Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2005-01-16 14:54:55

dorotka
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

No to ?adnie, nie ma co. Zapocz?tkowa?am gadk? o jakich? obrzydlistwach natury fizjologicznej i to w dodatku w dziale o ciuchach. Nie ma to jak moje wyczucie taktu.
Wybaczcie :oops:
A tak na marginesie - sister, sk?d ty masz takie wiadomo?ci?


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#27 2005-01-16 19:53:04

sister
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

hmmm... sma nie wiem smile

nigdy nie znosi?am historii jako takiej, ale uwielbiam ksi??ki, opisuj?ce dawne obyczaje. szczególnie w tych wy?szych sferach. Ogl?dam du?o filmów kostiumowych. Tak jako? po prostu wiem smile pewnie gdzie? widzia?am w jakim? filmie albo gdzie? czyta?am :?:

Offline

 

#28 2005-01-16 20:50:17

dorotka
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

To ja teraz zwracam si? z pro?b? do osób w?adaj?cych takimi kosmicznymi dla mnie umiej?tno?ciami jak haftowanie itp. - jak ju? si? spotkamy (Bo?e dopomó?!) to mo?e by?cie mnie nauczy?y cho? troch?? Jestem co prawda ma?o poj?tna w tych sprawach, ale zapa? mam baaardzo du?y big_smile


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#29 2005-01-16 21:44:38

sister
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

Dorotko,

haftowanie to naprawd? prosta sprawa... lecisz niteczk? po skosie i z powrotem, pami?taj?c o wzorze, naprawd? bana?. Z szyde?kowaniem to te? nie problem, chocia? w tej dziedzinie si? nie polecam, bo znam raptem ze 3 wzory...

ale ch?tnie Ci pomog? opanowa? niektóre sztuki, je?li uznasz, ?e moje umiej?tno?ci s? w ystarczj?ce... jak mniemam jednak niejedna z Was, dziewczyny potrafi robi? ró?ne cuda po stokro? lepiej ni? ja big_smile

Offline

 

#30 2005-01-17 14:45:40

dorotka
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

Raptem trzy wzory, jasne, dlamnie to sporo, pewnie ?migasz t? ig??, a ja umiem si? tylko pok?u?... ale to nic, jak jeste? cierpliwa i nie zdzielisz mnie w ?epetyn? po chwili, to 3mam cie za s?owo big_smile


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#31 2005-01-17 14:57:58

sister
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

Z tm k?uciem w palce to Cie uspokoj? : haft krzy?ykowy robi si? specjaln? igl? o zaokr?glonym ko?cu, trzeba sie naprawd? nam?czy?, ?eby si? uk?u? smilesmilesmile

Obiecuj? dotrzyma? s?owa, je?li warunki na to pozwol? smile

Offline

 

#32 2005-01-17 16:37:11

dorotka
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

Mam naprawd? wielk? i szczer? nadziej?, ?e si? spotkamy wszystkie. Tak si? ju? nastawi?am na ten wyjazd, ?e chyba sie pop?acz? ze z?o?ci, je?li nam si? nie uda!
B?dzie dobrze big_smile


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#33 2005-01-28 10:22:12

sister
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

Ja te? mam nadziej?, ?e uda nam si? spotka?, szkoda, ?e do lata jeszcze tyle czasu........... sad

Offline

 

#34 2005-01-28 15:54:32

dorotka
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

No nie wiem, tak mi szybko czas leci w tym roku, mo?e dlatego, ?e musz? do szko?y doje?d?a? i nie mam na nic czasu. W ka?dym razie jeszcze tylko troch? i na pewno si? uda big_smile Grunt to optymizm!!!


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#35 2005-01-28 21:31:40

sister
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

Dorotko, zauwa?y?a?, ?e zosta?y?my na tym forum same??? gdzie wywia?o wszystkie inne Panie???

Offline

 

#36 2005-01-29 11:12:54

dorotka
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

Zauwa?y?am i mam kilka wyt?umacze?: albo s? teraz na studiach jakie? zaliczenia albo gor?cy okres we wszystkich mo?liwych miejscach pracy albo zbiorowe odci?cie od neta...
Zaczyna by? nieswojo. Ale to nic, ratujmy honor big_smile


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#37 2005-01-30 18:31:43

sister
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

hmmmm.... ja ma sesj?, to fakt i nie zagl?dam tu tak cz?sto jak bym chcia?a, ale to ostatnia sesja ju?... nie wiem czy si? cieszy? czy nie, bo w ko?cu jak si? cz?owiek od 7 roku ?ycia uczy to nie wyobra?a sobie jak mo?na robi? co? innego...

ale to tylko tak pisz?, moje rozterki :? 8O sad

Chcia?abym ?y? w Epoce Regencji i martwi? si? tylko wyszywaniem parawaniku... (oczywi?cie je?li mia?abym urodzi? si? w tamtych czasach to powiedzmy w takiej samej rodzinie pod wzgl?dem spo?ecznym jak i finansowym w jakiej si? urodzi?am, bo chocia? sie nie przelewa, to g?odna i naga nie chodz? a co do statusu spo?., to pochodz? z rodziny inteligencko-mundurowej, wi?c chyba w Epoce Regencji nie by?oby najgorzej, prawda? no bo przecie? w tamtych czasach wyszywanie parawaników raczej nie by?o elementem ?ycia dziewcz?t ubogich i bez statusu spo?ecznego, musia?y pracowa? jako s?u??ce, albo jako pracownice farm... nie ?ebym mia?a co? przeciwko pracy fizycznej, nie zrozumcie mnie ?le, ale w takiej sytuacji niestety nie da si? czerpa? z uroków ?ycia Epokii Regencji...)

Offline

 

#38 2005-01-31 19:10:22

dorotka
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

Ja to bym mia?a przer?bane bior?c pod uwag? obecny status rodziny - g?odem te? nie przymieramy, ale rodzina raczej z klasy robotniczej (niech ?yje komuna), wcze?niej podobno szlachecka... pami?tam, bo kiedy? z zapa?em robi?am drzewa genealogiczne w podstawówce big_smile

Wi?c ?ycie mia?abym prawdopodobnie sielskie, gdybym jeszcze potrafi?a jako? prze?kn?? fakt, ?e tylko m??czy?ni maj? co? do powiedzenia. A ?e nie potrafi?abym, to niech lepiej jest jak jest....


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#39 2005-02-09 10:03:51

sister
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

Wiesz z kobietami to jest tak, ?e tak naprawd? to one zawsze mia?y du?o do powiedzenia i nikt si? nawet nie spodziewa jak wielka by?a ich si?a... wp?yw kobiet na ?ycie polityczne, kulturalne i wszystkie inne sfery by? i jest nadal ogromny, nawet je?li nie zwsze wida? to na pierwszy rzut oka... Nie oszukujmy si?, m??czy?ni maj? tak rozbuchane ego i s? tak zapatrzeni w siebie, ?e uwierz? we wszystko i zrobi? wszystko, je?li tylko s?dz?, ?e to ich w?asny, b?yskotliwy pomys?... mo?na nimi manipulowa? jak dzie?mi, wodzi? za nos i kierowa? ich post?powaniem... jednym s?owem kobiety zawsze mia?y do?? du?o w?adzy, je?li umia?y wykorzysta? swoje walory, i swoj? dyskretn? przewag? delikatno?ci w dzia?aniu (i nie mówi? tu o sztuczkach "cielesnych" smilesmilesmile)

Offline

 

#40 2005-03-04 22:12:33

karolcia
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

ja osobiscie bardzo chcialabym zyc w tamtych czasach,no nie na zawsze jakis czas bo uwielbiam ogromne domy z wielkimi ogrodami. Fascynuja mnie te posiadlosci jakie mieli bohaterzy,pokoje,hole,korytarze,piekne mebele,zastawy.Wspaniale parki i rosliny.Sniadaniowania,obiadowania i te bale u przyjaciol.Jakie oni mieli zmartwienia i problemy oprocz takich jak milosc,malzenstwo czy spadek.Naprawde tego wszystkiego jestem ciekawa i chcialbym przezyc to na wlasnej skorze.Oni nie mieli nic konkretnego do roboty i nigdy nic nie musieli tak jak my do pracy bo jak nie nas zwolnia


?yj rozs?dnie, a ?ycie b?dzie pi?kniejsze.

Offline

 

#41 2005-03-04 23:20:50

fringilla
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

Hehe, mieli fajnie, pod warunkiem, ?e urodzili si? w odpowiedniej sferze.
A jakie mogli mie? problemy, hmm... zastanówmy si?: wszy, karaluchy itp, zgony w czasie licznych porodów, wysoka umieralno?c noworodków i, mo?e jestem obrzydliwa, ale chyba niezbyt mi?o by?o mie? w tamtych czasch miesi?czk?. Jak si? by?o wielk? pani?, mo?e mo?na by?o nie wstawa? z ?ó?ka, ale jak sie by?o s?u??c?, która zima rozpala?a w kominku w jej sypialni, brrr...
Ja tam nie zmieni?abym czasów. Dzi?ki Bogu za równouprawnienie, rozwój medycyny, przemys?u farmaceutycznego, ?rodków do dezynsekcji i higieny, za centralne ogrzewanie i elektryczno??... wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#42 2005-03-05 11:43:55

sister
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

A z drugiej strony komu podzi?kowa? za ogromn? przest?pczo??, wszechobecn? pornografi?, zanieczyszczenie ?rodowiska, og?upiaj?c? telewizj?, patologie spo?eczne... jak tu spokojnie wychowywa? dzieci???

wszystko ma swoje z?e i dobre strony... prawd? jest jednak, ?e ka?de ?ycie ma urok, je?li cz?owiek nie musi specjalnie troszczy? si? o to, co do gara w?o?y?...

Offline

 

#43 2005-08-04 23:10:47

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

To ja dla porz?dku zak?adam nowy w?tek o ubraniach, kontynuuj?c temat zacz?ty w w?tku o porcelanie ;-)
Mi tam si? takie suknie z podniesion? tali? zawsze bardzo podoba?y. Moja ?lubna sukienka mia?a podobny krój i wiele innych.

Suknie z okresu Regencji s? wspania?e podczas ci??y.
big_smilebig_smilebig_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#44 2005-09-27 09:09:17

agnes_13
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

A mnie si? tam podobaj? te "workowate" suknie. lol ?adnie maskowa?y niedoskona?o?ci linii biodrowo- taliowej ( RANY!!! ale sobie sformu?owanie wymy?li?am :? ) no chyba ?e si? wa?y?o 90 kg wtedy ju? nic nie mog?y zamaskowa? big_smile

A co do m?skich spodni, to pami?tacie t? scen? z balu w N. Kiedy Pan Darcy ma takie podnie do kolan i bia?e po?czoszki. MASAKRA!!! Jak to widz? to dostaj? ataku ?miechu lol Zauwa?y?am ?e w ekranizacji "Emmy" Pan Knithley cz??ciej chodzi w normalnych, d?ugich spodniach i d?ugich butach.

Strasznie czasami musia?o by? krepuj?ce dla m??czyzn noszenie a? tak obcis?ych spodni, szczególnie przy tylu kobietach z obna?onym biustem. :oops:

A tak swoj? drog? to Jennifer E. w tych sukniach wygl?da uroczo, szczególnie podczas "spaceru" z Kaczym Dziobem - Pann? Bingley. Zauwa?y?y?cie??? Tamta chuda tyczka bez biustu obwieszona jak choinka. Nic dziwnego ?e Pan Darcy zamkn?? ksi??k? natychmiast jak tylko Lizzy wsta?a. Przynajmniej by?o na co popatrze?. big_smile


Agnes

Offline

 

#45 2005-09-27 21:06:49

Admete
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

W tamtych czasach m?skie ?ydki uwa?ane by?y za niezwykle istotny element atrakcyjnego wygl?du eleganckiego m??czyzny. :-) St?d upodobanie do po?czoch i obcis?ych spodni do kolan. :-)


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#46 2005-09-27 21:29:05

Maryann
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

Czyta?am gdzie?, ?e takie "normalne" spodnie by?y w tamtych czasach garderob? raczej ma?o wizytow?. Nosili je g?ównie m?odsi (czyli bardziej nad??aj?cy za wszelkimi nowinkami) panowie i to raczej poza salonem.
A ju? ca?kiem nie wypada?o pojawia? si? w takim stroju na imprezach towarzyskich, a zw?aszcza na balu. Tam obowi?zywa?y te nieszcz?sne spodnie do kolan i po?czochy.

Offline

 

#47 2006-02-14 18:09:09

GeorgianaDarcy
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

Nie mam nic do krotkich spodni ponczoszek, ale bardziej pociagaja mnie klasyczne wysokie do kolan buty smile Ahhh... Te stroje swietnie podkreslaja meskie ksztalty lol


You have bewitched me body and soul.

Offline

 

#48 2006-04-19 22:34:06

bezpaznokcianka
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

Lizzy i Jane nawet w sypialni podczas wieczornych rozmów s? dopi?te na ostatni guzik...

Ale Jane bodaj w 5 czy 6 odcinku ma umyte wlosy... wiec chociaz se wlosy na koniec umyla big_smile

Offline

 

#49 2006-05-08 17:51:53

Narya
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

Nie wiedzialam, gdzie to umie?ci?. Tu chyba najbardziej pasuje big_smile A analiza jest ciekawa wink

[URL=http://img315.imageshack.us/my.php?image=wykres6zg.png]http://img315.imageshack.us/img315/1378/wykres6zg.th.png[/URL]

Offline

 

#50 2006-05-08 18:45:59

Caitriona
Użytkownik

Re: Workowate suknie i obcis?e spodnie

Narya, czy ja dobrze to rozumiem, ?e chodzi o odleg?o?? kra?ca sukni od pod?ogi? (ja nie za bardzo je?li chodzi o angielski...)


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB