Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-02-08 21:01:55

Ammit
Użytkownik

Ma??e?stwo z rozs?dku?

Czasami rozs?dek potrafi by? bardzo silnym bod?cem... Powiedzmy sobie szczerze - w dzisiejszych czasach kobieta ma marne szanse, zeby sama sie utrzymac, i ta druga osoba na prawd? pomaga - ?ycie z drugim czlowiekiem jest duzo latwiejsze...


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#2 2006-02-08 21:13:52

Alison
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Czasami rozs?dek potrafi by? bardzo silnym bod?cem... Powiedzmy sobie szczerze - w dzisiejszych czasach kobieta ma marne szanse, zeby sama sie utrzymac, i ta druga osoba na prawd? pomaga - ?ycie z drugim czlowiekiem jest duzo latwiejsze...

Oj tu to ja si? ca?kiem nie zgadzam. Po pierwsze w dzisiejszych czasach kobiety niejednokrotnie zarabiaj? wi?cej od m??czyzn i cz?sto w?a?ciwie jeszcze ich utrzymuj?. A co do ?atwo?ci ?ycia z drugim cz?owiekiem to ja bym polemizowa?a. ?ycie z drugim cz?owiekiem to nieustaj?cy kompromis, a jednym to przychodzi ?atwo, innym trudniej, a jeszcze innym wcale to nie wychodzi ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#3 2006-02-08 21:18:46

Ammit
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Fakt, ale to s? pojedyncze przypadki... Ja te? mog?abym dobrze zarabia? - mia?am propozycje, ale... Mam jeszcze niestety, a moze i stety sumienie i moralno??... Wi?c siedz? w mojej firmie za marne 700 z?


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#4 2006-02-08 21:21:21

Alison
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Wiesz, s? prace znacznie lepiej p?atne i niekoniecznie pozostaj?ce w niezgodzie z moralno?ci?, mo?e trzeba si? lepiej rozejrze?...


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#5 2006-02-09 09:44:11

Anonymous
Gość

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Wista wio - ?atwo powiedzie?

 

#6 2006-02-09 14:22:15

Alison
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Powiedzie? owszem ?atwo, ?y? znacznie trudniej. Czasem wy? mi si? chce do ksi??yca ze zm?czenia, ale nikt mi nie obiecywa?, ?e b?dzie mi w ?yciu ?atwo, wi?c nie mam pretensji, nie czekam na czyj?? ?ask? tylko czo?gam si? i ciesz? z tego co mam, bo wiem ilu wokó? mnie ma jeszcze gorzej.
Ale mimo to podtrzymuj? zdanie, ?e w dzisiejszych czasach kobieta mo?e si? spokojnie sama utrzyma?, cho? lekko faktycznie nie jest, ale m??czy?nie równie ci??ko dzi? utrzyma? si? na powierzchni, nawet je?li nie ma na g?owie rodziny... Takie casy..


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#7 2006-02-09 14:45:50

izek
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

zgadzam sie ze kazdemu dzisiaj ciezko, ale zwroc uwage ze to jednak w wiekszosci kobiety pracuja w najgorzej oplacanych zawodach, zwl w budzetowce, a nawet jak pracuja w dobrej firmie i zarabiaja duzo to i tak facet na ich miejscu zarobilby wiecej :evil: :evil: :evil:
co jednak nie znaczy ze sie mamy zalamywac z tego wzgledu
a za maz to chyba najlepiej jednak z milosci :oops:


gg 5425654

Offline

 

#8 2006-02-09 18:26:13

Mrs_Darcy
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Pod wzgl?dem pracy i podzia?u warstwy spo?ecze?stwa to nic si? nie zmieni?o. Niestety. :x


Cho? sercem rz?dz? nierzadko
z?oto i drogie kamienie,
lecz s?ówko uprzejme i g?adkie
w wi?kszej jest mocy i cenie.
-------------------------------------
Z bajki przyby?am, w bajce ?yj? i do bajki odejd?...
Damnat quod non intelligunt..

Offline

 

#9 2006-02-09 19:19:47

Alison
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Nie mam wielkich do?wiadcze? zawodowych (w sensie zaliczonych wielu miejsc pracy), ale u mnie jest po prostu siatka p?ac w zale?no?ci od stanowiska, które si? zajmuje i nikt nikomu nie patrzy w chromosomy bo wszyscy na takim samym stanowisku i z takim samym sta?em pracy maj? identyczn? pensj? bez wzgl?du na p?e?. Pracuj? w pa?stwowej firmie i chyba tak jest wsz?dzie, mo?e w prywatnych jest dyskryminacja... chocia? z prywatnymi firmami wspó?pracuj? czasem na umow? zlecenie i te? wiem, ?e dostaj? za jako?? pracy tyle ile facet dostaje za analogiczna prac? w swojej specjalno?ci... hmmm wida? w ró?nych cz??ciach Polski jest ró?nie :?


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#10 2006-02-09 19:23:18

Alison
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Migotko "r?cami i nogami" podpisuje si? pod tym co napisa?a? ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#11 2006-02-09 19:26:03

Gosia
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

I w tym problem.
Bo jesli w zwiazku ma sie cierpiec, to lepiej nie byc w zwiazku ....

Offline

 

#12 2006-02-09 19:36:07

Alison
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Migotko na pewno jaki? fajny "pogibaniec" czeka gdzie? za rogiem i Ci? wypatruje z ut?sknieniem... musicie tylko by? na tym samym rogu w tym samym czasie :-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#13 2006-02-09 19:44:20

Alison
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

No to ?ycz? Ci, ?eby to by? jaki? "pogibany" Darcy :-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#14 2006-02-09 20:20:58

Diana
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Alison, podoba mi si? Twoje w?asne podej?cie do ?ycia. Tak czytam Wasze wywody i musz? przyzna?, ?e masz w sobie chyba wiele optymizmu w stylu JA. smile


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#15 2006-02-09 22:18:15

Alison
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Lata pracy, morze wylanych ?ez, mózg ugotowany na twardo od przemy?le? na temat swój i otaczaj?cego ?wiata. W ko?cu dosz?am do tego, ?e ?ycie jest jedno i w dodatku stosunkowo krótkie, a tyle ju? mi go przelecia?o na bezsensowne szarpanie si?, ?e postanowi?am si? cieszy? ka?dym dniem, bez wzgl?du na to co mi niesie. Ale to mi?e co napisa?a?, a w?a?ciwie traktuj? to jak komplement, wi?c bardzo Ci za niego dzi?kuj? smile


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#16 2006-02-09 22:24:05

Ammit
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

No OK. Ale wyobra?cie sobie tak? sytuacje - hipotetyczn?. Dziewczyna nie dogaduje si? z rodzicami, którzy wyra?nie chc? si? jej pozby? z domu... Pracuje, ale zarabia 700 z?, ko?czy studia magisterskie... I co ma zrobi???
NIe maj?c perspektyw przeprowadzi? si? pod most?? W Gdyni np. ?ycie nie nale?y do najta?szych...


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#17 2006-02-09 22:46:08

izek
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

jakbym by?a t? hipotetyczn? dziewczyn? to bym ruszy?a w ?wiat - i to dos?ownie. pojecha?abym do Szkocji albo Irlandii albo Francji (cho? tam chyba trudniej sie zaczepi?) i szuka?abym swojego miejsca
czasem brak zobowi?za? daje swobod? ?e hej big_smile


gg 5425654

Offline

 

#18 2006-02-09 22:52:15

Alison
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

To nie s? ?atwe sprawy. Mam za sob? fatalne do?wiadczenia ?yciowe, ale wychodz? z za?o?enia, ?e co ci? nie zabije to ci? wzmocni i zgadzam si? z szanown? przedmówczyni? (jak Ci? odmienia? z izkiem, izekiem? ;-)), ?e nie mo?na si? zatrzymywa? w miejscu i u?ala? si? nad sob? ,tylko bra? wszystkie sznurki w ?apki i zacz?? je poci?ga?. Spod którego? w ko?cu wypadnie ten w?a?ciwy numerek, jak w Szansie na sukces ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#19 2006-02-09 23:07:02

izek
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Alison masz racje big_smile trzymam kciuki za szcz??liwy numerek big_smile big_smile
a has?o jakie poda?a? mi te? przy?wieca (oby nie za cz?sto trzeba je by?o sprawdza? :!: )


gg 5425654

Offline

 

#20 2006-02-09 23:44:39

Ammit
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

ALe nie ka?dy ma takie mo?liwo?ci... I tyle odwagi... S? ró?ni ludzie i nie ka?dy potrafi postawi? wszystko na jedn? kart?


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#21 2006-02-10 12:29:11

Alison
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

No i dlatego ?wiat dzieli si? na nieszcz??liwych, czasami szcz??liwych i i permanentnie uszcz??liwionych. I stany te wcale nie s? wprost proporcjonalne do zasobno?ci portfela. Jasne, ?e trudno mówi? o szcz??ciu je?li komu? dzieci wyj? z g?odu, na stole le?y nakaz eksmisji i szklanka z zamarzni?t? wod?, ale naprawd? wokó? nas jest tyle mo?liwo?ci, których nie dostrzegamy. Mamy tyle umiej?tno?ci, których nie potrafimy "sprzeda?", a na które jest popyt i mogliby?my sobie troch? poprawi? stan kaski, a nie robimy tego, bo mniej zachodu wymaga narzekanie, ?e powinni nam wi?cej p?aci?. Ale nie p?ac? i nie b?d? p?aci?, bo w takim durnym kraju ?yjemy, ?e ludzie wykszta?ceni klepia bied?, a bandziory rozbijaj? si? drogimi samochodami. Im za to niedost?pne s? te wszystkie uniesienia, które my prze?ywamy przy czytaniu "Dumy..." na przyk?ad i to ju? jest powód do rado?ci ;-) Oczywi?cie sp?ycam to wszystko, sama nie jestem osob?, która spali za sob? wszystkie mosty i wszystko postawi na jedn? kart?, ale nigdy nie pozwalam sobie na tak? degrengolad?. Czasem nawet trzeba uton?? i dotkn?? dna, ?eby mie? si? od czego odbi? i znów wyp?yn?? na powierzchni? do s?o?ca. Trzeba walczy? o siebie. Tak jak Lizzy ;-) (to w ramach powrotu do zasadniczego tematu..)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#22 2006-02-14 13:01:14

Mag
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Wiemy, ?e bywa ci??ko, ale jak mówi inna bliska mi posta?:
"POMY?LE O TYM JUTRO!!!"
Dziewczyny na prawd? jutro b?dzie lepiej. tongue
Grunt,?e mamy gdzie pogada? nie tylko o uniesieniach LB&FD wink


GG 6318358

Offline

 

#23 2006-02-14 13:40:04

Gosia
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Ja jestem minimalistka, ciesze sie tym co mam, bo zawsze mogloby byc gorzej. I nie ??dam wiecej, niz moglabym otrzymac.

Offline

 

#24 2006-02-14 16:04:52

niya
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Widze watek o pensjach, to niestety kobiety zarabiaja zdecydowanie mniej niz mezczyzni. Wiadomo, ze w roznych firmach pensje rozkladaja sie inaczej, ale ogolne badania potwierdzaja zalozenie o nizszych pensjach kobiet.
Na tym samym stanowisku kobieta ma nizsza pensje, niz mezczyzna i tak np. (1) przeci?tne miesi?czne ca?kowite wynagrodzenie brutto kobiet wynosi 1 900 z?, za? m??czyzn – 2 400. 10% kobiet zarabia powy?ej
4 500 z?, za? 10% m??czyzn otrzymuje wynagrodzenie wy?sze ni? 6 300 z? miesi?cznie; (2) ró?nice widoczne s? równie? w premiowaniu pracowników, gdy? przeci?tna premia miesi?czna kobiet wynosi 100 z?, za? m??czyzn – 200 z? brutto; (3) je?li chodzi o wynagrodzenie na poszczegolnych stanowiskach, to jako pracownik szeregowy kobieta zarabia ?rednio 1 540 z? brutto, natomiast m??czyzna
1 650 z? brutto. Bior?c pod uwag? stanowiska dyrektorskie, ró?nica jest ju? wi?ksza, bowiem kobiety zarabiaj? przeci?tnie 4 258 z? brutto, natomiast m??czy?ni 6 200 z?.
Takie tam ciekawostki, chociaz odrobine nie na temat, ale w koncu zagadnienie zostalo podjete, wiec czuje sie usprawiedliwiona ;-)

ps: wybieram Szkocje na nowy dom, no ewentualnie Irlandie czy Angli? na zadupiu jakims wink


A co si? staje to si? staje tylko raz w tym czasie
I tylko raz w tym miejscu...

Offline

 

#25 2006-02-14 16:34:28

GeorgianaDarcy
Użytkownik

Re: Ma??e?stwo z rozs?dku?

Nie ty jedna kochasz Wyspy Brytyjskie big_smile Wspania?e miejsce, gdzie kiedys (daj boze) chcialabym studiowa?.
P.S. Zauwazylam u Ciebie pewne podobienstwo to brytyjczykow, mianowicie - zamilowanie do statystyk ktore zanalizowalas big_smile
Wyniki tych statystyk sa dla nas bardzo ciekawe i tylko dowodza ze dyskryminacja wciaz istnieje. I jakim sposobem mamy sie domagac sprawiedliwosci?


You have bewitched me body and soul.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB