Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#51 2004-12-08 12:00:10

Loana
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Co do Miko?ajek, to by?y jak co roku coraz mniej zauwa?alne. Dosta?am 2 prezenciki, a oprócz tego s?odycze od kole?anek w pracy. Innymi s?owy, robi? si? ju? chyba za stara na takie ?wi?to, mimo, ?e ja ci?gle daj? prezenty z tej okazji. Ale nigdy nie chcia?am do ko?ca dorosn?? tongue.
Korzystaj?c z okazji chcia?am bardzo podzi?kowa? Monice - dzi?ki niej ka?dy s?odycz smakowa? 10razy lepiej smile. Jeste? kochana! smile
A ?eby ten post nie by? ca?kiem poza tematem, to jeszcze chcia?am zapyta?, czy reflektujecie si? dalej na przepisywanie pierwszej cz??ci? Jak znajd? si? takie odwa?ne to prosz? o wiadomo??, zaczn? kserowa? tongue.
Pozdrawiam!


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#52 2004-12-08 12:38:43

KatA
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Co do wystawiania - wystawiam ju? film, to te? ?amanie praw autorskich. A wydawnictwo, które ma prawa do ksi??ek, ju? nie istnieje. Zreszt?, ja tego chyba A? tak publicznie nie b?d? wystawia?,

Gdzie wystawilas film i jaki (na Twojej stonie nie znalazlam). Co do ksiazki to gdzie ewentualnie bedzie wystawiona, bo rozumiem, ?e nie na obecnej. Zastanawiam si? czy praw autorskich nia za?atwia w tym przypadku umieszczenie tekstu w kawalkach (kolejnych rozdzialach) a nie jako zwarty tekst. Mo?na zreszta wslac zapytanie do wydawnictwa (wydaje mi sie, ze rowniez Prószynski wydal te pozycje). Moze sie zgodza, bo naklad im sie wyczerpal kilka lat temu.

Offline

 

#53 2004-12-08 12:47:51

Loana
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Kolega wystawi? P&P1995 na swoim serwerze, a specjalnie do linków do torrentów powsta?a stronka tongue. Ale jak wida? dobrze ukryta - adres do niej poda?am tylko zainteresowanym. Takim sposobem mam te? zamiast wystawi? ksi??k?. Zgadza si?, we wcze?niejszym po?cie pomyli?am si?, t? autork? wyda?o wydawnictwo Prószy?ski, które nadal istnieje. Pomy?l?, co z tym zrobi?, na razie mózg mi si? "lansuje" z powodu dziur po wiedzy, któr? mia?am wczoraj na egzamin i dzisiaj intensywnie zapominam tongue.
Pozdrawiam!


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#54 2004-12-08 15:14:29

dorotka
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

To ja si? zg?aszam na przepisywanie pierwszej cz??ci - w sumie to niez?a zabawa big_smile


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#55 2004-12-08 16:12:14

KatA
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Co do praw autorskich to nie bedzie latwo. Zgodnie z tym co napisano na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej http://www.pbi.edu.pl/o_pbi/index.php?id=03 bez ograniczen mozna publikowac dziela do których prawa autorskie wygas?y z powodu up?ywu 70 lat od:
?mierci twórcy lub ostatniego ze wspó?twórców,
daty I rozpowszechnienia utworu twórcy nieznanego,
daty I rozpowszechnienia utworu, co do którego prawa posiada podmiot inny ni? twórca lub utworu nieustalonego wcze?niej w formie nadaj?cej si? do upowszechniania,
?mierci najpó?niej zmar?ej osoby spo?ród grona twórców utworu multimedialnego wymienionych w ustawie.
Z tego co mi wiadomo E.Tennant jeszcze zyje (ur. w 1937).
Co do tlumaczenia to zapewne prawa ma Pruszunski. Sprobuje do nich napisac i zapytac co oni na publikacje w internecie. Jak sie nie zgodza, to trudno.

Offline

 

#56 2004-12-12 18:38:20

moniczek
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Co do przepisywania - to ja te? si? zg?aszam. A przy okazji - Loana mo?esz poda? mi linka (na GG) do tej strony z torrentami do "P&P". Co? mi si? sta?o z 5 odcinkiem! W ogóle nie chce odpali?!!! A tak niedawno wypowiada?am sie na innej stronie forum, ?e jakby co? mi si? sta?o z 5 odcinkiem to bym rzuci?a czym? ci??kim w telewizor!!! O ironio - chyba wywo?a?am wilka z lasu. W telewizor jednak jnie rzuci?am... wink
Ale jestem za?amana, bo nie mog? ogl?da? mojego ulubionego o9dcinka, wi?c chcia?abym sobie ?ci?gn?? - nietstey dopiero next month sad
Loana - jak tam te 21 dni? Nie odzywasz si?. A ja Ci przeciez mia?am przes?a? nagrod?...

Offline

 

#57 2004-12-13 17:46:33

Justtynna
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Bardzo wszystkich przepraszam ale dopiero dzi? (:!smile otrzyma?am tekst który zosta? wys?any ponad 3 tygodnie temu (uk?on w stron? Poczty Polskiej). Nie pisa?am wcze?niej gdy? my?la?am ?e jako osoba niezbyt zaanga?owana w to forum nie by?am zbyt wiarygodna w zwi?zku z tym tekst nie zosta? do mnie wys?any. Je?eli mój fragment nie zosta? jeszcze przepisany to zobowi?zuj? si? uczynic to w przeci?gu tygodnia. Prosz? o wyrozumia?o??

Justyna

Offline

 

#58 2004-12-14 10:12:31

ula
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Justtynna nie przejmuj si?, niedawno s?ysza?am, ?e babka dosta?a list od ukochanego po pi??dziesi?ciu paru latach lol swoj? drog?, dlaczego to rachunki np. tak d?ugo nie kr???..... wink

Offline

 

#59 2004-12-14 19:32:10

ula
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

No dobra, to ja te? si? zg?aszam, chocia? wcale mi nie spieszno do czytania znowu tych bzdetów.... ale id? ?wi?ta i b?dzie mo?e jaka? chwilka wolna, to wstyd by?oby nie pomóc smile a Przy okazji mam postulat, mo?e przepiszmy co? innej autorki..... mo?e b?dzie lepiej??!!

Offline

 

#60 2004-12-15 14:31:51

dorotka
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

A znasz jak?? inn?? No i najwa?niejsze pytanie - czy kto? pisze normalniejsze kontynuacje, bo rzeczywi?cie, "Niedobran? par?", czy jak to tam by?o mo?na czyta? tylko dla poprawienia sobie humoru i nie wolno bra? tego zbyt serio, bo si? mo?na zrazi?...


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#61 2004-12-15 14:43:57

ula
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Zna? to znam, ale tylko z tego co Loana napisa?a w artyku?ach, ale pytanie, czy kto? by to mia? do skserowania. Julia Barrett napisa?a kontynuacj? P&P pt. "Zarozumia?o??" wink swoj? drog? to te? si? nie wyslili?a w wymy?laniu tytu?u.
Nie mam poj?cia co to i czy b?dzie lepsze od tego co pisa?a Emma Tennant, ale z drugiej strony czy mo?e by? co?jeszcze gorszego?? wink

Offline

 

#62 2004-12-17 10:45:09

KatA
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Dla zaostrzenia apetytu podaje opis Zarozumia?o?ci z anglo j?zycznych stron:
Kontynuacja opisuje dalesze losy Georgiany Darcy, która musi wybra? pomi?dzy dwoma kandydatami do jej r?ki: dobrze si? zapowiadaj?cym kapitanem marynarki i m?odym architektem. Znakomita adaptacja orginalnego dziewi?tnastowiecznego stylu Austen. Zarozumia?o?? przywraca do ?ycia najwa?niejsze postaci z pierwowzoru: Bennetów, Darcych, Colinsów i rodzin? de Bourgh.

Podobno styl J.Barrett jest lepszy od Tennant. Co ciekawe obydwie ksi??ki Zarozumia?o?? i Pemberley wysz?y w tym samym roku 1993.[/list]

Offline

 

#63 2004-12-17 11:32:15

ula
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Dzi?ki Kata, brzmi ca?kiem rozs?dnie, tylko czy uda nam si?zdoby? t? ksi??k?...

Offline

 

#64 2004-12-17 11:40:30

KatA
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Mog? by? trudno?ci. Przejrza?am katalogi internetowae bibliotek w W-wie i nie znalaz?am tego tytu?u. Wydawnictwo natomiast chyba sie ukrywa, bo nigdzie nie ma do nich kontaktu adresowego lub telefonicznego. Znalaz?am jeden adres z telefonem, ale zglasza sie tam anonimowy automat. Nagra?am si?. Poczekamy zobaczymy.

Offline

 

#65 2004-12-17 12:04:11

ula
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Ok, daj zna? jakby kto? si? odezwa?. Ja te? szpera?am troch? w internecie, znalaz?am tylko orygina?y, ale niestety w ?adnej polskiej ksi?garni.
Ale tutaj : http://www.amazon.com/gp/reader/0226038 … eader-page
cho? w s?abej jako?ci mo?na przeczyta? 1 i 2 rozdzia? smile

Offline

 

#66 2004-12-19 14:24:20

KatA
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Uda?o mi si? skontaktowa? z wydawc?. Je?li wszystko pójdzie dobrze to b?d? mia?a ksi??k? w ?rod?! Trzymajcie kciuki big_smile

Offline

 

#67 2004-12-19 17:07:17

ula
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

wow gratulacje!!! ale czy to oznacza, ?e ksi??k? mo?na jeszcze zakupi??

Offline

 

#68 2004-12-20 12:31:09

KatA
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Prawdopodobnie tak. Wydawca mia? sprawdzi? dost?pn? ilo??. Mo?e je?li jest tego troch?, to zrobi? dystrybucj? przez stron?. Co na to Kazik?

Offline

 

#69 2004-12-20 22:04:03

Kazik
(Admin)

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Wszyscy narzekaj? na brak czasu wi?c i ja pozwol? sobie na marudzenie - ?ycie ma swoje prawa i tej zimy z ró?nych wa?nych wzgl?dów jestem absolutnie nieczasowy i co najmniej do marca nie b?d? nic robi? na stronie, poza zatwierdzaniem nadsy?anych przez Was (bardzo rzadko) materia?ów. Tak wi?c je?li chcecie ustali? jaki? sposób dystrybucji to zróbcie to mi?dzy sob?.


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#70 2004-12-21 15:19:24

ula
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

No tak, z tym czasem to faktycznie krucho.
Kata ja w ka?dym b?d? razie, pisz? si? w razie czego na t? ksi??k?. Mam nadziej?, ?e jest tego warta.....
gdyby nie chcia?o Ci si? tego za?atwia? to daj jaki? namiar na to wydawnictwo.

Offline

 

#71 2005-01-06 14:42:44

KatA
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Dawno sie nie odzywalam,bo wyjechalam, ale zakupilam i przeczytalam wspomniany dalszy ci?g Dumy czyli Zarozumialo?? i musze powiedzie?, ?e jest o niebo lepszy ni? cd pani Tennant. Nie ma tych nonsensów i nie?cis?o?ci. Ksi?zk? kupilam bezposrednio od wydawcy. Jesli kto? bylby zainteresowany jej nabyciem to moge skontaktowac sie z wydawca i moze namowic go na wystawienie jej na sprzedaz w internecie. Z tego co wiem nak?ad jest na wyczerpaniu.

Offline

 

#72 2005-08-23 21:10:34

Julianna
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Dziewczyny - i co z t? ksi??k?? przepisa?y?cie j?, bo jestem bardzo ciekawa! Od niedawna jestem na tym formu i bardo ?a?uj?, ?e nie bra?am udzia?u w tym wielkim przedsi?wzi?ciu! Nast?pnym razem bierzcie mnie te? pod uwag?! Ni o koniecznie odpiszcie co z t? ksi??k?!


Tylko wiara prowadzi do cudu...

Offline

 

#73 2005-09-04 21:39:36

moniczek
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

No w?a?nie Loana! Wiem, ?e jeste? teraz bardzo zapracowana, ale mo?e prze?lesz zainteresowanym osobom chocia? to co masz? Ja mog? nawet doko?czy? przepisywanie tej cz??ci, która brakuje i posk?ada? to wszystko w ca?o??. Tylko przeslij mi "materia?y". Co Ty na to?

Offline

 

#74 2006-01-17 23:19:27

Anonymous
Gość

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Gdzie mo?na zdoby? "Zarozumia?o??"? Jakie to wydawnictwo? Czy kto? ma kontakt? I moze poda??

 

#75 2006-01-18 19:27:13

Maryann
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Julia Barrett "Zarozumia?o??" - wydawnictwo "Rachocki i s-ka".

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB