Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#301 2006-03-05 16:08:28

Gosia
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Jak kto kocha prawdziwie, to kocha i w chwilach slabo?ci, a nawet tem bardziej.

A poza tym wypraszam sobie! wink Jak mial chwile slabosci w Traumie, to ja piersiom wlasnom bym go bronila, i psychicznie bym go wspierala.
Bardzo go wtedy zalowalam.
Ale tam na szczescie wygladal tez calkiem calkiem ...wink

Offline

 

#302 2006-03-05 16:10:09

Gosia
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Oj, Aine, nie czepiajmy sie szczegolow wink
Colin piekny i madry jest, i basta! wink

Offline

 

#303 2006-03-05 16:53:24

Alison
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Oj, Aine, nie czepiajmy sie szczegolow wink
Colin piekny i madry jest, i basta! wink

AMEN.


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#304 2006-03-05 19:05:29

caroline
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

A widzia?y?cie nowy film z Colinem "Where the truth lies"? Ortodoksyjnym wielbicielkom si? nie spodoba lol Tu s? zdj?cia:
http://www.firth.com/truth_gal01.html

Ach te w?siki:
http://www.firth.com/images/truth/pub016cm.jpg

Aktorsko - du?e brawa!

Offline

 

#305 2006-03-05 19:09:31

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Oooo. Kevin Bacon. Trza bedzie obejrze? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#306 2006-03-05 19:14:01

Gosia
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Ja akurat Kevina Bacona nie trawie :? wiec ciezko bedzie to obejrzec, ale z drugiej strony tam sa jakies sceny bulwersujace w tym obrazie i to chyba z Colinem, wiec moze warto.. wink

A jak mi sie Colin nie bedzie z wygladu podobal w tym filmie, to przy ekranie powiesze to zdjecie:
http://www.hellomagazine.com/profiles/c … thnewb.jpg
smile

Offline

 

#307 2006-03-05 19:44:46

Alison
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

A widzia?y?cie nowy film z Colinem "Where the truth lies"? Ortodoksyjnym wielbicielkom si? nie spodoba lol Tu s? zdj?cia:

Ortodoksyjne wielbicielki Colina kochaj? go z ca?ym dobrodziejstwem inwentarza, wi?c i z w?sikami te?. A nawet z w?sikami tem bardziej ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#308 2006-03-05 19:47:15

Alison
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie


A jak mi sie Colin nie bedzie z wygladu podobal w tym filmie, to przy ekranie powiesze to zdjecie:
http://www.hellomagazine.com/profiles/c … thnewb.jpg
smile

Och Gosie?ko jak to dobrze, ?e jeste? ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#309 2006-03-05 19:51:09

Alison
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

http://www.firth.com/images/truth/pub064.jpg

O Jezusie...hm...kto mu ten ?akiecik wystosowa???? 8O


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#310 2006-03-05 19:52:24

caroline
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Ta cz??? filmu rozgrywa si? w latach 70. To chyba wszystko wyja?nia wink

Offline

 

#311 2006-03-05 23:27:48

Gosia
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Znalazlam na pewnej stronie zdanie wypowiedziane przez Colina na pytanie, jakie sa kobiety jego zycia:
"Moja mama, moja zona i Jane Austen" big_smile

Offline

 

#312 2006-03-06 11:24:49

Alison
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Znalazlam na pewnej stronie zdanie wypowiedziane przez Colina na pytanie, jakie sa kobiety jego zycia:
"Moja mama, moja zona i Jane Austen" big_smile

?e te? Jane bidula tego nie do?y?a.... :cry:

No to na pocieszk? wywiadziku kapeczka....

Nie widzia? jej a? do nieoczekiwanego spotkania w Pemberley. Co próbowa? zrobi? w tej sytuacji?
Jane Austen jest raczej oszcz?dna w opisie Darcy’ego w tym okresie, musia?em sam siebie przetrz?sn??, ?eby znale?? klucz do tego jak on by si? przypuszczalnie zachowa?. To troch? sprzeczne. Ludzie cz?sto pytaj? czy to Darcy zmieni? si? w trakcie tej historii czy te? to my dowiadujemy si? jaki on jest naprawd?. My?l?, ?e prawda le?y po?rodku. Jego gospodyni z du?ym uczuciem opowiada o nim, ujawnia, ?e on zawsze opiekowa? si? siostr?, interesowa? si? sprawami swojej s?u?by w bardzo uprzejmy i mi?y sposób. Przecie? nie sta? si? dobrym cz?owiekiem nagle; My?l?, ?e on zawsze by? dobrym cz?owiekiem mimo tego nieprzyjemnego obej?cia.
U?wiadomi?em sobie, ?e kiedy Darcy wpad? na Elizabeth w Pemberley musia? jej mnóstwo udowodni? w bardzo krótkim czasie. Musia? pokaza? jej niemal w ci?gu 3 minut, ?e jest gotów przeprosi?, usprawiedliwi? si?, ?e potrafi by? czu?y, uleg?y, i ?e jest w stanie wyrzec si? snobizmu. Paln?? co? g?upiego, ale teraz udowadnia, ?e próbowa? zmieni? te aspekty swojej natury, które j? zra?a?y. Chce, ?eby go pokocha?a: ale jak spowodowa?, ?eby kto? si? w tobie zakocha? w ci?gu kilku minut? Jak to zrobi? kiedy przecie? wci?? jeste? Darcy’m i masz jego charakter?
Czy zatem to odrzucenie przez Lizzy wywo?a?o prawdziwe zmiany w Darcy’m?
O tak. Nie mo?na my?le?, ?e Darcy po prostu wróci do dawnych nawyków. Fakt, ?e pisze do niej list wyja?niaj?cy jego post?powanie i ujawniaj?cy bardzo osobiste informacje – co pozornie jest kompletnie niezgodne z jego zasadami – wyra?nie to sugeruje. My?l?, ?e nieprawdopodobnie cierpia? z powodu jej odmowy, bo po prostu j? kocha?. My?l?, ?e znosi? prawdziwe m?ki kiedy us?ysza? jej s?owa o swoim charakterze i obyczajach.
Jego prawdziw? zbrodni?, jak my?l?, by?a g?upota. Wiem, ?e to okropnie niegodny sposób patrzenia na niego, ale wierz?, ?e jego wad? jest g?upota, powierzchowno??, spo?eczny snobizm, wi?c musia? dosta? t? gorzk? nauczk?. My?l?, ?e w tym sensie si? zmieni?. On w?a?ciwie sam mówi w ksi??ce, ?e ojciec wpoi? mu dobre zasady, ale jednocze?nie nauczy? go pogardza? ?wiatem spoza jego kr?gu towarzyskiego. On bardziej obawia? si? tego wszystkiego co by?o na zewn?trz, a jego bezpo?rednie do?wiadczenie przekona?o go tylko, ?e nie znajdzie tam niczego poza barbarzy?stwem. Ludzie zazwyczaj z góry sobie zak?adaj? jakie s? te inne obszary cywilizacji i to jest dok?adnie to co robi? Darcy. A to zwyk?a ignorancja. Dosta? nauczk? kiedy zakocha? si? w jednej z tych “dzikusek” i przekona? si?, ?e jest mu co najmniej równa, o ile nie lepsza pod wzgl?dem m?dro?ci, sprawno?ci intelektualnej i poczucia w?asnej godno?ci. Ona jest dla niego wielkim wyzwaniem, wi?c wszystkie stare uprzedzenia musia?y znikn??. Wci?? jednak my?l?, ?e na zawsze zachowa? co? z tego dawnego widzenia ?wiata – i do ko?ca razili go ?mieszni, nudni ludzie, gadaj?cy bez ko?ca. Nie s?dz? ?eby kiedykolwiek nauczy? si? uwielbia? pani? Bennet albo rozwin?? w sobie zachwyt sir Wiliamem Lucas’em.
I oczywi?cie nigdy tak naprawd? nie nauczy? si? ?mia? sam z siebie. Nauczy? si? by? bardziej krytycznym dla siebie, co prawdopodobnie jest pierwszym krokiem, ale jeszcze nie dowiedzia? si?, jak to jest poznawa? swoje ?miesznostki i ?mia? si? z nich. Jednak?e z Lizzy jako partnerk?, ?ycie ma??e?skie b?dzie dla niego szko?? przetrwania i absolutnie pewne jest, ?e jeszcze d?ugo b?dzie pobiera? „takie” lekcje u ?ony.

Notatka od autora wywiadu:
To ju? koniec tego rozdzia?u. Ja mam odpowied? na pytanie, które Colin postawi? w 2 akapicie tej cz??ci o spotkaniu Lizzy w Pemberley – A jak TY sprawi?aby?, ?eby kto? zakocha? si? w Tobie w ci?gu kilku minut?


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#313 2006-03-06 11:37:13

Kaziuta
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

No jak, no jak b?dziesz traktowa?, bo linka nie dzia?a?

Offline

 

#314 2006-03-06 11:51:36

Alison
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

O TAK b?d? traktowa? tych co si? lekcewa??co b?d? wyra?a? o Colinie F.!
Trudno darmo. Koniec z Disneylandem!! Odechce si? Wam Myszek Miki i innych Kaczorów Donaldów!

http://img91.imageshack.us/my.php?image=av22ay.gif


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#315 2006-03-06 13:00:40

Kaziuta
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Znalazlam na pewnej stronie zdanie wypowiedziane przez Colina na pytanie, jakie sa kobiety jego zycia:
"Moja mama, moja zona i Jane Austen" big_smile

Jedna da?a mu ?ycie, druga obdarzy?a mi?o?ci? i dwójk? synów, trzecia przynios?a mu s?aw? i rozg?os.

Offline

 

#316 2006-03-06 13:48:50

Kaziuta
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

A propos za??czonego t?umaczenia, to jestem pod wra?eniem (jak wielki brat). Tu Colinek b?ysn??. Co za inteligencja, wra?liwo??, przenikliwo?? i m?dro??.
Ja nie chc? sko?czyc jak ten pingwin!!!

Offline

 

#317 2006-03-06 14:07:14

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

O TAK b?d? traktowa? tych co si? lekcewa??co b?d? wyra?a? o Colinie F.!
Trudno darmo. Koniec z Disneylandem!! Odechce si? Wam Myszek Miki i innych Kaczorów Donaldów!

http://img91.imageshack.us/my.php?image=av22ay.gif


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#318 2006-03-06 14:13:26

Alison
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Rozumiem, ?e zaniemówi?a? z wra?enia ;-)
Te? bym si? przestraszy?a na Twoim miejscu wink


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#319 2006-03-06 14:14:54

Alison
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

A propos za??czonego t?umaczenia, to jestem pod wra?eniem (jak wielki brat). Tu Colinek b?ysn??. Co za inteligencja, wra?liwo??, przenikliwo?? i m?dro??.
Ja nie chc? sko?czyc jak ten pingwin!!!

NO! To jest bardzo w?a?ciwa reakcja ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#320 2006-03-06 14:44:24

Mag
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Przeczyta?am dwa rozdzia?y,sk?po wink wydzielane przez Alison, na raz i teraz b?ogi u?miech opromienia mnie- reakcje petentów podejrzane!
Colinek b?ysn?? inteligencj?, swad? i rzetelnym podej?ciem - brawo dla niego - albo dla talentu T?umaczki lol . miodzio!

PS ten pingwin to mocna rzecz! a gdzie mi?osierdzie Matko Przed?u?ona?


GG 6318358

Offline

 

#321 2006-03-06 14:48:19

Alison
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie


PS ten pingwin to mocna rzecz! a gdzie mi?osierdzie Matko Przed?u?ona?

Dla niektórych nie mo?e by? mi?osierdzia.... roll
I sami s? sobie winni jak zarobi? na pykni?cie moj? "p?etewk?" :twisted:


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#322 2006-03-06 14:53:39

Alison
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Przeczyta?am dwa rozdzia?y,sk?po wink wydzielane przez Alison

Sk?po wydzielane?! To ja po nocach dla Was siedz?, a Wy my?licie, ?e b?d? Was z wiadra polewa?a tym "miodziem"? Nic jeno asceza i umiar moje drogie siostry.

Bo jak nie, to Was pykn?..."krzyde?kiem" mym pingwinim, matczynym mym gestem przed?u?onym ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#323 2006-03-06 17:21:14

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Alison, jestem pe?na podziwu dla Twojego przek?adu, nies?ychanie ?ywego, eleganckiego, napisanego pi?knym j?zykiem - chyl? czo?a!
Colin pos?uguje si? bardzo ?adnym j?zykiem, co zd??y?am zauwa?y? mimo mojego bardzo ?redniego angielskiego - buduje ?adne zdania, nie u?ywa jakich? slangowych wyra?e? zazwyczaj. Podczytuj? czasem jakie? wywiady z nim i to naprawd? przyjemna lektura. Tym bardziej ?e jest bardzo inteligentny i ma niesamowity dystans do tego, co robi, swojego aktorstwa, siebie jako symbolu seksu ;-) Bardzo ceni? tak? postaw? u aktorów, wydaje mi si?, ?e Brytyjczycy cz?sto maj? takie podej?cie.
To wszystko nie zmienia faktu, ?e Twoje t?umaczenie, Alison, to mistrzostwo ?wiata :-)

PS. Ju? w co najmniej kilku wywiadach natrafi?am na dziennikarki "z syndromem Bridget", jak to nazywam - zaczynaj? rozmow? od pytania: Twój ulubiony kolor? ;-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#324 2006-03-06 17:30:46

Alison
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Alison, jestem pe?na podziwu dla Twojego przek?adu, nies?ychanie ?ywego, eleganckiego, napisanego pi?knym j?zykiem - chyl? czo?a!
Colin pos?uguje si? bardzo ?adnym j?zykiem, co zd??y?am zauwa?y? mimo mojego bardzo ?redniego angielskiego - buduje ?adne zdania, nie u?ywa jakich? slangowych wyra?e? zazwyczaj. Podczytuj? czasem jakie? wywiady z nim i to naprawd? przyjemna lektura. Tym bardziej ?e jest bardzo inteligentny i ma niesamowity dystans do tego, co robi, swojego aktorstwa, siebie jako symbolu seksu ;-) Bardzo ceni? tak? postaw? u aktorów, wydaje mi si?, ?e Brytyjczycy cz?sto maj? takie podej?cie.
To wszystko nie zmienia faktu, ?e Twoje t?umaczenie, Alison, to mistrzostwo ?wiata :-)

GosiuJ kochana, obiecuj?, ?e Ciebie NIGDY nie pykn?, i to bynajmniej nie za to ostatnie zdanie ;-) ale za to co napisa?a? o Colinie :-)
Dzi?ki!


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#325 2006-03-06 17:39:51

Gosia
Użytkownik

Re: Wszystko o Colinie Firthie

Nie, no, Colin mnie zdumiewa po raz kolejny. Jaka doglebna analiza!
Jaka wrazliwosc i przemyslenie roli i samego charakteru bohatera, ktorego gra. Jestem pod wrazeniem! smile
Ten wywiad bardzo sie rozni od innych, ktore czytalam gdzies w prasie i w necie (oczywiscie po polsku). Macie racje, ladny jezyk, i samego Colina i tlumaczki.
Tak tylko zastanowilo mnie, ze Colin twierdzil, ze ksiazki nie przeczytal, a tu powoluje sie na ksiazke:

"Jane Austen jest raczej oszcz?dna w opisie", "sam mówi w ksi??ce ...",

to czytal j? czy nie? A moze przeczytal pozniej? wink

"Jego prawdziw? zbrodni?, jak my?l?, by?a g?upota"

Bardzo odwazne stwierdzenie smile ale rozumiem co Colin chcial powiedziec.

Stwierdzenia:

"Ona jest dla niego wielkim wyzwaniem", "z Lizzy jako partnerk?, ?ycie ma??e?skie b?dzie dla niego szko?? przetrwania i absolutnie pewne jest, ?e jeszcze d?ugo b?dzie pobiera? „takie” lekcje u ?ony"

sa ciekawe i koresponduja z tym co pisalysmy w innym temacie o dalszym wspolnym zyciu Darcy`ego i Lizzy.

"A jak TY sprawi?aby?, ?eby kto? zakocha? si? w Tobie w ci?gu kilku minut? "

Gdybym ja znala recepte ...zycie byloby latwiejsze wink

Alison, Te kapeczki wywiadziku sa takie rozkoszne big_smile

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB