Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2005-11-06 23:48:55

angelix
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Czy mówimy o wydawnictwie Amber, czy o takich w zielonej twardej oprawie - wydawnictwa nie znam??

Offline

 

#27 2005-11-06 23:56:29

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Czy mówimy o wydawnictwie Amber, czy o takich w zielonej twardej oprawie - wydawnictwa nie znam??

Amber. Ze z?oconymi literami. W I tomie jest na ok?adce Gandalf zapalaj?cy fajeczk? i Frodo. W II t. Eowyn podaje Aragornowi puchar. W trzecim nie pami?tam.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#28 2005-11-06 23:58:02

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Acha, Gandalf, nie zapala Frodo, a sam? fajeczk?. Frodo znajduje si? onok big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#29 2005-11-07 10:01:39

fringilla
Użytkownik

Re: LOTRY :DFringillo, Jackson poprosi? obu panów o wspó?prac? i wykonanie projektów wn?trz, strojów, krajobrazów. posta?o tysi?ce prac, przy czym te wykonane przez Lee pos?u?y?ykostiumologom, charakteryzatorom do kreacji postaci, a Howe'a do krajobrazów, zewn?trz(big_smile) i wn?trz.

Wiem, o tym, ale mimo wszystko podobie?stwo jest zadziwiaj?ce. Zw?aszcza jak najpierw widzia?o sie ilustracje.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#30 2005-11-07 19:39:15

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Wiem, o tym, ale mimo wszystko podobie?stwo jest zadziwiaj?ce. Zw?aszcza jak najpierw widzia?o sie ilustracje.

No tak - zdecydowanie. Na mnie wra?enie zrobi?y tak naprawd? krajobrazy, w?aszcza Rohanu. Taki surowy, ale czysty i prawdziwy krajobraz. Do tych plenerów mieli duze problemy organizacyjne lol
Jak sobie przeczyta?am jak przygotowywano np. ?cie?k? umar?ych czy pola Pelenoru - a? mi si? wierzy? nie chcia?o big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#31 2005-11-07 21:55:53

Kazik
(Admin)

Re: LOTRY :D

Kurcze, rzeczywi?cie! W?a?nie chcia?am wykasowac swój post bo wpisa? si? podwójnie i nie mog?. Mo?e to specyfika pogaduchowni?

Ju? zmieni?em, mo?ecie edytowa? i usuwa? swoje posty.


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#32 2005-11-07 22:09:13

Admete
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Dodatki do rozszerzonego wydania WP s? doskona?e. Rohan zosta? odtworzony z takimi szczegó?ami, ?e dech zapiera. Chyba w?a?nie ta staranno?? sprawi?a, ze sceny w Rohanie najbardziej zapad?y mi w pami??. Przy Gondorze nie mia?am ju? takiego wra?enia. A szkoda...
Co do t?umacze? to polecam Skibniewsk?, ale musze przyzna?, ?e Fr?cowie te? wykonali niez?? robot?. Wydaje mi si?, ?e na stronie Amberu mo?na zamówi? egzemplarze. Tolkiena mam w dwóch wydaniach polskich ( wydanie z pocz?tku lat 90 i pó?niejsze Muzy ) i jednym angielskim. Kupi?am te? I tom w t?umaczeniu Fr?ców. Korci mnie, by sobie sprawi? nowe wydania Hobbita i Silmarillionu, bo moje ju? s? zaczytane.
Dzi?ki Tolkienowi i potem dzi?ki filmowi Jacksona pozna?am grup? ?wietnych ludzi. Ta ksi??ka zawsze b?dzie dla mnie wyj?tkowa.


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#33 2005-11-07 22:22:13

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

A mnie si? podoba wydanie w?oskie. Strasznie podobaj? mi si? nazwy w?oskie big_smile Granpasso, Stregone lol


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#34 2005-11-07 23:43:24

fringilla
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Admete, Hobbita koniecznie w t?umaczeniu Pauliny Braiter!


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#35 2005-11-08 08:09:40

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Ze scen z TTT to uwielbiam tak?e scene otoczenia naszej boskiej ekipy L&A&G (kolejno?? przypadkowa,zar?czam wink )przez ludzi Eomera i to jak E. k?óci si? z Gimletem...i reakcja Legolasa...4 me-sweet, indeed. 8)

My t? scen? nazywamy "k?ik spikli" (dok?adnie w tej pisowni big_smile)

scena ?mierci Haldira...przez ca?y rok po Fotr na?miewa?am si? z niego,?e jest bardziej nad?ty ni? Lego?,a potem, jak zgin?? by?o mi b.przykro i b.g?upio :oops:

Mia?am to samo. I ta melodia przy ?mierci. taka sugestywna.

Bean jest ?wietny,a zauwa?y?y?cie,?e ten aktor w prawie ka?dym filmie ma rozterki.. :? tricky...veery tricky :twisted:

Ja zauwa?y?am, ?e Bean lbo ma rozterki albo usterki moralne. Do?? cz?sto zdarza?o mu si? gra? drani. Skarb Narodów ogl?dn??am tylko ze wzgl?du na niego (po?wi?cenie me nie zna?o granic, bo NIE ZNOSZ? Cage'a). Podejrzewam, ?e Kod Leonarda b?dzie dla mnie równie ?mieszn? komedi? big_smile

Co do scen rozszerzonych to nawet w nich ci?gle ZA MA?O Pippina!! :evil: Uwielbian t? posta?,wi?c sceny tj w Fotr piosenka na stole,albo w TTT-jw i Isengard....ggrrrr... a? si? cz?owiekowi ciep?o na sercu robi big_smile

W ksiazce jest tylko jedna scena w któej ta diabelska para jest taka jak przez ca?y film u Jacksona. Niestety by? to chwyt komercyjny. Kasowy film musi mie? mi?o?? (rozszerzony w?tek Arwen), mordobicie (tego to akurat nie brakowa?o big_smile), w?tek humorystyczny (hobbici i Gimli) i przes?anie (ka?de zako?czenie kolejnej cz?sci). W??dca Jacksona mia? wszystkie te elmenty, w jak najlepszym stylu. Gdyby kto? da? mi mo?liwo?? wyboru i usuni?cia któego? z tych elementów mo?e zastanowi?abym si? nad w?tkiem z Arwen, ale pewnie nie zmieni?abym nic. big_smile

Admete zgadzam sie z Tob?,Namiestnika to re?yser s?abo dobra? sad

Mnie si? nie podoba?o, ?e zrobi? z niego psychicznego schizofrenika. Przecie? przez lata Denethor rz?dzi? m?drze, sprawiedliwie. Gdyby tak nie by?o ani synowie ani poddani nie kochaliby go, nie szanowali i nie spe?niali jego rozkazów. Na taki autorytet trzeba sobie zapracowa?.

A powiecie na "wspania?ego" Elijaha Wooda,czyli Froda?

G?ównym atutem by?y oczy. Zwró?cie uwag?. Pocz?tkowo niewinne, ze sk?onno?ci? do humoru, zabawy. A potem coraz bardziej zacienione, a na ko?cu ostatecznie z?e i op?tane.
Facet ma rewelacyjne oczy i umie si? nimi pos?ugiwa?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#36 2005-11-08 08:13:24

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Przyznam si?, ?e dosta?am na ostatni? Gwiazdk? gr? PC LOTR. I nie umiem wyj?c z Shire, bo si? boj? Nazgula big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#37 2005-11-08 11:01:36

fringilla
Użytkownik

Re: LOTRY :D

No bo nazgule straszne s?. Tez bym si? ba?a!


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#38 2005-11-08 18:03:24

aire
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Oczy, owszem, wspania?e...ale...ale...ale te z?by...pami?tam,?e jak zobaczy?am te-z?by-jak-gwiazdy-takie-jasne-nie-takie-oddalone to dosta?am niemal?e ataku histerii-?mia?am si?,bo smiesznie kole? z nim wygl?da,a p?aka?am, bo...Frodo z TAKIMI z?bkami?!?!ale teraz mog? z czystym sumieniem stwierdzi?,?e to kwestia przyzwyczajenia. roll
mój ulubiony Frodo to ten z hobbickiej knajpy biegaj?cy dooko?a sto?u (na którym stoj? i ?piewaj? Pip i Merry) z kuflem piwa w gar?ci :twisted:
Aine,czy?by?cie sie na?miewali/?y z wymowy Eomerka? wink
a co do Beana,to polecam Equilibrium...tam dopiero ma rozterki wink
Dziewczyyyynyyyyyyy.....przeeeeegraaaaaajcieeeee mi greeeee.... :oops: <robi? WIEEEELKIE MA?LAAAANE OCZKA>
pozdrawiam - aire :twisted:

Offline

 

#39 2005-11-08 18:52:13

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

1. Z z?bami - zawsze przy takich rozmowie przypomina mi sie piosenka Edyty Jungowskiej (jeszcze chyba sprzed 10-13 lat) z której? FAMY pt. "Z?by" big_smile

2. Ale? z Trzeciego Marsza?ka Riddermarchii? ?mia? si?? Ale? sk?d big_smile. Po prostu kiedy? która? z nas si? przej?zyczy?a (jeszcze na etapach trailera) i tak ju? zosta?o.

3. Equilibrium mam, ogl?da?am, nawet kilkakrotnie (du?o bardziej mi si? podoba ni? Matrix). W chwili obecnej szukam "Pola". Mam te? odcinek Bajarza, czy jak to tam przet?umaczy? (Storyteller) z beanem (True Bride) o trollicy, ksi??niczce i ksi?ciu. Bean gra? trollice big_smile big_smile

4. Zaraz sprawdz? czy mog? przegra? osobi?cie, czy musze isc do kumpla. Tak czy inaczej - podaj tylko adres (na maila) i ci prze?le big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#40 2005-11-08 20:48:20

Admete
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Co do Hobbita to zamierzam w?a?nie kupi? w t?umaczeniu pani Braiter, tyle ?e akurat nie w tym miesi?cu...
Co do hobbitów, to mnie si? szalenie podba jak Pippin ?piewa pie?? w komnacie Denthora ( Billy Boyd ma niez?y g?os i ten akcent...;-) ):

Home is behind
The world ahead
And there are many paths to tread
Through shadow
To the edge of night
Until the stars are all alight
Lost in shadow
Cloud and shade
All shall fade
All shall... fade

Natomiast niesmakiem nape?nia mnie sposób pokazania przez Jacksona Denethora. A ju? w tzw. pa?owaniu namiestnika przez Gandalfa re?yser przeszed? samego siebie. No wiecie co, ?eby czarodziej uderza? lask? namiestnika Gondoru! Scena szar?y Gondorczyków przeplatana uj?ciami po?eraj?cego kolacj? Denethora te? okropna.
Nie uda?o si? te? dobrze odtworzy? placu z Bia?ym Drzewem - jak to okre?li?a jedna z moich przyjació?ek na tolkienowskiej grupie duskusyjnej - to by?o l?dowisko ;-) Akurat Powrót króla wzbudzi? w?ród moich znajomych du?e kontrowersje. Pozosta?e cz??ci nie by?y tak krytykowane.
?wietn? scen? by?a natomiast ta, w której Gandalf opowiada Pippinowi o
przejrzystej zas?onie, srebrnej i szklanej, za któr? znajduje si? odleg?y zielony kraj w blasku wschodz?cego s?o?ca. Nawi?zanie do snu Froda, który przy?ni? mu si? w domu Toma Bombadila.


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#41 2005-11-11 14:48:49

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Aire - gotowe!!! Czekam tylko na wysy?k? i Twój adres:D


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#42 2005-11-11 18:29:58

aire
Użytkownik

Re: LOTRY :D

AAAAAAAAAAAAAAAA......AVE! 8O trwam w szoku nad Twoj? dobroci? i bije pok?ony....<bije....bije....bije....bije....au?> 8O
Dziekowa? po stokro? :oops: i pozdrawia? i czci? i w ogóle 8O
zszokowana dobroci? ludzk? oraz podbudowana ow? wysy?am zaraz mailka - aire

Offline

 

#43 2005-11-17 17:32:32

Diana
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Dzi?kuj? Admete smile za zamieszczenie s?ów pie?ni Pippina,która mi te? bardzo si? podoba; pami?tam, ?e jak widzia?am t? scen? w kinie, to szcz?ka opad?a mi do ziemi z zachwytu.A swoj? drog?, to w ksi??ce (o ile pami?tam) zdaje si? wcale nie ma takiego momentu: Namiestnik, co prawda, prosi hobbita, by mu co? za?piewa?, ale ten raczej nie ma na to ochoty. Co do Froda za?, to te jego oczy przera?onej sarenki, sprawi?y, ?e w ogóle posz?am na "W?adc?" do kina! roll W ogóle wszyscy w tym filmie s? tacy pi?kni, ?e si? tak wyra??- dopracowani...I cudownie pasuje do ca?ej atmosfery"Powrotu króla" piosenka A.Lennox, promuj?ca film- taka spokojna na pozór, ale z ukryt? rzewn? nutk?...


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#44 2005-11-17 17:38:47

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Mam soundtrack do wszystkich LOTRów w mp3. Mog? przes?a? (piosenka Pippina te? jest big_smile)

Na mnie najwi?ksze wra?enie robi melodia towarzysz?ca Rihirrimom. Te skrzypce mmm. W tej melodii jest wszystko dziko?? i wolno?? otwartych po??ci przestrzeni, po?ó?k?e trawy ko?ysz?ce si? na wietrze, galopuj?ce konie, róg Eola M?odego. POo prostu kwintesencja Rohanu.
Jak us?ysza?am to w kinie, a? mnie dreszcze przesz?y i przechodz? ka?dorazowo. Wiedzia?am, ze MUSZ? mie? soundtrack do wszystkich cz??ci big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#45 2005-11-17 17:44:52

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Aire - dosz?o? Wracaja mi wiadomosci do ciebie


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#46 2005-11-17 19:43:41

Diana
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Z pi?knych melodii to jeszcze wymieni? muzyk? towarzysz?ca ruszeniu entów do boju w "Dwóch wie?ach"-jest ,powiedzia?abym ,lekko niepokoj?ca. Zreszt? trudno mi wymieni? moj? ulubion? melodi?, bo wszystkie mi si? podobaj?; tylko piosenka promuj?ca TT jest do?? dziwna, jej wykonawczyni ma g?os podobny do Biork. Enya natomiast -OK smile Po odwiedzeniu tego forum natychmiast si?gn??am po OST z filmów Jacksona, bo dawno ju? sobie tego nie s?ucha?am; takie jakby natchnienie?Jak d?ugo mo?na w ko?cu rozmy?la? o remoncie ?azienki??


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#47 2005-11-17 21:22:06

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Ale na Oscarach Enya ca?kowice zma?ci?a. W zasadzie nie ?piewa koncertów, zajmuje si? wy??cznie nagrywaniem w studiu. Wi?c wprawy nie ma big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#48 2005-11-17 23:48:36

aire
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Aine-nie..ee nic :cry:

Offline

 

#49 2005-11-17 23:59:50

AineNiRigani
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Hmmm. :? :? Poczekajmy do poniedzia?ku


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#50 2005-11-18 09:38:10

Diana
Użytkownik

Re: LOTRY :D

Ale za to A.Lennox na Oscarach pokaza?a klas?, szkoda, ?e sobie nie nagra?am z gali "Into the West"... :cry:


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB