Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#126 2006-09-01 07:58:01

Marija
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Hehe, a kto musia? jako lektur? z filozofii czyta? Lenina "Materializm a empiriokrytycyzm"? lol Mam wra?enie, ?e przeczyta?am i zapami?ta?am tylko tytu? dzie?a, a dalej czarna dziura 8O Mo?e by teraz przejrze?, ale gdzie to dorwa??? Po studiach w ogóle stara?am si? by? ambitniejsza filizoficznie, nawet przeczyta?am "?wiat Zofii", bo by? modny onegdaj... :oops:

Offline

 

#127 2006-09-01 08:25:11

pak4
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

To ja przerabiam odwrotn? ewolucj?. Na studiach zaczytywa?em si? w dialogach Platona mi?dzy zaj?ciami (koledzy drwili, ?e jestem chyba humanist?, który zb??dzi? na Politechnik?) i czyta?em ró?ne rzeczy, cho? wcale nie musia?em (nie mia?em egzaminu z filozofii, a zaliczenie by?o jakie? ?miesznie proste). Teraz za? "filozofia" budzi we mnie znudzenie lub ?miech. Pozostaje mi popiera? Pascala ("Drwi? sobie z filozofii znaczy naprawd? filozofowa?").


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#128 2006-09-01 08:45:15

Marija
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Ja ju? ewolucj? sko?czy?am i jestem rodzajem ?ywej skamienia?o?ci lol A na filozofi? nie mam niestety czasu, moje ambicje ko?cz? si? na przem?drza?ych tekstach w kulturalnych dodatkach do czasopism, które czytam po ?ebkach :oops: Kanta i Heideggera nawet nie b?d? próbowa?a rozgryza?. Ale- z przyjemno?ci? czytam Jana Paw?a II, w ko?cu bardziej filozofa ni? teologa. Oczywi?cie nie wyk?ady na KUL-u. Na swoje usprawiedliwienie dodam, ?e tzw. prasa kobieca powala mnie na ziemi? lol , wi?c mo?e nie jest jeszcze tak ?le sad No, tak si? dzisiaj zastanawiam nad sob?: na ile jeszcze pójd? dalej, czy raczej b?d? sobie p?ywa? w znanym dobrze brodziku tudzie? gotowa?, sprz?ta? i pra?. :?

Offline

 

#129 2006-09-01 09:46:05

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

a ja si? przyznam, ?e na filozofi? jestem zbyt leniwa... big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#130 2006-09-05 20:03:12

lemonick
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

1. masz racj?, Aine. moja szkola JEST dziwna. nie dziwota, ?e nikt do niej nie ma zamiaru ucz?szcza?. z pierwszych klas ??cznie s? 32 osoby. pami?tam te czasy, gdy 32 osoby by?y w jednej klasie, a takich klas by?o 7...
2. wszystkie moje najgrubsze ksi??ki pzreczyta?am jednocze?nie z moj? siostr?- np. "Zbrodnie i Kar?", "Mistrza i Ma?gorzat?" czy "Lalk?". nie mówi?c o (cienkiej, bo cienkiej-ale...) "Medalionach", "D?umie", "Granicy" czy "Przedwio?niu"... i teraz niech inni pluj? sobie w twarz bo ja wi?kszo?? tegorocznych lektur przeczyta?am 2 lata temu:)
3. jedynym filozofem jakiego znam jest moja nauczycielka od polskiego... dlatego filozofi? traktuj? jak przymusowe siedzenie na nudnym wyk?adzie prowadzonym przez baardzo zamulon? nauczycielk?... có?, zacz??a si? szko?a, wi?c zrobi?am si? troch? bardziej krytyczna wobec otoczenia w którym jestem zmuszona przebywac od 8.00 do 15.00, od poniedzia?ku do pi?tku... wink


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#131 2007-04-19 18:20:48

Dorfi
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Kontynuuj?c w?tek g?osuj? na wann? pe?n? piany.
W parku nie dam rady czyta? z powodu dzieci?cia, którego na chwil? nie mo?na spu?ci? z oka. A wiadomo, ?e jak ksi??ka wci?gnie, to nie wiadomo co si? na ?wiecie dzieje. W autobusach/tramwajach nie czytam z podobnego wzgl?du. Poza tym nie chcia?abym zosta? okradziona podczas pasjonuj?cej lektury, a kieszonkowcy nie ?pi?.
Wieczorem przed snem czytanie odpada, gdy? mam za ma?e mieszkanie. Nie mam swojego pokoju a trudno si? czyta z latark? pod ko?dr?, co w dodatku nie jest zdrowe dla oczu. Chocia? kupi?am sobie latark? specjalnie do tego celu:)
Tak wi?c kiedy moi m??czy?ni smacznie sobie ?pi? id? sobie do ?azienki, ?wiat?o nikomu tam nie przeszkadza a ja mog? sobie w spokoju poczyta?.

Offline

 

#132 2007-04-19 19:58:46

Loana
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

O, ja mog? si? byczy? w ?ó?ku, bo ostatnio dorobi?am si? w?asnego z moj? po?ówk?. Co prawda czyta? czasami musz? przy bardzo nisko po?o?onej lampce, ?eby nie ?wieci?a mojej po?ówce w twarz, ale co tam tongue. Niestety cz??ciej jednak czytam w autobusach tongue. W ?azience to boj? si?, ?e mi si? ksi??ka zamoczy - jak to obchodzicie?


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#133 2007-04-20 13:08:31

Dorfi
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Opieram ?okcie na brzegach wanny i sobie czytam. Ksi??ka jest z dala od wody. Tyle, ?e ja mam wann? w kszta?cie trapezu prostok?tnego i k?ad? si? tam gdzie jest w?sko. Pozycja idealna do czytania. R?ce podparte, plecy te?, kran w zasi?gu r?ki (w celu dolewania ciep?ej wody jak woda w wannie wystygnie). Nawet mam miejsce na szklaneczk? z soczkiem smile

Offline

 

#134 2007-04-20 16:53:56

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Wanna jest jedynym miejscem w którym czytanie jest dla mnie niemo?liwe. I to nie dlatego. ?e jej nie mam. Nie potrafi? si? wy??czy? z otaczaj?cego ?wiata, woda mnie rozprasza. nWspanie mi si? w niej wypoczywa, ale na zasadzie odci?cia si?. Nast?puje u mnie totalny bezw?ad umys?owy, mysli si? rozpraszaj?.
Potem czuj? si? jak nowonarodzona big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#135 2007-04-20 17:49:45

Marija
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Ja dostaj? nerwicy, le??c w wannie hmm

Offline

 

#136 2007-04-20 21:24:07

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

bo pewnie jest za ma?a... tongue


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#137 2007-04-20 21:55:24

Marija
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Typowa blokowa, ?redni Jaruzelski, ?aden biedermayer big_smile. No mo?e dlatego...

Offline

 

#138 2007-06-09 19:51:01

lizzzi
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Wanna fajne miejsce do czytania, ale od czasu, gdy wpad?a mi ca?a ksia?ka do wody nie czytam w wannie. A zreszt? ju? nie przesiaduje w wannie, tylko bior? krótki prysznic. Oszcz?dzam wod?. Lubi? czyta? tu? przed za?ni?ciem, a najchetniej przy jedzeniu. Podobno to nie zdrowe i zjada si? wi?cej, ale co tam. Moja córka nic nie zje bez ksi??ki przed nosem. W takim razie ta przypad?o?? jest rodzinna.

Offline

 

#139 2007-06-10 08:21:41

pak4
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

To mnie ucieszy?a? smile Mam kogo obwinia? za ten paskudny zwyczaj wink
Inna sprawa, ?e powie?? wymaga zwykle 'd?ugiego oddechu' i nie bardzo nadaje si? do czytania przy jedzeniu. Cho? z drugiej strony ostatnio czytana przy jedzeniu przeze mnie powie?? (bo takie wyj?tki si? trafiaj?) by?a napisana w?a?nie przez Jane Austen...


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#140 2007-06-10 09:59:06

lizzzi
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

To jest nas wi?cej-czytajacych przy jedzeniu. Te? mnie ucieszy?e?.

Offline

 

#141 2007-06-15 11:12:14

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Ja nie czytam przy jedzeniu odk?d po chrupni?ciu pod z?bami zauwa?y?am p?ywaj?ce w kaka?ku g?sieniczki jakiego? ?wi?stwa.
Wprawdzie to by?o we W?oszech (u mnie nie robi sie zapasów,a je?li s? - z ca?? pewno?ci? ich okres wa?no?ci nie up?yn?? 3 lata temu ...), ale si? zrazi?am.
Prze?yta trauma zwi?zana z tym wydarzeniem spowodowa?a uraz wewn?trzny ... big_smilebig_smilebig_smilebig_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#142 2007-06-15 13:45:50

Dione
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Ja jestem stworek-podró?niczek, wi?c po?ow? swoich lektur czyta?am w poci?gach. Autobusy - nigdy w ?yciu, s? fuuujj wink


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#143 2007-06-15 14:17:06

pak4
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Potwierdzam. Chcia?em kiedy? "Józefa i jego braci" czyta? w autobusie big_smile
Poci?g to jedno z lepszych miejsc na lektur?, pod warunkiem, ?e obrazy za oknem nie przyci?gaj? za bardzo wzroku smile
Troch? jeszcze zale?y jak daleko si? jedzie i jak cz?sto zatrzymuje. No, ale ja to mam ju? chyba po temu skrzywienie, by dobiera? lektur? -- inn? do poci?gu, inn? do czytania na kanapie, a jeszcze inn? do ?niadania smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB