Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2005-11-02 22:30:54

Gabra
Użytkownik

Aktorzy dobrani i niedobrani

Wed?ug mnie najgorsz? obsad? mog?y poszczyci? si? "Perswazje"- wi?kszo?? aktorów by?a po prostu delikatnie mówi?c, nieatrakcyjna.
O ile lubi? Emm? Thomson jako aktork? to uwa?am obsadzenie jej w roli Eleonory jako pomy?k? - nawet przy najlepszych ch?ciach nie mog? dostrzec w niej 19-nastolatki, nie lubi? równie? Hugh Granta jako Edwarda- by? zbytnio "hughowaty", przesadzony- Edward nie by? a? tak? ofiar? i mia? nieco pewno?ci siebie.

Za najlepiej dobran? aktork? (pomijaj?c oczywi?cie Dum?, gdy? o tym ju? wszystko zosta?o powiedziane) uwa?am Frances O'Connor jako Fanny Price - by?a ona w 100% zgodna z moimi wyobra?eniami. Mimo, i? nie lubi? ani Marianny, ani Kate Winslet uwa?am obsadzenie jej w tej roli by?o bardzo dobr? decyzj?. W?ród panów za najlepszy wybór uwa?am obsadzenie Hugh Laurie'a w roli pana Palmera wink

Offline

 

#2 2005-11-02 22:42:29

fringilla
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Zgadzam si?, Emme uwielbiam, ale by?a stnowczo za stara. Natomiast ?wietna by?a Kate Winslet, sprawi?a, ?e poczu?am do marianny odrobin? sympatii. Jej bohaterka by?a chyba troche mniej zapatrzona w siebie niz w ksi??ce, w interpretacji Kate Winslet, Marianna po prostu kierowa?a sie uczuciami, we wszystkim.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#3 2005-11-11 14:27:16

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Mnie poczatkowo wkurza?y w Kate te loczki. Ale si? przyzwyczai?am big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#4 2005-11-11 19:03:20

gotka
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

A dla mnie najgorzej Dobranym aktorem byl Hugh Grant. Dla mnie jest on jak tzw. "ciep?e kluchy" Ja wiem ?e Edward mia? by? "ma?o zdecydowany" ale jak widze Hugh to mnie skr?ca :-)

Offline

 

#5 2005-11-11 19:20:51

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Hmm ja nie lubi? Granta, ale lubi? postacie które gra. Podejrzewam, ?e cz?sto dlatego, ?e to w?a?nie on je gra. Czysty paradoks. lol
Ksi??kowy Edwart kompletnie mi si? nie podoba?. Takie ciep?e kluchy i wo?ek zbo?owy w jednym. A fe!


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#6 2005-11-11 21:07:49

fringilla
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Ja lubi? Hugh Granta. Nie podoba mi si?, ale go lubi? ;)Mo?e w?a?nie ze wzgl?du na postacie jakie gra: nawet Cleavera nie sposób nie lubi? wink
I jako Edward te? mi si? podoba?, nada? tej postaci rys humorystyczny. Sama nie wiem, czy ten dystans do samego siebie, o którym pisa?ysmy w innym w?tku to zas?uga Hugh Granta, czy Jane Austen wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#7 2005-11-11 22:39:16

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Mnie si? ani nie podoba, ani go nie lubi? (aktora), ale jak wspomina?am lubi? WSZYSTKIE postacie, które gra. Do tego stopnia, ?e w filmie Daniel przypad? mi du?o bardziej do gustu ni? Mark. W ksi??ce by? dupkiem. W filmie czarusiem. A to jednak zasadnicza róznica. No mo?e w drugiej cz?sci by? bardziej zbli?ony do wersji ksi??kowej lol
Co do Edwarda - chyba jedno i drugie. Edward Austen mia? ten dystans, ale mimo wszystko pe?en jakiego? elementu pychy i wynios?o?ci (w ko?cu nie wierz?, ze wychowanie nie mia?o na niego ?adnego wp?ywu). A Edward Hugh oprócz tego dystansu mia? autoironi?. A to ju? ca?kowicie zmienia posta? rzeczy.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#8 2005-11-12 00:12:34

fringilla
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Musz? znowu przeczyta? RiR. Jak tylko sko?czymy wspólne czytanie DiU.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#9 2005-11-12 09:26:00

Gitka
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

No có?, ja uwa?am Perswazje za bardzo udany. Bohaterowie s? brzydcy nawet ojciec Anny mówi co? na ten temat, by w ko?cu przyzna?, ?e jego córka troch? wy?adnia?a pytaj?c : jakiego kremu lub toniku u?ywa [a to po prostu mi?o??].
Ma?o w tym filmie tak zwanych "scen" a mi?dzy Ann? a
Frederickiem wida? "to" napi?cie.
I jeszcze jedno - dlatego, ?e bohaterowie to nie np. Brad Pitt lub Angelina Jolie mo?emy si? z nimi identyfikowa?.
To tylko moje zdanie, bo bardzo lubi? ten film i aktorów: Amand? Root ,
Ciar??na Hinds'a, a w roli ojca Anny ?wietnie obsadzony Corin Redgrave.

Offline

 

#10 2005-11-12 10:21:34

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

S?k w tym, ?e kobiety CHC? ogl?da? atrakcyjn? par?. Po co ogl?damy filmy o mi?o?ci? Po to aby sobie powzdycha?, pozazdro?ci? bohaterkom, wej?? na chwilke do ?wiata fikcji, identyfikowa? si? zni?. Brak tej atrakcyjno?ci zabiera nam ten element, sprawia ?e cz??ciowo odpycha nas od filmu. To po pierwsze.
Po drugie Amanda dla mnie wygl?da nie tyle nieatrakcyjnie fizycznie, co wewn?trznie. Takie "przepraszam ?e ?yj? to si? ju? wi?cej nie powtórzy"
Po trzecie. |Film nie jest przegadany, co sprawia, ?e rzeczywi?cie to napi?cie mog?oby by? widoczne. Ale ja go nie widzia?am. Widzia?am sp?oszone spojrzenia Anny, zimne Fredericka. Ogólne nudy. Dopiero przy li?cie nast?pi? moment napi?cia. I tyle.
Po czwarte Z Hind'sie bardzo podoba mi si? imi?, ale zdecydowanie nie to jak je big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#11 2005-11-12 10:59:15

fringilla
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Wed?ug mnie najgorsz? obsad? mog?y poszczyci? si? "Perswazje"- wi?kszo?? aktorów by?a po prostu delikatnie mówi?c, nieatrakcyjna.

Musze wreszcie obejrze? Perswazje, czy kto? mo?e mi przegra??Za najlepiej dobran? aktork? (pomijaj?c oczywi?cie Dum?, gdy? o tym ju? wszystko zosta?o powiedziane) uwa?am Frances O'Connor jako Fanny Price - by?a ona w 100% zgodna z moimi wyobra?eniami.
W?ród panów za najlepszy wybór uwa?am obsadzenie Hugh Laurie'a w roli pana Palmera wink

Bardzo lubi? Frances O'Connor, ale jej Fanny by?a moim zdanie zupe?nie inna postaci? ni? ksi??ce. W ksi?zce Fanny by?a taka szar? myszk?, pozbawion? pewno?ci siebie, pe?na kopmpleksów. Posta?, któr? stworzyla Frances O'Connor by?a bardzo symaptyczna i ogólenie fajna, ale niewiele mia?a wspólnego z perwowzorem. Wa?kowa?ysmy ten temat w innym w?tku, musz? tam zajrze? po wi?cej argumentów wink

Hugh Laurie - fantastyczny, uwielbiam pana Palmera w jego wykonaniu!


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#12 2005-11-12 13:05:51

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Ja ostatnio si? zaoptarzy?am dzi?ki grzeczno?ci ludzi na tym forum big_smilebig_smilebig_smile
Mog? przekaza? dalej big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#13 2005-11-12 13:22:39

fringilla
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

No ja sie tak w?a?nie zbieram i zebra? nie mog? smile
Ale b?d? si? u?miecha?.
Napisz? na priva smile


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#14 2005-11-12 14:06:31

Gabra
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Bardzo lubi? Frances O'Connor, ale jej Fanny by?a moim zdanie zupe?nie inna postaci? ni? ksi??ce. W ksi?zce Fanny by?a taka szar? myszk?, pozbawion? pewno?ci siebie, pe?na kopmpleksów. Posta?, któr? stworzyla Frances O'Connor by?a bardzo symaptyczna i ogólenie fajna, ale niewiele mia?a wspólnego z perwowzorem. Wa?kowa?ysmy ten temat w innym w?tku, musz? tam zajrze? po wi?cej argumentów wink

W?a?ciwe bardziej chodzi?o mi o wygl?d, ni? o sposób ukazania postaci. Najpierw obejrza?am film a dopiero jaki? czas pó?niej przeczyta?am ksi??k? wi?c nie wiedzia?am pod jakim k?tem mam patrze? na Fanny.

Offline

 

#15 2005-11-14 11:22:41

agnes_13
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

A mnie tam si? para z Perswazji podoba?a. W ko?cu Anna by?a STAR? PANN?, szara , niatrakcyjn?, takim domowym popychad?em. I aktorka ?wietnie to odda?a.
I w decyduj?cym momencie, kiedy otrzyma?a drug? szans? na szcz??cie, umia?a si? postawi?. Jestem ju? w takim wieku ?e wiem i? w zyciu tak w?a?nie jest .
Poza tym ekranizacja nie jest taka "czysta" jak P&P1995 czy S&S.
Nie ma w niej ?winek w korytarzu jak w P&P2005, ale nie jest taka g?adka jak np. Emma. Zarówno muzyka jak i obraz sprawiaj? ?e film wydaje mi si? melancholijny.
Kiedy czyta?am ksi??k? ( a radz? najpierw czyta? a potem ogl?da? ekranizacje ) mia?am bardziej "?wietliste" obrazy przed oczami :oops:


Agnes

Offline

 

#16 2005-12-10 13:06:05

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Kochane w?a?nie odkry?am, ze od kilkunastu miesi?cy mam film z Ciaranem. I to w dodatku bardzo dobry film. Wprawdzie nie zmieniam zdania na temat jego roli w Perswazji (nadal mi tam jako? nie pasuje), ale to jest naprawde dobry aktor smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#17 2006-01-30 10:48:40

Maeve
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Nie bardzo wiem, gdzie by to napisa?, bo tu same tematy o CF big_smile , a ja s?ówko o Hugh Grancie chcia?am rzec. Nie jestem przekonana, czy go dobrano dobrze czy ?le, ale za ka?dym razem, jak pojawia? si? na ekranie, ?mia? mi si? chcia?o. Zw?aszcza jak "wkaczy? si?" do salonu podczas bytno?ci panien Dashwood w Londynie. Zero szyi, niepewny chód - taka kaczusia big_smile
Ja widz?, ?e ja mam okropne zaleg?o?ci w ogl?daniu i czytaniu i doprawdy niegodnam si? w ogóle wypowiada?. Obiecuj? solennie, ?e jak tylko napisz? w ko?cu t? prac? magistresk? i j? obroni? (czyli za pó? roku) natychmiast przeczytam wszystko JA, czego nie czyta?am i postaram si? obejrze? to, czego nie widzia?am (b?dzie problem, bo nie mam satelity ani kablówki :? ). Mo?ecie mnie przepyta? we wrze?niu big_smile

Offline

 

#18 2006-01-30 13:51:59

Diana
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Trzymam Ci? za s?owo, a ju? si? przekona?am, ?e na tym forum s? same ekspertki co do twórczo?ci JA! big_smile


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#19 2006-01-30 16:32:10

Georginia
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Nie bardzo wiem, gdzie by to napisa?, bo tu same tematy o CF big_smile , a ja s?ówko o Hugh Grancie chcia?am rzec. Nie jestem przekonana, czy go dobrano dobrze czy ?le, ale za ka?dym razem, jak pojawia? si? na ekranie, ?mia? mi si? chcia?o. Zw?aszcza jak "wkaczy? si?" do salonu podczas bytno?ci panien Dashwood w Londynie. Zero szyi, niepewny chód - taka kaczusia big_smile

eeee no okre?lenie 'kaczusia' jest super;-)

Offline

 

#20 2006-01-30 17:01:36

Maeve
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Trzymam Ci? za s?owo, a ju? si? przekona?am, ?e na tym forum s? same ekspertki co do twórczo?ci JA! big_smile

Ojojoj, to si? wkopa?am wink Ale jak mi dacie czas, to dam rad?, zw?aszcza, ?e siostra obieca?a mi sze?ciopak na urodziny big_smile

eeee no okre?lenie 'kaczusia' jest super;-)

Ale czy? nie mam racji? roll

Offline

 

#21 2006-01-30 17:55:08

Georginia
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

jasne,?e ma!i to takie trafne okre?lenie, dlatego tak mi si? spodoba?o:-)

Offline

 

#22 2006-01-30 21:22:31

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Trzymam Ci? za s?owo, a ju? si? przekona?am, ?e na tym forum s? same ekspertki co do twórczo?ci JA! big_smile

Panie nasz i W?adco, nie same. Tyle ?e czasem a? wstyd sie przyzna? wi?c skromnie stoj? ze spuszczonymi ocz?tami :oops: :oops:


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#23 2006-02-04 00:16:36

Nastazja
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Najlepiej dobranym aktorem by? Alan Rickman w roli pu?kownika Brandona (RiR),najgorzej Hugh Grant (lito?ci!) jako Edward Ferrars. roll

Celnie dopasowali aktorów W Mansfield Park.


John: "Was Miss Hale the woman that told you to come to me"?
Nick Higgins:"You'd be a bit more civil?"

Offline

 

#24 2006-02-04 00:21:35

Bonduelle
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Alan - zgadzam si? ^^

Hugh sprawi?, ?e polubi?am Edwarda, w ksi??ce nie znajduj? w tej postaci niczego interesuj?cego.

A co do MP - Jonny Lee Miller zaskakuj?co dobrze odda? Edmunda, którego mia?am w g?owie. Taki troch? ?wi?toszkowaty, zapatrzony w Mary (z pocz?tku tongue)

Offline

 

#25 2006-02-20 23:50:28

arydno
Użytkownik

Re: Aktorzy dobrani i niedobrani

Ja rowniez jestem zadowolona z Rickmana jako plk Brandona.

Uwielbiam z kolei obie lady Katarzyny i pana Collinsa...

Brawa dla nich!!! 8) 8) 8)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB