Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2005-10-23 19:48:47

bazylkai
Użytkownik

Ksi?ga potraw Jane Austen

smile Czy kto? czyta? ksi??k? napisan? przez Maggie Black i Deirdre Le Faye
"Ksi?ga potraw Jane Austen"? Jestem bardzo ciekawa co wtedy jadano, znalaz?am ju? bibliotek? w której jest ta ksi??ka i postaram si? wypo?yczy? (nak?ad jest wyczerpany) a potem opowiedzie? o kuchni.

http://ksiazki.wp.pl/k/i/k/150/83-7180-398-2_5912_F.jpg

Offline

 

#2 2005-10-24 05:38:51

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

smile Czy kto? czyta? ksi??k? napisan? przez Maggie Black i Deirdre Le Faye
"Ksi?ga potraw Jane Austen"? Jestem bardzo ciekawa co wtedy jadano, znalaz?am ju? bibliotek? w której jest ta ksi??ka i postaram si? wypo?yczy? (nak?ad jest wyczerpany) a potem opowiedzie? o kuchni.

http://ksiazki.wp.pl/k/i/k/150/83-7180-398-2_5912_F.jpg

Tio mamy problem. Równie? mia?am to w planach big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#3 2005-10-24 11:29:53

bazylkai
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

smile A w czym problem :?:

Offline

 

#4 2005-10-24 15:11:12

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

Bo nie chce w jaki? sposób konkurowa?, czy wr?cz plagiatowa? pomys? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#5 2005-10-24 20:01:50

bazylkai
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

smile Od pomys?u do wykonania jest d?uuuuga droga, mo?emy razem robi?, lubie dyskutowa? o jedzeniu. B?dzie dobrze.

Offline

 

#6 2005-10-24 21:12:30

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

To si? ciesz? big_smilebig_smile
Ja te? lubi? dyskutowa? o jedzeniu. I je?? big_smile
W ko?cu jest to jedyna czynno??, która ró?ni nas od zwierz?t (nie chodzi mi o jedzenie, a o przygotowywanie potraw big_smile)

Przyznam si?, ?e mia?am ust?pi? Ci pola, bo mam jeszcze tyle pomys?ów na artyku?y (jedynie czasu brak big_smile), ale przyznam si?, ?e artyku? wspólny bardziej mnie kusi. Po pierwsze co dwie g?owy to nie jedna, a po drugie wydaje mi si?, ?e to tylko wp?ynie na dobre przysz?ej pracy. I mobilizacja i odmienno?? stylowo-informacyjna. Ju? si? ciesz? (o ile dobrze Ci? zrozumia?am:D).


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#7 2006-02-15 20:59:35

Caitriona
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

Obecnie do kupienia na allegro wink

http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85573288


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#8 2006-03-16 13:24:31

Monika24
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

Uda?o mi si? zdoby? t? ksi??k? lol Oprócz przepisów opisane s? równie? zwyczaje i ?ycie spo?eczne za czasów Jane Austen. Zaciekawi?a mnie np. ilo?? da? podawanych na stó?: " ... nasi georgia?scy przodkowie po wej?ciu do jadalni widzieli przed sob? stó? zastawiony pó?miskami z ca?? gam? ró?nych potraw, u?o?onych symetrycznie wokó? centralnego talerza -zupy, ryby, mi?so, dziczyzna, drób, pasztety, warzywa, sosy, marynaty, s?odkie i pikantne puddingi, kremy i galaretki - zwykle w liczbie od 5 do 25, zale?nie od wspania?o?ci okazji. Te wszystkie potrawy okre?lano mianem "dania", a i tak stanowi?y one dopiero cz??? obiadu ..." . Trzeba przyzna?, ?e potrafili cieszy? swoje podniebienie wink A co do przepisów to troch? tego jest, np. zupa carry, zapiekanka warzywna, potrawka z rzepy, pudding chlebowy, wo?owy, potrawka z baraniny, ?mietankowa piramida, szarlotka - i wiele innych. Jest nawet "Obiad u pana Darcy'ego, czyli obiad, który si? nigdy nie wydarzy?". Ciekawe przepisy, cho? przyznam, ?e nie przepadam za angielsk? kuchni? :?


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#9 2006-03-16 16:44:43

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

Kupi?a? niedawno na Allegro?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#10 2006-03-16 19:26:14

Monika24
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

Kupi?a? niedawno na Allegro?

Nie tak ca?kiem niedawno, kupi?am j? dwa miesi?ce temu wink


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#11 2006-03-16 19:28:24

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

Ju? my?la?am, ?e to ty mnie podkupi?a? tydzie? temu big_smile

Co do potraw - nasze polskie sto?y w niczym nie ust?powa?y angielskim.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#12 2006-03-18 01:39:28

Marianna
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

a ja mam t? ksi??k? ju? od prawie dwóch lat i jeszcze niczego nie spróbowa?a ugotowa? (jestem beztalenciem kucharskim)...odczuwam pewne wyrzuty sumienia, chyba w najbli?szym czasie podejm? ryzykown? prób? przyrz?dzenia czego? z tej ksi??ki..mam nadziej?, ?e moi domownicy to prze?yj?. Ale na razie mo?e bezpieczniej b?dzie przy??czy? si? do dyskusji o jedzeniu smile

Offline

 

#13 2006-06-26 19:34:10

Parker
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

Czy kto? mo?e mi odpowiedzie? na pytanie:Czy w XIX Angli byli ludzie z nadwag??? :mrgreen:


Barbara Sz.

Offline

 

#14 2006-06-26 20:24:12

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

By?o ich w sumie do?? du?o.
Sprawy dietetytki dopiero zaczyna?y si? pojawia?, ale d?ugo jeszcze oty?o?? by?a argumentem przy ew. ma??e?stwie ( brzuszek u m??czyzn symbolizowa? bogactwo. No bo skoro ma, to znaczy, ?e dobrze je, a jak dobrze je, to znaczy, ?e ma co, a jak ma co, to znaczy, ?e ma za co kupi?. Czyli bogaty lub dostatnio wyposa?ony. U kobiet szerokie biodra zawsze symbolizowa?y p?odno??. Zreszt? w XVI - XVIII w. dominowa? raczej pulchny kanon urody, co wida? na obrazach.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#15 2006-06-26 20:33:18

Parker
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

DZI?KI smile


Barbara Sz.

Offline

 

#16 2007-01-23 15:09:09

peri
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

Dziewczyny, czy jest jaki? dalszy ci?g? Stworzy?y?cie artyku?? Fajnie si? to zapowiada?o smile
Bardzo lubi? gotowa? i czyta? ksi??ki kucharskie, szczególnie takie po??czone z anegdotami z ?ycia (moja ulubiona to 'Kuchnia Nelli'). Zobacz? czy uda mi si? kupi? 'Ksi??k? potraw...' na Allegro...

Chocia? nie zgodz? si? z Aine (post z 2005.10.24), ?e jest to jedyna czynno?c ró?ni?ca nas od zwierz?t smile


"... strze? si? tak odda? serce pon?tom wy?nionym: któ? by? odblaskiem wody napojony, albo czy? kiedy kto b?dzie?"
Haffiz "Gazele"

Offline

 

#17 2007-01-29 16:04:03

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

Wiem, ze bedzie offtop, ale Peri, powiedz co nas jeszcze odró?nia?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#18 2007-01-30 20:11:47

Natalia
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

"Ze wszystkich zwierz?t jeden cz?owiek umie si? ?mia?, chocia? on w?a?nie ma najmniej powodów do tego"
(Hemingway)

Offline

 

#19 2007-01-31 14:51:44

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

Hmm. Cz?ekokszta?tne si? równie? ?miej? (?e o moim psie nie wspomn? big_smile). Pan Hemingway nie zna? si? chyba tak do ko?ca big_smile
zawsze mnie pasjonowa?a etologia i swego czasu w?a?nie sie zastanawia?am co odróznia cz?owieka od szeroko poj?tego zwierz?cia. No i wysz?o mi, ?e zwierzaki sie ?miej?, ?artuj?, trac? czas na zawaw? bawi?, morduj? dla przyjemno?ci (niektóre, ale jednak), uprawiaja seks nie tylko dla prokreacji, ale równie? dla przyjemniosci, maj? tradycje i zwyczaje religijne (w swojej prymitywnej formie). Ale nie spotka?am si? nigdzie z gotuj?cym sier?ciuchem. Oczywiscie mo?na nauczy? szympansa, czy orangutana przygotowywania drinków, ale same z siebie nie odczuwaj? takiej potrzeby...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#20 2007-02-01 07:51:08

pak4
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

S?ysza?em, ?e jaka? 'spo?eczno??' orangutanów wpad?a na pomys? wykorzystania narz?dzi do przygotowania sobie pokarmu. Nie jest to gotowanie (ogie? zdecydowanie nas odró?nia), ale jednak pozwla na dobranie si? do smaczniejszego pokarmu, normalnie niedost?pnego. Wi?cej -- jest to cecha "kulturowa" -- jako? przekazywana w ramach spo?eczno?ci (posiadaj? j? tylko orangutany po jednej stronie rzeki, cho? te same owoce, z których korzystaj?, rosn? tak?e po drugiej stronie).


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#21 2007-02-01 10:07:31

Vasco
Administrator

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

Znam par? osób, które "przygotowywanie drinków" nazwa?yby barbarzy?stwem i rozcie?czaniem, i z pewno?ci? czym? co nas cofa cywilizacyjnie wink

Offline

 

#22 2007-02-01 10:58:17

Marija
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

AineNiRigani napisał:

Ale nie spotka?am si? nigdzie z gotuj?cym sier?ciuchem.

Naprawd? genialne spostrze?enie! Pad?am na chwil? z wra?enia smile

Offline

 

#23 2007-02-02 09:49:43

Dione
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

Zwierzaczki nie gotuja, owszem... Ale dajcie im tylko troch? czasu....


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#24 2007-02-02 11:03:01

Nela
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

Przeczyta?am i musz? nawi?za? do DiU z 2005r- Lizzy by star? pannn? zosta?a z tak? postur? jak KK.

Ja uwielbiam czyta? o jedzeniu-z gotowaniem gorzej;(

Offline

 

#25 2007-02-14 13:26:05

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ksi?ga potraw Jane Austen

ja mam odwrotnie - uwielbiam gotowa?, z czytaniem o jedzeniu gorzej big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB