Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-02-04 23:32:01

Alison
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

Lubi? filmy o takich "mocnych" bezkompromisowych kobietach. Mo?e troch? feminizuj?, ale lubi? te? jak one znajduj? sobie godnych siebie "wybra?ców losu" ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#27 2006-02-04 23:40:13

Diana
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

Te? lubi? takie postaci, czy to filmowe czy ksi??kowe. Nie wiem, czy czyta?a?, Alison, jak?? powie?? Mary Higgins Clarck. On pisze tzw. suspensy, w stylu Hitchcocka. U niej bohaterkami s? takie pewne siebie, odwa?ne i ambitne kobitki, ale wszystkie one raczej maj? ma?o wiarygodno?ci w sobie, i w dodatku s? nieco przes?odzone. Dlatego te? ceni? sobie postaci dobrze skre?lone przez pisarza czy scenografa, a Erin B. do nich si? zalicza.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#28 2006-02-04 23:56:10

Alison
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

Nie, znam tylko ze s?yszenia, nigdy sie nie skusi?am. W?ród takich bohaterek jest np. Karen Blixen z Po?egnania z Afryk? (te? zaliczona do wyciskaczy ?ez, wi?c si? mie?cimy w temacie ;-) ) podziwia?am j? za to samozaparcie i wiar? we w?asne si?y wbrew wszystkim, nie uda?o jej si?, ale by?a wspania?a!


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#29 2006-02-05 00:00:20

Alison
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

No i mia?a swojego nietuzinkowego Dennisa ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#30 2006-02-05 00:33:15

Caitriona
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

W?a?ciwie nie p?acz? na filmach, ale w?a?nie ogl?da?am film "Billy Elliot" i by?a tam jedna scena, na której ?ezki pokaza?y mi si? w mych ocz?tach... "B.E." jest bardzo dobrym filmem, polecam.


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#31 2006-02-05 09:05:01

Alison
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

A masz natur? depresyjn?? Mój Profesor mawia?, ?e kobiety ?yj? d?u?ej od m??czyzn, bo cz??ciej p?acz?, jak ju? nie maj? powodu w ?yciu codziennym to sobie p?acz? na filmach i tak roz?adowuj? nagromadzone stresy, a m??czy?ni pod tym wzgl?dem zostali poszkodowani przez natur?, bo jednak tylko nieliczni pop?akuj? na filmach ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#32 2006-02-05 13:23:11

Caitriona
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

A masz natur? depresyjn??

W ?adnym wypadku! Jestem realistk? z lekk? nuta optymizmu wink


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#33 2006-02-05 15:33:31

Alison
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

Aaa to wszystko jasne :-)
Ja jestem optymistyczn? realistk? ze sk?onno?ciami do depresji ;-)
Jestem spod znaku Wagi, wi?c Wiesz... w gór?, w dó?, czasami po?rodku...


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#34 2006-02-05 15:35:55

Caitriona
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

Jestem spod znaku Wagi, wi?c Wiesz... w gór?, w dó?, czasami po?rodku...

I wszystko jasne wink


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#35 2006-02-07 14:17:34

Nastazja
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

Film,o którym chc? opowiedzie? nie jest typowym wyciskaczem ?ez.
W Polsce nosi? tytu? "Mi?o?? na ??danie" (org. "Jeux d'enfants").

Obraz trafi? do kin w lutym 2005. Target marketingowy by? oczywisty --> czyt. tabuny zakochanych par. Przeprowadzono zatem kampani? reklamow? przekonuj?c?,?e wybior? si? na s?odk? komedi? romantyczn? w stylu "Amelii",a zobaczy?am zupe?nie co? innego.

Bohaterami filmu s? Sophie i Julien - przyjaciele z dzieci?stwa. Wymy?lili pewn? gr?,której symbolem jest puszka,a zabawa polega na wykonywaniu szalonych,irracjonalnych zada?. Mamy tu sikanie na dywanik dyrektora szko?y,ok?adanie po twarzy najlepszego szkolnego sportowca itd.
Z up?ywem czasu gra staje si? coraz bardziej wci?gaj?ca, niebezpieczna i perwersyjna.Przys?ania uczucie Sophie i Juliena.Nasi bohaterowie ?yj? u boku innych partnerów, jednak nie mog? o sobie zapomnie?.

W pewnym momencie nawet przesta?am z nimi sympatyzowa?. S? bowiem niezrównowa?onymi egoistami,którzy potrzebuj? nowych wra?e?.
Aby osi?gn?? cel, krzywdz? siebie nawzajem i swoje rodziny. A symbolem tego ca?ego z?a jest niewinnie wygl?daj?ca puszka.

Koniec ko?ców porzucaj? nie tylko niebezpieczn? gr? (informuje o tym pierwsza scena filmu),ale te? swoich ma??onków i s? razem ju? do ko?ca.

(Oklaski,?zy wzruszenia). wink

Pocz?tkowo "Mi?o?? na ?adanie" strasznie mnie zirytowa?a. Re?yser wydawa? si? niezdecydowany. Pokazuje bajkowy ?wiat "Amelii",by za chwile bazowa? na twórczo?ci von Triera.

Niedawno przysz?o mi do g?owy,?e ten film to opowie?? o mi?o?ci quasi-biblijnej,która przynosi cierpienie. Musi pokona? egoizm,z?o,wyrachowanie,aby mog?a si? spe?ni? i trwa? .

Dzi?ki temu kluczowi spojrza?am na "Jeux d'enfants" bardzo przyjaznym okiem,polubi?am obraz i polecam Wam. big_smile


John: "Was Miss Hale the woman that told you to come to me"?
Nick Higgins:"You'd be a bit more civil?"

Offline

 

#36 2006-02-07 15:01:57

Diana
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

Te? o nim s?ysza?am i zainteresowa?a mnie fabu?a. Na pewno kiedy? zobacz? ten flm. Ale czy pop?acz? si? na nim? roll Na "Amelii" nie p?aka?am ani troch?; to ju? pr?dzej si? ?mia?am.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#37 2006-02-07 19:39:46

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

wch dziewczyny, ja ostatnio rycza?am na Rudolfie czerwononosym reniferze.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#38 2006-02-07 22:43:00

Diana
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

Och, Rudolf! To mo?e teraz "Bambi 2"?- to ca?kiem podobne zwierz?tka, parzystokopytne czy jako? tak? big_smile


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#39 2006-02-07 22:50:56

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

Na Bambi jeden niemal sie odwodni?am, ?yczysz mi takiego losu po raz drugi? :evil: :evil:


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#40 2006-02-07 22:56:46

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

Ech migotko, dla mnie MU zawsze by? smutn? bajk?. I nie wiem dlaczego.
A przy Anii, bez chusteczek nie zasaidam
Ech. ja wlasciwie przy wszystkim rycze, wiec chyba przy wszystkim musze sobie sprawic smarkatke. :cry:


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#41 2006-02-07 22:59:14

Alison
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

Ale powiedzcie dziewczyny, jakie to pi?kne, ?e mamy serca i oczy na w?a?ciwym miejscu.... Pierwsze na d?oni, a drugie w "najmokrzejszym" miejscu na ciele wink


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#42 2006-02-07 23:02:07

Alison
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

no nie wiem czy akurat na tym co ja......bo ja rycz? nawet jak us?ysz? hymn nasz narodowy i w ogole...taki patriotyzm mam w sobie

Ja Ci? rozumiem kochana, bo jak nasi stoja na pud?ach na olimpiadzie i graj? nasz hymn, a flaga idzie w gór?... to co ja Ci mówi? b?d?... ja ju? wtedy szukam w szufladzie chusteczki ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#43 2006-02-07 23:08:38

Alison
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

mi ju? wystarczy jak siedze przed telewizorem ogladam mecz reprezentacji a ca?y stadion bia?o czerwony i ryczy "Jeszcze Polska...."

Tu to ju? sobie niestety p?acz sama. T?umy i mecze mnie nie wzruszaj?..
Sorry...


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#44 2006-02-07 23:09:46

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

Ja Ci? rozumiem kochana, bo jak nasi stoja na pud?ach na olimpiadzie i graj? nasz hymn, a flaga idzie w gór?... to co ja Ci mówi? b?d?... ja ju? wtedy szukam w szufladzie chusteczki ;-)

Nawet jak nie stoi. Chocia? przy Nastuli rycza?am jak na Bambim big_smile

A tak aprospos - na Valmoncie - tez big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#45 2006-02-07 23:25:03

Diana
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

Aine, a w jakim momencie "Valmonta" p?aka?a?, bo ja za nic nie mog? sobie przypomnie?, by tam by?o co? wzruszaj?cego? 8O W ogóle te filmy(2) wydawa?y mi si? zawsze takie jakby cyniczne i ironiczne w swej fabule.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#46 2006-02-07 23:49:21

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

Jak go zabili. Rycza?am, ?e taki przystojniak zgin??.
Strasznie nie lubi? jak ?adni umieraja i nie ma potem na co patrzec.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#47 2006-02-08 14:57:50

Alison
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

Jak go zabili. Rycza?am, ?e taki przystojniak zgin??.
Strasznie nie lubi? jak ?adni umieraja i nie ma potem na co patrzec.

No tak ale zgin?? poniek?d na w?asne ?yczenie, to ja si? jako? nie wzruszy?am, a wzruszliwa jestem do granic przyzwoito?ci. Generalnie mia? do?? paskudny charakter, to ja go, nie ?a?owa?am mimo, ?e ?adny i w dodatku Colin ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#48 2006-02-08 19:56:48

Diana
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

W "Niebezpiecznych zwi?zkach" Johna M. troch? bardziej mi by?o ?al, ale te? nie p?aka?am. A musz? te? przyzna?, ?e np. wzruszam si? przy ogl?daniu "Parku jurajskiego"(cz??ci pierwszej), jak widz? te wszystkie wymar?e gady jak ?ywe, jedz?ce sobie li?cie (albo ludzi- tutaj nie p?acz?), spaceruj?ce i nawet kichaj?ce- pami?tacie t? scen?? lol I w ogóle, na samym ko?cu filmu, kiedy okazuje si?, ?e ten ca?y pomys? parku by? poroniony i niebezpieczny, i ten milioner z takim ?alem patrzy na bursztyn w swojej lasce... I do tego jeszcze przepi?kna muzyka!


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#49 2006-02-09 20:00:03

Alison
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

A ja przed chwil? obejrza?am "Jane Eyre" z Johnem Hurtem i znowu pop?aka?am (dla zdrowia psychicznego ;-)) On jest tak niewypowiedzianie smutny w tym filmie i zn?kany zyciem, jest absolutnie doskona?ym panem Rochesterem. Jane mog?aby by? ociupinke ?adniejsza, ale te? mi si? podoba?a :-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#50 2006-02-09 20:06:03

Gosia
Użytkownik

Re: Wyciskacze ?ez

A ja mam wlasnie troche zastrzezen do Hurta, choc wedlug Bronte pan Rochester nie mial byc przystojnym mezczyzna, tylko cos w sobie miec.
Ale akurat dla mnie (zastrzegam!) temu opisowi Hurt nie odpowiada sad

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB