Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-03-05 10:09:06

Nastazja
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Przypominam sobie,?e Darcy-Colinek (boskie tongue ) uprawia? szermierk?.W ten sposób próbowa? zag?uszy? uczucie do najmilejszej.


John: "Was Miss Hale the woman that told you to come to me"?
Nick Higgins:"You'd be a bit more civil?"

Offline

 

#27 2006-03-05 10:09:13

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Oj zapomnia?am doda? - curling by? w Szkocji.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#28 2006-03-05 10:21:12

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Przypominam sobie,?e Darcy-Colinek (boskie tongue ) uprawia? szermierk?.W ten sposób próbowa? zag?uszy? uczucie do najmilejszej.

Co pozwala nam dostrzec, ?e Colin nie zna si? na szermierce big_smile
Zreszt? szermierka to raczej obowi?zek i konieczno?? ni? sport.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#29 2006-03-08 12:57:34

Mag
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Nie, nie, one sie kapa?y w?a?nie w tych kabinach. To by?y takie ?cianki na palach albo na takich p?ywakach, przywi?zane linami do brzegów i one pod os?on? tych kabin, zapi?te po szyj? za?ywa?y k?pieli morskich brrrrr w takich mokrych ?aszkach brrrrrr

Chyba kiedy? co? podobnego widzia?am na jakim? filmie big_smile Ale pewno?ci nie mam

Wydaje mi si?,?e by?y takie sceny i to nawet w polskim filmie -"Godzina p?sowej ró?y" , gdzie bohaterka cofa si? w czasy prababci...


GG 6318358

Offline

 

#30 2006-03-08 19:20:20

caroline
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Tak, tak! By?a tam taka scena.

Offline

 

#31 2006-03-08 19:30:05

Diana
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Oj, pami?tam film! I ksi??ka ?wietna, jak wi?kszo?? tej autorki!
W pantalonikach si? k?pa?y; mo?e to ?adna rewelacja, ale w tamtych czasach zawsze co?- przynajmniej by?y w wodzie. W autobiografii Agathy Christie te? jest do?? rozbudowany fragment o tych k?pielach morskich.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#32 2006-03-31 09:15:37

Gitka
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Znalaz?am taki obrazek
http://img228.imageshack.us/img228/5107/sport8up.jpg
czy? nie uroczy?

Offline

 

#33 2006-03-31 12:55:53

Caitriona
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Faktycznie, bardzo sympatyczny. I sport ju? taki bardziej, powiedzia?abym, zaawansowany (w porównaniu do d?ugich spacerów).


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#34 2006-03-31 14:49:39

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Chyba cech? ówczesnych sukienek by? brak gorsetu. Dziewczyny mog?y rusza? si? ?wawiej bez popadania w omdlenie.
Obrazek uroczy big_smile

Offline

 

#35 2006-03-31 15:18:10

Jeanne
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Obrazek przeuroczy! big_smile JA nigdy nie opisywa?a takich sportów. smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#36 2006-03-31 17:26:25

GosiaJ
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Bardzo ?adne to zdj?cie - a ja my?la?am, ?e bohaterki JA co najwy?ej spaceruj?, a i wtedy bardzo szybko si? m?cz? ;-)
Ciekawe, czy te kobiety naprawd? by?y tak s?abego zdrowia, czy po prostu pozwala?y si? rozpieszcza?? Czytam teraz "Perswazje" - ta g?upia Luiza skoczy?a ze schodków, czym o ma?o Wentwortha nie przyprawi?a o ?miertelne zej?cie i ju? le?y od paru tygodni...
Inna sprawa, ?e interesuj?cy m??czy?ni jak Darcy czy kapitan, wol? raczej takie "zdrowe" dziewczyny, a nie mimozowate ksi??niczki.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#37 2006-03-31 17:32:28

Jeanne
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Jasne, ?e zdrowe...z kim by spacerowali godzinami rozmawiaj?c o sztuce, literaturze i poezji? wink


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#38 2006-03-31 19:42:30

Diana
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Annie de Bourgh nawet nie chcia?o si? ruszy? z powozu, by przywita? probostwo. Lizzy od razu si? to nie spodoba?o.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#39 2006-04-19 18:33:16

Gitka
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

A co powiecie na ten obrazek?
http://img111.imageshack.us/img111/9121/paletki4nd.jpg

Offline

 

#40 2006-04-19 18:37:49

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

cudenko big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#41 2006-04-19 20:57:09

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

To si? nazywa serso - ta zabawa?
Gitko, gratuluj? - Ty jeste? prawdziw? po?awiaczk? pere? w morzu internetu lol

Offline

 

#42 2006-04-19 21:06:11

Gosia
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

"Pan zagra ze mna w serso" jak to spiewala Starostecka? wink

Offline

 

#43 2006-04-19 23:12:14

Gitka
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Ja zawsze znajduj? co? innego ni? szukam 8O
a tu co? a"la Daniel Deronda
http://img375.imageshack.us/img375/9233/strzal3hx.jpg

Offline

 

#44 2006-05-12 12:50:32

Gitka
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

http://img269.imageshack.us/img269/4307/emma18ab.jpg

Offline

 

#45 2006-05-12 13:11:17

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Podpi?ta sukienka Emmy!! ?liczne!
Panie wspaniale prezentuj? si? z ?ukiem w r?ku: i Gwyneth i Romola w "Danielu".

Offline

 

#46 2006-05-12 16:41:01

Jeanne
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

?adne kolorki. wink


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#47 2006-12-27 15:03:35

peri
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Nie zapominajmy te? o bilardzie! Pierwsze sale bilardowe pojawi?y si? w Europie pod koniec ?redniowiecza a w XIX w. nie brakowa?o fanatyków gry w bilard. We Francji nie by?o w tym czasie prywatnej rezydencji, czy zamku, który nie by?by wyposazony w stó? do gry. Pasuje mi to do Anglii i obrazków z powie?ci JA - sala bilardowa by?a w Mansefield Park i w Netherfield (przynajmniej w filmie) smile


"... strze? si? tak odda? serce pon?tom wy?nionym: któ? by? odblaskiem wody napojony, albo czy? kiedy kto b?dzie?"
Haffiz "Gazele"

Offline

 

#48 2007-01-23 13:50:12

peri
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Znalaz?am fajny kawa?ek w 'Opactwie Northanger': "... maj?c czterna?cie lat, Catherine, wcale nie stworzona na powie?ciow? heroin?, od ksi??ek wola?a krykieta, baseball, jazd? konn? i w?ócz?g? po okolicy."

Baseball??!??? Czy to nie pomy?ka t?umacza?

Wyobra?cie sobie Catherine w d?ugiej sukni biegaj?cej za pi?k?? Bueheheh smile


"... strze? si? tak odda? serce pon?tom wy?nionym: któ? by? odblaskiem wody napojony, albo czy? kiedy kto b?dzie?"
Haffiz "Gazele"

Offline

 

#49 2007-01-26 10:55:13

Natalia
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Oto fragmenty opisu ze strony: http://www.polskiedzieje.pl/artykul,ida … apielowego

"Uwa?a si?, ?e moda na morskie k?piele narodzi?a si? we Francji i Anglii w XIX wieku, gdy powstawa?y pierwsze k?pieliska publiczne zwane ?azienkami. Budowano je w dyskretnym oddaleniu dla przedstawicieli obu p?ci. Ów zwyczaj szybko dotar? do Gda?ska. Pierwsze k?pielisko powsta?o w Brze?nie w 1808 roku z inicjatywy Jeana Rappa, gubernatora napoleo?skiego w Wolnym Mie?cie Gda?sku. Wzniós? je Jan Jerzy Haffner, major armii francuskiej."(c.d. na stronie)
"Wedle historii pierwsze kostiumy k?pielowe powsta?y we Francji i Anglii w latach 60. XIX wieku. Bardzo ró?ni?y si? od dzisiejszych i przesz?y wielk? metamorfoz?. Na pla?ach Europy obowi?zywa?y dwa stroje, jeden do przebywania w wodzie i drugi poza ni?. Nie do pomy?lenia by?o, aby dama pokazywa?a si? w mokrym, przylegaj?cym kostiumie. By?o to niedopuszczalne nawet mimo nieobecno?ci m??czyzn na damskich pla?ach. Po wyj?ciu z wody s?u??ce rozk?ada?y prze?cierad?o, pod którego os?on? kobieta udawa?a si? do przebieralni.
Pocz?tkowo na pla?ach siadano bezpo?rednio na piasku lub na wolnostoj?cych ?awkach i krzese?kach. Charakterystyczne kosze wiklinowe pojawi?y si? dopiero u progu XX stulecia. Chroniono si? równie? przed s?o?cem, gdy? opalenizny w ówczesnych kr?gach towarzyskich nale?a?o si? wstydzi?.
Wracaj?c do strojów, pocz?tkowo kobiety udawa?y si? na pla?? w pe?nym "rynsztunku bojowym", a wi?c w pe?nych strojach, które zakrywa?y niemal wszystkie cz??ci cia?a poza twarz?, cho? i tu cz?sto by?y w u?yciu wachlarze. Akt zanurzenia w morze wymaga? przebrania si? w kostium k?pielowy. Na gorset zak?adano fa?dzist? spódniczk? z krótkimi r?kawami oraz wielkie pantalony. Do tego noszono grube czarne po?czochy. W?osy przykrywa? kapelusik lub czepek. Taki "pancerny" kostium pozwala? tylko na krótko zamacza? si? w wodzie, gdy? szybko nasi?ka? i ogranicza? ruchy pa?."

Offline

 

#50 2007-01-26 11:02:43

Natalia
Użytkownik

Re: Sport a'la Jane Austen

Jeszcze raz podaj? stron?:

www.polskiedzieje.pl/artykul,idart-99,t … apielowego - 40k

mam nadziej?, ?e teraz b?dzie ju? dobrze

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB