Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1926 2006-04-19 22:34:30

Justyna
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

I go?? ma racj?.


http://img456.imageshack.us/img456/8651/sunriseavatar2py9km.jpg
A jakby mu nos rozmem?a?,to wypisz wymaluj,m?ody Depardieu.


Elisa: Signor Conte calmatevi,
Conte: Eh, Signori, il Conte Ristori vuole questa donna... Che scandalo!!! La verità Elisa...... la verità,

Offline

 

#1927 2006-04-19 23:15:29

Klara
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

No,no Justyno robi si? ciekawie masz wi?cej takich obrazów smile


"Mi?o?? staje przed nami nie pytaj?c o zgod?,pi?kna,wyzywaj?ca...naga"
[URL=http://www.imagethrust.com][img]http://i73.imagethrust.com/i/447362/amorecapannoelisa26wn.gif[/img][/URL]

Offline

 

#1928 2006-04-19 23:56:36

Gitka
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"


nie mog? si? doczeka? tego Impresjonisty (studiuj? histori? sztuki)...aaaaaa!!! i on mówi, ?e troch? maluje...chcia?abym to zabaczy? (sko?czy?am Liceum Plastyczne, ch?tnie bym si? z nim wybra?a gdzie? w plener.....ehhh. Firth zagra? jednego mojego ulubionego malarza, Armitage drugiego!!!...jestem w raju!!!

Z tego co wiem Armitage b?dzie gra? m?odego Moneta (rola wi?c mo?e nie by? wcale tak du?a)
http://www.imdb.com/title/tt0496201/
Julian Glover b?dzie Monetem
http://www.filmweb.pl/Person?id=7280

Offline

 

#1929 2006-04-20 00:29:16

Marianna
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"


Z tego co wiem Armitage b?dzie gra? m?odego Moneta (rola wi?c mo?e nie by? wcale tak du?a)
http://www.imdb.com/title/tt0496201/
Julian Glover b?dzie Monetem
http://www.filmweb.pl/Person?id=7280

Kurcze, mam nadziej?, ?e nie b?dzie a? taka ma?a, skoro tak ten temat wa?kuj? (gdyby Monet umar? m?odo, gra? by go tylko Armitage... ale co ja za okropno?ci wygaduj?, nie b?d? u?mierca? ?wietnego malarza

Offline

 

#1930 2006-04-20 00:54:19

GosiaJ
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Najpi?kniejszy jest we fraku i w bawe?nianym ?niegu lol
Zauwa?y?y?cie jakie ma tu zamglone spojrzenie? :oops:
http://img484.imageshack.us/img484/3906/john7td.jpg

Ciekawe rzeczy w tym artykule obok pieknego zdj?cia. Zgadzam si? z nim - ?wietna sprawa, ?e w "N&S" wszystko jest bardzo pow?ci?gliwe (w sensie okazywania uczu?) i przez to bardziej seksowne. Wspó?cze?nie J. i M. od razu poszliby do ?ó?ka, a rygorystyczne zasady wiktoria?skie spowodowa?y, ?e ca?a "chemia" mi?dzy nimi kipi podskórnie. O, i jeszcze mówi, ?e straci? wszystkie mi??nie, które "wypracowa?" do poprzedniej roli, ale mu to wisi, bo jest w ubraniu ;-)
No w?asnie - wystarczy nam kawa?ek szyi ;-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#1931 2006-04-20 07:22:03

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Bo jego kolejn? rol? b?dzie Guy Gisbourne w filmie "Robin Hood"
Podobno ma by? czarnym charakterem

Moniko bardzo ci dzi?kuj? za te wyja?nienia.... s?ysza?am tam te? o gayu, ale zupe?nie nie wiedzia?am do czego przypi?? te info.... musz? szybko nauczy? si? tego anglika.... wink
z tego co widz?, to pobije drogiego Robina... wink


gg 2775021

Offline

 

#1932 2006-04-20 07:25:39

Alison
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Ja narazie id? na urlop translatorski. Karolko zostawiam teraz Tobie ten k?cik czytelniczy. To do... czytania - Ali

„Margaret z Ojcem o Thortonie – po przyj?ciu” – Chapt. XXI, p. 196, The dark night

Margaret wraca?a z ojcem do domu. Noc by?a pi?kna, ulice czyste, o ona w swojej pi?knej, bia?ej, jedwabnej sukni jak Lizzie Lindsay w zielonej satynowej, w balladzie „spódnica do kolan”, gotowa by?a z ojcem zata?czy? z zachwytu nad tym ch?odnym, ?wie?ym nocnym powietrzem.
- My?l?, ?e Thornton wcale nie by? taki spokojny w zwi?zku z tym strajkiem. Wydawa? si? dzi? wieczór do?? nerwowy.
- Zdziwi?abym si?, gdyby nie by?. Ale kiedy inni sugerowali mu ró?ne rzeczy, oczywi?cie rozmawia? z nimi z tym swoim typowym ch?odem, jeszcze przed naszym wyj?ciem.
- Po obiedzie te?. By?em naprawd? poruszony t? jego beznami?tn? manier? wys?awiania si?, ale uderzy?o mnie te? zdenerwowanie widoczne na jego twarzy.
- Gdybym by?a nim, te? by?abym zdenerwowana. Musi zdawa? sobie spraw? z rosn?cej z?o?ci i t?umionej nienawi?ci swoich robotników, którzy widz? w nim, jak to Biblia nazywa „twardego cz?owieka” – nie tyle niesprawiedliwego, co pozbawionego uczu?. Prostego w os?dach i tak wiernego swoim zasadom, jak ?aden cz?owiek nie zdo?a?by by?, wobec tego czym my i wszystkie nasze drobne zasady jeste?my wobec Wszechmog?cego. Ciesz? si?, ?e my?lisz, ?e wygl?da? na niespokojnego. Kiedy przypomn? sobie na wpó? oszala?e s?owa Bouchera, nie mog?abym znie??, ?e pan Thornton mówi o tym wszystkim tak ch?odno.
- Nie jestem tak jak ty przekonany, o skrajnej n?dzy tego cz?owieka, Bouchera. W tym momencie, bez w?tpienia zacz?? fatalnie, ale zawsze to tajemnicze sk?d bior? si? pieni?dze w tych Zwi?zkach. I jak mówi?a?, ten cz?owiek mia? pe?n? pasji, ekspresyjn? natur? i wyra?nie zademonstrowa? to wszystko, co czu?.
- Och, papa!
- W porz?dku! Chcia?bym tylko, ?eby? odda?a sprawiedliwo?? panu Thorntonowi, który jak s?dz? ma kompletnie odmienny charakter – i jest cz?owiekiem dalece zbyt dumnym by okazywa? uczucia. Przynajmniej za charakter, jak ju? wcze?niej s?dzi?em, powinna? go Margaret podziwia?.
- Skoro powinnam, to podziwiam. Ale nie wydaj? si? tak jak ty pewna istnienia tych uczu?. To cz?owiek o wielkiej sile charakteru, niezwyk?ym intelekcie, bior?c pod uwag? tych kilka zalet jakie posiada.
- No, nie tylko kilka. Wiedzie praktyczne ?ycie od bardzo m?odego wieku. Zosta? zmuszony do samokontroli i s?dzenia, wszystko to cz??ciowo rozwin??o jego intelekt. Na pewno potrzeba troch? wiedzy o przesz?o?ci, to daje prawdziw? baz? dla planowania przysz?o?ci. On wie o tej potrzebie, u?wiadamia j? sobie – to ju? co?. Jeste? naprawd? uprzedzona do pana Thorntona, Margaret.
- On jest pierwszym okazem fabrykanta – cz?owieka zajmuj?cego si? handlem – którego mam okazj? studiowa?, papa. On jest moj? pierwsz? oliwk? – pozwól mi si? skrzywi? kiedy j? ?ykam. Wiem, ?e jest dobry na swój sposób, i ju? wkrótce zamierzam ten sposób polubi?. W?a?ciwie to my?l?, ?e ju? zacz??am go lubi?. By?am bardzo zainteresowana, tym o czym rozmawiali d?entelmeni, chocia? po?owy z tego nie rozumia?am. By?o mi naprawd? przykro kiedy panna Thornton przysz?a zabra? mnie na drugi koniec pokoju, mówi?c, ?e powinnam si? czu? niezr?cznie jako jedyna dama w?ród tylu d?entelmenów. Nigdy bym o tym tak nie pomy?la?a, tak by?am zaj?ta s?uchaniem. A panie by?y takie nudne, papa – Bo?e, jakie nudne! Poza tym my?l?, ?e by?y pomys?owe. Przypomnia?a mi si? nasza stara zabawa w zbieranie rzeczowników tak, by u?o?y? je w zdanie.
- Co masz na my?li moje dziecko? – zapyta? pan Hale.
- Czemu one u?ywaj? rzeczowników, które ewidentnie dotycz? bogactwa – gospodyni, ogrodnik, wielko?? zastawy, cenne koronki, diamenty i inne takie rzeczy; a ka?da tak sobie uk?ada przemow?, ?eby je wszystkie w niej zmie?ci?, w mo?liwie najpi?kniejszy, przypadkowy sposób.
- Te? b?dziesz dumna ze swojej s?u??cej, o ile to co mówi o niej pani Thornton to prawda.
- Na pewno b?d?. Czuj? si? dzi? jak wielka hipokrytka. Siedz?c tam w tej mojej jedwabnej bia?ej sukni, z bezczynnymi r?koma przed sob?, chocia? one dobrze pami?taj? wszystkie prace domowe, które dzi? wykona?y. Jestem pewna, ?e bior? mnie za wielk? dam?.
- Nawet mnie zmyli?a?, bo my?la?em, ?e wygl?dasz jak dama – powiedzia? pan Hale, delikatnie si? u?miechaj?c.


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#1933 2006-04-20 07:42:31

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Alison, dzieki. big_smile
Ty nam perelki przesylasz, a nie ciasteczka big_smile
Piekna rozmowa, bo wiele mowi o samej Margaret i jej stosunku do Thorntona. Widac ze, choc jak mowi ojciec, jest uprzedzona do niego, jednak sie nim interesuje i go na swoj sposob podziwia.
Zycze milego odpoczynku, Ali.
Bez watpienia Ci sie nalezy 8)

Offline

 

#1934 2006-04-20 08:27:22

Gitka
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Alison dzi?kuj? i wypoczywaj ile si? da tongue

Offline

 

#1935 2006-04-20 08:51:05

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Alison... b?d? za tob? t?skni?... wypoczywaj... delektuj si? pi?knym wiosennym s?oneczkiem i ?piewem ptaków... wink
Wielkie dzi?kuj? za wszystkie t?umaczonka... big_smile


gg 2775021

Offline

 

#1936 2006-04-20 10:16:41

Alison
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Noo Dziewczynki, dziekuj? ale nie tak hop, hop. Ja si? wcale nie udaj? w stan spoczynku ;-)
Po prostu najbli?szych par? kawa?ków b?dzie wkleja?a Karolka, a ja w tym czasie b?d? dla Was dopieszcza? "o?wiadczyny" big_smile


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#1937 2006-04-20 10:22:18

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Oj dopiesc dopiesc big_smile
To powinno brzmiec w naszych uszach jak muzyka big_smile
Jak fala, ktora unosi.
Chociaz Margaret jest w tej scenie taka niedobra dla Thorntona ...
Czytalam wczoraj ta scene w ksiazce i wyglada ona troche inaczej, jak zdolalam zrozumiec, oczywiscie.
Thornton nie mowi tam tych slow, co to sa moimi ulubionymi jego kwestiami typu " I spoke my feelings.., Dont wish to posses you... itd
Tak a propos jego wypowiedzi w tej scenie, to dzis brzmia mi w uszach jego slowa:
Ja wiem ze w Pani oczach nie jestem dzentelmenem .. (nie pamietam jak to jest po angielsku)
...och... czlowieku Ty masz skarb w ustach .... prawdziwy skarb...

Offline

 

#1938 2006-04-20 11:02:27

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

tak... jego g?os to szale?stwo w czystej postaci... obezw?adnia, hipnotyzuje i uzale?nia....... wink


gg 2775021

Offline

 

#1939 2006-04-20 11:20:15

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Kole?anki!!
Emocje emocjami, ale b?agam, niech mi tu nie b?dzie 20 nowych stron w poniedzia?ek...
Hehe, ja zamiast si? wysypia? przed wyjazdem ogl?da?am wczoraj do 1 w nocy. Hmmm... Kó?ko ró?a?cowe mo?e si? schowa? przy nas.

Offline

 

#1940 2006-04-20 11:32:35

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Kole?anki!!
Emocje emocjami, ale b?agam, niech mi tu nie b?dzie 20 nowych stron w poniedzia?ek...
Hehe, ja zamiast si? wysypia? przed wyjazdem ogl?da?am wczoraj do 1 w nocy. Hmmm... Kó?ko ró?a?cowe mo?e si? schowa? przy nas.

Kazda z nas ma ten problem... wink ja ju? nie wiem kiedy si? wyspa?am.... poza tym jak nigdy okupuje kompka w domciu, aby nie byc za bardzo w tyle... wink
nie ma drugiego takiego kó?ka jak nasze.... chyba, ?e sekta? wink 8)


gg 2775021

Offline

 

#1941 2006-04-20 11:47:27

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

a ja dzi? dosta?am ksi??k? big_smile

Migotko, a moja gdzie? utkn??a w drodze... niby wys?ali kurierem 13, a ja jeszcze nie mam.... mówi?, ?e w tej dziurze wszystko zawraca sad


gg 2775021

Offline

 

#1942 2006-04-20 13:06:04

Kaziuta
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Witajcie kochane, jestem chyba ostatni?, która obejrza?a N&S.
Mia?am ambitne plany przeczytania wszystkich 80 stron postów zanim w??cze si? do dyskusji ale pad?am na 20 stronie. Wybaczcie!
Film zrobi? na mnie ogromne wrazenie.
Po I odcinku zastanawia?am si? co Wy widzicie w tym filmie, ale juz po II wlaz?am pod stó? i wszystlko odszczeka?am.
Nie mog?am zapomnie? o Armitagu i jego diabolicznym spojrzeniu. Odcienek III i IV obejrza?am jednym ciurkiem z zapartym tchem. No i jak mówi m?odzie? wymi?k?am. w Ostatniej scenie ?zy same ciek?y po policzku i jak masochistka powtarza?am ja kilka razy.
Jego u?miech eh... Cudny,fantastyczny,boski,zniewalaj?cy, s?odki etc.etc.
Ze wszystkim sie z Wami zgadzam, pod wszystkim sie podpisuj?.

PS. Wczoraj zupe?nie przypadkowo natkn??am si? w TV na kolejny odcinek serialu "Plebania" i wiecie co wpad?o mi do g?owy, ?e gdyby tak ufarbowa? w?oski Traczowi (czarne charakter z "Plebani") ubra? w stylowe ubrano to ze swoim diabelskim u?mieszkiem i wzrokiem by?by bardzo podobny do Armitaga.

Offline

 

#1943 2006-04-20 13:14:55

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Bardzo si? ciesz?, ?e do nas do??czy?a?... do tzw. kó?ka ró?a?cowego..
jednak chyba si? nie zgadzam z Tob? w kwestii "pana Tracza" ni jak mi on nie wygl?da na Thorntona... zreszt? teraz po Ry?ku to chyba nikt ju? nie b?dzie dla mnie wystarczaj?co dobry do tej roli.... wink


gg 2775021

Offline

 

#1944 2006-04-20 13:14:57

Justyna
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

A dla mnie to w najczystszej formie pastor.
Móg?by mówi? o umartwianiu,grzmie? o ogniach piekielnych.Idealny do pot?piania grzeszników.
A mo?e Inkwizytor?Wielki.


Elisa: Signor Conte calmatevi,
Conte: Eh, Signori, il Conte Ristori vuole questa donna... Che scandalo!!! La verità Elisa...... la verità,

Offline

 

#1945 2006-04-20 13:19:14

Alison
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Po I odcinku zastanawia?am si? co Wy widzicie w tym filmie, ale juz po II wlaz?am pod stó? i wszystlko odszczeka?am.

Kaziutka, dawno Ci? nie by?o, ale wiedzia?am, "?e nasz nie ?osztawisz" ;-), i ?e w takich sprawach mozna na Ciebie liczy?. Teraz sobie kochana, ogl?daj, ogl?daj, przewijaj, przewijaj i si? ws?uchuj i niech Ci b?dzie z tym dobrze. Amen. big_smile

Z Traczem, to troch? przesadzi?a?, ale Ci wybaczam, bo to pewnie z oszo?omienia ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#1946 2006-04-20 13:33:13

Monika24
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Witajcie kochane, jestem chyba ostatni?, która obejrza?a N&S.

Ze wszystkim sie z Wami zgadzam, pod wszystkim sie podpisuj?.

Kaziuta, jak mi?o big_smile
Witaj w thorntonowskim gronie


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#1947 2006-04-20 13:35:02

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

w?a?nie trzymam w r?ku bardzo cenn? dla mnie ksi??k?.... otrzyma?am po d?ugich oczekiwaniach North and South...
teraz Alison... twoje t?umaczenia i innych dziewczyn znajd? w niej swoje miejsce....
jestem poruszona i szcz??liwa....?e j? w ko?cu mam big_smile ...


gg 2775021

Offline

 

#1948 2006-04-20 13:40:44

Monika24
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Kiko, wiem co czujesz big_smile Ja swoj? ksi??eczk? traktuj? jak jaki? skarb (przypominaj? mi si? s?owa Johna 'I shall treasure it') wink


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#1949 2006-04-20 13:42:57

Kaziuta
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Ja nie twierdze ?e Tracz jest dobry do tej roli tylko ?e istnieje jakie? podobie?stwo. Mo?e dalekie, mo?e tylko mi si? tak wydaje ale chcia?am si? tym spostrze?eniem podzieli?.
PS. A mo?e dawno temu ogl?da?y?cie "Plebanie"? Rzu?cie okiem.

Offline

 

#1950 2006-04-20 13:45:09

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Moniko, a wiesz co mi jeszcze zak?óca skutecznie my?lenie w pracy....
jak nie wiesz to ci powiem... ten obrazek ruchomy, który pokazuje si? przy twoich postach... po prostu dekoncentruje mnie skutecznie... wink
w pozytywnym znaczeniu... ulegam b?ogiemuuuuu rozmarzeniuuuuu....

tongue


gg 2775021

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB