Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-02-27 22:16:46

GosiaJ
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

?liczny cytat GosiuJ. Mo?na wiedzie? czyj? wink
Ja te? bardzo lubi? ogl?da? filmy 2, 3 czy 5 raz. Moich rodziców to denerwuje, ale na szcz??cie posiadam w?asny telewizor w pokoju. big_smile

To s?owa pisarki hinduskiej Arundhati Roy - te? wydaje mi si?, ?e bardzo m?dre.
Moje ulubione filmy czy ksi??ki czytam w kó?ko, wracam do nich bardzo cz?sto - to tak jak z ukochan? muzyk?. Sceny filmowe czy zdania w ksi??ce powracaj? jak ukochane frazy muzyczne, sola gitar, wokalizy. Mo?na s?ucha? (czyta?/ogl?da?) w ca?o?ci lub rozkoszowa? si? niektórymi fragmentami...


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#27 2006-02-27 22:19:23

GosiaJ
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

kto to powiedzia?, ?e Ksi??ka której nie warto powtórnie przeczyta? nie jest warta aby j? przeczyta? cho? raz. Chyba Mark Twain. Co? w tym jest, przynajmniej wymówka dla mnie, ?e "trac? czas" na to aby przeczyta? jak?? ksi??k? czy ogl?dn?? film po raz kolejny big_smile

A to te? ?adne, zgadzam si? z tym. I nie s?dz?, ?eby si? traci?o czas, po raz kolejny ogl?daj?c film czy czytaj?c ksi??k? - to raczej jak kolejne etapy wtajemniczenia :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#28 2006-02-28 02:19:46

AineNiRigani
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

POdpisuje si? wszystkimi ko?czynami. I nie tylko ko?czynami.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#29 2006-02-28 08:09:49

Alison
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

To niesamowite, ?e s? ludzie, którzy potrafi? ubra? w tak piekne s?owa to co dok?adnie czujemy. Ja te? popadam w obsesj? i mam filmy które "zaogl?duj? na ?mier?" i zawsze wypatrz? co? nowego, czego nie zauwa?y?am poprzednio, ksi??ki w których mam ulubione fragmenty, które mog? czyta? wci?? od nowa, p?yt te? s?ucham tak ?eby ka?da nutka zapad?a mi serce i potem p?yta ju? mi niepotrzebna, bo mam j? stale "przy sobie" ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#30 2006-02-28 08:27:45

Trzykrotka
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

Pami?tacie Czlowieka o Szklanych Ko?ciach z Amelii? Ona malowa? jeden obraz raz do roku i wci?? nie wszystko z niego pojmowa? smile Tak jest z ksi??kami. Ja jestem szcz??liw? posiadaczk? JEDYNEGO dost?pu do pilota od telewizora i dvd i moge bez konca i bez koncza... O rany, musz? ju? naprawd? lecie?, ale nie mog?am sie powstrzyma? przed porannym zajrzeniem tutaj. Pozdrawiam Was, dear Ladies i - do wieczora

Offline

 

#31 2006-02-28 15:32:06

Sara
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

Niektóre ksi?zki rzecywi?cie mo?na czyta? i czyta? i zawsze odkrywamy w nich co? nowego, co? innego,ale wiecie dlaczego?? S?dz?, ?e tak si? dzieje, poniewa? sami dojrzewamy, nabieramu nowych do?wiadcze? i zdarzenia , o których czytamy, ukazuj? nam si? w innym ?wietle, dlatego wci?? s? ciekawe i poci?gaj?ce:D No to tyle:D

Offline

 

#32 2006-02-28 16:25:23

AineNiRigani
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

U mnie taka ksi??k? s? A lasy wiecznie ?piewaja Trygve Gulbranssena. Odk?d sko?czy?am 13 lat i j? dosta?am, czytam j? co roku. I co roku odkrywam co? nowego, corocznie co? innego przyci?gnie moj? uwag?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#33 2006-04-09 22:06:18

ewelinka
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

A ja tam bym chcia?a zobaczy? ci?g dalszy dumy i uprzedzenia w tej obsadzie. Tylko zeby by?a jaka? logiczna kontynuacja.

Offline

 

#34 2006-04-14 00:03:27

ewelinka
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

Mo?e masz i racj?,ale ja mam nadziej?,?e kiedy? us?yszymy o przepi?knej kontynuacji tej ksi?zki smile

Offline

 

#35 2006-04-18 21:11:57

otherwaymistercollins
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

Wszystkim kontynuacjom mówimy NIE!!! I tym ksi??kowym i tym filmowym. Wystarczy przeczyta? np. Pemberley Emmy Tennant i wszystko jasne. Beznadzieja...

Offline

 

#36 2006-04-20 14:18:45

ewelinka
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

niestety sad :cry:

Offline

 

#37 2006-04-20 22:12:55

Ania
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

Wszystkim kontynuacjom mówimy NIE!!! I tym ksi??kowym i tym filmowym. Wystarczy przeczyta? np. Pemberley Emmy Tennant i wszystko jasne. Beznadzieja...

Ca?owicie sie z Tob? zgadzam w kwestii Pemberly - okrutna kicha!!! Koniec, kropka -szkoda s?ów. Ale z kontynuacjami w ogóle - nie do ko?ca sie z tob? zgodz? (O kurcz?, jak zdrobni? Twój Nick?). Gdy ko?cz? czyta? ksi??k?, która ko?czy si? "I ?yli d?ugo i szcz??liwie..." zawsze staram sie w wyobra?ni pociagn?? w?tki tej historii. Ilekro? ko?cz? P&P zaczynam kombinowa? na temat tego, co te? mo?e oznacza? poj?cie ma??enskie szcz??cie pa?stwa Darcych. Za ka?dym razem historia toczy sie inaczej. Moze to i zboczenie zawodowe, bo bardzo cz?sto polecam moim uczniom zabaw? w dopisywanie dalszego ciagu jakiej? historii, ale sama to uwielbiam. ?adnej kontynuacji nie spia?am jeszcze, ale moze tak by?my na forum popróbowa?y rzuci? kilka pomys?ów na cd. P&P moze która? kiedy? spisze to i wyjdzie nasza kontynuacja jakiej powiemy "TAK" wink

Offline

 

#38 2006-04-24 12:40:37

otherwaymistercollins
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

Pewnie masz racj? Aniu big_smile Swojego posta pisa?am pod wp?ywem emocji bo by?am ?wie?o po lekturze Pemberley i czu?am g??boki niesmak big_smile Ale teraz ju? sie zacze?am rozgl?da? za "Zarozumia?o?ci?", bo s?ysza?am ?e nie jest z?a. Podobnie jak "Trzecia siostra". Tyle ?e nigdzie tych ksi??ek znale?? nie umiem. A kupowac na Allegro za 100 z? nie mam zamiaru big_smile

Offline

 

#39 2006-04-24 19:03:21

ewelinka
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

[quote. P&P moze która? kiedy? spisze to i wyjdzie nasza kontynuacja jakiej powiemy "TAK" wink

Czytasz mi w my?lach. Chcia?am w?a?nie zaproponowa?, aby?my wszyscy wspólnie napisali kontynuacj? P&P

Offline

 

#40 2006-04-24 23:27:10

Ania
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

No to szkoda czasu - zaczynajmy! Popróbujmy najpierw poustala? w?tki, które naleza?oby rozwin??. G?ówny: Ma??e?skie szcz??cie E i F. A propos, czy ona b?dzie dalej zwraca? si? do niego przez per "Panie Darcy", czy moze Fitzwiliamie, Wiliamie, Will, a moze Billy? lol lol wink No i teraz jeszcze czy pan Darcy i Lizzy "musz?" by? szcz??liwi, czy s?, czy mo?e...
Bo wiecie, ja jako m??atka z pewnym juz sta?em powtarzam z lubo?ci? pewne powiedzonko "Niektóre romanse ko?cz? si? dobrze, inne niestety... ma??e?stwem". Co Wy na to?

Offline

 

#41 2006-04-25 11:10:38

ewelinka
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

Moim zdaniem to napewno musi by? szcz??liwe ma??e?stwo nie ma innej obcji smile Nie wiem jak si? w tamtych czasach zwracali do siebie ma??onkowie chyba nadal na pan pani, ale dla Lizzy mo?naby by?o zrobi? wyj?tek lol

Offline

 

#42 2006-04-25 21:42:13

Trzykrotka
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

czy ona b?dzie dalej zwraca? si? do niego przez per "Panie Darcy", czy moze Fitzwiliamie, Wiliamie, Will, a moze Billy?
Je?eli on b?dzie do niej mówi? "per?o" oraz "divine goddess" to ona na pewno b?dzie nazywa? go Ficek 8) Ten ameryka?ski poca?unek + koszmarny dialog, który mu towarzyszy? dawa? ju? przedsmak tego, czym mo?e by? marna kontynuacja w r?kach profanów, cho?by zdolnych.

Offline

 

#43 2006-04-26 17:14:19

Jeanne
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

A mo?e Silly-Willy? lol


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#44 2006-04-26 21:10:15

Ania
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

Ju? po oswiadczynach mówili do siebie przez per Ty, wi?c nie s?dz?, zeby w nieoficjalnych sytuacjach wzorem ma??e?stwa Benetów przesadzali z etykiet?. Jednak szczerze powiedziawszy w ca?ej powie?ci nie zetkn??am si? z ?adn? sytuacj?, w której Darcy nazwany by? po imieniu. Przeoczy?am co??

Offline

 

#45 2006-04-26 21:20:35

Maryann
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

Nie przeoczy?a?. Do Bingleya zreszt? te? po imieniu mówi?a tylko Karolina. Mo?emy si? tylko podomy?la?, ?e Georgiana do brata te? mówi?a po imieniu - tyle, ?e w ksi??ce ona w ogóle nic nie mówi.

Offline

 

#46 2006-04-26 22:00:27

Ania
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

No w?a?nie!

Offline

 

#47 2006-04-26 22:58:40

Ania
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

Jeste?, Guniu bardziej spostrzegawcza ode mnie. Ja wy?apalam tylko podpis. A propos Twojego nicka - znajomego nazywamy Guniem!

Offline

 

#48 2006-05-05 00:28:05

ewelinka
Użytkownik

Re: KOntynuacja filmowa:D

Czyta?am ksi??k? kilka razy,ale te? wy?apa?am jego imie tylko raz. :oops:

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB