", ale my?l o zakazie odwiedzin wujostwa przegania jej ?al smile
My?l?,?e wi?ksze wra?enie zrobi?a na Lizzy zmiana zachowania Darcego- pierwszy raz dobuszcza mo?liwo??,?e ma na niego wp?yw - tzn on jest ni? jeszcze zainteresowany , ale dopiero pomoc przy k?opotach z Lidi? uwidaczniaj? Lizzy, ?e ona go kocha! smile
Na pewno ?wiadomo??, ?e po ?lubie b?d? wytwornie mieszka? nie odstr?cza?a jej od ma??e?stwa. wink lol

ps co oznaczaj? s?owa pani Bennet,?e Lizzy musi koniecznie wzi?? ?lub za "INDULTEM" :?:

Okre?lenie "indult" jest w t?umaczeniu do?? niefortunne. G?ównie dlatego, ?e s?owo to dotyczy terminologii zwi?zanej z ko?cio?em katolickim. W tek?cie oryginalnym jest mowa o "special licence" - pozwoleniu wydawanym przez biskupa ko?cio?a anglika?skiego. Oto, co znalaz?am na temat tego specjalnego pozwolenia:

"A marriage license granted by the Archbishop of Canterbury, the head of the English church, that allowed a couple to marry whenever and wherever they wished. Only wealthy and prominent people would be able to procure such a license, so it carried great social prestige. In addition, a special license allowed one to marry in a home or private building - in contrast to a regular license, which, in addition to specifying the parish, required marriage in a chapel or church. Thus marriage by special license offered the maximum possible privacy, something that had become highly valued in weddings during this period"

Chodzi?o wi?c o presti? dla rodziny. Nic dziwnego... w ko?cu to po?owa Derbyshire. Hi, hi.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB