Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#101 2006-02-20 00:14:48

Ania
Użytkownik

Re: LOTRY :D

?ezka sie w oku kr?ci, jak sobie cz?owiek pomy?li, ze mo?na taki pomnik wystawi? swojej mi?o?ci (my?l? oczywi?cie o ksi??ce) - i to wcale nie jakiej? tam wyidealizowanej, ale tej zwyczajnej codziennej, mi?o?ci do tej jedynej wybranej, z któr? mo?na by?o sie razem zestarze?... :cry:

Offline

 

#102 2006-02-20 00:24:04

Ania
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Patrz?c w tym aspekcie jeszcze wiekszy szacunek nale?y si? Aragornowi. by? cz?owiekiem, najbardziej podatnym na moc pier?cienia. Ale by? gotów wyrzec si? go, bez wi?kszego ?alu. Dla mnie to tylko dowodzi, ?e pragn?? odzyska? swoje dziedzictwo dla ojcowizny, a nie dla samej w??dzy, jako takiej

Nie pragn?? w?adzy, my?l?, ze nie chcia? te? odzyska? dziedzictwa - przynajmniej na pocz?tku historii. Ten osiemdziesi?cioletni facet w gruncie dorasta? na oczach czytelnika do honoru i odpowiedzialno?ci, które mia?y na niego spa?c wraz z koron? roll

Offline

 

#103 2006-02-20 00:25:36

Ania
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Kurcze! Sorry, Aine - okazuje sie ze nie umiem wstawia? cytatów
:oops:

Offline

 

#104 2006-02-20 04:58:57

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Kurcze! Sorry, Aine - okazuje sie ze nie umiem wstawia? cytatów :oops:

chyba jednego "quote" w kwadratowym nawiasie Ci brak?o na pocz?tku, spróbuj sobie wyedytowa? i poprawi? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#105 2006-02-20 23:08:46

Ania
Użytkownik

Re: LOTRY :D


chyba jednego "quote" w kwadratowym nawiasie Ci brak?o na pocz?tku, spróbuj sobie wyedytowa? i poprawi? big_smile

Jesli sie nie pogniewasz, zostawie to tak jak jest, a postaram sie na przyszlo?c bardziej uwa?a?

Offline

 

#106 2006-02-20 23:15:14

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Mnie tam rozgniewa? raczej trudno. Kazimierza musisz si? pyta? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#107 2006-02-20 23:21:17

Ania
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Hurrra! Uda?o mi si? tym razem. big_smile A propos. Wczorajsza dyskusja zainspirowala mnie na tyle, ze mam zamiar zrobi? sobie powtórk? z rozrywki i jeszcze raz obejrze? wszystkie trzy cz??ci trylogii, nie mówi?c ju? o tym, ze chyba jeszcze raz przewertuj? ksi??ki, ale tym razem musz? zdoby? gdzie? t?umaczenie Skibniewskiej, bo to, które mam w domu (M. i C. Fr?ców) nie jest najlepsze, chocia? z genialnymi ilustracjami Allana Lee.

Offline

 

#108 2006-02-20 23:22:57

Ania
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Kazimierza musisz si? pyta? big_smile

My?lisz, ze on móg?by sie krzywi?? roll

Offline

 

#109 2006-02-20 23:29:24

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

A ja najbardziej ceni? sobie w?asnie Fr?ców. Po??czenie fajnego stylu z nieprzet?umaczalno?cia nazw w?asnych big_smile
Mam wszystkie wydania. I Skibniewskiej (to pierwsze jeszcze z Gryfem big_smile) i ?ozi?skiego i Fr?ców. POrówna?am je soibie czytaj?c bezpo?rednio jedno po drugim.
Fr?cowie rulez!!!


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#110 2006-02-20 23:51:13

Ania
Użytkownik

Re: LOTRY :D

A ja najbardziej ceni? sobie w?asnie Fr?ców. Po??czenie fajnego stylu z nieprzet?umaczalno?cia nazw w?asnych big_smile
Mam wszystkie wydania. I Skibniewskiej (to pierwsze jeszcze z Gryfem big_smile) i ?ozi?skiego i Fr?ców. POrówna?am je soibie czytaj?c bezpo?rednio jedno po drugim.

Nie moglam mie? takiego porównania, ale do Skibniewskiej czuj? ogromny sentyment, bo dzi?ki niej wesz?am w ?ródziemie. Stara mi?o?? nie rdzewieje.

Offline

 

#111 2006-02-21 00:01:41

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Rozumiem doskonale. Sentyment ja te? odczuwam, ale i tak stwierdzam, ?e dr?twa jest. Niestety.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#112 2006-02-21 00:02:34

Ania
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Po Twoich s?owach tym bardziej mam ochot? na Skibniewsk?, bo Fr?ców obrócilam ca?kiem niedawno. Moze mgliste wspomnienie pierwszego zetkni?cia z genialna ksi??k? (wstyd przyzna? jak to by?o dawno :oops: )rzeczywi?cie za bardzo wp?ywa na mój obiektywizm, ale opinia, ze w?a?nie tamto t?umaczenie jest najlepsze nie jest tylko moja.

Offline

 

#113 2006-02-21 00:07:59

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Kazdy odbiera ksi??ke i t?umaczenie inaczej. Ja znam kilka osob ktore da?oby si? pokroi? za ?ozi?skiego big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#114 2006-02-21 00:22:48

Ania
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Nie czyta?am, nie mam wi?c zdania, ale je?li t?umaczy nazwy w?asne, to chyba nie zdo?a?bym przez niego przej??

Offline

 

#115 2006-02-21 21:03:52

fringilla
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Bilbo Bagosz z Bagoszowa jest jeszcze nawet ?mieszny, ale ?azika mu darowac nie mog?!


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#116 2006-02-21 21:18:07

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

A podobno ten ?azik du?o lepiej oddaje charakter s?owa "Strider" ni? Obie?y?wiat. Tyle ?e nam sie niezbyt dobrze kojarzy.
Kurcze ?azik, to taki samochód terenowy, a nie dziedzic Isildura!!!


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#117 2006-02-21 23:01:57

Ania
Użytkownik

Re: LOTRY :D

A podobno ten ?azik du?o lepiej oddaje charakter s?owa "Strider" ni? Obie?y?wiat. Tyle ?e nam sie niezbyt dobrze kojarzy.
Kurcze ?azik, to taki samochód terenowy, a nie dziedzic Isildura!!!

I tu w pe?ni sie z Tob? zgadzam, dlatego t?umaczenie obejmuj?ce tak?e nazwy wlasne nie wchodzi zupe?nie w gr?. Niestety nie znam angielskiego i w kwestii znacze? musz? zaufa? t?umaczom.

Offline

 

#118 2006-02-21 23:14:54

Ania
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Poza tym czy wyobra?asz sobie, ?e mog?aby? Viggo nazwa? ?azikiem? W tej sytuacji ciesz? sie ?e j?zyk polski jest tak wieloznaczny. Rozmawia?am ostatnio z kole?ank?, która od 15 lat mieszka w Niemczech i "WP" pozna?a z t?umaczenia niemieckiego. Wszystkie nazwy w?asne zosta?y w nim przet?umaczone, a ja mimo wszystko jednak wol? angielskie, cho? wiem, ?e ka?da z nich jest zancz?ca. Ona nie mog?a sie przestawi? i gubi?a sie s?ysz?c lub czytaj?c Baggins, Obie?y?wiat itd

Offline

 

#119 2006-02-21 23:28:30

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

W?osi te? maj? swoje t?umaczenie big_smile
Grampasso
stregone Gandalf
Raminghi - Stra?nicy
Contea - Shire
vermilinguo - Smoczy jezyk

i kilka innych, których ju? nie pami?tam big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#120 2006-02-22 15:34:22

Mag
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Kochane, a ?liczny Legolas, który mknie po ?niegu, obok dru?yny i nawet pi?tkami si? nie zapada :!:
8)


GG 6318358

Offline

 

#121 2006-02-22 18:29:16

Diana
Użytkownik

Re: LOTRY :D

O! Ja te? zwróci?am uwag? na t? jego lekko??, zwiewno?? i zwinno?? w filmie. A ju? szczególnie popis na olifancie, jak powybija? tam kilkunastu orków i dobi? samo zwierz?, a potem ze?lizgn?? si? po jego tr?bie. A najlepszy by? komentarz Gimly'ego! lol


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#122 2006-02-22 19:32:09

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Wszystkie komentarze Gimlego by?y fajne. O to chodzi?o. Mia? roz?adowa? napiecie, pe?ni? funkcje b?azna. Kto? w ko?cu musia?. POwazny Aragorn - nie bardzo pasuje, bo mia? utrzyma? autorytet, ?liczny Lovelas tym bardziej, bo ona mia? by? ?liczny i elfio majestatyczny, a nie inteligentny i z?o?liwy. Pozostaje Gimli.
Ja najbardziej lubie dialog z ROTKa gdy Gimli pyta czy zdaj? sobie spraw? z tego, ?e id?c z tak mal? liczb? wojska praktycznie nie ma si? szans. A potem "to kiedy ruszamy?"


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#123 2006-02-22 21:18:14

fringilla
Użytkownik

Re: LOTRY :D

A ich ci?g?a rywalizacja, kto zabije wi?cej orków? I Legolas sie potem rozrusza? i dotrzymywa? kroku Gimliemu. Stanowili wspania?y duet.

Mi tez podoba?a si? lekko?? z jak? sie porusza? Legolas, ale nie usz?o mej uwadze, ?e w Lorien by?o s?ychac kroki elfów. A przeciez nawet hobbity powinny porzusza? sie nies?yszalnie!


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#124 2006-02-22 21:25:31

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Przyznam, ?e przypuszcza?am, ?e scenarzy?ci i re?yser pójd? z t? postaci? w tym kierunku kiedy dowiedzia?am si?, ze Gimliego ma gra? John Rhys-Davies. Jednak wi?kszo?? jego postaci cechuje taka w?a?nie rubaszno??.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#125 2006-02-22 23:54:13

Ania
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Gimli z daleka pachnie borowikiem - jest krasnoludem w calej pelni. Za? spo?ród dialogów z jego udzialem najbardziej lubi? ten przed bitw? w Helmowym Jarze z Lovelasem (jak go sprytnie okre?lila Aine), gdy zdenerwowany faktem, ze nie moze obsrewowa? tego, co dzieje si? pod murami ponagla elfa, a ten pyta, czy opisa? mu, czy podstawi? skrzynk?. Nied?ugo potem mamy te? kolejny pokaz elfiej zr?czno?ci - zjazd na tarczy po schodach. Chyl? czo?a przed dowcipem Jackson'a. Takich pere?ek mozna w filmie znale?? mnóstwo

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB