Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-05-07 22:30:35

megg
Użytkownik

Re: Emma Thompson

ja te? co? takiego czyta?am.....poza tym w filmie kilka osób, m.in. brat obu sióstr, mówi o tym, ?e Eleonor jest star? pann? (np. kiedy Marienne zbrzyd?a troch? po "akcjach" z Willoughby'm-wtedy mówi, ?e stanie si? pewnie star? pann? tak jak Eleonor)....tak?e s?dz?, ?e w ekranizacji bohaterce dodano lat:)

Offline

 

#27 2006-05-08 11:49:13

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Emma Thompson

Ja strasznie ?a?uj? rozstania Kennetha i Emmy w ?yciu - bo rozstali si? tez artystycznie, a ona chyba nigdy nie gra?a lepiej ni? pod jego kochaj?c? rezyseri?. Szekspiry tego najlepszym dowodem.

Offline

 

#28 2006-07-06 12:47:56

pak4
Użytkownik

Re: Emma Thompson

Emma nie wygl?da tak m?odo jak Elinor powinna (btw. znacie wydania ilustrowane JA?), ale za to ?wietnie gra. Zawsze wychodz? z za?o?enia, ?e teatr, czy film, to sztuka bardzo umowna; a w?a?ciwie sztuk? staje si? wtedy, gdy takie drobiazgi jak wiek aktora, strój, czy scenografia trac? jakiekolwiek znaczenie dla widza. Elinor Emmy si? po prostu lubi, by nie powiedzie? wi?cej smile

A co do wygl?du g?ównych bohaterek u JA -- ona w pe?ni korzysta z mo?liwo?ci, które oferuje literatura. Ta g?ówna bohaterka niby nie ma by? najpi?kniejsza (por. porównanie Lizzy i Jane; bo ju? Elinor i Marianna to równiejsza para), ale w?a?ciwie to powtarza si? schemat Kopciuszka (wybaczcie nawi?zanie do Nabokova) -- uroda nie jest literacko podkre?lona w przeciwie?stwie do innych postaci, jednak anga?uj?c si? emocjonalnie po stronie bohaterki, z czasem coraz bardziej si? upewniamy, ?e jest pi?kno?ci?.

Zreszt? ksi??kowa Elinor ma wysokie zdanie o swojej urodzie (por. porównanie z Lucy Steele).[/url]


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#29 2009-04-26 18:38:07

Tyna
Użytkownik

Re: Emma Thompson

Bardzo podoba?a mi si? jej kreacja w RiR. Jej wiek mi absolutnie nie przeszkadza?, poniewa? ?wietnie zagra?a swoj? rol? i czu?o si? t? ró?nic? mi?dzy dojrza??, spokojn? Eleonor? a m?odziutk?, "rz?dn? wra?e?" Mariann?. smile

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB