Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1826 2006-04-18 17:12:15

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Przelozylam na polski artykulik, ktory sie ukazal w listopadzie 2004 r., a wiec jeszcze przed emisja N&S w BBC:

"Mills & Swoon (tytulu nie przetlumaczylam)
Daniela Denby-Ashe przenios?a si? z sitkomu "EastEnders", aby sta? si? nad?t? i ostr? Janey w sitkomie “My Family”. Teraz jest upart? bohaterk? - Margaret w adaptacji BBC powie?ci “North & South”.
Cofni?cie si? do XIX wieku nie by?o pozbawione problemów dla aktorki EastEnders - Danieli Denby-Ashe. Cztery lata w Albert Square gdzie gra?a Sarah Hills nie przygotowa?y jej do realizacji adaptacji powie?ci Elisabeth Gaskell.
Akcja toczy si? wokó? w?a?ciciela prz?dzalni bawe?ny z Pó?nocy Johna Thorntona i pochodz?cej z uprzywilejowanego Po?udnia Margaret Hale. Dwa ?wiaty zderzaj? si?, kiedy rodzina Halesów przenosi si? z Hampshire do Manchesteru (powie?ciowy Milton).
Odtworzenie pracy w prz?dzalni nie by?o ?atwe. Aktorzy i ekipa zainstalowali si? w muzeum w Helmshaw, Lancashire, które mie?ci dzia?aj?c? prz?dzalni?. Sceny pokazuj?, jak ci??ka i niezdrowa by?a praca robotników w tym czasie. Nie tylko panowa? tam og?uszaj?cy ha?as, ale i wsz?dzie lata?y k?aczki bawe?ny. W adaptacji to wyglada tak jakby wewn?trz fabryki wci?? pada? ?nieg.
By?o wiele uruchomionych maszyn i nie by?o stra?ników, tak wi?c to by?o nieprawdopodobnie niebezpieczne. - mowi 26-letnia Denby-Ashe – i nic nie by?o s?ycha? poza maszynami. Wszystkie s?owa – akcja, ciecie – by?y pisane na tabliczkach. Tam by? moment, kiedy krzycza?am: “Powtórzmy!”, ale nikt nic nie us?ysza?. Nie u?yli?my prawdziwej lataj?cej bawelny, ona naprawde jest ?atwopalna. U?yli?my po??czenia pal?cego si? papieru i ?wiecy. Zak?adali?my maski w przerwach mi?dzy zdj?ciami. Papier wpada? do gard?a i przylepia? si?, to nie by?o przyjemne dla ekipy. I by?o ekstremalnie gor?co w tym pomieszczeniu.
Mimo tych warunków pracy, Daniela rozkoszowa?a si? ka?dym momentem pracy przy tym projekcie i sama studiowa?a temat.
Tyle by?o do uj?cia w ca?o?? – dekoracje, gor?co, efekty i kostiumy. Czytanie powie?ci pomog?o, gdy? zosta?a napisana z punktu widzenia Margaret. W powie?ci by?o wi?cej o manierach i etykiecie, nie ?eby Margaret rzeczywiscie przestrzega?a tych regu?. Wszystkie one wylecia?y przez okno. Margaret jest ca?kiem nowoczesna jak na tamte czasy. Ma w?asne zdanie i nie poddaje si?. Ona naprawd? wierzy w to co mówi, podczas gdy kobiety w jej czasach generalnie siedzia?y cicho i robi?y to co im mówiono.
Aktorka musia?a nosi? gorsety 10 godzin dziennie przez 3 i pó? miesiaca. Zdaje sobie spraw?, ze wiele aktorek uwa?a to za naprawd? niewygodne, ale ona to lubi?a.
Ubrania sprawiaj?, ?e inaczej si? poruszamy -wyja?nia.
Jej w?osy zosta?y przefarbowane na ciemny br?z dla tej roli i spodoba?o jej si? tak bardzo, ?e postanowi?a tak je pozostawi? .
Czuj? si? naprawde z tym wygodnie – dodaje aktorka.
Dramat w tak ogromnej skali by? ca?kowicie ró?ny od opery mydlanej lub sitkomu.
Nie my?la?am o rozmiarze tego projektu. Postawi?am wszystko na jedn? kart? i po prostu zrobi?am to– mówi Daniela. Kiedy opu?ci?am "EastEnders" [1999 rok – dopisek tlumacza] nie wiedzia?am, co b?dzie za rogiem. To ja zdecydowalam si? odej??. My?la?am, ?e to by?by b??d, gdyby nic z tego nie wysz?o. Najpierw kiedy odesz?am, mia?am ?wiadomo?? tego co to jest by? kim? z etykietk?. Wiedzia?am, ze nie b?dzie ?atwo wej?? tam, gdzie nikt nie b?dzie wiedzia? co robi?am wcze?niej – ludzie maj? z góry ustalone pomys?y na to jaka mia?abym by?. To by?o trudne na swój sposób, ale my?l? ze "My Family" [sitcom -od 2000 r.]] mi pomog?o. Ludzie wiedzieli, ?e mog? zrobic co? ca?kiem innego. Mam nadziej?, ?e N&S dowiedzie tego. To by?o jak spe?nienie marze?. Mam nadziej?, ?e opowie?? i postaci s? na tyle realistyczne dla widzów, ?e nie b?d? mysle? o mnie jako o postaci z "EastEnders" albo z "My Family", i ?e mog? wiernie sportretowa? posta?.
W otwierajacym epizodzie (w scenie pocz?tkowej) jest jasne, ?e istnieje przyciaganie mi?dzy Margaret i Johnem, ale ró?nice miedzy nimi przygniataj? ka?d? intencj? mi?osn?. Przez 4 odcinki, poma?u, wzrasta ?wiadomo?? ich uczu?.
To bardzo istotna sprawa w relacjach pomi?dzy Margaret i Thorntonem. Ona oczywi?cie my?li, ze on jest atrakcyjny, ale jego post?powanie sprawia, ?e zaczyna o nim my?le? w sposób erotyczny (seksualny). Przez d?ugi czas ca?kowicie zaprzecza tym swoim uczuciom. W ko?cu akceptuj? to, ?e s? ró?ni i robi? ogromny kompromis, aby by? razem. Nie mo?esz nic poradzi?, ?e tak to odczuwasz, nie ma znaczenia jakie s? okolicznosci.
Daniela w ko?cu polubi?a t? posta? i jej podró?.
Z 19-letniej naiwnej dziewczyny Margaret staje si? otwart? m?od? kobiet?. – mówi Daniela".

Entertainment North Easth
www.thisisthenortheast.co.uk

Offline

 

#1827 2006-04-18 17:36:32

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Proponuj? zosta? przy starym obyczaju, a kto b?dzie mia? ochot? na ca?o?? t?umacze? rozkolportujemy e-mailem.

Ja mam ochote i tez ustawiam sie w kolejce. Czy kartki trzeba przyniesc?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#1828 2006-04-18 17:50:22

ewa7
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Przelozylam na polski artykulik, ktory sie ukazal w listopadzie 2004 r., a wiec jeszcze przed emisja N&S w BBC:

W otwierajacym epizodzie (w scenie pocz?tkowej) jest jasne, ?e istnieje przyciaganie mi?dzy Margaret i Johnem, ale ró?nice miedzy nimi przygniataj? ka?d? intencj? mi?osn?. Przez 4 odcinki, poma?u, wzrasta ?wiadomo?? ich uczu?.
To bardzo istotna sprawa w relacjach pomi?dzy Margaret i Thorntonem. Ona oczywi?cie my?li, ze on jest atrakcyjny, ale jego post?powanie sprawia, ?e zaczyna o nim my?le? w sposób erotyczny (seksualny). Przez d?ugi czas ca?kowicie zaprzecza tym swoim uczuciom. W ko?cu akceptuj? to, ?e s? ró?ni i robi? ogromny kompromis, aby by? razem. Nie mo?esz nic poradzi?, ?e tak to odczuwasz, nie ma znaczenia jakie s? okolicznosci.
Daniela w ko?cu polubi?a t? posta? i jej podró?.
Z 19-letniej naiwnej dziewczyny Margaret staje si? otwart? m?od? kobiet?. – mówi Daniela".

Entertainment North Easth
www.thisisthenortheast.co.uk

JESTE?CIE CUDOWNE DZIEWCZYNY

I pomysle? , ?e czeka NAs tyle jeszcze wra?e?
A ja musze cos tu jeszcze napisa?
Ostatnio nawi?za?am tu tyle znajomo?ci przez dostarczanie naszego ulubionego serialu . Ale nie wiem czy ja z czym? nie nawali?am i czy wszystkim Wam podzi?kowa?am za mi?e niespodzianki. Je?eli jestem zapominalska to przepraszam i bardzo teraz dzi?kuj?
Ci?gle myl? Wasze pseudonimy z prawdziwymi nazwiskami i to jest chyba powód.
Jeszcze raz dziekuj?

Offline

 

#1829 2006-04-18 18:28:35

Monika24
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Proponuj? zosta? przy starym obyczaju, a kto b?dzie mia? ochot? na ca?o?? t?umacze? rozkolportujemy e-mailem.

Ja mam ochote i tez ustawiam sie w kolejce. Czy kartki trzeba przyniesc?

ja te? ju? zajmuje kolejk?
jak nie kartki to mo?e numerki???

To ja kolejna w kolejce tongue Tu? za Tob? Migotko big_smile


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#1830 2006-04-18 18:42:22

Monika24
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Jutro Richard b?dzie udziela? wywiadu dla Radia5, mi?dzy 2.30 i 3.15 pm (po po?udniu) i b?dzie mówi? o swoim nowym filmie produkcji bbc "Impresjoni?ci". B?dzie mo?na pos?ucha? jego g?osu na tej stronie:
http://www.bbc.co.uk/fivelive/programmes/mayo.shtml.


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#1831 2006-04-18 18:53:02

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"


Kika, nie chc? si? wtr?ca? za bardzo, ale....Twoja córka ma usta Thorntona 8O
lol lol lol
Chyba nie wyzdradzi?am jakiej? tajemnicy? ;-)
Ojeju zwiewam, bo mnie jeszcze zastrzelisz....

Ali no dobra... rozszyfrowa?a? mnie.... powiem ci jeszcze jedno... u nas w rodzinie s? szpatu?kowate nosy... i co ty na to... (sama taki posiadam tongue )
je?eli chodzi o te dublowane uj?cia, to chyba czepia?am si? za bardzo, bo mi one wogóle nie przeszkadzaj?, odnotowa?am je jeko ciekawostk? (budynek jest budynkiem ale otoczenie wokó? niego tzn. koniki i te rzeczy... oczywi?ci bingo... to móg? byc postój powozów wink )


gg 2775021

Offline

 

#1832 2006-04-18 18:59:44

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

dopisuj? si? do tej kolejki... jestem za monik?24


gg 2775021

Offline

 

#1833 2006-04-18 20:20:37

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Przetlumaczylam fragmencik artykulu na temat N&S
Love in a cold climate:

Oryginal:
Back in Keighley, Denby-Ashe prepares for her next scene with Thornton, played by the little-known Richard Armitage. The chemistry between the two will be key to the drama's success, but the young actors appear unfazed by the challenge. "As soon as I saw Richard, I knew he was Thornton," Denby-Ashe says. "Just in the way he holds himself, he has a real presence."
Armitage feels equally confident of the pair's compatibility, "Something great happened when I read with Daniela. Something clicked. There are only four scenes in the whole drama when Margaret and John are actually alone together, and that heightens the tension between them. It's a wonderfully antagonistic relationship, and a real meeting of minds as well."

Tlumaczenie:
„Chemia mi?dzy nimi (Margaret i Thorntonem) b?dzie kluczem sukcesu filmu, ale mlodzi aktorzy wydaja sie sprostac wyzwaniu.
„Jak tylko ujrza?am Ryszarda, wiedzialam ze on to Thornton”. – mowi Daniela - "sposób w jaki si? poruszal (trzymal), on mia? osobowosc".
Armitage jest rownie ufny we wzajemne relacje tej pary.
„Cos wielkiego si? stalo, kiedy czyta?em z Daniela. Cos zaskoczy?o. Tam sa tylko 4 sceny w calym filmie, kiedy Margaret i John sa razem sami i cisnienie miedzy nimi wzrasta. To wspanialy antagonistyczny zwiazek i prawdziwe spotkanie umyslow”.
calosc:
http://enjoyment.independent.co.uk/film … le4111.ece

Offline

 

#1834 2006-04-18 20:28:54

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

„Cos wielkiego si? stalo, kiedy czyta?em z Daniela. Cos zaskoczy?o. Tam sa tylko 4 sceny w calym filmie, kiedy Margaret i John sa razem sami i cisnienie miedzy nimi wzrasta. To wspanialy antagonistyczny zwiazek i prawdziwe spotkanie umyslow”.

i tutaj jest kolejny dowód na to, ?e aktorzy byli bezb??dnie dobrani...

bardzo podoba mi si? ta wypowied? Rysia... i daje sporo do my?lenia... wink pewnie on sam pos?dzi?by mnie o b??dn? interpretacj?... wink


gg 2775021

Offline

 

#1835 2006-04-18 20:43:51

caroline
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Dzi?ki Gosiu, fajny jest ten artykulik :-)
**********************************************
Co do spraw porz?dkowych, (jak ja tego nie lubi?):
- migotko, Marianno, k?aniam si? w pas i uderzam z?bami w kolana DZI?KI
- lista spo?eczna powstaje (mam na niej w tej chwili: Gitk?, Kik?, Mariann?, Aine, Migotk?, Monik?24, Gosi? (?), siebie wink )
- aby nie zwi?ksza? liczby w?tków, t?umaczenia, przynajmniej na razie, b?d? pojawia? si? tutaj, "lista spo?eczna" b?dzie je te? dostawa? spod lady na maila
- osobny w?tek dla t?umacze? wydaje mi si? sensowny, tak?e ze wzgl?du na nowe fanki, ale postanowi?y?my nie zwi?ksza? liczby w?tków N&S wi?c tego nie róbmy, przynajmniej do czasu, gdy poznamy jasne stanowisko Kazika w tej sprawie
- proponuj?, aby w w?tku Sandy Welch zamieszcza? t?umaczenia artyku?ów (i zmieni? mu tytu?) co na to szanowna a?torka?
- powsta? jaki? czas temu osobny w?tek pt. "N&S cd" czy jako? tak, mo?e cz??? dyskusji przeniesie si? tam, spróbujmy, biedactwo ma zaledwie dwie strony :twisted:

Alison, t?umaczko niezmordowana, mog? si? zaj?? kolporta?em, aby Ci? odci??y?

Offline

 

#1836 2006-04-18 20:43:52

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Inny wywiad
In a Taxi with…….RICHARD ARMITAGE :

Oryginal:
"Daniela Denby-Ashe had already been offered the part of the heroine, Margaret, and it was their ‘instant chemistry’ at the audition that got him the job. ‘It wasn’t difficult do smoulder in scenes with Daniela, because she’s so incredibly beautiful,’ he says. ‘You look at her face and you just want to kiss her.’
No surprise that he and Daniela are still in touch, although he claims there was no off screen romance. ‘I think Daniela will be a good friend. We went out socially and got on so brilliantly,’ says Richard."

Tlumaczenie:
Danieli Denby-Ashe zaproponowano rol? Margaret, i to by?a "natychmiastowa chemia" w czasie przesluchania, które miala z nim (Armitagem) w czasie pracy nad filmem.
"Nie by?o trudno gra? (smoulder?) w scenach z Daniel?, poniewa? ona jest nieprawdopodobnie piekna" - mowi (Richard) - "Patrzysz na jej twarz i po prostu chcesz ja calowac".
Nie jest wiec zaskoczeniem, ze on i Daniela wci?? sa w kontakcie, chociaz dementuja, ze mieli romans poza ekranem. "Mysle ze Daniela jest dobrym przyjacielem. Wychodzimy towarzysko i jest ?wietnie" – mowi Richard.

Mail on Sunday, You magazine, April 2005

Offline

 

#1837 2006-04-18 20:49:31

otherwaymistercollins
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

My dear ladies!!! I beg you, most fervently, to relieve my suffering...Mówi?c wprost: mog?aby mi która? z Was udost?pni? NORTH&SOUTH? Du?o s?ysza?am o tym serialu i baaardzo chcia?abym go zobaczy?. W rzeczy samej aktor odtwarzaj?cy rol? Thortona jest elektryzuj?cy. A? mnie pokopa?o. Usi?owa?am sama ul?y? swym cierpieniom ale ?adnym sposobem nie mog?am tego ?ci?gn??. Na DVD mnie nie sta? bo mam tylko 50 funtów rocznego dochodu, a niestety w s?siedztwie nie pojawi? si? ?aden kawaler z 5.000. Wi?c chyba same rozumiecie w jakim jestem po?o?eniu. Please end my agony!
polonaise@poczta.fm

Offline

 

#1838 2006-04-18 20:49:36

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

wida? w filmie t? chemi? pomi?dzy nimi... wygl?daj? bardzo realistycznie i jak prawdziwi zakochani... chyba nie mo?na tak wszystkiego zagra?.... wink

nie wiem jak ci? tytu?owa?...colins? mo?e jaki? skrót.... jestem ch?tna... reszta na maila wink

witam w?ród nas


gg 2775021

Offline

 

#1839 2006-04-18 20:53:47

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Dzi?ki Gosiu, fajny jest ten artykulik :-)

Dzieki big_smile Tez probuje z moim nieudolnym angielskim troche Was odciazyc, ale za literature sie nie biore, bo boje sie zepsuc. Tu trzeba mistrza, a nie poczatkujacego ucznia wink
**********************************************

- lista spo?eczna powstaje

Mozna mnie do listy dorzucic, choc na razie mam chyba calosc, i chyba uporzadkowana.

proponuj?, aby w w?tku Sandy Welch zamieszcza? t?umaczenia artyku?ów (i zmieni? mu tytu?) co na to szanowna a?torka?

Szanowna "a?torka" nie ma nic przeciwko temu big_smile

Offline

 

#1840 2006-04-18 20:57:57

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

jak lista spo?eczna si? powi?kszy to mog? odci??y? Caroline wink


gg 2775021

Offline

 

#1841 2006-04-18 21:23:59

Alison
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"


Alison, t?umaczko niezmordowana, mog? si? zaj?? kolporta?em, aby Ci? odci??y?

Och by?oby cudnie. Mog? Ci za to publicznie wyzna? mi?o?? Karolu ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#1842 2006-04-18 22:12:47

caroline
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Alison, wybacz nie lubi? brodatych, k?uj? wink
Zerknij w mailika

Offline

 

#1843 2006-04-18 22:22:35

ewa7
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Eeee tam k?uj?
Widocznie ten by? niew?a?ciwy i k?u?

Offline

 

#1844 2006-04-18 22:24:06

Alison
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Alison, wybacz nie lubi? brodatych, k?uj? wink
Zerknij w mailika

Ale czy ja Ci? chc? ca?owa??!
Chc? Ci tylko powiedzie? how urgently I admire and love you, ot i wszystko. Za to, ?e mnie tak zaopiekowa?a? i mnie tak pi?knie odci??asz i w ogóle okazujesz zrozumienie, dla moich fju b?dziu i innych za?amek psychicznych. W czym tu zarost przeszkadza? 8O


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#1845 2006-04-18 22:40:18

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Ja chcialam tylko w ramach dygresji, ze daje tekst oryginalny do tych artykulow, bo moze jak jakas glupote palne, to mnie poprawicie ..

Ps. Mecze sie wlasnie nad nowym , ale ciezki jest. Chyba sie zwroce do Ali po pomoc sad ale mam skrupuly moralne , bo Ali chyba juz ledwie dycha ...

Offline

 

#1846 2006-04-18 22:46:09

ewa7
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Inny wywiad
(Armitagem) w czasie pracy nad filmem.
"Nie by?o trudno gra? (smoulder?) w scenach z Daniel?, poniewa? ona jest nieprawdopodobnie piekna" - mowi (Richard) - "Patrzysz na jej twarz i po prostu chcesz ja calowac".

To musi by? niez?y Czaru?
Ju? to kiedy? pisa?am
Te pó?usmiechy i to zmarszczone zatroskane czó?ko..........

Offline

 

#1847 2006-04-18 22:49:05

ewa7
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

http://img508.imageshack.us/img508/3647/sk322adankajohn62sb.jpg

Offline

 

#1848 2006-04-18 22:57:44

Alison
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Inny wywiad
(Armitagem) w czasie pracy nad filmem.
"Nie by?o trudno gra? (smoulder?) w scenach z Daniel?, poniewa? ona jest nieprawdopodobnie piekna" - mowi (Richard) - "Patrzysz na jej twarz i po prostu chcesz ja calowac".

To musi by? niez?y Czaru?
Ju? to kiedy? pisa?am
Te pó?usmiechy i to zmarszczone zatroskane czó?ko..........

HA, ale chcia?aby?, ?eby kto? tak o Tobie powiedzia?.
Ja to bym kcia?a..... :oops:


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#1849 2006-04-18 23:04:34

ewa7
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Inny wywiad
(Armitagem) w czasie pracy nad filmem.
"Nie by?o trudno gra? (smoulder?) w scenach z Daniel?, poniewa? ona jest nieprawdopodobnie piekna" - mowi (Richard) - "Patrzysz na jej twarz i po prostu chcesz ja calowac".

To musi by? niez?y Czaru?
Ju? to kiedy? pisa?am
Te pó?usmiechy i to zmarszczone zatroskane czó?ko..........

HA, ale chcia?aby?, ?eby kto? tak o Tobie powiedzia?.
Ja to bym kcia?a..... :oops:

A kto by nie chcia?
Chocia? mam swiadomo?c , ?e mnie to si? juz nie przydarzy :cry:
Bo co mi po komplementach jak to mówi stary dziad

Offline

 

#1850 2006-04-18 23:15:14

Alison
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"


A kto by nie chcia?
Chocia? mam swiadomo?c , ?e mnie to si? juz nie przydarzy :cry:
Bo co mi po komplementach jak to mówi stary dziad

No niby tak, ale pomarzy? to zawsze "pienknie" jest...


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB