Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#51 2006-02-15 22:10:03

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Z Andrusa uwielbiam ballad? o pszczó?kach i Boney Mbig_smile

o baranku by?o niez?e, wi?c mo?e i to zacytujesz??

"Piosenka o pszczó?kach"

Czterdzie?ci ma?ych pszczó?ek
Mieszka?o w lesie na drzewie
A jedna by?a mizerna
Zosta?o trzydzie?ci dziewi??

Trzydzie?ci dziewi?? pszczó?ek
Zaprzyjazni?o si? z ?osiem
A jednej ?o? nie lubi?
Zosta?o trzydzie?ci osiem

Trzydzie?ci osiem pszczó?ek
Jesieni? klepa?o bied?
I jak si? ?atwo domy?li?
Zosta?o trzydzie?ci siedem

Trzydzie?ci siedem pszczó?ek
Zim? nie mia?o co je??
I ?e tak za?artuj?
Zosta?o trzydziesci sze??

Trzydzie?ci sze?? pszczó?ek
Mieszka?o w lesie pod listkiem
I przylecia?a wrona
I zadzioba?a wszystkie!!!

By? mo?e w tej piosence
Optymizmu jest ma?o
Ale przynajmniej krócej
Ni? si? zapowiada?o!!!


Ale tutaj wa?ne jest te? wykonanie i ten cieniutki nie?mia?y g?osik pana Artura big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#52 2006-02-15 22:18:35

izek
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

lol lol naprawde warto lol

ps
Aine przes?a?am Ci maila


gg 5425654

Offline

 

#53 2006-02-15 22:29:19

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

"Banderas - wersja dla
?rodowisk zamkni?tych"

Nie wiem co mam zrobi? z sob?
Smutna dola moja
Jurek kumpel z pryczy obok
Podar? mi Playboya

Kiedy mnie nie by?o w celi
Bo z piwnicy nios?em gruz
Jurek podszed? i Pameli
Porwa? ca?y biust

Jurek by? mi przyjacielem
Dobrze ze mn? ?y?
Wi?c dlaczego t? Pamel?
Sponiewiera? by?

Nie da sklei? si? niestety
Zosta? tylko ?mie?
Jak tak mo?na do kobiety
Czemu zaraz drze?!?

Teraz noc? szlocham w chustk?
Po?yczon? od klawisza
Jurek wyjdzie na przepustk?
Porw? mu Ibisza!


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#54 2006-02-15 22:34:36

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Co? na chandr? big_smile

?ycie jest przykre
Przykra jest ludzka egzystencja.
Gdy cz?owiek nie ma
Ani pieni?dzy, ani szcz??cia!

To nie jest fajnie!
Zmartwionych ludzi kr??? stada.
Lecz na k?opoty
Jest jedna bardzo dobra rada:
Wal g?ow? w ?cian?!
To pomo?e ka?demu.
Wybierz mi?kki kawa?ek
I uderz z rozbiegu!

Na problemy i smutki
Wal w ?cian? do skutku.
Masz problem z rozbiegiem...
To popro? koleg?.
?ycie nas kopie!
Nie ma pieni?dzy i nic nie ma.
To nie jest dobrze
Cz?owiek si? m?czy i nic nie ma.

O rany rety!
Wszystko jest takie pokopane!
Nie ma perspektyw.
Lecz jest na szcz??cie jeszcze ?ciana!
Wal g?ow? w ?cian?!
To pomaga zapomnie?.
Uderz tylko dok?adnie
I si? poczuj swobodnie...

Zamiast g?upio si? z?o?ci?
Nabierz du?ej pr?dko?ci
Takie ma?e jebudu...
Ci? ukoi bez trudu.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB