Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-02-24 21:20:57

ewelinka
Użytkownik

jak? ksi??k?...

jak? ksi??k? Jane Austen lubicie najbardziej?

Offline

 

#2 2006-02-24 22:02:40

Alison
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Ja zdecydowanie "Dum?", ale mam te? specjalny sentyment do "Opactwa...", bo uwa?am, ?e to materia? na fajn? komedi?, pod warunkiem, ?e wzi??by si? za to dobry scenarzysta. Thorpe odpowiednio podrysowany jest moim zdaniem postaci? jak najbardziej komediow? i te wszystkie strachy na lachy kKatarzyny, mo?naby to fajnie rozegra?.


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#3 2006-02-24 23:12:47

niya
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Chyba wlasnie "Dum?"
chociaz czlowiek sie w zyciu zmienia - kto wie co bedzie dalej smile


A co si? staje to si? staje tylko raz w tym czasie
I tylko raz w tym miejscu...

Offline

 

#4 2006-02-25 00:22:01

Caitriona
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

"Duma i uprzedzenie" i "Perswazje" big_smile


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#5 2006-02-25 09:50:55

Kazik
(Admin)

Re: jak? ksi??k?...

"Perswazje". S? najbardziej dojrza?e. Bardziej smutne ale i takie z nadziej?.


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#6 2006-02-25 09:53:57

Gitka
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Zdecydowanie Dum? od niej si? wszystko si? zacz??o. Ale zaraz na drugim miejscu Perswazje, które o dziwno czyta?am pierwszy raz znowu nie tak dawno (uwa?am,?e ksi??ka jest troch? niedoceniona przez czytelników). Ale to tylko moje zdanie.

Offline

 

#7 2006-02-25 13:11:01

Diana
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Dum? postawi?abym minimalnie wy?ej od pozosta?ych powie?ci, a szalenie mi?o wspominam tak?e "Sanditon" ze wzgl?du g?ównie na urocz? atmosfer? tego dzie?a, cho? tylko cz??ciowo jest ono autorstwa Jane. Ale pomys? mia?a ?wietny! A pewnie cz??ciowo wynika te? to z tego, ?e ja uwielbiam morze i wod? w ogólno?ci. big_smile


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#8 2006-02-25 14:58:14

izek
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Ja równie? Dum? big_smile i w?a?nie Sanditon, ale to doko?czone przez kogo? (czyta?am najpierw to niedoko?czone i zostawi?o mi to du?y niedosyt...)


gg 5425654

Offline

 

#9 2006-02-25 16:33:54

Alison
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Do „Perswazji” te? zawsze podchodzi?am bardzo powa?nie, bo to z wszystkich powie?ci mi?o?? najpowa?niejsza, nie jakie? tam zauroczenie chwilowe, fju bd?dziu, wielka mi?o?? po dwóch ta?cach i jednym spacerze, ?lub, a o reszt? niech czytelnik nie pyta bo si? mo?e zdziwi?. W tej powie?ci uczucie przetrwa?o tyle lat roz??ki, zazdro?? o kolejne zauroczenie, czy ura?on? dum?. Wydaje mi si?, ?e to uczucie jest, je?li nie najprawdziwsze, to jednak najdojrzalsze w?ród tych wszystkich pozosta?ych, bo przetrwa?o najci??sz? prób?.


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#10 2006-02-25 18:46:25

AineNiRigani
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Zdecydowanie Opactwo i Perswazje.
Dum? te? darz? niejakim sentymentem, ale chyba jednak te dwie pierwsze zrobi?y na mnie najwi?ksze wrazenie.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#11 2006-02-25 23:11:33

Jeanne
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Zdecydowanie "Duma....", bo naj?mieszniejsza. Ale nikt nie wymienia "Emmy". Dlaczego? Ja co prawda nie czyta?am, ale chyba nie jest taka z?a? big_smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#12 2006-02-26 10:39:25

Diana
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

"Emma" z pewno?ci? nie jest najgorsza, poza tym, nie ma takiej ksi??ki JA, co do której ?ywi?abym jak?kolwiek antypati?. Tu kierowa?am si? w wyborze wspomnieniem, które z dzie? czyta?o mi si? najprzyjemniej. Ale rzeczywi?cie w "Perswazjach" mi?o?? niew?tpliwie jest najdojrzalsza.
ps. Jeanne, ?liczny masz avatar! smile


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#13 2006-02-26 12:14:28

Gosia
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Podobnie jak wy: DiU, Perswazje, Emma.

Offline

 

#14 2006-02-26 14:02:33

Jeanne
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

ps. Jeanne, ?liczny masz avatar! smile

Dzi?kuj?!!! smile
Faktycznie "Perswazje" s? dla mnie ca?kiem inne ni? reszta ksi??ek. Mo?e dlatego, ?e g?ówn? bohaterk? nie jest ?liczna 20-latka. wink Mam równie? sentyment do "Mansfield Park" chocia? Fanny jest denerwuj?ca. tongue


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#15 2006-02-27 13:31:28

Mag
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

1 po pierwsze Duma bo by?a pierwsza
2 Perswazje chocia? Annie przyda?by si? czasem red bull lol
3 Rozwa?na i romantyczna,ale na miejscu Eleonory wytarga?abym Lucy za kud?y
4Lady Suzan-a? dziwne ?e g?ówna bohaterka Jane jest taka pod?a
5 Opactwo bo komediowe lol
6 Mansfield Park
7 Sanditon czyta?am niedoko?czony i to mi psuje smaczek
8 Emma j? lubi? najmniej wink


GG 6318358

Offline

 

#16 2006-03-25 16:52:32

frycia
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

najbarzdiej lubi? Dume, bo pierwsza a potem Emme( ale to chyba ze wzgl?du na Knightleya, bo sama Emma mnie ?dziebko wkurza?a)


,, ?ycie to ?art i wszystko temu dowodzi" (GG)

Offline

 

#17 2006-03-25 19:28:18

Bonduelle
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Hmmm... trudne pytanie... W kolejno?ci lubi?:
1. Dum? i Uprzedzenie (hm... no comments, mog? czyta? na okr?g?o)
2. Opactwo Northanger (bo Katrzyna jest moj? rówie?nic?, a Henry jest ?wietny wink )
3. Rozwa?n? i Romantyczn? (ostatnio wróci? mi sentyment, od tego si? zacz??o u mnie)
4. Perswazje (najbardziej z?o?one relacje mi?dzy bohaterami)
5. Emm? (urocza, zabawna i lekka komedia)
6. Mansfield Park (nie znaczy, ?e nie lubi? wcale, tylko najmniej. Czasem mia?am wra?enie, ?e zupe?nie nic si? nie dzieje ;P)

PS. Wybywam na ponad tydzie?, to si? ?egnam z Wami wszystkimi :* :* :*
(gdzie? poczytajcie na http://eclipsehunters.pl

Offline

 

#18 2006-03-25 19:36:35

Gosia
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...


Wybywam na ponad tydzie?, to si? ?egnam z Wami wszystkimi :* :* :*
(gdzie? poczytajcie na http://eclipsehunters.pl

No, no! Jestem pod wrazeniem big_smile
Zycze przyjemnej podrozy i wielu wrazen smile

Offline

 

#19 2006-03-25 20:03:40

Bonduelle
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Dzi?ki :* (Dostanie si? na t? wymian? to najwi?kszy cud w moim ?yciu ;P )

Offline

 

#20 2006-03-25 20:22:54

Ania
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Wysokich lotów, Bonduelle, i ode mnie. Niech Ci tam przychylaj? nieba na okr?g?o!
Co za? si? tyczy ksi??ek JA oczywi?cie na pierwszym miejscu stawiam Dum? i uprzedzenie - wracam do niej zawsze, gdy mam ochot? na mal? psychoterapi? (genialny lek na chandr?). "Perswazje" owszem doceniam i ch?tnie wracam, ale wi?kszym sentymentem darz? "Emm?", bo zawsze dobrze sie przy niej bawi?, bo podoba mi sie Knightley, a Emma ma w sobie co? co w ludziach lubi?...

Offline

 

#21 2006-03-25 20:25:15

Bonduelle
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Emma jest rzeczywi?cie budz?c? sympati? postaci?, bo mo?emy si? z ni? identyfikowa? - nie jest idealna, myli si? etc. (tego na przyk?ad brakuje Fanny Price)

Offline

 

#22 2006-03-25 21:08:03

Ania
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Poza tym lubie obie ekranizacje Emmy. Trudno mi zdecydowa?, która jest lepsza, bo obie maja wady i zalety, ale obie s? ciep?e i sympatyczne - ka?da na swój sposób!

Offline

 

#23 2006-03-25 21:38:00

Diana
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Aniu, trafi?a? w sedno z t? psychoterapi? w trakcie czytania "Dumy"! Uspokaja mnie i odpr??a, jak rzadko która ksi??ka.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#24 2006-03-25 23:22:28

Jeanne
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Ja mam s?abo?? do RiR, mo?e dlatego, ?e by?a pierwsz? ksi??k? Jane jak? przeczyta?am. Nie mam poj?cia co mnie do tego sk?oni?o, ale wzi??am na prób? i wsi?k?am. Zosta?a mi jeszcze "Emma", która w bibliotece jest, ale brakuje stron a ja lubi? rozkoszowa? si? ka?dym s?owem.


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#25 2006-03-26 09:58:02

Diana
Użytkownik

Re: jak? ksi??k?...

Kiedy? zabrak?o kilku stron w egzemplarzu "Tajemnicy siedmiu zegarów" A. Christie, który czyta?am. To dopiero by? problem- w kluczowym momencie ucina?o mi wyja?nienie, kto jest morderc? i dlaczego. Na szcz??cie troch? sobie dopowiedzia?am sama, logicznie i z sensem.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB