Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-02-04 12:41:41

Georginia
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

zgadzam si? w zupe?no?ci....równo?? równo?ci?....ale nie oznacza to dla mnie,?e m??czyzni zostali zwolnieni z szacunku wobec kobiet....
Niestety takich m??czyzn -dobrze wychowanych -w kazdym calu,znam niewieli.Ale tych kilku podtrzymuje moj? wiar?,?e w tych czasach...by? kobiet? to CO?!:-)

Offline

 

#27 2006-02-04 20:52:28

Bonduelle
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

I si? z Tob? zgadzam, Migotko smile

Offline

 

#28 2006-02-04 21:47:07

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

a feminizm w swych skrajno?ciach doprowadza do sza?u,"

Moja przyjació?ka zawsze twierdzi?a ?e feminizm to g?upota i skrajny kretynizm.
Na swój sposób podzielam jej zdanie, chocia? jednak uzasadnienie mam ciut inne big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#29 2006-02-04 22:06:59

caroline
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

Nie s?dz?, ?eby to feminizm wymiót? d?entelme?skie zachowania.
Chocia? takie akcje jak ca?owanie facetów w r?k? nie sprzyja poprawieniu wizerunku feministek big_smile

Offline

 

#30 2006-02-04 22:27:31

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

Nie s?dz?, ?eby to feminizm wymiót? d?entelme?skie zachowania.

W powa?nym stopniu si? do tego przyczyni?.
W USA kobieta mo?e oskar?y? me?czyzne o molestowanie je?li on na powitanie poca?uje j? w r?k?. I nie tylko9 w teorii. W praktyce wygra?y ju? kilka rozpraw.
Walka sufra?ystek, a walka feministek to dwie ró?ne walki. Pierwsze walczy?y o równo??, drugie walcz? o dominacj?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#31 2006-02-04 22:31:54

Alison
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

To chyba podzia?a?o jak samonap?dzaj?ca si? machina. Kobiety chcia?y troch? odetchn?? od wszechobecnego patriarchatu i zacz??y feminizowa?, a facetom w to graj, bo z natury nie lubi? si? przem?cza? i jedni zacz?li niewie?cie? i sie nami wys?ugiwa?, a inni nas olewa?. Tylko ci prawdziwi bez wzgl?du na okoliczno?ci traktuj? nas jak damy, tylko na mi?o?? bosk? czemu s? takim wymieraj?cym gatunkiem?! Nied?ugo trzeba b?dzie ich pozamyka? w rezerwatach ?eby w ogóle przetrwali wink


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#32 2006-02-04 22:37:49

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

Tylko ci prawdziwi bez wzgl?du na okoliczno?ci traktuj? nas jak damy wink

Jeszcze takiego nie spotka?am. Zw?aszcza je?li chodzi o nacisk na "bez wzgl?du na okoliczno?ci" :evil: :evil:


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#33 2006-02-04 22:41:48

Alison
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

A ja tak, tyle, ?e wszyscy hm jakby tu powiedzie? byli ju? w wieku troch? "zabytkowym". Po prostu pewne warto?ci wynie?li z domów, a takich domów ju? dzi? jak na lekarstwo...


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#34 2006-02-04 22:49:59

Diana
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

Te? musia?abym ostro cofn?? si? w czasie, ?eby przyponie? sobie, kiedy ostatnio spotka?m si? z naprwd? d?entelme?skim zachowaniem ze strony jakiego? pana. Wielu na pewno jest mi?ych, ale to jakby nie wszystko...


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#35 2006-02-05 09:42:54

Georginia
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

A ja tak, tyle, ?e wszyscy hm jakby tu powiedzie? byli ju? w wieku troch? "zabytkowym". Po prostu pewne warto?ci wynie?li z domów, a takich domów ju? dzi? jak na lekarstwo...

hmmm moze nie w wieku zabytkowym,najm?odszy jakiego znam ma 26,najstarszy 39 wi?c wida? pomi?dzy co? musi by?:-)
A swoj? drog?,to trzeba sie takich typów osobowo?ci trzyma? i tworzy? kolejne 'domy' które wychowaj? kolejnych porz?dnych m??czyzn:-)

Offline

 

#36 2006-02-05 13:19:58

Kazik
(Admin)

Re: Dobre wychowanie

Czytaj?c Wasze wypowiedzi przypomnia? mi si? tekst z jakiego? dowcipu o t?oku w autobusie: "D?entelmeni s?, tylko miejsc nie ma"...


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#37 2006-02-05 13:54:35

Mrs_Darcy
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

Ja bym to zinterpretowa?a zupe?nie odwrotnie... Miejsca s?, a jak?e... d?entelmenów nie ma. wink
?artowa?am.
Nie chcia?abym urodzi? si? w?a?nie wtedy... Kochamy nasze powie?ci i filmy, ale one powsta?y w?a?nie po to, aby przekolorowa? rzeczywisto??. Jestem wi?cej ni? pewna, ?e te cud maniery i harmonia to cz??ciowa u?uda dla os?odzenia realii. Mo?na sobie wyobrazi? jak czu?y si? kobiety, które nie wysz?y za m??, nie mia?y wielkiego posagu, jak czu?y si? panny, gdy m?odsza z sióstr wysz?a za m?z, cho? by?a g?upia, a mo?e i tylko ?adna, a wiod?a prym przed starsz? i m?drzejsz? tylko dlatego, i? by?a bogata.
Kochamy stroje, szcz??liwe zako?czenia i to, co ka?dy tu lubi, bo w ko?cu tu jest. Nie trzeba tak?e wspomina? o warunkach sanitarnych, prawach ka?dego cz?owieka... Tak sobie my?l?, ?e ludziom odpowiedniego pokolenia to nie robi?o ró?nicy, tak samo jak nam dzisiejsze czasy. Ale ja bym nie chcia?a. Nie... roll


Cho? sercem rz?dz? nierzadko
z?oto i drogie kamienie,
lecz s?ówko uprzejme i g?adkie
w wi?kszej jest mocy i cenie.
-------------------------------------
Z bajki przyby?am, w bajce ?yj? i do bajki odejd?...
Damnat quod non intelligunt..

Offline

 

#38 2006-02-05 15:21:45

Alison
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

Czytaj?c Wasze wypowiedzi przypomnia? mi si? tekst z jakiego? dowcipu o t?oku w autobusie: "D?entelmeni s?, tylko miejsc nie ma"...

Co? w tym jest, ?e prawdziwi d?entelmeni s?, cho? mo?e zeszli do podziemia, ale ?ycie (czyt. my kobiety) nie stwarzamy im za bardzo warunków i okazji do okazywania nam tych wzgl?dów... bo jeste?my takie dzielne, ?e sobie z otwieraniem drzwi, ubieraniem p?aszcza, noszeniem siat tudzie? staniem w autobusie wink doskonale same dajemy rad?... smile


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#39 2006-02-05 15:40:55

Georginia
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

Nie ma nic prostszego!zacznijmy si? zachowywa? jako te ?wi?te krowy,skutkuje;-)
Przykre jest tylko to,?e jak chcesz da? szanse wykazania si? m??czy?nie,to bywaj? tacy ktorzy w ogóle nie wiedz? o co chodzi i jeszcze chamsko wpychaj? si? pierwsi do drzwi tratuj?c przy tym wszystko co po drodze

Offline

 

#40 2006-02-05 15:47:59

Alison
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

Wtedy w?a?nie trzeba reagowa?. Np. "czy szanowna mamusia nie wspomina?a, ?e panie przodem?". Wi?kszo?ci zrobi si? g?upio i go?? si? cofnie, wtedy trzeba koniecznie podzi?kowa? z czaruj?cym u?miechem big_smile .
Cham zbuntowany mo?e rzeczywi?cie si? postawi? i np. powiedzie?, ?e nie ma mamusi wink ale zawsze mo?na mu okaza? g??bokie wspó?czucie i si? ch?opak wzruszy, i Ci? na r?kach przez te drzwi przeniesie.
Ach marzenia.... 8)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#41 2006-02-05 16:17:46

caroline
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

Czytaj?c Wasze wypowiedzi przypomnia? mi si? tekst z jakiego? dowcipu o t?oku w autobusie: "D?entelmeni s?, tylko miejsc nie ma"...

?wietne big_smile

Mrs Darcy ?liczny avatarek smile

Strasznie je?dzimy po facetach, ale czy my baby te? mamy jakie? kurtuazyjne obowi?zki?

Offline

 

#42 2006-02-05 17:20:52

Alison
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

Chwali?, podziwia? i u?wiadamia?, ?e bez nich by?my zgin??y. Podobno jest im to bezustannie potrzebne do szcz??cia, a podobno prawie ju? w ogóle tego nie robimy. Jak to w sumie niewiele trzeba ?eby oni byli grzeczni, a my uszcz??liwone wink


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#43 2006-02-05 17:33:41

Diana
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

Sztuka ca?owania damy w r?k? powoli zamiera, bo tak w sumie to przypominam sobie, i? tylko mój kuzyn kiedy? takie mia? zwyczaje (nie wiem, jak jest z tym u niego teraz, bo dawno go nie widzia?am wink ); a i jeszcze 1 pan hydraulik ostatnio równie? si? tym popisa?. Jako? zawsze rumieni?am si?, jak kto? ca?owa? mnie po ?apkach, ale to by?o mi?e. :oops:
A cudowne sytuacje z autobusów mo?na mno?y? i mno?y?...


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#44 2006-02-05 18:56:35

Alison
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

Parokrotnie widzia?am na Zachodzie jak panie, aczkolwiek zaskoczone, wygl?da?y na prawdziwie uszcz??liwione po poca?owaniu w r?k? przez Polaka. Tylko, ?e w r?k? te? trzeba umie? elegancko poca?owa?. Nie cierpi? jak mi kto? zadziera r?k? do wysoko?ci swoich ust, ca?uje i jeszcze zabójczo patrz?c w oczy sprawdza czy aby za chwil? nie zemdlej? z rozkoszy. M??czyzna powinien si? pochyli? ca?uj?c kobiet? w r?k?, spuszczaj?c automatycznie wzrok, no i ca?owa? w ?rodek d?oni a nie gdzie? za nadgarstkiem, bo i takie oble?niaki si? zdarzaj?, no i oczywi?cie "na sucho" nie "na mokro". To powinno by? delikatne mu?ni?cie ustami a nie taki siarczysty cmok, który s?ycha? w s?siednim pomieszczeniu. Ja niestety cz?sto bywam wystawiona na takie oficjalne sytuacje i mog?abym napisa? rozpraw? pt. "Cmok-nonsens"


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#45 2006-02-05 19:05:29

Alison
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

No niestety czasem trzeba, cho? przyznam, ?e nie przepadam za podawaniem d?oni komu? ca?kowicie obcemu. Niestety jako kobieta musz? si? czasem tak przywita?. Moja niech?? wynika z tego, ?e cz??? ludzi daje ci do potrzymania tak? wilgotn?, ch?odn? meduz? bleee :x
zamiast normalnie lekko u?cisn?? d?o?. Bo s? te? i pakerzy co mia?d?? cz?owiekowi d?o? jakby zapomnieli, ?e ju? wyszli z si?owni, ?e nie wspomn? o tzw. potrz?saczach, co wytrz?saj? ci rami? ze stawu barkowego, pó? godziny prawi?c jak si? ciesz?, ?e ci? poznali. Oj rodzaju ludzki, ile w tobie rozmaito?ci ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#46 2006-02-05 19:27:12

Mrs_Darcy
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

Hihihi...
Ca?owanie w r?k? to sympatyczna sprawa, ale jak wspomniano wcze?niej... trzeba umie? to robi?. Znam ch?opaka, który by chcia?, ale... wstydzi si?... tongue


Cho? sercem rz?dz? nierzadko
z?oto i drogie kamienie,
lecz s?ówko uprzejme i g?adkie
w wi?kszej jest mocy i cenie.
-------------------------------------
Z bajki przyby?am, w bajce ?yj? i do bajki odejd?...
Damnat quod non intelligunt..

Offline

 

#47 2006-02-05 19:35:17

Diana
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

Alison, pewnie wiele z nas do?wiadczy?o tych ró?nych odmian u?ci?nie? d?oni; ja niecierpi? jeszcze, jak mi kto? podaje r?k? tak od niechcenia, ?e czuj?, i? najch?tniej wcale by tego nie robi?. A wzrok przy tym ma skierowany w zupe?nie innym kierunku. Powtarzam sobie wtedy w duchu nienajprzyjemniejsze zwroty w kierunku tych?e osób. :twisted:


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#48 2006-02-05 19:52:23

Alison
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

No tak...ze sposobu powitania mo?na baaardzo wiele odczyta? i jeszcze wi?cej przekaza? wink


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#49 2006-02-05 19:56:39

Bonduelle
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

Huh, jeden dzie? mnie nie ma i tyle zaleg?o?ci wink

Po pierwsze - znam stuprocentowego d?entelmena w wieku lat siedemnastu.
Po drugie - wielu znajomych "wytresowa?am" do podstaw dobrego wychowania - przepuszczaj? w drzwiach roll
Po trzecie - mnie w r?k? ca?uja tylko podstarzali don?uani, wi?c mam uraz wink
Po czwarte - najbardziej wkurza mnie, gdy dziewczyny wieszaj? si? na powitanie na facetach nie b?d?cych ich partnerami :evil:

Offline

 

#50 2006-02-05 20:03:23

Mrs_Darcy
Użytkownik

Re: Dobre wychowanie

Huh, jeden dzie? mnie nie ma i tyle zaleg?o?ci wink

Po pierwsze - znam stuprocentowego d?entelmena w wieku lat siedemnastu.

Nie znam. Buuu...


Po drugie - wielu znajomych "wytresowa?am" do podstaw dobrego wychowania - przepuszczaj? w drzwiach roll

Mnie to te? si? uda?o w paru przypadkach. Mój brat niestety to okropny wyj?tek. :?


Po trzecie - mnie w r?k? ca?uja tylko podstarzali don?uani, wi?c mam uraz wink

Ca?owali mnie starsi, ale nie starzy, co wprowadza w mi?e zambarasowanie... lol Uwielbiam to.


Po czwarte - najbardziej wkurza mnie, gdy dziewczyny wieszaj? si? na powitanie na facetach nie b?d?cych ich partnerami :evil:

Mnie tak?e. :?


Cho? sercem rz?dz? nierzadko
z?oto i drogie kamienie,
lecz s?ówko uprzejme i g?adkie
w wi?kszej jest mocy i cenie.
-------------------------------------
Z bajki przyby?am, w bajce ?yj? i do bajki odejd?...
Damnat quod non intelligunt..

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB