Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#51 2006-02-20 22:47:56

Caitriona
Użytkownik

Re: Zasady / Kodeks / Etykieta / Regulamin

Nie ma za co wink


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#52 2006-02-21 20:46:20

caroline
Użytkownik

Re: Zasady / Kodeks / Etykieta / Regulamin

Wszystko pi?knie, ale w czasach Jane Austen francuski by? chyba ostentacyjnie ignorowany ze wzgl?du na Napoleona big_smile big_smile Czy Jane nam to wybaczy? Oby, bo je?li nie, zostaje nam "kindersztuba" wink Bleeeeeeeeeeeee!

Offline

 

#53 2006-02-21 21:08:16

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Zasady / Kodeks / Etykieta / Regulamin

Eee. Wybaczyc powinna nam na pewno. S?k w tym, ?e w Anglii raczej niech?ci? da?ono my?l o nauce j?zyków obcych (nie bez kozery El?bieta I wyró?nia?a si? ze swoim talentem poliglotycznym big_smile). Oczywi?cie w z?ym tonie by?o niepos?ugiwanie si? ot chocia?by tym francuskim big_smile Ale jak ?le by?o nieumie?, tak jeszcze gorzej - stosowa? barbaryzmy big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#54 2006-02-21 22:33:25

Alison
Użytkownik

Re: Zasady / Kodeks / Etykieta / Regulamin

Przecie? umiej?tno?? pos?ugiwania si? j?zykami nowo?ytnymi Bingley wylicza jako jedna z cech charakteryzuj?cych tzw. wykszta?cone panny.


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#55 2006-02-22 23:31:52

Kazik
(Admin)

Re: Zasady / Kodeks / Etykieta / Regulamin

Przejrza?em Wasze uwagi i przedstawiam zmienion? wersj?:


--------------------------------------------------------------

Salonowy Savoir Vivre
--------------------------------------------------------------

Witamy w Salonie Jane Austen!
Kimkolwiek jeste?, jeste? mile widziana :-)


Zanim przy??czysz si? do naszych dyskusji prosimy aby? zapozna?a si? z kilkoma zasadami, których staramy si? tu przestrzega?. To nic specjalnego w porównaniu z ograniczeniami, jakie narzuca?a epoka Jane Austen:

1. Forum jest Salonem Jane Austen - rozmawiamy na tematy zwi?zane z jej twórczo?ci?, epok?, ekranizacjami, inspiracjami itp. W Pogaduchowni zrzucamy gorsety i oddychamy pe?n? piersi? - tam plotki, pogaw?dki, weso?e za?piewki i nieskoordynowane strumienie ?wiadomo?ci s? mile widziane, hulaj duszo i wyobra?nio!

2. Lubimy:
- dyskusje na temat,
- swobodn? wymian? pogl?dów,
- mi?? atmosfer?,
- szacunek dla innych u?ytkowników.

3. Nie lubimy:
- pisania nie na temat,
- linków, które nie dzia?aj?,
- nadu?ywania wykrzykników, du?ych liter, u?mieszków,
- d?ugich cytatów (lepiej poda? link),
- obra?ania i wy?miewania innych.

4. Rozejrzyj si? na forum zanim za?o?ysz nowy w?tek - mo?e wystarczy od?wie?y? istniej?c? rozmow??

5. Zak?adaj?c nowy w?tek postaraj si?, aby tytu? oddawa? jak najlepiej tematyk? dyskusji.

6. Klawiatura to nie g?sie pióro, zdarzy? Ci si? byk - spokojnie, mo?esz zmieni? swój post.

7. Je?li nie wiesz czy nie przeginasz, zastanów si?, czy takich s?ów u?y?aby Lizzie Bennet lub pan Knightley?

8. Zwracaj szczególn? uwag? na s?ownictwo którego u?ywasz. S?owo pisane ma zupe?nie inn? si?? wyrazu ni? s?owo mówione i to, co przekazujesz tonem g?osu jako ?art, na pi?mie mo?e by? niezrozumia?e albo obra?liwe.

9. Przemy?l swoj? wypowied? i przeczytaj jeszcze raz przed wys?aniem. Czy nie jest niepotrzebnie ostra? Czy potrafisz obroni? postawione w niej tezy? Czy wnosi co? nowego do dyskusji? Nie odpowiadaj zbyt po?piesznie i zbyt emocjonalnie.

10. Staraj si? nie ?ama? ogólnie przyj?tych norm post?powania oraz nie narusza? przepisów prawa (zw?aszcza prawa autorskiego).

11. Masz w?tpliwo?ci, pytania, napisz do której? z nas lub do admina - kliknij "profil" wybranej osoby (wiele z nas udost?pnia swoje adresy e-mail i komunikatory; robi?c tak dajemy znak, ?e odpowiadamy na maile i wiadomo?ci i ?e s? one mile widziane).

12. Chcesz wiedzie? wi?cej? Poczytaj:
http://www.pnj.pl/Netykieta.htm
http://www.netykieta.prv.pl/
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
http://banita.pl/reg/netykieta.html

13. ?ami?cy nasze zasady okryj? si? nies?aw? i infami?, w skrajnych przypadkach zostan? skazani na czasowe wykluczenie z towarzystwa.

14a. Admin (czyli Kazik) ma prawo:
- przesuwa? lub usuwa? posty nie na temat
- usuwa? posty drastycznie ?ami?ce regulamin informuj?c autora o powodach takiej decyzji
- blokowa? czasowo konta u?ytkowników notorycznie ?ami?cych opisane tutaj zasady, informacja o tym pojawi si? publicznie na forum

14b. Moderatorki (na razie brak, admin czeka na zg?oszenia ch?tnych) mog?:
- przesuwa? lub usuwa? posty nie na temat
- usuwa? posty drastycznie ?ami?ce regulamin informuj?c autora o powodach takiej decyzji

15. Admin jest w?ród was rodzynkiem. Z rzadka anga?uje si? w dyskusje, co wynika z braku czasu i nadmiaru innych zaj??, a nie z braku zainteresowania tematyk?. Na wszelkie pytania, tak?e te nie zwi?zane z funkcjonowaniem strony lub forum, stara si? odpowiada?, ale najlepiej zg?asza? je na email: kazik@janeausten.pl. Wszelkie zaczepki i wycieczki osobiste s? jak podtykanie pizzy pod nos ascecie ?ywi?cemu si? rze?uch? lub ?askotanie brytyjskiego gwardzisty - zb?dne, okrutne, niepotrzebne i niebezpieczne.

Nasza zasada: "Nie czy? drugiemu, co Tobie niemi?e".

Witamy w?ród nas i zapraszamy do dyskusji!


--------------------------------------------------------------


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#56 2006-02-22 23:37:46

Alison
Użytkownik

Re: Zasady / Kodeks / Etykieta / Regulamin

Mam uwag? do punktu 7. Zestawienie s?owa "przeginasz" z wzorowaniem sie na s?ownictwie Lizzy B. wygl?da dziwnie. Mo?e lepiej zamieni? na np. "je?li czujesz, ?e przekraczasz ustalone granice (normy) itd..."


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#57 2006-02-22 23:42:42

Gosia
Użytkownik

Re: Zasady / Kodeks / Etykieta / Regulamin

Pierwsze wrazenie: duzo duzo lepiej big_smile
Wlasciwie nie mam uwag. No moze tylko te ....
Jak widze upieramy sie przy babskim forum (bo: "widziana").
To moze w podpunkcie: jesli jestes mezczyzna - wchodzisz na wlasna odpowiedzialnosc wink
Termin: Pogaduchownia zostaje?

"Wszelkie zaczepki i wycieczki osobiste s? jak podtykanie pizzy pod nos ascecie ?ywi?cemu si? rze?uch? lub ?askotanie brytyjskiego gwardzisty - zb?dne, okrutne, niepotrzebne i niebezpieczne. "
Ten fragment wydaje mi sie nieco dziwny, ale jak rozumiem dotyczy admina, wiec nie bede polemizowac big_smile

Offline

 

#58 2006-02-22 23:43:17

Kazik
(Admin)

Re: Zasady / Kodeks / Etykieta / Regulamin

Uwag? (notabene bardzo s?uszn?) uwzgl?dnimy w kolejnej wersji.


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#59 2006-02-23 00:14:23

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Zasady / Kodeks / Etykieta / Regulamin

Mnie sie podoba big_smile
Chocia? te? mia?abym uwagi wy??cznie do ?e?skiej formy. Mimo wszystko. Jestem przeciwna dyskryminacji w jakiejkolwiek formie, feminizmowi i szowinizmowi, nawet je?li ma?o kobiet interesuje si? boksem, a m??czyzn twórczo?ci? Jane Austen.
Tak poza tym, zgadzam sie z Alison i to by by?o na tyle, w kwestiach zgadzania si? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#60 2006-02-23 08:47:43

Mag
Użytkownik

Re: Zasady / Kodeks / Etykieta / Regulamin

Podoba mi si?! lol
Tylko powiedz, Szanowny Adminie, co TY zrzucisz w pogaduchowni- w odpowiedzi na nasze lataj?ce gorsety? 8O lol


GG 6318358

Offline

 

#61 2006-02-23 09:26:08

Deska
Użytkownik

Re: Zasady / Kodeks / Etykieta / Regulamin

Rozche?stana koszula a la Darcy wystarzczy big_smile

Offline

 

#62 2006-02-23 10:22:43

izek
Użytkownik

Re: Zasady / Kodeks / Etykieta / Regulamin

zgadzam si? ?e "przeginasz" to troch? nie w stylu JA ale mo?e wystarczy zmieni? s?owo na "przesadzasz"?

a co do fragmentu dot. dra?nienia Admina to ci?gle zosta?o tam i "zb?dne" i "niepotrzebne" - a mia?o by? chyba "bezcelowe" zamiast tego ostatniego (je?li dobrze zrozumia?am).


gg 5425654

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB