Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#601 2007-10-16 10:59:02

Akaterine
Administrator

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Nie rozumiesz mnie. Czy Colin Firth nie jest przystojny, tak obiektywnie? Jest, tak samo jak Crispin Bonham Carter jest klasycznie przystojny, tak jak Tom Hollander czy Samuel West, tak mog? wymienia?. Niemal?e w ka?dej ekranizacji aktor jest przystojny (nawet po?al si? bo?e Penry-Jones czy Macfadyen), wi?c ja tu nie mówi? tyle o tym, by by? przystojny. Chodzi o to, ?e zrobi? si? jaki? taki wymóg - albo jest boski, wywo?uje motylki i majtki przez g?ow?, jak pisze Aine, albo jest be. I w?a?nie tego wymogu nie rozumiem, bo ja osobi?cie znam wielu aktorów, którzy grali swoje postaci w sposób naprawd? poruszaj?cy, i nie musia?am na ich widok "?ci?ga? majtek przez g?ow?" czy co?, ?eby ich doceni?. A widz?, ?e wiele z Was musi.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#602 2007-10-16 13:43:26

snowdrop
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Dla mnie bycie przystojnym jest równoznaczne z tym ?e mo?na ?ci?gn?? majtki przez g?ow? smile.

Offline

 

#603 2007-10-16 14:50:17

Dione
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

To co teraz napisz? jest tylko i wy??cznie moim zdaniem i mo?ecie si? z tym zgodzi? lub nie.
Akaterine, to wcale nie tak ?e rozdzielamy aktorów na tych od "majtek przez g?ow?" i tych be. W m??czyznach mog? nas poci?ga? bardzo ró?ne rzeczy, w tym oczy, fryzura, czy pot??ne musku?y. Czasem naprawd? trudno nam okre?li?, co tak naprawd? przyci?ga nas do danego faceta. I on wcale nie musi by? przystojny. Cz??to w?a?nie co? takiego zauwa?amy w aktorze, graj?cym np. w naszej ulubionej ekranizacji. Czasem zdarza si? nawet, ?e ogl?damy jaki? film tylko dlatego, ?e nasz ulubiony aktor w nim gra. I cho? wszyscy mówi?, ze w tym filmie by? beznadziejny, to my i tak patrzymy w ekran urzeczone. W ogólniaku nie rozumia?am zachwytów kole?anek nad Bradem Pittem (cho? w "Joe Black'u" by? wprost rewelacyjny), natomiast na widok lekkiej zmarszczki na twarzy u?miechni?tego Harrisona Forda zawsze mi?k?y mi kolana. Je?li chodzi o CF to w Dumie by? rewelacyjny, w innych filmach mo?e mniej, ale mi osobi?cie jego wygl?d, sposób gry, g?os bardzo odpowiadaj?. Uwa?am, ?e to facet nie tylko przystojny, ale zarazem facet, w którym, gdybym spotka?a takiego w swoim ?yciu, mog?abym si? naprawd? zakocha?. Podobnie u mnie ma si? sprawa z Alanem Rickmanem i Markiem Strongiem. Ale ten przez wiele z forumowiczek chwalony Tom McAvoy, czy s?ynny Tobik Aine, cho? nie przecz?, ?e owszem s? przystojni, ?wietnie graj? itp, to nie maj? tego czego? co ka?e mi si? ?lini? przed ekranem. Mog? mnie zachwyci? dan? postaci?, ale nie obejrz? innego filmu tylko dlatego, ?e oni w nim graj?. W moim przypadku tak si? jako? dziwnie sk?ada, ?e moich ulubionych m?skich bohaterów zagrali m??czy?ni, którzy dla mnie maj? to co?. Zwyk?y przypadek. Natomiast doskona?e, zachwycaj?ce s? role Ralfa Fiennes'a (cho?by "Wichrowe wzgórza" czy "Angielski pacjent"), podziwiam go w tych rolach. Jego gra mnie wzrusza, ale cho? to taki przystojny facet, to ja na jego widok nie mam "majtek przez g?ow?". Obejrz? film, westchn?, porycz? si? czy co? takiego, ale ?lini? si? z g?ópim wyrazem twarzy b?d? na widok Seana Connery (nawet w Bondzie, gdy jeszcze nie by? przystojnym facetem wink ).


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#604 2007-10-16 15:21:47

Akaterine
Administrator

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Dione napisał:

W m??czyznach mog? nas poci?ga? bardzo ró?ne rzeczy, w tym oczy, fryzura, czy pot??ne musku?y. Czasem naprawd? trudno nam okre?li?, co tak naprawd? przyci?ga nas do danego faceta. I on wcale nie musi by? przystojny. Cz??to w?a?nie co? takiego zauwa?amy w aktorze, graj?cym np. w naszej ulubionej ekranizacji.

Ale nie do ko?ca o to mi chodzi?o. Chodzi?o mi o to, ?e jest w?ród fanek filmów kostiumowych jaka? mania, któr? wyra?a zdanie "?redni ten film, bo aktor nie wywo?a? motylków w brzuchu", co od razu sprawia, ?e nie tylko niektóre filmy s? niedoceniane, ale te? niektórzy aktorzy - jak na przyk?ad wspominany Mark Strong, który nie wywo?uje tych "motylków", ale Jeremy Northam to ju? tak, bo jest taki s?odki i przystojny. No ale te? tu jest kwestia, po co ogl?da si? filmy kostiumowe - je?eli tylko po to, ?eby powzdycha? do aktora i poczu? szybsze bicie serca na widok zetkni?cia d?oni bohaterów czy poca?unku - to rzeczywi?cie aktor musi by? przystojny. Ja ogl?dam dla ciekawych historii, relacji mi?dzyludzkich, uczu? (nie tylko mi?o?ci), a do tego nie musz? wzdycha? do bohatera.

A tak w ogóle to strasznie m?cz?ce jest dyskutowanie, gdy druga strona nie rozumie mojego punktu widzenia, co niestety zdarza mi si? coraz cz??ciej...


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#605 2007-10-16 18:42:51

czytelniczka
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Zgadzam si? z Tob? Dione

Offline

 

#606 2007-10-16 18:47:44

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Có?, nie wiem co na to mog? odpowiedziec inne fanki filmów kostiumowych, ale ja ju? dawno wyros?am z oceniania filmu po aktorach (aczkolwiek czasem aktor stanowi mark? filmu, jesli wiem jakie dotychczas role zagra?).
W sumie wielokrotnie wypowiadalam swoja opinie na ten temat...
Nigdy nie oceniam filmu przez pryzmat fizycznosci aktorów kreuj?cych g?ówne role. Nie dziele zreszta filmow na dobre i z?e, tylko na te które mi sie podobaja i te ktore mi sie nie podobaja. To, ze Colin mnie nie przekonuje jako facet, nie wp?ywa na moj? do?? nisk? opini? o jego kunszcie aktorskim, a to ze podoba mi sie James nie wp?ywa na ocen? jego talentu, ani na sympati? do Becoming... Oczywiscie milo jest ogladac aktora co to wzbudza motylki i inksze cuda natury, ale jak nie wzbudza - to czy to obniza warto?? filmu? Nie znosz? Ralfa Fiennesa, a mimo to doceniam jego kunszt aktorski. Derek Jacobi czy Michael Caine nigdy nie poci?gali mnie swoim wygl?dem, ale ogl?dam ka?dy film z ich udzia?em, bo wiem, ze b?dzie to wspania?a kreacja. Zreszt? w filmach angielskich z góry nastawiam sie na majstersztyk sztuki aktorskiej i zwykle sie nie rozczarowuje.
Przy ocenie filmu robie sobie serie "kupeczek". Jedna to scenariusz, druga to gra aktorska, trzecia - wygl?d aktorów, czwarta - re?yseria, pi?ta - prawda historyczna, pi?ta - zdj?cia, klimat, malowniczo??. I je?li film odpowiada moim "normom" w tych?e kupeczkach, w mniejszym lub wiekszym stopniu odpowiada mi jako ca?o??.
Ale teraz bior?c pod uwage drug? stron?. Ka?dy ma jakies wyobra?enie o bohaterach, ka?dy chce aby ulubiony bohater by? pi?kny. I je?li s? mu dane dwie ekranizacje, z ró?n? obsada wiadomo, ze wi?kszy sentyment czuje do tej, w której dostarczane s? milsze bod?ce wzrokowe. Akurat to jest przecie? logiczne i naturalne. Przeciez akurat tak funkcjonuje nasz mózg.

Ostatnio edytowany przez AineNiRigani (2007-10-16 18:49:41)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#607 2007-10-16 18:51:39

Dione
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Czemu piszesz, ?e nie rozumie? Ja te? wiele filmów ogl?dam dla tych samych pobudek, co ty. Czasem jednak z tak? sam? ochot? ogl?dam jak?? totaln? klap? tylko dla aktora, który w niej gra. Czy nie mog?? Ale? mog?. Mog? skupi? si? na akcji, a mog? tylko m?tnie patrze? w oczy przystojnego bohatera. M?czy ci?, ?e s? osoby, które oceniaj? gr? bohatera tylko po jego urodzie. Ale? maj? absolutnie takie prawo. Od filmów mo?na wymaga? zarówno rewelacyjnej muzyki, interesuj?cej fabu?y, dopracowanych kostiumów, czy wierno?ci historycznej, co po prostu przyjemno?ci z zobaczenia ulubionego aktora. Ja nie potrafi? nic zarzuci? grze Roberta DeNiro. Jest ?wietnym aktorem, przystojnym facetem. Ale nie lubi? ogl?da? z nim filmów. Owszem s? zwykle doskona?e. Ale patrzenie na niego nie sprawia mi przyjemno?ci. Czy to znaczy, ?e nie doceniam jego kunsztu aktorskiego, albo doskona?o?ci filmu? Nie. Po prostu on sam jako osoba, jako cz?owiek, nie budzi mojej sympatii. I przez to nie zachwyc? si? filmem, w którym gra tak jak by? mo?e powinam. Przeciwnie, b?d? ogl?da? go skupiaj?c si? na tym co negatywne. Moja ocena takiego filmu b?dzie ni?sza, ni? gdyby gra? w nim aktor, który cho? mo?e mniej utalentowany, wzbudzi moj? sympati?. To oczywi?cie nie jest podej?cie obiektywne, na jakim jak rozumiem tobie bardzo zale?y, ale cz?owiek jest tak skonstruowany, ?e nie umie tak w pe?ni zachowa? obiektywizmu. Zawsze nasze odczucia s? odrobin? subiektywne. Wchodz? do galerii i ogl?dam genialne dzie?o nowoczesnego malarza, wszyscy widz? w nim przes?anie, inwencje itp., a mnie nie podoba si?, bo jest za bardzo ?ó?ty, a ja ?ó?tego nie lubi?. Natomiast podona mi si? niedoceniany przez innych rysunek ucznia z liceum, bo jest w moich ulubionych odcieniach zieleni. To tylko moja subiektywna ocena.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#608 2007-10-16 19:30:10

Akaterine
Administrator

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Nie tyle m?czy, co tego nie rozumiem, a g?ównie z takim podej?ciem si? spotykam. Czemu tego nie lubi?? Bo ja lubi? o filmach dyskutowa?, a w wi?kszo?ci wszystko sprowadza si? do urody, i to mnie dra?ni. I Aine, cho? piszesz, ?e nie oceniasz filmu pod wzgl?dem wygl?du aktorów, to jednak Twoje wypowiedzi w taki sposób odbieram (mo?e nies?usznie), i teraz w sumie wszystko jest dla mnie niejasne, cho? zdecydowanie wol?, gdy jest jasne.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#609 2007-10-16 20:10:20

Akaterine
Administrator

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Aha, i przepraszam za takie czepianie si?, ale tak mam, gdy mam z?y humor. Ignorujcie mnie wink.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#610 2007-10-16 20:16:16

Dione
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Akaterine, ale? Ty si? wcale nie czepiasz. Po to jest to forum, ?eby dyskutowa?. Gdyby?my wszystkie co do jednej tylko pia?y pie?ni pochwalne, to zanudzi?yby?my si? w ci?gu tygodnia. big_smile


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#611 2007-10-16 21:37:00

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Akaterine, czepiaj si?, S?o?ce ile dusza pragnie big_smile
Widzisz, pewnie ta niejasnosc wynika st?d, ?e ja ju? wielokrotnie pisa?am tak dog?ebnie o moim odbiorze filmów. W chwili obecnej robie skróty, nie zdaj?c sobie sprawy, ?e nowi forumowicze moga odczyta? to b?ednie.
To ?e tutaj pisz? o Gdzie le?y prawda, czy Traumie z Colinem jako o filmach ni?szej pó?ki i raczej z tych, które nie przypad?y mi do gustu nie wynika z tego, ?e Colin nie jest dla mnie atrakcyjny (bo po pierwsze - bardzo mi sie podoba Kevin Bacon, ale opinii o filmie nie zmieniam big_smile, a po drugie - bardzo lubi? Niani? i obie Bridget z To w?asnie mi?o??, niezwykle wysoko cenie z kolei Another country i Godzine ?wini), a to ?e strasznie lubi? Pirsa, Szymona i Tobika nie znaczy, ?e wysoko oceniam Bondy (naprawde mnie straszliwie nudz?).
po prostu trafi?y si? w tym w?tku filmy z colinem, których nie lubi? za ca?okszta?t. Mo?e gdyby nie gra? w nich Colin tylko, dajmy na to Upiorek, co jaki? czas ogl?dn??abym. Ale to tak jak ogl?danie pornosa - nie ogl?da si? dla tre?ci big_smile Tak w?a?nie ogl?dam Atyll?, czy Skarb narodów. Ale nigdy nie odwa?y?abym sie okre?li? te filmy mianem dobrych big_smile
Becoming Jane podoba?a mi si? nie tylko ze wzgl?du na zdj?cia i muzyk?, ale równie? i gr? aktorsk? - to fakt. Bardzo wysoko ceni? umiej?tnosci zarowno Anne, jaki Jamesa i szczerze powiedziawszy g?ównie ze wzgl?du na nich poszlam na ten film (bo to, ze biografia Jane bedzie potraktowana po macoszemu - wiedzialam od poczatku). I sie nie rozczarowalam. A do tego Maggie Smith, Julie Walters, Anna Martin na okras?. Film ma swój urok i chociaz dostrzegam szereg nie?cis?o?ci i braków - po prostu go lubie.
To czy aktor sie podoba, czy nie nie ma wp?ywu na ocen? jako?ci filmu, ale z ca?? pewno?ci? ma na wpis na list? ulubionych filmów. Mam tak? list?, jak ka?da z nas. I rzeczywiscie - odtwórcy sie powtarzaj? big_smile Ale lista ulubionych filmów, to nie to samo co lista filmów, które uwa?amy za dobre.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#612 2007-10-16 21:59:31

dorcia29
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Dobrze jest sobie podyskutowa? na wiele tematów.

Cz?sto tu zagl?dam od niedawna co prawda..

Ciesz? sie ze jest tak wielu ciekawych ludzi...A poza tym, to wci?? mnie urzekaj? te pi?kne, cudne oczy... na przekór wszystkim by? mo?e :-DD

http://www.firthessence.net/top100/fan_ … e_100.html

Offline

 

#613 2007-10-16 22:13:02

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

bardzo lubi? te piosenk?... big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#614 2007-10-16 22:49:18

Dione
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Fuuuuck znowu mnie z neta wywali?o i musze pisac posta jeszcze raz :E

Ja w Colinie uwielbiam, ?e cho? z powa?n? min? wygl?da jak typowy buc, to kiedy si? u?miecha, promieniuje z jego twarzy takie fajne ciepe?ko;)


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#615 2007-10-16 23:48:58

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

zawsze powtarza?am, ?e ma pi?kny usmiech, tylko ci?gle tych buców gra. I w?asnie dlatego najbardziej podoba mi sie w Valmoncie, bo tam prezentuje u?miech od ucha do ucha niezwykle czesto. I w koncu gra normalnego faceta, a nie jakies ko?ki i pogrzebacze ...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#616 2007-10-17 08:34:23

snowdrop
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

A ja do tego mam taka przypad?o??, ?e czasami aktor na pierwszy rzut oka wcale mi si? nie podoba, nie jest w moim typie. Ale po tym jak zobacz? go w jakims filmie gdzie gra wspania?? role, ponosi mnie fala uniesie?, identyfikuje go z t? rol? i zaczyna mi sie podobac. Tak by?o z Richardem Armitage czy Matthew MacFaydenem.
Mam te? tak jak Dione, czy Aine, ze jak podoba mi sie aktor to ogl?dam filmy z nim, nawet te najg?upsze. Od zawsze podoba? mi si? Christian Slater i nawet wypo?yczy?am sobie Churchill: the Hollywood Years ... beznadziejny film, to chyba mia?a by? komedia. No ale poniewa? gra? tam on, to obejrza?am go.

Ostatnio edytowany przez snowdrop (2007-10-17 08:35:49)

Offline

 

#617 2007-10-17 09:17:40

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Ja nawet naby?am by?am Basen i specjalne wydanie Bonda. Fetyszyzm kolekcjonerski to jednak inna sprawa ni? ocena filmu. A w?a?nie, przecie? zamie?ci?am moj? ocen? filmu basen. Nie by?a zbyt pochlebna, mimo ?e gra? tam jeden z moich ulubionych aktorów ...

Ostatnio edytowany przez AineNiRigani (2007-10-17 09:18:36)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#618 2007-10-17 12:25:53

Dione
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

I znowu wychodzi ze mnie ignorantka:/
Co to za film Basen?


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#619 2007-10-17 15:52:32

Akaterine
Administrator

Re: Wszystko o Colinie Firthie

A jeszcze jedna rzecz i ko?cz? temat wink. Czy jest jaki? aktor, którego uwielbiacie i specjalnie dla którego ogl?dacie ró?ne filmy, cho? w zasadzie Wam si? nie podoba z wygl?du i nie wywo?uje ?adnych motylków?

Ostatnio edytowany przez Akaterine (2007-10-17 15:53:27)


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#620 2007-10-17 17:47:22

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

A ju?ci!! W/w Derek Jacobi, Orlando Bloom, Ed Harris, Michael Caine, Ciara Hinds, Colin Firth. Tyle tak na gor?ca i na poczekaniu bez wnikliwego zastanowienia si?. Jak wspomina?am - jestem kolekcjonerk?-fetyszystk? i najcz??ciej kupuj? film albo dla aktora, albo dla tematu. I przyznaje, ?e poj?cie "dla aktora" nie zawsze jest to?same z "dla przystojnego aktora co to sprawia ?e majtki lec? przez g?ow?" itd.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#621 2007-10-17 17:59:02

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Dione napisał:

I znowu wychodzi ze mnie ignorantka:/
Co to za film Basen?

Wierz mi, lepiej nie wiedzie? big_smile Wrzuci?am ma?? recenzyjk? w w?tku z Jamesem Wspania?ym.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#622 2007-10-17 18:19:55

Akaterine
Administrator

Re: Wszystko o Colinie Firthie

AineNiRigani napisał:

A ju?ci!! W/w Derek Jacobi, Orlando Bloom, Ed Harris, Michael Caine, Ciara Hinds, Colin Firth. Tyle tak na gor?ca i na poczekaniu bez wnikliwego zastanowienia si?. Jak wspomina?am - jestem kolekcjonerk?-fetyszystk? i najcz??ciej kupuj? film albo dla aktora, albo dla tematu. I przyznaje, ?e poj?cie "dla aktora" nie zawsze jest to?same z "dla przystojnego aktora co to sprawia ?e majtki lec? przez g?ow?" itd.

Aha. Czyli ju? rozumiem i odzyska?am wiar? w ten ?wiat, a przynajmniej jego cz??? big_smile.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#623 2007-10-17 18:28:48

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Ach Akaterine, jak niewiele trzeba aby Ci? uszcz??liwi? big_smile
Ja juz mowilam - podejrzewam, ze w realu dogadalybysmy sie szybciej niz przypuszczasz big_smile
Bedziesz moze we Wrocku?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#624 2007-10-17 18:50:13

Akaterine
Administrator

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Oj nie, ja w Toruniu obecnie, a pochodz? z jeszcze dalszej pó?nocy big_smile.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#625 2007-10-17 19:05:56

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

ale moze bedziesz we wrocku 11 na zlocie?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB