Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#101 2006-08-29 13:25:53

elbereth
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Có?, niby tak - tylko troch? to dziwne ocenia? ksi??k? na podstawie ilo?ci stron, a nie tre?ci :?


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#102 2006-08-29 13:28:59

pak4
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Taki sposób oceny wydaje mi si? naturalny dla pocz?tkuj?cych czytelników. Trzeba troch? ksi??ek przeczyta?, by si? obj?to?ci nie obawia?.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#103 2006-08-29 13:34:16

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

A ja sie nie dziwi?. Zawsze mia?am syndrom lektury. Trylogi? czyta?am rokrocznie od uko?czenia 12 roku ?ycia, w momencie gdy mia?am mie? j? jako lekture - po prostu nie mog?am si? zmusi? big_smile
Inaczej czyta si? jak si? chce, a inaczej jak si? musi.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#104 2006-08-30 13:44:39

Marija
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Ja w wieku 12 lat zacz??am uwielbia? grubachne ksi??ki ,najlepiej od razu w pi?ciu tomach. Natomiast do dzi? nie mam zaufania do opowiada? itp. skrótom my?lowym - zanim si? wci?gn?, to ju? jest koniec :? No, najmniej - powiedzmy - 200 stron bez obrazków big_smile

Offline

 

#105 2006-08-30 15:09:10

Angel
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Ja tak?e kocham gruuube ksi?zki. Krótkich nawet nie chce mi si? czyta?... Gorzej,jak ka?? przeczyta? lekutrk?,która ma dajmy na to 40 stronek... Wtedy nie potrafi? si? zmusi? lol


Angels falls down first...

Offline

 

#106 2006-08-30 15:38:46

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

A ja wychodz? z za?o?enia, ?e nie liczy si? ilo?? a jako??. Lubi? zbiory opowiada?, czy nowelki. Czasem opas?e tomiska s? rewelacyjne jako narz?dzie mordu (najch?tniej autora), jako podpórka pod rega?, przycisk do ksi??ek...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#107 2006-08-30 18:48:10

megg
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

W?a?nie-liczy si? jako?? big_smile Ja te? uwielbiam opowiadania i nowele (chyba ?e Konopnickiej tudzie? Orzeszkowej-to nie!!). A pyta?am o co chodzi z tymi stronami, bo je?li kto? uwa?a, ?e pójdzie na ?atwizn? z Dickensem, to wspó?czucia, ale nie uda si?.....
Co do syndromu lektury-jest co? takiego rzeczywi?cie, ja osobi?cie do?wiadczy?am czego? takiego w podstawówce, ale w liceum mi ju? przesz?o, bo zbyt wiele by?o ciekawych ksi??ek do przeczytania smile A na studiach to ju? kompletnie sie wyleczy?am big_smile Gruba?ne ksi??ki lubi? te?-cho? zawsze wydawa?o mi si?, ?e trudniej napisa? mniejsz? form?. A jak kto? lubi tasiemce-polecam "Ulissesa" albo wszystkie tomy " W poszukiwaniu straconego czasu"...Jest co czyta? smile

Offline

 

#108 2006-08-30 19:09:33

pak4
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

A jak kto? lubi tasiemce-polecam "Ulissesa" albo wszystkie tomy " W poszukiwaniu straconego czasu"...Jest co czyta? smile

Phi... "Ulisses" d?ugi? Faktycznie wolno si? czyta, ale za to jak przyjemnie! Z drugiej strony w takim "Finnegans wake" pad?em na trzecim zdaniu... Mo?e kiedy? b?de m?drzejszy i mi si? uda doj?? troch? dalej smile

Co do "d?ugich ksi??ek" -- w ubieg?ym roku wpad?em na pomys? by odrobi? zaleg?o?ci, bo sporo u mnie rzeczy na pó?ce jeszcze nie przeczytanych (st?d moje chwilowe przedk?adanie czasu nad pieni?dze...) i przeczyta?em (m.in.) dwie ?wietne, a obj?to?ciowo spore rzeczy: "Boles?awa Chrobrego" Go?ubiewa, oraz "Cz?owieka bez w?a?ciwo?ci".


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#109 2006-08-30 19:12:58

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Dickens i najmniejsza linia oporu - dobre big_smile
Co do mojego syndromu - wszystkie lektury licealne czyta?am zwykle w podstawówce (razem z bratem. On przerabia?, znosi? do domu, a ja czyta?am big_smile).
Co do Joyce'a i Prousta, to po ich czytanie rzeczywi?cie nastraja ku refleksjom nad straconym czasem :twisted:
S? to cudowne powie?ci na bezsenne noce. Kilka kartek i ju? senno?? ogarnia. A jak nie ogarnia, to zawsze mo?na waln?? si? tomem po ?bie i istnieje szansa na skuteczn? narokoze.
Obok Ulissesa i straconego czasu polecam na bezsenno?? pami?tnik towarzysza pocztowego Jakuba ?osia - CUDO!!!


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#110 2006-08-30 19:34:09

pak4
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Za Prousta si? nie wypowiadam, bo rzeczywi?cie przy lekturze ci??y?a mi co? senno??...

Natomiast Joyce wydawa? mi si? bardzo zabawny i pomys?owy.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#111 2006-08-30 19:41:07

megg
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?


Obok Ulissesa i straconego czasu polecam na bezsenno?? pami?tnik towarzysza pocztowego Jakuba ?osia - CUDO!!!

hehe big_smile Musz? po to si?gn?? bo ostatnio mi spanie nie idzie....Ale "Ulissesa" naprawd? lubi?-moje wydanie ma dok?adnie 1000 stron, wi?c pomy?la?am, ?e nada si? do tasiemców,zawsze to wi?cej ni? 30...Nie mniej jednak czyta?o mi si? przyjemnie dopóki nie trzeba by?o analizowa? strumienia ?wiadomo?ci i s?ucha? polemik miedzy teoretykami litaratury a psychologami na jego temat-bo ka?dy ma swoje zdanie i koniec Co do Go?ubiewa-nie znosz? po prostu...stara?am si? sobie wmówi?,?e jednak znosz?, ale nie wysz?o A na temat "Finnegans wake" s?ysza?am od ka?dego, z kim rozmawia?am, inn? opini?- ja sama nie wiem, co my?le?, obawiam si? lekkiego przerostu formy nad tre?ci?, ale to te? poczekam z opini? a? b?d? madrzejsza
Aine a o czym ten Jakub ?o? pisze? big_smile

Offline

 

#112 2006-08-30 20:19:28

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Aine a o czym ten Jakub ?o? pisze? big_smile

G?ównie o sobie big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#113 2006-08-30 22:55:30

megg
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Aine a o czym ten Jakub ?o? pisze? big_smile

G?ównie o sobie big_smile

Uhm, i to mnie u?pi? Jest jaka? gwarancja? Bo jak próbowa?am po?al-si?-Bo?e Orzeszkow? to mnie tylko zirytowa?a i ju? w ogóle spanie posz?o si? w.... :evil:

Offline

 

#114 2006-08-30 23:23:16

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

No có?, przyznaj?, ja te pami?tniki tonami czyta?am, mo?e wi?c niezbyt obiektywna jestem. Mo?e gdybym podesz?a do niego wypocz?ta, rze?ka i ?wie?a jak strokrotka - mo?e by mnie zainteresowa?. Ale b?d?c którym?tamdziesi?t pami?tnikiem... cóz... Pasek przy nim to z?oto big_smile
Po 10 kartkach stwierdzi?am, ?e ?o? to ?osiu i zacze?am go czytac pionowo.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#115 2006-08-31 07:51:24

pak4
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Ale "Ulissesa" naprawd? lubi?-moje wydanie ma dok?adnie 1000 stron, wi?c pomy?la?am, ?e nada si? do tasiemców,zawsze to wi?cej ni? 30...

Hm... to ja liczy?em dopiero te dzie?a, które licz? wi?cej ni? jeden tom na mojej pó?ce. (Nie liczy si? wi?c te? "Saga rodu Forsyte'ów" smile ).
Z drugiej strony powinna si? liczy? "Wojna i pokój". (O "Józefie i jego braciach" nawet nie wspominam.)

Co do Go?ubiewa-nie znosz? po prostu...stara?am si? sobie wmówi?,?e jednak znosz?, ale nie wysz?o.

Có?, ka?dy ma swoje gusta i gu?ciki, a Go?ubiew jest do?? specyficzny -- w?tki si? ??cz? w jedn? ca?o?? chyba dopiero w trzecim, czy czwartym tomie...

A na temat "Finnegans wake" s?ysza?am od ka?dego, z kim rozmawia?am, inn? opini?- ja sama nie wiem, co my?le?, obawiam si? lekkiego przerostu formy nad tre?ci?, ale to te? poczekam z opini? a? b?d? madrzejsza

Powiem tak: pierwsze zdanie przeczyta?em, zrozumia?em i by?o genialne.
Drugie zdanie przeczyta?em i nie zrozumia?em.
A w po?owie trzeciego pad?em big_smile
Mo?e gdybym mia? po polsku... Ale w sumie t?umaczenie Mirkowicza (pocz?tku) próbowa?em czyta? z obja?nieniami, ale to chyba nie by?o to...

Co do usypiania -- móg?bym poleci? niejedno, ale z literatury technicznej big_smile
Nawiasem mówi?c zainteresowa?em si? JA jako sposobem na odpoczynek od usypiaj?cej mnie "Historii filozofii" Tatarkiewicza. Tatarkiewicz nie pisze ?le, czasami pisze wr?cz dobrze, ale w wi?kszych dawkach dzia?a? na mnie jak tabletki nasenne.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#116 2006-08-31 09:17:06

Marija
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Co wy, Orzeszkowa nudna? Ja szalej? za "Nad Niemnem"!! tongue Albo "Noce i dnie" - miodzio! Co do d?ugich lektur, to jeszcze w podstawówce czyta?am nami?tnie Szo?ochowa ("Cichy Don" i "Zorany ugór") oraz "Wspomnienia wi??niów Pawiaka" :? Teraz za ?adne skarby nie daj? si? wmanewrowa? w czytanie okrutnych ksi??ek i ogl?danie okrutnych filmów, bo zbyt wiele zdrowia mnie to potem kosztuje sad Par? lat temu niespodziewanie znalaz?am si? w obozie Stuthof i normalnie mnie zatka?o, mimo ?e ekspozycja w barakach to g?ównie fotografie. Po prostu nie daj? rady.... :? Mo?e st?d mi?o?? do ?wiata JA, gdzie najwi?ksza drastyczno?? to napad Cyganów na Harriet Smith? roll

Offline

 

#117 2006-08-31 09:23:07

Marija
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Nawiasem mówi?c zainteresowa?em si? JA jako sposobem na odpoczynek od usypiaj?cej mnie "Historii filozofii" Tatarkiewicza. Tatarkiewicz nie pisze ?le, czasami pisze wr?cz dobrze, ale w wi?kszych dawkach dzia?a? na mnie jak tabletki nasenne.

lol Taaak, te trzy straszne tomiszcza dla przera?onych na ogó? studentów I roku lol A co my?licie o szerz?cym si? a niezamierzonym przez Tatarkiewicza znaczeniu okre?lenia "spolegliwy"? To? to plaga jest; ja my?l?, ?e "j?zyk ?ywy" zwyci??y. roll

Offline

 

#118 2006-08-31 09:33:41

megg
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Marijo, te? to mia?a? na I roku??? Ja umiera?am, czytaj?c, ale powiem Ci, ?e nasz "pan-od-filozofii" zdecydowanie Tatarkiewicza nie poleca?, twierdzi?, ?e to ju? dziadek jest i warto po co? nowszego siegn??-to w sumie dobra rada by?a....Nie mniej jednak wiem, co czujesz, wspominaj?c I rok...Mam nadziej?, ?e podobnie jak ja mia?a? egzamin pisemny-to wiele k?opotów rozwi?za?o w moim przypadku big_smile big_smile big_smile

Offline

 

#119 2006-08-31 09:37:43

megg
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

A co my?licie o szerz?cym si? a niezamierzonym przez Tatarkiewicza znaczeniu okre?lenia "spolegliwy"? To? to plaga jest; ja my?l?, ?e "j?zyk ?ywy" zwyci??y. roll

O, ze "spolegliwego" mo?na uczyni? wiele ciekawych dyskusji j?zykoznawczych-nawet chyba jaki? mgr o tym ju? powsta?, ale to "chyba",w ka?dym razie referat na pewno big_smile A ja mam nadziej?, ?e j?zyk ?ywy jednak nie zwyci??y, przynajmniej w pewnych przypadkach, bo to mog?oby si? zako?czy? katastrof? j?zykow? roll roll

Offline

 

#120 2006-08-31 09:43:02

megg
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?


Có?, ka?dy ma swoje gusta i gu?ciki, a Go?ubiew jest do?? specyficzny -- w?tki si? ??cz? w jedn? ca?o?? chyba dopiero w trzecim, czy czwartym tomie...

To nie jest rzecz gustów czy gu?cików, tylko nie przekona?y mnie walory literackie u owego pana, które s? zreszt? kwesti? polemiczn? w?ród profesorów-ja jestem jeszcze leszczem, wi?c mnie si? mo?e po prostu nie podoba? i ju? big_smile

Offline

 

#121 2006-08-31 09:54:50

pak4
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

To nie jest rzecz gustów czy gu?cików, tylko nie przekona?y mnie walory literackie u owego pana, które s? zreszt? kwesti? polemiczn? w?ród profesorów-ja jestem jeszcze leszczem, wi?c mnie si? mo?e po prostu nie podoba? i ju? big_smile

Literacko to mo?e rzeczywi?cie by? dyskusyjne. Dla mnie by?o to tak ró?ne, ?e a? ciekawe smile Ale jako totalny amator w dziedzinie literatury, mog? sobie na tak? opini? pozwoli? big_smile

Co do Tatarkiewicza -- Twój "pan od filozofii" ma (IMHO) racje, cho? z drugiej strony znalaz?em u niego par? rzeczy, których w nowszych opracowaniach nie widzia?em.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#122 2006-08-31 10:29:18

Marija
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

Marijo, te? to mia?a? na I roku??? Ja umiera?am, czytaj?c, ale powiem Ci, ?e nasz "pan-od-filozofii" zdecydowanie Tatarkiewicza nie poleca?, twierdzi?, ?e to ju? dziadek jest i warto po co? nowszego siegn??-to w sumie dobra rada by?a....Nie mniej jednak wiem, co czujesz, wspominaj?c I rok...Mam nadziej?, ?e podobnie jak ja mia?a? egzamin pisemny-to wiele k?opotów rozwi?za?o w moim przypadku big_smile big_smile big_smile

Baa, i tak nie przeczyta?am w sumie Tatarkiewicza, a przynajmniej nic nie pamietam. A egzamin mialam te? na szcz??cie pisemny, ale z marksizmu... Za?apa?am si? na ko?cówk? materializmu dialektycznego lol Oj, a na zaliczeniu nie wiedzia?am, co to dajmonion :oops: Cz?owiek m?ody by?... lol

Offline

 

#123 2006-08-31 18:28:55

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

He he ja tez mia?am Tatarkiewicza na I roku. Egzamin ustny i pisemny big_smile
Mia?am na nich wi?cej szcz??cia ni? rozumu big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#124 2006-08-31 21:49:56

megg
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

big_smile Ja chyba te?-pisa?am siedz?c na Tatarkiewiczu, który si? na nic mi nie przyda?, a tylko spowodowa? dyskomfort siedzenia...Pytanie mia?am o Nietschego, czyli w sumie lepiej trafi? nie mog?am smile Marijo, ja te? na I roku chyba nie wiedzia?am, co to dajmonion, cho? teraz wiem i nie bardzo pami?tam, sk?d... roll A jeszcze mia?am taki przedmiot, który zwa? si? "problematyka filozoficznych podstaw humanistyki w aspekcie literaturoznawczym" [ roll ] i tam te? mia?am pytanie o to, co nam zosta?o z marksizmu... wink

Offline

 

#125 2006-08-31 23:14:44

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Gdzie najch?tniej czytacie Jane i nie tylko?

ja mia?am pytania z Kanta, Locka i z "?ywio?owych" filozofów greckich. A pisemnego nie pamietam - test wyboru by? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB