Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2005-11-07 10:41:12

fringilla
Użytkownik

"Dziewi?te wrota" a "Klub Dumas"

Lubi? Artura Pereza Reverte, ale Klub Dumas przeczyta?am dopiero po obejrzeniu filmu Pola?skiego. I mia?am mieszane uczucia. Ksi?zka wciagaj?ca, zdecydowanie z tych, od których trudno sie oderwa?, nawet jak sie zna zako?czenie. Ale zako?czenie... rozczarowuj?ce. Do ko?ca mia?am nadziej?, ?e te dwa watki - satanistyczny i dumasowski b?d? ze soba powi?zane, a tu nic. Na poczatku dziwi?am si?, dlaczego Pola?ski zrezygnoiwa? z jednego w?tku, ale w tej sytuacji rozumiem. Dzieki temu film jest bardziej spójny, a fabu?a w sumie niewiele utarci?a.
ja ogladaj?c film zastanawia?am sie kim jest tajemnicza dziewczyna i stawia?am raczej na cos wr?cz przeciwnego. Na poczatku my?la?am, ?e to zupe?nie inne moce wys?a?y j?, ?eby broni?a Corsa.
Ale ta ko?cówka w filmie - p?on?cy zamek itd., nie podoba?a mi sie tak zupe?nie. Wola?am jak ten w?tek, scena miosna zosta?y przedstawione w ksi??ce.

A co do samego Prereza Reverte, to erudycja tego pisarza chyba nigdy nie przestanie mnie zadziwia?. Z ka?d? przeczytana ksi??k? wzrasata mój podziw, nawet je?li, jak w przypadku Szachownicy Flamandzkiej, niewiele rozumiem (szachy jakos nigdy mnie nie wci?gn??y, nawet po tej lekturze).


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#2 2005-11-08 11:26:43

aga
Użytkownik

Re: "Dziewi?te wrota" a "Klub Dumas"

Te? czyta?am Reverta, mam nawet "Klub Dumas". Pisarz ma b.ciekawe
pomys?y, a przepadam za zagadkami! Ale on ma jedn? wad?, nazbyt
ci??ki styl i rozd?te opisy, których na szcz??cie brak w "Klubie Dumas".
A film Pola?skiego jest mimo wszystko b.dobry, s?dz?, ?e ta
dziewczyna chroni bohatera przed wys?annikiem diab?a czy szatana.
Ksi??ka przypomina mi bardzo "Imi? ró?y", mo?e znacie inne tytu?y, ale
w dobrym gatunku!

Offline

 

#3 2005-11-08 11:33:47

fringilla
Użytkownik

Re: "Dziewi?te wrota" a "Klub Dumas"

Z tego co do tej pory przeczyta?am tego autora najbardziej podoba?a mi sie "Ostatnia bitwa templariusza". Co do ci??kiego stylu, nie zgadzam sie zupe?nie, dobrze mi sie czyta, a opisy najcz?sciej dotycza bardzo ciekawych rzeczy, no mo?e poza partiami szachów w "Szachownicy flamandzkiej". Poza tym s? niezb?dne do tego, ?eby lepiej poznac bohaterów. Szczególy ich uboiru, sposób zachowania, czy opis ich otoczenia, to wszystko sk?ada sie na ich charakterystyke.
Oczywi?cie daleko mu do lekkosci stylu Jane, ale mi odpowiada.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#4 2005-11-08 21:01:37

Admete
Użytkownik

Re: "Dziewi?te wrota" a "Klub Dumas"

Z tym ci??kim stylem to b?d? polemizowa?. Styl Reverte jest ?wietny, nie ma porównania z takim na przyk?ad Danem Brownem, którego styl jest "jak od siekiery" ;-) Pióro ma Reverte lekkie, a wiedz? niesamowit?. Te? mnie zako?czenie "Klubu..." rozczarowa?o bardzo. Brakowa?o w nim tej magii, która by?a w ca?ej ksi??ce. Za to uwielbiam t? powie??, bo sama ksi??ki kocham i ró?ne rzeczy by?abym w stanie zrobi?, by uzyska? te najbardziej ukochane ;-) Te? podoba?a mi si? "Ostatnia bitwa templariusza", przyznam si? nawet, ?e posta? ksi?dza Quarta wzbudza?a we mnie bynajmniej niepobo?ne uczucia ;-) Ech...Nie ma to jak zakocha? si? w postaci literackiej ;-)
Czyta? kto? przygody kapitana Alatriste? Bardzo dobre i ?wietnie przet?umaczone przez ?obodzi?skiego. "Nie grzeszy? ni uczciwo?ci?, ni pobo?no?ci?, lecz jako ?ywo by? cz?ekiem odwa?nym."


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#5 2005-11-08 21:46:18

fringilla
Użytkownik

Re: "Dziewi?te wrota" a "Klub Dumas"

Te? podoba?a mi si? "Ostatnia bitwa templariusza", przyznam si? nawet, ?e posta? ksi?dza Quarta wzbudza?a we mnie bynajmniej niepobo?ne uczucia ;-) Ech...Nie ma to jak zakocha? si? w postaci literackiej ;-)

Zdecydowanie tak!


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#6 2005-12-29 13:33:01

aga
Użytkownik

Re: "Dziewi?te wrota" a "Klub Dumas"

Dla mi?o?niczek zagadek i tajemnic mam kolejn? ksi??k?, i to now?!
To "Codex" Lva Grossmana, mo?na j? kupi? w ksi?garni internetowej
Merlin. Ja kupi?am w markecie. To bardzo ciekawa literacka opowie?? o
poszukiwaniach zaginionej ?redniowiecznej ksi?gi, o tajemnicach samej
ksi?gi. Wi?cej nie pisz?, aby nie ujawnia?, ale czyta?am z wielk? przyjemno?ci?. A atmosfera bardzo zblizona do "Klubu Dumas", czy
nawet "Cienia wiatru" /te? w Merlinie/.
"Cie? wiatru" to kolejna warto?ciowa pozycja, akcja i wokó? zaginionej
ksi??ki i wokó? równie zaginionego jej autora. Bardzo intryguj?ce!
Te dwa tytu?y nawet wymieniono w recenzji "Codex-u". Polecam!

Offline

 

#7 2005-12-30 22:32:25

Admete
Użytkownik

Re: "Dziewi?te wrota" a "Klub Dumas"

"Cie? wiatru" mam i znam :-). Recenzenci psy na tej powie?ci wieszaj?, ale mi si? podoba. Chyba dlatego, ?e jak wcze?niej pisa?am, moja mi?o?? do ksi??ek przybiera czasami form? ob??du ;-)


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB