Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2004-11-02 14:17:01

fringilla
Użytkownik

Lady Susan

Wczoraj przeczyta?am Lady Susan. Nie po raz pierwszy, ale po d?ugiej przerwie, przyznam, ?e niewiele pami?ta?am.
Ta ksi??ka jest tak zupe?nie inna od pozostya?ych dzie? Jane Austen. Nie tylko je?li chodzi o form? (listy), ale tak?e ze wzgl?du na bohaterów. Wprawdzie wczesne utwory jane Austen cz?to maj? forme listów, ale Lady Susan jest chyba jedynym z nich, który zosta? wydany w Polsce. Chodzi?o mi jednak bardziej o bohaterk?. Lady Susan jest tak jednoznacznie z?a, ?e miejscami a? ma?o wiarygodna. Cho? mo?e po??czenie zepsucia z g?upot? daje takie efekty...

Ja bardzo ?a?uj?, ?e Jane Austen nie poci?gn??a tej opowiastki dalej. Przerwa?a j? w momencie, w którym wiele si? mog?o jeszcze wydarzy? i wydarzy?o, jak wiemy z zako?czenia. My?l?, ?e dalsza koresspondencja by?aby bardzo zajmuj?ca. Chcia?abym przeczyta? list, w którym Lady Susan zawiadamia krewnych o slubie z sir Jamsem. Mimo, ?e ksi??ce brak polotu i humoru pó?niejszych dzie?, mog?aby sie ciekawie rozwin??.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#2 2004-11-04 22:57:44

winter_person
Użytkownik

Re: Lady Susan

Czyta?am kiedys i niewiele pami?tam, ale musz? od?wiezyc pami??, bo bardzo lubi? takie novels of letters. Z tego, co pami?tam, to faktycznie nie by?p a? tak b?yskotliwe jak pó?niejsze powie?ci Austen. Czyta?am te? The Watsons, ale niewiele pami?tam i z tego, jest jaki? bal, czyli to, co w?a?ciwie bardzo lubi?. To ja Biegn? czyta?, a kiedy sko?cz?, to si?, miejmy nadziej?, sensowniej wypowiem:)

Offline

 

#3 2004-11-04 23:01:56

fringilla
Użytkownik

Re: Lady Susan

Hehe, ja te? mam Wtsonów na dzisiejszy wieczór, wydrukowa?am sobie w?a?nie z PBI big_smile


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#4 2004-11-04 23:07:40

winter_person
Użytkownik

Re: Lady Susan

Mi?ego czytania. Je?li moge spyta?, o czym pisa?a? prac?, tzn. wiem, ?e o Austen, ale co dalej? Mo?e byc na priv, zreszt? tak by?oby lepiej:)

Offline

 

#5 2004-11-04 23:46:32

fringilla
Użytkownik

Re: Lady Susan

Nie poda?a? adresu w profilu :-(
Ja niestety w ko?cu nie pisa?am pracy o Jane Austen. Studiowa?am polonistyk?, wi?c musia?abym ten temat po??czy? z czym? z literatury polskiej. Poza tym pisanie o JA w Posce okaza?o sie bardzo trudne, a wyjecha? na stypendium akurat nie mog?am. Prac? pisa?am o Sapkowskim, ale je?li kiedy? uda mi sie napisac doktorat, to b?dzie na pewno o JA przedze wszystkim.
Pozdr. Agata


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#6 2005-04-25 14:54:37

aga
Użytkownik

Re: Lady Susan

Lady Susan wydaje mi si? najbardziej ciekaw?, bo z?o?on? natur?
kobiec?. Jest tak inna od pozosta?ych bohaterek JA, tak inna , ?e nie
wiemy do ko?ca, co ona wymy?li. Jest nieprzewidywalna, cho? wiemy, ?e
jest pozbawiona skrupu?ów. Jako posta? literacka jest naprawd? zajmuj?ca. Snuje kolejne intrygi, ja tak naprawd? to podziwiam jej inteligencj?, cho? osobi?cie nie musz? jej lubi?. Lady Susan potrafi
"podrywa?" i mlodych i starych, bo umie wykry? ich s?abostki. Do?wiadczenie i wiek powy?ej 30-tki wiele tu pomagaj?. Szkoda tylko, ?e
tak inteligentna kobieta nie jest u JA postaci? pozytywn?! Mam nawet
dziwne wra?enie, ?e JA nie popiera?a feministycznych /w pojeciu autorki/
zap?dów swoich bohaterek, stawiaj?c je niejako poza nawias.

Offline

 

#7 2005-04-29 16:03:04

dorotka
Użytkownik

Re: Lady Susan

Szczerze mówi?c, ja si? jej ba?am...
Co za szcz??cie, ?e nie by?am na miejscu jej córki i moja mama jest najfajniesz? osob? na ?wiecie.


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#8 2006-09-29 12:31:14

Elizabeth
Użytkownik

Re: Lady Susan

Ja równie? ?a?uj?, ?e Jane nie poci?gn??a "Lady Susan" dalej. Mog?o by? jeszcze ciekawie. Rzadko czytuj? powie?ci epistolarne, ale teraz nabra?am przekonania, ?e powinnam robi? to cz??ciej. Zastanawiam si? czy da?oby si? wyre?yserowa? "Lady Susan". Musi by? to niezwykle trudne, bo film musia?by uj?? zarówno akcj?, jak listy pisane przez bohaterów.

Offline

 

#9 2006-09-29 12:33:09

pak4
Użytkownik

Re: Lady Susan

Ja tylko przypomn?, ?e powie?ci? epistolarn? s? "Niebezpieczne zwi?zki", które doczeka?y si? znakomitych ekranizacji.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#10 2006-09-29 13:06:01

Marija
Użytkownik

Re: Lady Susan

lol Naprawd? znakomitych: szczególnie z Malkovitchem

Offline

 

#11 2006-10-07 12:31:21

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Lady Susan

no i boskim Colinem (aczkolwiek nie nazwa?abym tego ekranizacj? big_smile)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB