Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#2151 2006-04-22 12:43:43

ewa7
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Ale? jasne, ladies, okrutnie nas obchodzi, jak biegnie, stoi, patrzy, wychodzi z poci?gu, schodzi po schodach, patrzy, MÓWI, wchodzi do drzwi, patrzy, zdejmuje krawat, MÓWI, siada na ?aweczce, patrzy, MÓWI... ;-)

Ca?uuuje... Mówi.... wnosi torb? do poci?gu, ca?uuuje, u?miecha si?, mo?e te? co? mówi....

A ja najbardziej lubi? gdy Jasiek si? zjawia big_smile

Offline

 

#2152 2006-04-22 12:48:53

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Wszelkie pojawienia sie Ja?ka w filmie sa bardzo ekscytujace big_smile

Offline

 

#2153 2006-04-22 16:54:26

caroline
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

No dobra, pora na ciasteczko do herbatki wink

Zamieszki cz. II
(Rozdzia? XXII „The blow and its consequences” s. 204)

Pan Thornton podszed? i przemówi? otwarcie:
‘Przykro mi, panno Hale, ?e wizyta pani wypad?a w tak niefortunnym momencie, gdy, obawiam si?, b?dzie pani nara?ona na ryzyko, z którym wszyscy tu musimy si? zmierzy?. Mamo! Mo?e posz?aby? na ty?y domu? Nie jestem pewien, czy ju? nie przedostali si? z Pinner’s Lane na dziedziniec stajenny, ale je?li nie, b?dziesz tam bezpieczniejsza ni? tutaj. Id?, Jane!’ ci?gn??, zwracaj?c si? do s?u??cej, która pos?ucha?a go, a za ni? pod??yli inni.
‘Ja zostaj? tutaj’ powiedzia?a jego matka. ‘Gdzie ty jeste?, tam zostan? i ja!’ I rzeczywi?cie, wycofanie si? by?oby daremne, t?um otoczy? zewn?trzne budynki na ty?ach i wysy?a? spoza nich przera?aj?cy ryk. S?u?ba z piskiem i p?aczem uciek?a na poddasze. Pan Thornton u?miechn?? si? pogardliwie s?ysz?c ten d?wi?k. Spojrza? na Margaret stoj?c? samotnie w oknie najbli?ej fabryki. Jej oczy b?yszcza?y, ?ywe kolory na policzkach i ustach pog??bi?y si?. Jakby poczu?a jego wzrok, zwróci?a si? do niego z pytaniem, które zajmowa?o jej my?li od kilku chwil:
‘Gdzie s? ci biedni sprowadzeni ludzie? W fabryce?’
‘Tak! Zostawi?em ich skulonych w ma?ym pomieszczeniu naprzeciw tylnych schodów, nakazuj?c im, by zaryzykowali ucieczk?, je?li us?ysz?, ?e atakowane s? drzwi fabryki. Ale to nie ich – to mnie chc?.’
‘Kiedy ?o?nierze tu b?d??’ spyta?a jego matka, niskim, niespokojnym g?osem. Z tym samym wywa?onym spokojem, z jakim robi? wszystko, wyj?? zegarek. Dokona? jakich? kalkulacji:
‘Zak?adaj?c, ?e Williams poszed? zaraz gdy mu nakaza?em i nie musia? kluczy? – potrwa to jeszcze dwadzie?cia minut.’
‘Dwadzie?cia minut!’ powiedzia?a jego matka po raz pierwszy okazuj?c przera?enie w tonie swego g?osu.
‘Zamknij natychmiast okno, mamo’ wykrzykn??, ‘brama nie wytrzyma nast?pnego takiego uderzenia. Prosz? zamkn?? okno, panno Hale.’
Margaret zamkn??a swoje okno i pospieszy?a z pomoc? dr??cym palcom pani Thornton.
Z jakiego? powodu przez kilka minut na niewidocznej ulicy panowa?a cisza. Pani Thornton spojrza?a z niepokojem w oblicze swego syna licz?c na wyja?nienie tego dziwnego spokoju. Jego twarz zastyg?a surowo we wzgardliwym oporze, nie mo?na by?o z niej wyczyta? ani nadziei ani strachu.
Fanny unios?a si?:
‘Czy ju? poszli?’ spyta?a szeptem
‘Poszli!’ odpowiedzia?, ‘pos?uchaj!’
Nas?uchiwa?a, wszyscy mogli teraz us?ysze? jedno, wielkie, nat??one z wysi?ku westchnienie, skrzypienie powoli ust?puj?cego drewna, zgrzyt wyrywanego ?elaza i pot??ny upadek ci??kich drzwi. Fanny wsta?a chwiejnie, zrobi?a krok lub dwa w stron? matki i opad?a omdlewaj?c wprost w jej ramiona. Pani Thornton unios?a j? z wysi?kiem tyle? woli, co cia?a i wyprowadzi?a.
‘Dzi?ki Bogu!’ powiedzia? pan Thornton patrz?c jak wychodz?. ‘Mo?e lepiej posz?aby pani na gór?, panno Hale?’
Usta Margaret u?o?y?y si? w odpowiedzi „Nie”, ale tupot niezliczonych nóg tu? pod ?cian? domu i w?ciek?y pomruk niskich g?osów, w którym pobrzmiewa? szmer satysfakcji, straszniejszy ni? odgrodzone, oddalone krzyki sprzed kilku minut, spowodowa?y, ?e nie móg? us?ysze? jej g?osu.
‘Niewa?ne!’ powiedzia?, my?l?c, jak doda? jej odwagi. ‘Przykro mi, ?e utkn??a tu pani w tej chwili trwogi, ale to nie mo?e potrwa? d?ugo, jeszcze kilka minut i ?o?nierze tu b?d?.’
‘O Bo?e!’ zawo?a?a Margaret nagle, ‘tam jest Boucher. Poznaj? jego twarz, cho? jest sina z gniewu. Przebija si? naprzód. Prosz? spojrze?!’
‘Kim jest Boucher?’ spyta? pan Thornton ch?odno, podchodz?c do okna by zobaczy? cz?owieka, który wzbudzi? takie zainteresowanie Margaret. Gdy tylko zobaczyli pana Thorntona podnie?li taki wrzask – nazwa? go nieludzkim to ma?o – by? jak demoniczna ??dza jakiej? w?ciek?ej bestii, drapie?nej i wyg?odnia?ej, której odmawia si? po?ywienia.
Wycofa? si? na chwil? os?upia?y intensywno?ci? nienawi?ci, któr? sprowokowa?.
‘Niech wrzeszcz?’ powiedzia?. ‘Jeszcze pi?? minut. Mam tylko nadziej?, ?e strach wywo?any tym diabolicznym d?wi?kiem nie pozbawi? moich biednych Irlandczyków rozumu. Prosz? zachowa? odwag? jeszcze przez pi?? minut, panno Hale.’
‘Prosz? nie obawia? si? o mnie’ powiedzia?a pospiesznie. ‘Ale co b?dzie za pi?? minut? Mo?e pan uspokoi? jako? te biedne istoty? To straszne widzie? ich w takim stanie.’
‘?o?nierze b?d? tu za pi?? minut i przywo?aj? ich do rozs?dku.’
‘Do rozs?dku!’ powiedzia?a Margaret szybko. ‘Jakiego rozs?dku?’
‘Jedynego, który dzia?a na ludzi, którzy zamieniaj? si? w dzikie bestie. Na niebiosa, kieruj? si? do drzwi fabryki!’
‘Panie Thornton’ powiedzia?a Margaret dr??c z pasji, ‘prosz? zej?? tam natychmiast, je?li nie jest pan tchórzem. Prosz? zej?? i stan?? przed nimi jak m??czyzna. Niech pan ocali tych biedaków, których pan tu ?ci?gn??. Prosz? przemówi? do swoich robotników jak do ludzi. Prosz? mówi? ?agodnie. Niech pan nie pozwoli ?o?nierzom wej?? tutaj i zaatakowa? tych nieszcz??ników doprowadzonych do szale?stwa. Znam jednego z nich. Je?li ma pan w sobie cho? troch? odwagi i szlachetno?ci, prosz? zej?? i rozmawia? z nimi jak cz?owiek z cz?owiekiem.’

Offline

 

#2154 2006-04-22 17:03:55

ewa7
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Och Carol
Zjawi?a? si? tak niespodziewanie i to z takim podwieczorkiem!!

To s? prawdziwe delicje i jak tu unika? nadmiaru kalorii big_smile

Offline

 

#2155 2006-04-22 17:07:36

Narya
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

To ja lec? po herbatk? big_smile Oczywi?cie do TAKIEGO ciasteczka herbatka mo?e by? tylko w fili?ance wink
Dzi?ki Caroline :*

Offline

 

#2156 2006-04-22 17:17:13

Narya
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Ja si? wcale nie dziwi? big_smile

Offline

 

#2157 2006-04-22 17:30:30

ewa7
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Wniosek jest jeden
Filmowcy zupe?nie inaczej przedstawili nam Thortona ( co mi zreszta nie przeszkadza)
Ten filmowy jest pozbawiony tej pogardy i pewno?ci siebie........

Offline

 

#2158 2006-04-22 18:14:34

Gitka
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Caroline dzi?kuj? za nast?pny pi?knie przet?umaczony fragment ksi??ki lol
http://img191.imageshack.us/img191/7518/biala1ey.jpg

Offline

 

#2159 2006-04-22 18:23:46

caroline
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Gitko, to mi?dzy innymi Twoje s?owa sprzed kilku stron da?y mi kopa do tej pracy wink

Offline

 

#2160 2006-04-22 18:37:20

Gitka
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Nie wiem co napisa? 8O
Bo ja to jestem wdzi?czna za ka?de przet?umaczone s?owo na tym forum i to jak wdzi?czna wink

Offline

 

#2161 2006-04-22 19:02:48

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Warto bylo zajrzec na forum. Dzieki Caroline big_smile

Offline

 

#2162 2006-04-22 19:36:38

Caitriona
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Caroline - wielkie dzi?ki za te dwa fragmenty "N&S" - cude?ko! wink


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#2163 2006-04-22 19:39:12

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Dlaczego te fragmenty sa zawsze takie krotkie? sad
i tak szybko sie koncza ....
Moglabym czytac bez konca! big_smile

Offline

 

#2164 2006-04-22 20:46:00

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

A tu dziewczynki mozna zobaczyc slynna stacja kolejowa ...
az lza sie w oku kreci..
Jakbym chciala przespacerowac sie po tym peronie, usiasc na tej laweczce ...
...no i moglby sie jakis Thornton znalezc....
[URL=http://img196.imageshack.us/my.php?image=img0144benchaltered7ap.jpg]http://img196.imageshack.us/img196/3690/img0144benchaltered7ap.th.jpg[/URL]

Inne fotki:
http://www.locationworks.com/library/pi … /1/14.html

Offline

 

#2165 2006-04-22 21:49:24

GosiaJ
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Wniosek jest jeden
Filmowcy zupe?nie inaczej przedstawili nam Thortona ( co mi zreszta nie przeszkadza)
Ten filmowy jest pozbawiony tej pogardy i pewno?ci siebie........

Och, nie s?dz?, ?e filmowy Thornton jest ca?kiem inny w filmie ni? w powie?ci. Po pierwsze - nie znamy ca?o?ci powie?ci, na razie wnioskujemy na podstawie fragmentów :-) Sam Armitage mówi? przecie?, ?e zaczytywa? si? powie?ci? i bardzo chcia? dosta? t? rol?, pewnie chcia? oddac t? posta? jak najbardziej prawdziwie. Czytaj?c ostatnio jeszcze kilka innych fragmentów, dosz?am do wniosku, ?e posta? filmowa jest bardzo bliska literackiej (tak jak mówi? - nadal na podstawie kawa?ków ;-))
Po drugie - nigdy nie powiedzia?abym, ?e nie jest pewny siebie. Przypominam sobie chocia?by sceny rozmów z innymi fabrykantami.
A w scenie zamieszek i potem w scenie o?wiadczyn nie brakuje mu pogardy dla robotników... Margaret pokazuje mu inny punkt widzenia.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#2166 2006-04-22 23:57:16

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

No dziewczynki, znalazlam trailer "Impresjonistow".
Krotki jest, ale mozna sobie na Armitage`a przez chwile popatrzec big_smile

http://www.savefile.com/files.php?fid=4267370

[URL=http://img234.imageshack.us/my.php?image=dark4uu.jpg]http://img234.imageshack.us/img234/3505/dark4uu.th.jpg[/URL]

Offline

 

#2167 2006-04-23 00:10:44

Monika24
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Jako? nie mog?am si? przekona? do jego nowej roli, ta fryzura :?
Ale zdj?cie, które wklei?a? Gosiu mo?e zmieni? mój punkt widzenia ... szczególnie gdy widz? t? przepastn? g??bi? jego spojrzenia (przypomina mi troch? Thorntona) i jakie intensywnie niebieskie te jego oczy 8O


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#2168 2006-04-23 00:11:53

Caitriona
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

czy mo?na t? ?awk? zrobi? jako tapet???? fajna by wysz?awink please;)

[URL=http://img195.imageshack.us/my.php?image=laweczka7ax.jpg]http://img195.imageshack.us/img195/1835/laweczka7ax.th.jpg[/URL]


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#2169 2006-04-23 00:12:51

ewa7
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Nie chce mi si? otworzy? ten trailer sad

Offline

 

#2170 2006-04-23 00:14:43

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

A obejrzalas trailer?
Wiesz, trudno mi powiedziec, jak na te role zareagujemy.
On zreszta mial swiadomosc (wynika to z artykulu), ze moze nie byc atrakcyjny dla fanek w tym Monetowskim wizerunku - wlosy i smieszny zarost. Ale w koncu jest aktorem, i taka rola jest dla niego wyzwaniem. Chce grac ciekawe role.
Prawde mowiac bardziej mnie interesuje rola Guisborna, bo moze byc fantastyczny i pociagajacy jako zly charakter. Tylko ciekawe, jak bedzie wygladal wink

Offline

 

#2171 2006-04-23 00:16:15

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Migotko: mowisz - masz!

Caitriono, Ty masz chyba fabryke tapet wink
Bardzo ?adna big_smile

Evo7, masz Real Playera? Lub Media Classic Playera? To plik rm.

Offline

 

#2172 2006-04-23 00:20:08

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

?adna muzyka w tym trailerze. I jakas scena na dworcu wink
A Armitage chwilami wyglada nienajgorzej, choc go wole jako Thorntona big_smile

Offline

 

#2173 2006-04-23 00:20:15

Caitriona
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Caitriono, Ty masz chyba fabryke tapet wink
Bardzo ?adna big_smile

Eee tam, od razu fabryk?. Ot, ma?a manufakturka i tyle... wink Dzi?ki.


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#2174 2006-04-23 00:22:21

Monika24
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Obejrza?am trailer i mo?e nie b?dzie tak ?le lol
Podoba?o mi si? w jaki sposób powiedzia? "Claude Monet" i przy tym taki uroczy u?miech, inny ni? zna?am do tej pory.


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#2175 2006-04-23 00:24:26

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

W tym wywiadzie dla Radia Five, Armitage mowi, ze troche maluje big_smile
Ale nie tak jak Monet wink

A mi sie podoba w tym trailerze, jak rozmawia z dziewczyna i cos tam mowi: "....stay with you ....My father..." i jeszcze usmiech w tej pracowni .. "no yes" (cos takiego mowi)

[URL=http://img86.imageshack.us/my.php?image=sunriseavatar7jm.jpg]http://img86.imageshack.us/img86/4350/sunriseavatar7jm.th.jpg[/URL]

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB