Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-02-28 23:39:37

Diana
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

No fakt, ja te? Keiry w pierwszej chwili nie pozna?am. I zgadzam si?, ?e chudzinka tam by?a, ale nie przeszkadza?o mi to, bo w?tek by? ?wietnie odegrany.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#27 2006-03-03 21:07:18

Nastazja
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

Mój m??czyzna musi by? stanowczy,zaradny,pomys?owy,troch? porywczy,odwa?ny.
Po prostu oczekuj?,?e b?dzie mia? podobny charakter do mojego.

Wreszcie nie maj? u mnie szans tzw. pi?knisie jak ten facecik Keiry czy boski Orlando. roll Nie oszukujmy si? - wygl?daj? na zniewie?cia?ych.


John: "Was Miss Hale the woman that told you to come to me"?
Nick Higgins:"You'd be a bit more civil?"

Offline

 

#28 2006-03-03 21:38:54

izek
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

jak dla mnie to Legolas jak najbardziej jest odwa?ny i pomys?owy big_smile
porywczy i stanowczy by? Gimli wink ale czemu wszystkie cechy które wymieniasz nie mia?yby by? zawarte w jakim? delikatnym przystojnym m?skim cia?ku?


gg 5425654

Offline

 

#29 2006-03-03 21:48:45

Nastazja
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

Nie wykluczam tego.

Niemniej, taki"s?odziutki ch?opiec" nie zwróci?by mojej uwagi.Przywi?zuje oczywi?cie wi?ksz? wag? do charakteru ni? wygl?du. Chcia?abym jednak,?eby to by? cz?owiek odpowiadaj?cy mi (równie?) pod wzgl?dem wizualnym.
Jestem bardzo wymagaj?ca. wink


John: "Was Miss Hale the woman that told you to come to me"?
Nick Higgins:"You'd be a bit more civil?"

Offline

 

#30 2006-03-03 21:57:37

izek
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

Przywi?zuje oczywi?cie wi?ksz? wag? do charakteru ni? wygl?du. Chcia?abym jednak,?eby to by? cz?owiek odpowiadaj?cy mi (równie?) pod wzgl?dem wizualnym.
Jestem bardzo wymagaj?ca. wink

Nie oszukujmy si? - kto nie przywi?zuje wagi do wygl?du wink
co? nam si? przecie? musi podoba? w tym jedynym ?eby?my mog?y na niego patrze? a nie tylko s?ucha? big_smile
tyle ?e gustami si? ró?nimy


gg 5425654

Offline

 

#31 2006-03-03 23:42:27

Kaziuta
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

Moja babcia mówi?a, ?e "?adna miska je?? nie daje tylko pe?na" i tego si? b?d? trzyma?. To co w g?owie jest dla mnie najwa?niejsze.
Poza tym nie od dzisiaj wiadomo, ?e m??czy?ni kochaja oczami, a my kobiety (przynajmniej niektóre) uszami.

Offline

 

#32 2006-03-04 00:12:36

Alison
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

Poza tym nie od dzisiaj wiadomo, ?e m??czy?ni kochaja oczami, a my kobiety (przynajmniej niektóre) uszami.

Wszystkie nieszcz??cia bior? si? z tego, ?e kiedy jeste?my zakochane s?yszymy tylko to co chcemy s?ysze?. A potem to s?yszymy g?ównie to czego by?my nie chcia?y us?ysze? :?


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#33 2006-03-04 00:57:26

Kaziuta
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

W przypadku pierwszym - umy? uszy, w przypadku drugim zatka?.

Offline

 

#34 2006-03-16 12:07:42

Irish
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

Prawdziwym m??czyzn? jest Rhet Butler big_smile

Offline

 

#35 2006-03-16 16:42:55

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

Amen.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#36 2006-03-16 17:11:49

Jeanne
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

Na wieki wieków....Amen. :twisted:


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#37 2006-03-16 18:38:45

Ania
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

No, mo?e Reth, jak Lenin wiecznym jest, ale biednego Clarka to ju? tylko na ekranie mozemy poogl?da? i to, w b?d? co b?d?, tr?c?cych myszk? superprodukcjach. Ciekawe kogo obsadzi?yby?cie w tej roli, gdyby si? komu? jakiego remeka zachcia?o? roll lol

Offline

 

#38 2006-03-16 19:19:44

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

Nikogo Reth jesty tylko jeden. Reszta to podróbki. Mo?e m?ody Sean. On mia? (i ma) to "co?" ten sam luz, seksapil, t? nonszalancj?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#39 2006-03-16 23:34:19

Ania
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

Nie wiem, ktorego masz na my?li Fasolk?, czy Connerego. Fasolak nijak do tej roli nie pasowa?by, a "Brat Wilhelm"? - w m?odosci nie mia? tyle seksapilu co teraz, a teraz do takiej roli jest ju?, mimo ca?ego wdzi?ku i ?obuzerii (z ca?ym szacunkiem!!!) stanowczo za stary. Te? my?l? tak jak Ty - nie by?oby go kim zast?pi? roll niestety...

Offline

 

#40 2006-03-16 23:38:09

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

Bo Gable to orygina?. Reszta to podróbki.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#41 2006-03-17 00:00:51

Ania
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

A podobno nie ma ludzi niezast?pionych... a jednak. Chocia? czasem my?l?, ze on tak przy Scarlet wybuja? ( a moze przy Vivien) Moze gdyby sie znalaz? w innym towarzystwie, wypad?by bardziej blado, np. jak Dalton w kontynuacji...?

Offline

 

#42 2006-03-17 07:20:26

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

Ale Scarlett mo?na zast?pi?. Gable po prostu BY? Rhetem. Niezale?nie od filmu w którym zagra?. S?ysza?am o do?? tragicznej historii mi?osnej, której do ko?ca ?ycia nie móg? przebole?. Mo?e to dlatego?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#43 2006-03-19 23:08:45

Ania
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

S?ysza?am o do?? tragicznej historii mi?osnej, której do ko?ca ?ycia nie móg? przebole?.

No!!! Znasz szczegó?y. Takie pocz?tki zawsze bardzo intryguj?. Nie?le brzmi, prawie tak jak "W ziemnej norce mieszka? sobie pewien hobbit...", tyle ?e wysz?a z tego caaa?kiem inna historia... lol

Offline

 

#44 2006-03-20 11:07:21

Alison
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

To chyba chodzi o to, ?e jego ukochana ?ona zgin??a w wypadku lotniczym b?d?c w ci??y? On nigdy tego sobie nie wybaczy?, ze nie polecia? razem z ni?. Podobno strasznie rozpacza?. Gdzie? o tym czyta?am. To o ta histori? chodzi Aine?


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#45 2006-03-20 15:56:22

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

To chyba chodzi o to, ?e jego ukochana ?ona zgin??a w wypadku lotniczym b?d?c w ci??y? On nigdy tego sobie nie wybaczy?, ze nie polecia? razem z ni?. Podobno strasznie rozpacza?. Gdzie? o tym czyta?am. To o ta histori? chodzi Aine?

Tak szczególnie ?e do?? d?ugo si? szukali, rozmijali itd. A potem tyle co sie odnale?li - wypadek. Nigdy go nie przebola?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#46 2006-03-20 19:51:04

Jeanne
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

Biedny. sad Szkoda faceta. Faktycznie lepiej by by?o gdyby polecia? z nimi. Byliby razem.


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#47 2006-03-20 22:50:48

milosz
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

No, mo?e Reth, jak Lenin wiecznym jest, ale biednego Clarka to ju? tylko na ekranie mozemy poogl?da? i to, w b?d? co b?d?, tr?c?cych myszk? superprodukcjach. Ciekawe kogo obsadzi?yby?cie w tej roli, gdyby si? komu? jakiego remeka zachcia?o? roll lol

Nicole Kidman o niej w Hollywood mówi? ?e zagra wszystko ...............


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#48 2006-03-20 22:51:30

Ania
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

Rzeczywi?cie historia na scenariusz hollewodzkiego melodramatu, ale nie wiem dlaczego my?licie, ?e pomog?a Clarkowi zosta? Rhetem?

Offline

 

#49 2006-03-20 22:57:39

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

Rzeczywi?cie historia na scenariusz hollewodzkiego melodramatu, ale nie wiem dlaczego my?licie, ?e pomog?a Clarkowi zosta? Rhetem?

Bo oboje kochali mi?o?ci? tragiczn?, obaj prze?yli tragedi? (chociaz ka?dy ró?na). Dla mnie Gable nie gra? Rhetta. On by? Rhettem.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#50 2006-03-20 23:01:20

izek
Użytkownik

Re: Ch?opcy i m??czy?ni

my?l?, ?e mog?a pomóc, bo Rett by? takim cz?owiekiem, który by? do?? poraniony i w rezultacie nic nie mia?o dla niego znaczenia - nic poza mi?o?ci? jak si? okaza?o.


gg 5425654

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB